Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri

BİTKİLERDE ÇİNKO NOKSANLIĞI ve BELİRTİLERİ

(zinc deficiency and symptoms in plants)

Topraklarda çinko miktarı çoğu kez küçük düzeydedir. Özellikle yüksek pH'a sahip ve kireç miktarı yüksek olan topraklarda çinko oldukça düşük miktarlarda bulunur ve bunun neticesinde de bu gibi topraklarda yetişen bitkilerde çinko noksanlığı görülür. Yıkanmış, asidik topraklarda da bitkiye yarayışlı çinko miktarı oldukça düşüktür. Aynı şekilde bu tip topraklarda yetişen bitkiler de çinko noksanlığı çekerler.

Fazla miktarda fosforlu gübrelemenin de çinko noksanlığı yarattığı bilinmektedir. Yüksek fosfat konsantrasyonu bitkide metabolik bozukluk yaratarak çinko noksanlığına sebep olmaktadır.

Diğer bir ifade ile yüksek fosfat konsantrasyonu çinkonun fizyoloji yarayışlılığını etkilemektedir.

Toprağa fazla miktarda organik gübre uygulanmasının ardından bitkilerde çinko noksanlığı görülebilir. Bunun nedeni organik maddenin çinkoyu bağlayarak bitki köklerince alınmasını güçleştirmesidir.

Toprağın ıslaklık nedeniyle veya ağır tekstürlu olması nedeniyle yetersiz havalanması, düşük sıcaklık, su yetersizliği gibi faktörler de çinkonun hareket kabiliyetini olumsuz  etkileyerek, çinko noksanlığı yaratırlar.

Sayılan tüm bu nedenlerden ötürü, pratikte birçok durumda çinko noksanlığının önüne geçilmesi zordur.

Bu gibi hallerde yapılacak uygun toprak ve yaprak gübrelemelerinden müspet sonuçlar elde edilir.

Bitkilerde çinko noksanlığının tedavi edilmemesi durumunda bitkiler bundan büyük zarar görürler.

En duyarlı meyve:

Turunçgiller ve şeftalidir. Tarla bitkileri ve sebzelerden mısır, soya, pamuk, patates, fasulye, soğan çinko noksanlığına duyarlı türlerdir.

Narenciye yetiştiriciliğinde çinko noksanlığı,

Turunçgil ağaçlarında noksanlığı en çok görülen besin maddesi çinkodur. Özellikle fosfor fazlalığı nedeniyle ortaya çıkan çinko noksanlığı, turunçgillerde çok yaygındır. Yapraklarda 25 ppm'in altında Zn bulunması halinde belirtiler görülür. Belirtiler, yeşil damarların etrafında gayri muntazam şekilli, sarı lekeler halinde kendini belli eder. Küçülmüş, daralmış ve klorozlu yaprak de metleri oluşur.

Sürgünlerde boğum aralan çok kısalır. Bu görüntüler ağaçların güneye bakan yönlerinde daha yaygın olarak görülür. Meyveler susuz ve lezzetsiz olurlar.

Ceviz yetiştiriciliğinde çinko noksanlığının

belirtisi, daralmış, küçülmüş yapraklar ve rozet oluşumudur. Bu ölçümün nedeni ise boğum araları uzunlukları oldukça kısalmış olmasıdır.

Yaprak kenarları bazen dalgalı bir hal alırlar. Yaprak yüzeyin de damar kenarları yeşil kalmak üzere, damar aralarında sari mozaik şeklinde lekeler oluşur. Noksanlık çok şiddetli değilse sari mozaik şeklinde lekeler oluşur.

Noksanlık çok şiddetli değilse sadece yaprakları etkiler, sürgün gelişimi normal devam eder. Ancak noksanlık şiddetli ise sürgün gelişimi tamamen durur.

Sürgünlerde meyve tomurcuğu sayısı azalır veya tamamen yok olur.

Asma yetiştiriciliğinde çinko noksanlığı

yaygın olarak ortaya çıkmaktadır. Erken ilkbaharda oluşan yapraklar küçük, dar ve dişli olurlar. Damarlar arasında çok sayıda klorotik lekeler oluşurken damarların etrafında 1 - 2 mm genişliğinde bir bölge yeşil rengimi korur Alt yapraklar yeşil kalır veya hafif klorozlu olurlar.

Belirtiler sürgün uçlarına doğru daha şiddetli bir hal alırlar. Büyüme geriler, ana sürgünler çalımsı bir hal alırlar. Salkımlar seyrek ve üzüm taneleri küçük olur.

Noksanlık şiddetli ise meyve çok az olur.

