Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri

BİTKİLERDE BESLENME

(nutrition in plants)

A. Mineral Olmayan Besinler

Mineral Olmayan Besinler hidrojen (H), oksijen (O), ve karbon (C) dur.Bu besinler hava ve suda bulunur. su ( H2 O) şeker ve nişasta için hidrojen kaynağı, karbon dioksit (CO 2) ise oksijen ve karbon kaynağı olarak fotosentezde kullanılır. Bitkiler C, H ve O besinleri organik besin üretmek için kullanırlar ve yapıları yaklaşık % 95 oranında bu maddelerden oluşmuştur. Bitkiler suyu topraktan karbondioksiti ise havadan alırlar.

B.Mineral besinler

toprakta bulunur,

suda çözülürler

köklerle emilir.

sağlıklı büyümek toprakta yeterli besinler bulunmalıdır.

yeterli miktar ve çeşitte besin bulunmayan topraklara besinler gübre olarak verilir.

Mineral besin iki gruba ayrılır:

Makrobesinler ve Mikro besinler

1.Makro besinler

iki gruba bölünebilir: Birincil ve ikincil besin.

a. Birincil besinler azot (N), fosfor( P), ve potasyum (K). bitkiler hayatta kalma ve büyümeleri için bu besinleri büyük miktarlarda kullanırlar Bunlar topraktan alınan önemli besinlerdir.

b.İkincil besinlerin kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg), ve kükürt (S). genellikle toprak yeterince bulunan bu besinler gerekli olduğu durumlarda toprak gübrelenmelidir. Ayrıca, Magnezyum (Mg), Kalsiyum (Ca), Kükürt (S) büyük miktarlarda kullanılan besinlerdir.

2. Mikro besinler

Mikro besin küçük miktarlarda ihtiyaç duyulan besinlerdir.Bitkilerde temel büyüme ve gelişme olayları için gerekilidir. Bu besinler bor (B), bakır (Cu), demir (Fe), klorür (Cl), mangan (Mn), molibden (Mo) ve çinko (Zn) Eksiklikleri pek hissedilmez. Düşen ağaç yaprakları,ölen bitkiler ve organik maddelerle geri dönüşümleri sağlanır.

Minumun kuralı:

Bitkiler metabolik aktivitelerini gerçekleştirebilmek için eser elementleri yapılarında bulundurmak zorundadırlar (Fe, Mg, Mn, Mo, Va). Bu maddeler metabolizmanın devamı ve büyümesi için zorunludur. Buna göre bitkiler toprakta en az bulunan eser elemente göre büyür ve metabolizmasını düzenler, bu olaya minimum kuralı denir.

Bitkisel besinlerin görevleri ve eksikliklerinde oluşan sorunlar:

AZOT

Azot bitki proteinleri bir yapı taşıdır.

Klorofil ayrılmaz bir parçasıdır

Amino asitler, nükleik asitler ve koenzimler bir Bileşenidir.

Eksiklik belirtileri

Yavaş büyüme ve bodurluk.

Sarı-yeşil renkli yaprakları.

Tomurcuklarda ve yaprak kenarlarında sararma

FOSFOR

Bitkilerin DNA, RNA ve ATP yapısı

Fosfor hücre bölünmesi ve organizasyonu

Bitki büyümesi ve kök oluşumu

Çiçeklenme ve meyve oluşumu

Eksiklik belirtileri

Yavaş büyüme ve bodurluk.

Bazı bitkilerin yaprakları üzerinde morumsu renk.

Kötü meyve veya tohum oluşumu.

POTASYUM

Potasyum şekerlerin taşınması

Nişasta oluşumu için gereklidir.

Stomaların açılıp kapanması

Suyun verimli kullanımı için önemlidir.

Eksiklik belirtileri

Uç tomurcuklarda ve olgun yapraklarda yanıklık, alt Yapraklar sararma.

Kolayca yaprak dökülmesi .

Küçük tohum ve buruşk meyve

Yavaş büyüme

KALSİYUM

Hücre duvarları ve zarlar için bir yapı taşı

Nişasta ve selüloz gibi önemli bitki karbonhidratlarının bir bileşenidir.

Kalsiyum bitki gücü ve sertliği arttırır

Eksiklik belirtileri

genç yaprakların kuruması - kereviz, marul, lahana.

terminal tomurcukların ölümü.

