Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri

BESLENME BOZUKLUĞUNA BENZER SİMPTOMLAR YARATAN DİĞER FAKTÖRLER

(eatıng dısorders other factors that create a sımılar symptoms)

Besin noksanlığı ve aşırılığı dışında, metabolizmada bozulmaya neden olan diğer bazı faktörler de, beslenme bozukluklarına benzeyen belirtiler yaratabilirler.

 Örneğin, sonbaharda çeşitli ağaçlarda görülen yaprak kızarıklıkları, fosfor noksanlığını benzemekle beraber, metabolizma ürünlerinin bitki bünyesindeki akmasının yavaşlamasından ileri gelen bir durumdur. Benzer şekilde, mısır bitkisinin yapraklarında metabolik nedenlerle zaman zaman görülen şeker birikmesi de yine fosfor noksanlığı belirtilerine benzeyen kırmızı lekelere neden olmaktadır.

Beslenme bozukluklarına benzer belirtiler yaratarak, beslenme bozukluklar süreçler gözle tanınmasını güçleştiren etmenler çok çeşitlidir. Bu etmenlerin başlıcaları ise şunlardır.

İKLİM FAKTÖRLERİ

Don koşulları veya düşük hava sıcaklığı, kuraklık, rüzgâr gibi hava olaylar süreçler, yapraklarda kızarmalara ve kenarlarda solma ve kurumaya yol açarak, azot, fosfor ve potas eksikliklerine benzeyen belirtilere yol açabilmektedir.

Ayrıca hava sıcaklıklarının normallerin altında düşük seyretmesi, fazla bulutluluk nedeniyle ışık azlığı, kuraklık gibi olumsuz iklim etmenleri bitkilerin besin alımını yavaşlattığı için, geçici olarak besin eksikliği belirtileri görülmesine yol açarlar. Olumsuz iklim koşullarında özellikle mikrobesin elementlerinin noksanlıkları ortaya çıkar. 

Bu etmenlerden ileri gelen beslenme bozuklukları, olumsuzluğu yaratan iklim koşullarının normale dönmesiyle birlikte ortadan kaybolur.

TOPRAK FAKTÖRLERİ

Toprağın uzun süre ıslak kalması yapraklarda sararma ve kızarıklıklara neden, yaprak azot ve fosfor eksikliklerine benzer görüntüler yaratır. Yaprak kenarlarında kurumaya yol açarak potasyum eksikliğine andıran belirtiler yaratır. Demir ve mangan eksikliklerinde görülen damar araları sararmasına benzer görüntüler de yine toprağa uzun süre aşırı nemli veya su altında kalması sonucu oluşabilmektedir.

Toprağın susuz kalması bitkilerin besin alımının azaltacağı için çeşitli besin elementleri eksiklik süreçler görülmesine yol açar. Bu tarz görüntüler de sulamayı izleyen günlerde besin alımının artmasıyla ortadan kalkar.

BİTKİ ZARARLILARI VE HASTALIK ETMENLERİ

Birçok hastalık etmeni bitkilerde besin eksikliklerine benzer arazlar oluşturur arazlar çoğu defa gerçek besin eksiklikleri belirtileridir.

Ancak besin eksikliği sekonder olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle kök hastalıkları ve köklere zarar veren bitki zararlıları, köklerden besin alımını engellediği için beslenme bozukluklarında görülen belirtilere neden olurlar.

Keza gövde ve yapraklardan emgi yapan her türlü zararlı bitkileri besinsiz bıraktıkları için beslenme bozukluğu belirtileri yaratırlar.

Çeşitli virüs ve fungal hastalıklarda da bitkilerde beslenme bozukluklarına benzeyen belirtiler görülebilmektedir.

Bitki zararlı ve hastalıkları nedeniyle ortaya çıkan arazlar, azot, fosfor, potas, magnezyum, mangan, bor, kalsiyum gibi birçok besin elementi noksanlığına benzeyebilir.