Elma yetiştiriciliğinde çinko noksanlığının

tipik belirtisi, daralmış, küçülmüş yapraklar ve rozet oluşumudur. Bu ölçümün nedeni ise boğum araları uzunlukları oldukça kısalmış olmasıdır. Yaprak kenarları bazen dalgalı bir hal alırlar. Yaprak yüzeyin de damar kenarları yeşil kalmak üzere, damar aralarında sari mozaik şeklinde lekeler oluşur. Noksanlık çok şiddetli değilse sadece yaprakları etkiler, sürgün gelişimi normal devam eder. Ancak noksanlık şiddetli ise sürgün gelişimi tamamen durur.

Sürgünlerde meyve tomurcuğu sayısı azalır veya tamamen yok olur. Taş çekirdekli meyvelerin meyve etlerinde kararmalar görülür.

Elma ağaçları çeşitlerine göre çinko noksanlığını duyarlık bakımından aralarında büyük farklılıklar gösterirler.

Buğday yetiştiriciliğinde çinko noksanlığında

Buğdaygiller çinko noksanlığına duyarlı olmakla birlikte, çinko miktarı aynı derecede düşük olan topraklarda yetişen buğdaygil bitkilerinde yapılan çinko gübrelemesinden çok olumlu sonuçlar alınabilmektedir.

Patates yetiştiriciliğinde çinko noksanlığında

çeşitler arasında çinko noksanlığına duyarlık bakımından önemli farklar vardır. Büyüme çok zayıflar. Yapraklar deforme olur ve grimsi kahve veya bronz renkli lekelerle kaplanır. Bu görüntüler Genç yapraklarda daha hâkim vaziyettedir.

Yaprak ayaları çoğunlukla kalınlaşır. Noksanlığın Şiddetli olması halinde yaprak dökümü olur ve sonunda bitki ölür.

Şeker pancarı yetiştiriciliğinde çinko noksanlığında

yeni çıkan yapraklar sarımsı yeşil renkli olurlar. Noksanlığın Demir olması halinde, yaprak ayası beyazımsı bir renk alırken, damarlar ve yaprak sapları bir süre yeşil renklerini korurlar. Bu görüntü pancarda beyaz leke hastalığı olarak adlandırılır. Sıcak, güneşli havalar bu simptomu artırır.

Şeker pancarı bu elemente karşı, mısır ve baklagillerden daha az hassastır. Eksikliğinde yaprakların gelişimi yavaşlar ve ortadaki genç yapraklarda bir sararma görülür. Yaprağın üst yüzeyinde damarlar arasında sarı veya beyazımsı lekeler oluşur. Daha sonra yaprağın damar araları kurur fakat damarlar yeşil ve kabarık kalır.

Çinko yetersizliğinin erken devrelerinde çinko sülfat uygulanırsa belirtiler hızla kaybolur. Türkiye'de çinko eksikliği özellikle Güney Anadolu'da narenciye alanlarında ve Orta Anadolu pancar ekim alanlarında görülmektedir

Çeltik yetiştiriciliğinde çinko noksanlığında

bitkide çinko noksanlığı yaygın bir biçimde görülür. Genç yaprakların orta damarları sarımsı yeşil bir renk alırlar. Bu renk değişimi yaprağın orta kısımlarında daha belirgindir ve uç kısma doğru azalır.

Yaşlı yaprakların uç kısımlarında koyu kahve nekrotik lezyonlar oluşur. Gövde kısa kalır. Kardeşlenme olmaz.

Mısır yetiştiriciliğinde çinko noksanlığında

genç yapraklarda açık yeşil renk ve orta damarın her iki yanında beyaz ve sarı renkli çizgiler seklinde bir görünüm vardır.

Özellikle soğuk ve nemli havalarda bu görüntü daha bariz bir hal alır. Boğum araları kısalır ve bitki cücemsi bir görünüm alır.

Pamuk yetiştiriciliğinde çinko noksanlığında

boğum araları kısalarak bitki bodur çalımsı bir görüntü alır. Klorotik lekeler önce orta kısımlardaki tam olgunlaşmış yapraklarda, damar aralarında görülür. Daha sonra damarlar da etkilenerek, yaprak ayasını kırmızı lekeler kaplar. Yapraklar normale göre daha kalın olurlar.

Olgunlaşmasını tamamlamış genç yapraklarda kahverengi lekeler vardır. Daha küçük yapraklar anormal şekilde kalın ve gevrektir ve kenarları yukarı doğru kıvrık vaziyettedir. Noksanlığın ileri devrelerinde yapraklar çok küçülerek rozet oluşumu görülür. Meyve tutumu azalır ve olgunlaşma gecikir.

