T
T
Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Konu Başlıkları Havale bilgileri

BİTKİLERDE FOSFOR EKSİKLİĞİ ve BELİRTİLERİ

(Phosphorus deficiency symptoms in plants and)

Toprakta bulunan fosforun başta gelen kaynağı kaya ve minerallerdir. Kaya ve minerallerin parçalanması ile serbest hale gelen fosfor bitkiler tarafından kullanılabilir.

Ayrıca organik maddenin yapısında da fosfor bulunduğu için toprakta organik fosfor bileşikleride bulunmaktadır.

Toprakta fosforun çok büyük bir kısmi bitkilerin yararlanamayacağı formda bulunur.

Gerek inorganik gerekse organik fosfor bileşiklerinde bulunan fosfordan bitkilerin faydalanabilmesi için bunların parçalanarak fosforun, fosfat anyonlan haline dönüşmesi gerekmektedir.

Serbest halde bulunan fosfat anyonlarından bitkiler kolay yararlanmakla beraber, birçok toprak da fosfat anyonlarının serbest halde kalabilmesi güçtür.

Gübrelerle verilen fosforun dahi büyük bölümü hızla bitkilerin faydalanamayacağı formlara dönüşebilmektedir. Özellikle kireçli ve pH'i yüksek topraklarla, fazla derecede asit topraklarda bitkilerin fosfordan faydalanması zordur.

Fosfor, bitkinin generatif organlarında diğer organlara göre daha çok bulunur.

Ayrıca fosfor bitkinin daha çok generatif gelişmesi üzerine etkili olan bir element olarak bilinir.

Fosfor noksanlığından en çok çiçek, meyve, tohum gibi generatif organlar zarar görür. Bununla birlikte fosfor noksanlığı bitkinin vegetatif gelişmesini de olumsuz etkiler.

Fosfor noksanlığı olan bitkilerde büyüme geriler. Tahıllarda başaklanma olumsuz etkilenir. Meyve ağaçlarında sürgün ve tomurcuk oluşumu azalır.

Tohum ve meyvenin kalitesi bozulur, olgunlaşma gecikir. Narenciye ve diğer meyve ağaçlarında olgunlaşmadan meyve dökümü görülür. Sebzelerde çiçeklenme azalır. Meyveler küçük kalır, kalitesiz olur.

Narenciye yetiştiriciliğinde fosfor noksanlığında,

ağaçlar canlı durmayan donuk yeşil bir yaprak sistemi oluştururlar. Yaşlı yapraklarda nekrozlar görülür ve erken dökülür. Çiçeklenme çok zayıftır.

Meyve sayısı çok az, meyveler iri fakat eksi, kaba lifsi dokulu ve kalın süngerimsi kabukludur.

Elma yetiştiriciliğinde fosfor noksanlığında,

yapraklar küçük, koyu yeşil renkli, bronz veya mor lekeli olurlar. Yaprak saplan kırmızımsı renkli olup dal ile bağlantıları dar ay yapacak şekilde dik dururlar. Seyrek bir yaprak sistemi vardır.

Yaşlı yaprakların kenarlarında koyu kahve nekrozlar oluşur. Erken yaprak dökümü görülür. Çiçek ve meyve sayısı azdır.

Meyveler küçük kalır ve olgunlaşmadan dökülür. Meyveler cansız donuk renkli, sert ve sık bir dokuya sahip olup, tatsızdırlar.

Fosfor miktarı azota oranla aşırı fazla olduğu takdirde de meyve eti yine kaba dokulu olur.

Şeftali yetiştiriciliğinde fosfor noksanlığında

yapraklar yine öncelikle koyu yeşil olur, daha sonra bronz veya kahverengi lekeler oluşur, bu lekeler özellikle soğuk havalarda kırmızı veya mor renge döner.  Yapraklar dik, noksanlığın ileri aşamalarında oldukça dar, mızrak şeklindedirler.

Yaşlı yapraklar erken dökülür. Ağacın büyümesi geriler.