ZİRAİ İLAÇ VE HORMON ETKİLERİ

Bitkilere püskürtülen çeşitli ilaçlar, hormonlar, bitki gelişim düzenleyicileri gibi maddelerin dozu iyi ayarlanmadığı takdirde, bitkilerde beslenme bozukluklarına benzer belirtiler yaratabilirler. Bu bakımdan bitki cinsleri arasında oldukça büyük farklılıklar görülür.

Aynı dozdaki ilaç, hormon veya gübre püskürtmesi bitkide hiçbir zarara yol açmazken, diğer birinde ciddi zararlar yapabilir.

Erik, şeftali gibi taş çekirdekli meyve ağaçları püskürtmelere karşı oldukça hassastır. Püskürtmelerden meydana gelen zararlar özellikle yaprak kenarlarında yanmalar yaprak ayasında nekrozlar ve bazen de yaprak dökümü şeklinde ortaya çıkar.

 

OTHER FACTORS THAT CREATE A SIMILAR symptoms to eating disorders

(Eating Disorders Factors that create a SIMI and other SYMPTOMS)

Nutritional deficiencies and excesses outside, some other factors which cause deterioration in metabolism also may cause symptoms similar to eating disorders. For example, redness seen in various tree leaves in autumn, although similar to phosphorus deficiency is a condition resulting from the slowdown of metabolism products of flow in the plant body.

Similarly, the accumulation of glucose metabolic disorders seen in the leaves of corn from time to time anyway cause red spots that resemble the symptoms of phosphorus deficiency.

Eating disorder symptoms similar to creating, eating disorders are factors that complicate the process of visual recognition is very diverse. The most important of these factors are as follows.

CLIMATE FACTORS

Don conditions or low temperatures, drought, wind weather events, such as process, and the edges of the leaves, causing the redness to fade and dry, nitrogen, can cause symptoms similar to phosphorus and potash deficiency.

In addition, low levels of air temperature is below normal, due to lack of light more cloudiness, because it slows the uptake of plant nutrients adverse climatic factors such as drought, nutrient deficiency symptoms are caused to be seen as temporary. Especially under adverse climatic conditions of micronutrient deficiencies revealed elements.

This is one of the factors leading nutritional disorders, disappeared with the normalization of the climatic conditions that create negativity disappears.

SOIL FACTORS

The soil for a long time cause yellowing and reddening of the leaves remain wet, leaf creates images similar to nitrogen and phosphorus deficiency. Create a potassium deficiency causing symptoms resembling the edges of the leaves to dry. Search for images similar vein yellowing seen in the lack of iron and manganese in soil again for a long time as a result of excessive moisture or inundation may occur.

Lack of processes various nutrients will reduce plant uptake of nutrients in the soil leads to dehydration seen. Such images also disappear with the increase of food intake in the days following irrigation.

Plant pests and disease agents

Many disease-like symptoms in the form factor of plant nutrient deficiency symptoms are symptoms of nutritional deficiencies, most real time. However, nutrient deficiency is emerging as secondary. In particular, root diseases and plant pests that damage the roots, causing the symptoms seen in eating disorders because it inhibits the uptake of nutrients from the roots. Likewise, all kinds of body and EMG from the leaves of the weeds which are created for signs of malnutrition had left nourishment.

Similar to the symptoms of eating disorders in a variety of viruses and fungal diseases of plants can be seen.

And the symptoms and diseases caused by plant pests, nitrogen, phosphate, potash, magnesium, manganese, boron, may be similar to many nutrients such as calcium deficiencies.

DRUG EFFECTS OF AGRICULTURAL AND HORMONES

Plants sprayed with various drugs, hormones, plant growth regulators dose of the agent, such as good, if not set, the plants can cause symptoms similar to malnutrition. This is seen quite large differences between the sexes plant maintenance. The same dose of drug, hormone, or spraying of fertilizers do not cause any harm to the plant, can seriously damage the other one. Erik, stone fruits like peaches is very sensitive to spray trees. Consisting of spray losses, especially in burns necrosis leaf blade edges of the leaves, and sometimes occur in the defoliation.