Domates yetiştiriciliğinde çinko noksanlığında

bitkide boğum araları incelmiş ve normalin yarısı veya üçte biri oranına kısalmıştır. Dolaysıyla bitki bodur görünümdedir. Yaşlı yaprakların kenarları bazen yukarı doğru kıvrık olur ve gayri muntazam dağılmış, sarımsı yeşil lekeli bir görüntüdedir.

Klorozlu bölgelerde sonradan beyazımsı kahve ve kahve renkli nekrotik lezyonlar oluşur ve hızlı tüm yaprak yüzeyini kaplar. Takiben yaprak kurur ve ölür, portakal veya gri renkli görünüm almıştır.

Başlangıçta damarlar etrafında dar bir şerit halinde yeşil alan kalır. Orta yapraklar oluşumundan itibaren küçüktür ve koyu yeşil renklidir, kenarları az çok yukarı doğru kıvrıktır. Yaprak sapına ucuna doğru, yaprak iyice daralır ve kıvrılır.

Yapraklar normalden kalın ve gevrek bir yapıdadır. Yaprak ana damarlar bazen aşağı doğru kıvrılırlar. Bazen, yaprakların özellikle alt yüzeylerinde damar renkleri menekşe menekşemsi kahve renk alırlar.

Yaprak tüylülüğü artar ve bunun neticesinde gümüşümsü gri yeşil bir renk sergilerler. Meyveler küçük kızarırlar.

Fasulye yetiştiriciliğinde çinko noksanlığında

bitkide boğum aralarının kısalması neticesinde bitki bodur, çalımsı bir hal alır. Yapraklar açık yeşil - sarı renk alır. Çiçek dökümü olur.
Baklalar küçük ve boştur. Soyadaki belirtiler da benzer şekildedir.

Çay yetiştiriciliğinde çinko noksanlığında

yapraklar olağanüstü küçük, orak şeklinde kıvrık ve klorozlu olurlar. Daha çok sürgün uçlarında oluşan kloroz bahçeye sarı bir görüntü verir.

Lahana, havuç, marul, kereviz, bezelye ıspanak orta derecede duyarlı sebzelerdir.

Marul yetiştiriciliğinde çinko noksanlığında

rozet şeklinde bir görüntü alır ve büyüme geriler. Yaşlı ve orta yapraklarda kenarlarda kahverengi lekeler, aralarda nice kağıt gibi sarımsı yeşil nekrotik lekeler oluşur. Sonraları bu nekrotik lekeler genişleyerek tüm yaprağı kaplar. Yaprakların ışık görmeyen kısımları yeşil ve sağlıklı kalırlar, ancak bitki genel görünüm itibariyle yanık bir manzara sergiler.

Meyve ağaçlarının hepsinde çinko noksanlığının tipik belirtisi, daralmış, küçülmüş yapraklar ve rozet oluşumudur. Bu ölçümün nedeni ise boğum araları uzunlukları oldukça kısalmış olmasıdır.

Yaprak kenarları bazen dalgalı bir hal alırlar. Yaprak yüzeyin de damar kenarları yeşil kalmak üzere, damar aralarında sari mozaik şeklinde lekeler oluşur. Noksanlık çok şiddetli değilse sari mozaik şeklinde lekeler oluşur.

Noksanlık çok şiddetli değilse sadece yaprakları etkiler, sürgün gelişimi normal devam eder. Ancak noksanlık şiddetli ise sürgün gelişimi tamamen durur.

Sürgünlerde meyve tomurcuğu sayısı azalır veya tamamen yok olur. Taş çekirdekli meyvelerin meyve etlerinde kararmalar görülür.

Bitkilerde çinko noksanlığı belirtileri yapraklarda damarlar arasında kloroz şeklinde ortaya çıkar. Yapraklarda damarlar yeşil kalırken, damarlar arasında renk açık yeşil, sarı ve hatta beyaza döner.

Çinkonun bitki bünyesinde hareket kabiliyeti iyi olmadığından, noksanlık halinde yaşlı yapraklardan yeni oluşan yapraklara çinko taşınamaz. Bu nedenle de noksanlık belirtileri genç yapraklarda kendini belli eder.

Meyve ağaçlarında yaprak oluşumu olumsuz etkilenir. Sürgün uçlarında rozet teşekkülü görülür. Rozet oluşumu norm yapraklara göre 20 – 30 kere daha küçük, çok sayıda yaprağın sık bir şekilde bir arada toplanarak meydana getirdiği rozete benzer bir oluşumdur.