Erik, Kayısı, Kiraz yetiştiriciliğinde fosfor noksanlığı

ağacın büyümesini yavaşlatır. Yaprak sistemi koyu yeşil görünümlü, yaprak sapları ve genç sürgünler mor renklidir. Yaşlı yapraklarda bronzlaşır ve erken dökülür.

Bağ yetiştiriciliğinde fosfor noksanlığı

koyu yeşil bir yaprak sistemi yaratır. Yapraklar sert, bozuk şekilli, siğil gibi kabarık benekli ve metalik bir parlaklığa sahiptirler. Yaşlı yapraklarda kenarlardan başlayan bronz veya mor nekrozlar görülür.

Çilek yetiştiriciliğinde fosfor noksanlığında,

yapraklarda ince damarlardan başlayarak yaylan mavimsi yeşil ve koyu yeşil renk oluşur. Yapraklar aşağı kıvrık, kenarlarda kırmızı, ortalarda mor renkler vardır. Yaprak saplan koyu kırmızı renklidir. Yaprakların alt yüzeyinde orta ve yan damarlar mor görünümlüdür.

Çiçeklenme zayıf, meyve az olur.

Domates yetiştiriciliğinde fosfor noksanlığına

şiddetli reaksiyon verir. Yapraklar sert ve dik yapıda ve koyu yeşil veya mavimsi yeşil görünümdedirler. Yaprakların altında, damar boyunca kırmızımsı menekşe renk oluşumları görülür. Yapraklar geriye doğru kıvrılır.

Yaşlı yapraklar sarıya döner, kahvemsi siyah lekeler oluşur ve erken ölürler. Gövde ince ve lifsi bir hal alır ve gövdede koyu menekşe lekeler oluşur. Çiçeklenme ve meyve umu zayıflar.

Meyveler küçük ve sert bir yapıda olup olgunlaşmadan, vakitsiz sararır.

Pamuk yetiştiriciliğinde fosfor eksikliğinde

büyüme yavaşlar ve yapraklar koyu yeşil renk alırlar. Olgunlaşma gecikir. Dallanma az ve kısa olur. Çiçek ve koza sayısı azalır.

Patates yetiştiriciliğinde fosfor eksikliğinde,

yaprak sistemi sert ve dik bir görünümdedir. Bitkide büyüme geriler ve cüce bir gövde oluşur. Özellikle yaşlı yapraklar yukarı doğru kıvrılır ve daha sonra yaprak kenarlarında nekrotik lezyonlar oluşur.

Yapraklar normalden küçük olur. Yaşlı yaprak kahverengine döner ve erken döküm olur. Bazen yumrularda kahverengi lekeler olur.

Mısır yetiştiriciliğinde fosfor noksanlığında,  

yaşlı yapraklarda ve gövdede kırmızı menekşe rengi değişimler görülür buna karşılık genç yapraklar koyu yeşil renkli olurlar.

Yaşlı yapraklarda daha sonra kıvrılma görülür ve erken ölürler. Gövde ince olur olgunlaşma gecikir. Düzensiz taneli koçanlar oluşur.

Şeker pancarı yetiştiriciliğinde fosfor noksanlığı

etkisini çimlenme aşamasından itibaren gösterir, düzensiz bir çimlenme görülür. Gelişme geriler ve bitkiler normale göre kısa kalırlar. Buna karşılık yapraklar sert ve dik haldedirler. Bazı durumlarda yaprak sapları yatık, yere paralel dururlar.

Yapraklar normalden küçük olurlar ve mor veya siya­hımsı kahve lekelerle kaplıdır. Yaprak kenarlarında nekrozlar oluşur.

Yaşlı yapraklar sarımsı yeşile döner ve erken ölürler.

Tahıl yetiştiriciliğinde fosfor noksanlığında, 

kardeşlenme azalır. Gelişme zayıf olur, gövde kısa ve ince kalır. Yapraklar koyu yeşil ve mavimsi yeşil renktedirler.

Yaprakların rengi azot fazlalığı varmış gibi bir izlenim verir. Yaşlı yapraklar, uçlardan başlayarak sararır, solar, kurur ve erken ölürler.