Bodur kök .

çiçekleri ve tomurcukları erken dökülmesidir.

MAGNEZYUM

Magnezyum klorofil molekülünün bir parçasıdır

Magnezyum birçok enzim için aktivatördür.

Eksiklik belirtileri

Büyük yaprakları kloroz (sararma).

KÜKÜRT

Amino asitlerin (sistin, metiyonin ve sistein) bir bileşenidir.

baklagiller nodül oluşumu için gereklidir

Eksiklik belirtileri

Genç yapraklarda yeşil sarımsı renk.

Küçük ve cılız bitkiler.

ÇİNKO

Çinko bitkilerde çeşitli enzimler önemli bir bileşenidir.

Oksin sentezi kontrolü,

klorofil ve protein üretiminde rol oynar.

Eksiklik belirtileri

Sap uzunluğu ve terminal yaprakların küçük kalması.

meyve tomurcuğunun azalması.

Benekli yaprakları ve kloroz.

DEMİR

Klorofil oluşumu için gereklidir.

Solunum ve fotosentez biyokimyasal bir aktivatördür

simbiyotik azot fiksasyonu gibi süreçlerde rol alır

Eksiklik belirtileri

Genç yaprakların klorozu.

Dalların kararması

İleri durumlarda kök veya bitkilerin ölümü

MANGAN

büyüme süreçleri enzimler için bir aktivatördür

klorofil oluşumunda demir yardımcı olur

Suyun fotolizinde rol alır

Eksiklik belirtileri

genç yaprakların kloroz.

BAKIR

Çeşitli enzimlerin bir aktivatörü.

Protein sentezini

vitamini üretiminde önemlidir

Eksiklik belirtileri

Bodur büyüme.

ağaçlarında terminal sürgünlerin kararma

Pigmentasyonda azlık.

Solma ve yaprak uçlarının ölümü.

BOR

Bor bitkilerde karbonhidrat metabolizmasını düzenler.

Meristem hücrelerinden oluşan dokuların farklılaşma süreci için gereklidir

Eksiklik belirtileri

Yanal ve terminal tomurcukların ölümü.

Kalınlaşmış, solgun ve kıvrılmış yaprakları

Yumuşak yumrulu ve nekrotik lekeli meyveler.

uygunsuz çiçekler ve tozlaşmanın azalması.

MOLİBDEN

Bitkilerin azot kullanmalarını sağlar

Eksiklik belirtileri

Bodurluk ve dayanıksızlık

azot noksanlığı

KLOR

Klor fotosentetik reaksiyonlar için gereklidir.

Eksiklik belirtileri

Solma kloroz (sararma).

Lateral köklerin aşırı dallanması.

Bronzlaşmış yapraklar.

NİKEL

Bitkilerin azot metabolizmasının toksik birikimleri önlemek için gerekli enzim üreazın bir bileşenidir.

Nikel büyüme üreme döneminde baklagiller azot metabolizması katılır.

Aynı zamanda tohum oluşumu için gereklidir.

Eksiklik belirtileri

Bitkilerde Nikel eksikliği yapraklarda üreaz aktivitesi nedeniyle yaprak uçlarına üre birikimi olur.

Bu üre birikim yaprak uçlarında nekroza neden olur.

TOPRAK

Toprak özellikleri:

Su tutma kapasitesi

Besin tutma kapasitesi

Kullanılabilirliği

mantar,bakteri varlığı

Kök hareket olanağı

Gözeneklilik

TOPRAK PH(toprağın asitliği veya alkaliliği)

Toprak pH sı besin durumu ve toprak özelliklerini etkileyen en önemli etkenlerden biridir.

1. Makrobesinler yüksek pH lı toprakta daha fazla bulunurlar.

2. Mikrobesinler düşük pH lı toprakta daha fazla bulunurlar.

Toprakta pH, asidik topraklara kireç ve bazik topraklara asit ilave edilerek dengelenir. toprakta 6.5 6.0 pH aralığı bitkiler için magnezyum ve kalsiyum kaynaklarını etkin kullanmasını sağlar.

Dengeli pH topraktaki kullanılabilir besin miktarında artış,mikrobiyal yaşamda artış,su tutma ve havalanma özelliklerinin iyileşmesi ve azot bağlanmasının artışını sağlar.