Ağacın yaprak sistemi seyrekleşir. Tomurcuk sayısı azalır ve bazı tomurcuklar açılmadan kalır. Sürgünler ölür ve yapraklar erken dökülür. Genellikle yapraklarda 20 ppm düzeyinde çinko noksanlık sınırıdır.

Bitkilerde çinko noksanlığına özellikle meyve ağaçlarında sık rastlanır.


ZINC DEFICIENCY SYMPTOMS IN PLANTS

(zinc deficiency in plants and SYMPTOMS)

The amount of zinc in soil is often small level. Especially with high pH and high amounts of lime in the soil zinc and zinc deficiency is found in very low quantities in plants grown in these soils also occur as a consequence. Washed, used by plants to plants in acidic soil zinc content is relatively low. Similarly, plants grown in these soils draw zinc deficiency.

Excess amounts of phosphorus fertilization is also known to cause zinc deficiency. High phosphate concentration of zinc deficiency in creating plants causes metabolic disorders.

In other words, high phosphate concentration affects the usefulness of zinc physiology.

Soil excess of zinc deficiency in plants can be seen after the application of organic fertilizer. This is because zinc is harder to achieve linking of organic matter of plant roots.

Due to heavy textured soils or wet due to inadequate ventilation, low temperature, factors such as lack of water also adversely affect the mobility of zinc, zinc deficiency are created.

Count due to all these reasons, in practice it is difficult to prevent many cases of zinc deficiency. Positive results from appropriate soil and foliar fertilization in such cases to be obtained. If the plants are treating zinc deficiency in plants suffer a heavy blow.

The most sensitive fruits:

Citrus and peach. Field crops, vegetables and corn, soybean, cotton, potato, beans, onions zinc deficiency are susceptible species.

Zinc deficiency in citrus, zinc deficiency in citrus tree is the most common nutrients. The zinc deficiency is caused by excess phosphorus in particular, is very common in citrus fruits. If no symptoms are seen below 25 ppm Zn in leaves. Symptoms include irregular shaped around the green veins, manifested as yellow spots. Shrunken, contracted and klorozl meter of leaves also occurs. Multi-node spacing reduced in exile.

These images are seen more commonly in the direction of the trees facing south. Signs of zinc deficiency in dry and tasteless fruit trees olurlar.ceviz, narrowed, smaller leaves and rosette formation. The reason for this measurement is the length between nodes are shrinking.

Leaf edges are sometimes a volatile state. To stay green at the edges of the leaf surface veins, arteries develop plaques in the form of yellow mosaic between them. Not too severe deficiency spots as yellow mosaic is formed.

Very severe deficiency affects not only leaves, shoot growth continues normally. However, the situation is severe deficiency of shoot growth fully.

The number of fruit buds in exile is reduced or completely absent in olur.bağ is emerging as a common zinc deficiency. Occurs in early spring when the leaves are small, narrow and become gear. Around the numerous chlorotic spots between the veins formed vessels 1 - 2 mm wide retains a green color of my lower leaves remain green or light klorozl to happen. Symptoms receive a more severe state towards the shoot tip. Growth declined, the main shoots boy grows they receive a state. Bunches of grapes would be sparse and small.

Typical signs of zinc deficiency is severe deficiency in the tree fruit olur.el very least, narrowed, smaller leaves and rosette formation. The reason for this measurement is the length between nodes are shrinking. Leaf edges are sometimes a volatile state. To stay green at the edges of the leaf surface veins, arteries develop plaques in the form of yellow mosaic between them.

Very severe deficiency affects not only leaves, shoot growth continues normally. However, the situation is severe deficiency of shoot growth fully.

The number of fruit buds in exile reduced or disappear completely. Stone fruit from browning meat fruit appears.

According to the terms of the precision zinc deficiency can vary greatly among varieties of apple trees.

Zinc deficiency in wheat klorozl irregular spots in the upper part of the older leaves may occur and shows a non-uniform network view. Klorozl region before white and then turns brown. Then all the leaves and the leaves stains containers combined dies. Young leaves have remained normal color but small.

Being sensitive to the Grain zinc deficiency together, the amount of zinc are equally low with very positive results made ​​from zinc fertilization on growing grasses plants in soil are important differences in terms of sensitivity to zinc deficiency among cultivars of zinc deficiency in alınabilmektedir.patates. Growth too weak. The leaves are deformed and covered with grayish brown or tan spots. These images are more dominant condition in young leaves.

Leaf blade often thickens. In case of deficiency becomes severe defoliation, and eventually the plant dies. Emerging leaves are yellowish green of zinc deficiency in sugar beet. If there is deficiency of iron, leaf blade while the whitish color, leaf veins and stems retain their green color for a while. This image is called the white spot disease beet. Warm, sunny weather increases Bookmark this symptom.