Yapraklar sert fakat uçlan aşağı sarkıktır. Basaklar küçük, bazen morumsu kırmızı renkte olurlar.

Fasulye ve bezelye gibi baklagil yetiştiriciliğinde fosfor noksanlığında,  

yapraklar koyu yeşil ve mavimsi yeşil veya zeytuni yeşil renkli olurlar. Sert ve dik fakat zayıf bir yaprak sistemi vardır. Gövde ince; kısadır. Büyüme geriler.

Çiçeklenme zayıftır, bakla ve tohum oluşumu azdır.

Bezelye; yaşlı yapraklar kenarlarından sarararak ölürler.

Fasulyede yaşlı yapraklarda kahvem siyah veya siyah lekeler oluşur ve erken ölürler.

Soğan yetiştiriciliğinde fosfor noksanlığında,

yapraklar da donuk ve koyu yeşil renkli ve mavimsi kırmızı, menekşe rengi lekeli olur.

Yaprakların ucundan alta doğru yeşil, sarı ve kahve renkli nekrotik lezyonlar dağılmış vaziyettedir. Yaşlı yapraklar siyahîmsi kahve renk alırlar ve ölürler.

Turp yetiştiriciliğinde fosfor noksanlığında,

bitkide bodur bir görüntü oluşur. Yapraklar donuk ve koyu yeşil olup yaprakların özellikle alt kenarlarında kırmızımsı menekşe renkli lekeler görülür.

Yaşlı yaprakların kenarlarında yanmalar ve erken ölüm görülür. Kök gelişimi zayıftır.

Marul yetiştiriciliğinde fosfor noksanlığında,

büyüme çok geriler. Bitki rozet, şeklinde bir görünüşe sahip olup, göbek durma geç olur veya hiç olmaz.

Yapraklar koyu fakat cansız bir yeşil renkte ve bazen kırmızımsı menekşe renkli lekelidir. Yaşlı yapraklar sarımsı kahve renk alır ve erken ölür

Havuç yetiştiriciliğinde fosfor noksanlığında,

yapraklar donuk yeşil renkli ve hafif menekşemsi lekeli olur. Gövde ince ­Yaşlı yapraklar soluklaşır ve erken ölür.

Hıyar yetiştiriciliğinde fosfor noksanlığında,

bitkide yapraklar donuk koyu yeşil renkli ve küçük olurlar. Yapraklarda i zaman bronz renkli lekeler görülür. Solgun ve sarkık bir şekilde dururlar veya erken ölürler. Gövde kısa ve incedir. Meyveler donuk yeşil renkli ve bronz lekelidir.

Yaşlı yaprakların ayasında, şeffaf görünümlü, kahverengi nekrozlar görülür, ve yaprak saplan kurur.

Fosfor noksanlığında yapraklar genellikle normalden daha koyu yeşil renkli Birçok tek yıllık bitkilerin yaprak ve gövdesinde fosfor noksanlığında kırmızı, kırmızımsı mor renk meydana gelir. Kırmızı renk, fosfor noksanlığında antosiyanin oluşumunun artmasından kaynaklanmaktadır.

Yapraklarda ve bazı bitkilerde, örneğin mısır bitki gövdesinde görülen kırmızı ve kırmızımsı mor renk fosfor noksanlığının tipik belirtileri olup tanınması kolaydır. Meyve ağaçlarında fosfor noksanlığı yaşlı yaprakların kahve kırmızımsı kahverengine dönüşmesine ve erken döküme sebep olur.

Fosfor noksanlığı belirtileri önce yaşlı yapraklarda görülür. Genç yapraklar sağlıklı gibi görünmekte iseler de normalden daha küçük olurlar. Noksanlığın uzun sürmesi halinde yaşlı yapraklarda kahve renkli nekrozlar oluşur.

Fasulye, patates ve pancar gibi bazı bitkilerde nekrotik lekeler siyah ve siyaha yakın renkte olmaktadır. Nekrotik oluşumlar daha çok yaprak kenarlarına doğru gelişir.

Noksanlığın sürekli olması halinde yapraklar olur ve dökülür.

 Fosfor bitkide çok önemli bir takim organik bileşiklerin yapısında bulunur. Bitkide enerji transferi yapan ATP bu bileşiklerin en önemlilerindendir. Fosfor, bitkide genetik özellikleri belirleyen DNA `nın oluşumu için de gereklidir. Kısaca açıklanan bu nedenlerden ötürü fosfor, bitki besinleri arasında önemli bir yere sahiptir.

FOSFOR FAZLALIĞI

Normal koşullarda fosfor fazlalığının bitkiler üzerindeki olumsuz etkileri daha çok dolaylı etkilerdir. Çünkü fosfat iyonlari toprakta silo bu şekilde tutulma özelliğine sahipler ve bu nedenle bitki bünyesine aynı yüksek miktarlarda fosfat iyonu girişi kolay rastlanan bir durum değildir.

Bununla birlikte aynı miktarda verilen fosforlu gübreler, çinko demir gibi mikro element noksanlıklarına neden olurlar. Fosfor fazlalığı kalsiyum, bor ve mangan noksanlıkları da yaratabilmektedir.

PHOSPHORUS DEFICIENCY SYMPTOMS IN PLANTS

(Phosphorus deficiency in plants and SYMPTOMS)

The primary source of phosphorus in soil and rock minerals. Rock and used by phosphorus liberated from the decomposition of plants and minerals. In addition to phosphorus in the soil for the structure of the organic material are organic phosphorus compounds.

Of phosphorus in the soil has not benefited form a large part of the plant. Both inorganic both of them for the benefit of plant phosphorus broken phosphorus contained in the organic phosphorus compound, phosphate must be converted into anions.

Plants make use of the free form but easy with phosphate anions, many soils are difficult to remain in the free state of the phosphate anion.

Even with the majority of the phosphorus fertilizer may be rapidly transformed into forms that plants can not utilize. Especially with high soil pH and lime, phosphorus utilization of plants in the degree of acid soils is more difficult.

Phosphorus, has much more generative organs of plants compared to other organs. Also known as an elemental phosphorus plant which is effective on more generative development.

Phosphorus deficiency in most flowers, fruits, seeds, such as generative organs damaged. However, phosphorus deficiency also adversely affect the plant's vegetative growth.

The decreased growth in plants with phosphorus deficiency. Heading in cereals adversely affected. Decreases the formation of shoots and buds of fruit trees. The quality of the seed and the fruit is disrupted, delayed maturation. Citrus and other fruit trees in the maturation of the fruit drop occurs. Flowering is reduced in vegetables. Fruits remain small, it is of poor quality.

Phosphorus deficiency in citrus trees form a vibrant green leaves dull unceasing system. Necrosis seen in older leaves and poured early. Flowering is very weak. Very small number of fruits, berries large, but minus the coarse fibrous texture and thick spongy kabukludur.el phosphorus deficiency in the tree, the leaves are small, dark green, purple, bronze or become stained. They stand upright branches will make connections with narrow moon is reddish petioles. Rarely has a leaf system. Occurs at the edges of older leaves dark brown necrosis. Early defoliation occurs. Few flowers and fruit.

Fruits remain small and poured before they mature. Fruits lifeless color, hard and is often a tissue, they are tasteless. The amount of phosphorus to nitrogen ratios excessive that case the flesh still rough textured leaves of phosphorus deficiency in olur.şeftali still be primarily dark green, then bronze or brown spots occur, especially rotating cold weather, red or purple color that stains. Leaves erect, rather narrow in advanced stages of deficiency are lanceolate. Older leaves are shed early. Growth of the tree fell.

Plum, Apricot, phosphorus deficiency slows the growth of the cherry trees in fruit trees. System-looking dark green leaves, petioles and young shoots are purple. Tan in older leaves and poured early.

Phosphorus deficiency in the bond system creates a dark green leaves. The leaves are stiff, distorted in shape, have a metallic luster and fluffy speckled like warts. Bronze or purple necrosis starting from the edge of phosphorus deficiency in older leaves in görülür.çilek, starting from the thin veins in the leaf springs consists of bluish-green and dark green. Leaves folds down the sides, red, purple medium. Petioles are dark red. Middle and lateral veins on the lower surface of the leaves are purple looking. Poor flowering, fruit is small.