These elements against sugar beet, corn and beans are less sensitive.

Slows down the development of leaf yellowing occurs in the absence and in the middle of a young leaf. Occurs between the veins on the upper surface of the leaf yellow or whitish spots. Then dry leaf veins, but the veins remain green and fluffy call. If the symptoms disappear quickly applied zinc sulfate in the early stages of zinc deficiency. Zinc deficiency in Turkey is seen especially in the citrus area in South and Central Anatolia beet acreage zinc deficiency of zinc deficiency in rice plant occurs in a common manner. Midrib of young leaves receive a yellowish green color.

This color change is more evident in sheets toward the center portion and end portions is reduced. Occurs at the ends of dark brown necrotic lesions on older leaves. Body short stays. Tillering olmaz.mısır zinc deficiency in young leaves in light green color and has a view of the midrib in the form of white and yellow lines on both sides. Especially in cold and damp weather, the image gets more obvious case. Nodes is reduced and the plant cücems a view alır.pamuk also narrowed between nodes of zinc deficiency is an image of boy grows stunted plants.

Chlorotic spots before the middle part of the fully matured leaf, veins seen them. Then also affected veins, red spots on the leaf blade receptacles. Leaves become thicker than normal. There are brown spots on young leaves have completed their maturation. Smaller leaves are thick and crispy and the edges are abnormally curved upward bend. Leaves much smaller and advanced circuit deficiency is seen in rosette formation. Reduced fruit set and ripening in plants thinned between nodes in gecikir.domates of zinc deficiency and the normal ratio was shortened to one-half or three.

Plants are stunted, which therefore view. Elderly edges of the sheet is bent upwards and sometimes irregularly scattered, is a stained yellowish green image. Klorozl in the region consists of coffee and coffee afterwards whitish colored necrotic lesions and quickly cover the entire leaf surface.

Following the leaves dry up and die, took an orange or gray appearance. Initially remains in a narrow strip around the green vein. Since the formation of the middle leaves are small and dark green, more or less upward curved edges. Towards the end of the petiole, leaf shrinks and curls well. Leaves is a thick and brittle than usual. The leaves are curled, sometimes down to the main vein. Sometimes, especially in the lower surface of the leaf veins take violet violet brown colors. Leaf hairiness increases and exhibit silvery gray-green color as a consequence.

Plants result in shortening of the intermediate nodes of zinc deficiency in crops of fruit are small kızarırlar.fasulye scrub, boy grows takes a turn. The leaves are light green - yellow. Flowers would be the dump. Pods are small and empty. Symptoms in soy are similarly. Of zinc deficiency in the tea leaves are extraordinarily small, curved sickle shape and become klorozl. More chlorosis occurred in shoot tips garden gives a yellow image. Cabbage, carrots, lettuce, celery, spinach, peas are moderately sensitive vegetables.

Lettuce takes the form of an image badge of zinc deficiency and decreased growth. Brown spots on the edges in the elderly and middle leaves, yellowish green necrotic spots occur as nice paper in the interim. After all these necrotic leaf spots by expanding vessels. Light blind portion of leaves remain green and healthy, but exhibits a landscape plant burns its general appearance.

Typical signs of zinc deficiency in all of fruit trees, narrowed, smaller leaves and rosette formation. The reason for this measurement is the length between nodes are shrinking. Leaf edges are sometimes a volatile state. To stay green at the edges of the leaf surface veins, arteries develop plaques in the form of yellow mosaic between them. Not too severe deficiency spots as yellow mosaic is formed.

Very severe deficiency affects not only leaves, shoot growth continues normally. However, the situation is severe deficiency of shoot growth fully. The number of fruit buds in exile reduced or disappear completely. Stone fruit from browning meat fruit appears.

Symptoms of zinc deficiency in plants occurs in the form of leaf chlorosis between the veins. While green veins in the leaves, light color between veins green, turns yellow and even white. Zinc mobility in the plant body is not good, can not be moved to the newly formed leaves from older leaves if zinc deficiency. Therefore, the deficiency symptoms will manifest itself in young leaves.

Leaf formation in fruit trees are affected. Rosette formation is seen in the shoot tips. Standard leaf rosette formation by 20 to 30 times smaller, a similar formation of rosettes consisting of a plurality of sheets gathered together in a common manner. The system tree leaves sparse. Number of unopened buds are reduced and remain some buds. Dead shoots and leaves are shed early. Usually limit is 20 ppm of zinc deficiency in leaves.

Plant fruit trees are common, especially in zinc deficiency.