Tomato plant reacts violently to phosphorus deficiency. The leaves are hard and steep structure and are dark green or bluish-green appearance. Under the leaves, reddish violet color formation is seen along the veins. The sheets are bent backwards. Older leaves turn yellow, brownish black spots occur and they die early. The body is thin and fibrous and consists of a state of dark violet spots on the body. I weakens flowering and fruiting.

Fruits are small and stiff structure is the mature and growth slows in phosphorus deficiency in premature sararır.pamuk and leaves are dark green color. Maturation is delayed. Branching becomes less and less. Azalır.patates phosphorus deficiency in the number of flowers and pods, leaves and other system hard look.

The decline in plant growth and dwarf consists of a body. Especially older leaves are folded upwards and then the resulting necrotic lesions on the leaf margins. Leaves normally be small. Older leaf turns brown and it would be premature breakdown. Sometimes a lump of phosphorus deficiency in olur.mısır brown spots, red violet color changes seen in contrast with the young leaves are dark green in the body and in older leaves. Seen later in older leaves curl and die early. Body becomes thin maturation is delayed. Irregular grain on the cob oluşur.şek beet and fodder beet germination stage in phosphorus deficiency shows since the effect is seen uneven germination.

Developments recede and plants remain short compared to normal. In contrast, the leaves are stiff and erect their situation. In some cases, the petiole italic, they remain parallel to the ground. Leaves are normally covered with small purple or blackish happens and coffee stains. Necrosis will occur in the leaf edges. Older leaves turn yellowish green and phosphorus deficiency in early ölürler.tahıl, reduced tillering. Development is weak, the body stays short and thin. Leaves are dark green and bluish green.

Gives an impression that there is an excess of nitrogen in leaf color. Older leaves are yellowing starting from the end, solar, dry and die early. The leaves are tough but ends hanging down. Basak are small, sometimes olurlar.fasuly phosphorus deficiency in legumes such as peas in purple and red, the leaves are dark green and bluish-green or olive green. Hard and erect leaves, but there is a weak system. Thin body; is short. Growth declined. Flowering is weak, bean and seed formation is low. peas; They sarararak dead from the edges of older leaves. My coffee beans occurs in older leaves in black or black spots and they die early.

Onions phosphorus deficiency, dull, and dark green leaves and bluish red, violet gets smudged. Towards the lower end of the green leaves, yellow and brown necrotic lesions scattered.

Older leaves are blackish in color with coffee and die. Phosphorus deficiency in Turpan, an image is formed in dwarf plants. Leaves are dull and dark green leaves, especially at the lower edge of a reddish violet colored spots appear. Burns occur at the edges of older leaves and premature death. Root development is weak. Phosphorus deficiency in the lettuce, growth declines too.

Rosette plants, as has an appearance, late or no heart would stop. The leaves are a dark green color and sometimes stained, but lifeless reddish violet. Older leaves are yellowish brown and die young carrot in phosphorus deficiency, the leaves become pale green and light violet stained. Older leaves are faded and thin body dies prematurely.

Of phosphorus deficiency in cucumber plants, the leaves become dull dark green and small. I also bronze-colored spots appear on the leaves. Pale and flabby stop in the way or die early. The body is short and thin. Fruits are stained pale green and bronze. In the months of old leaves, transparent-looking, brown necrosis are seen, and petioles dry.

Leaves of phosphorus deficiency often than usual, many perennial plants, dark green leaves and red phosphorus deficiency in the body, reddish purple color occurs. Red, anthocyanin formation is due to the increase in phosphorus deficiency. And in some plants the leaves, such as corn plants are typical symptoms of red and reddish purple color seen in the body of phosphorus deficiency is easy to identify. Phosphorus deficiency in fruit trees to turn into coffee reddish brown of old leaves and cause premature breakdown.

Phosphorus deficiency symptoms first appear in older leaves. Young leaves are smaller than normal, while it seems to healthy. In case of deficiency in older leaves take long coffee-colored necrosis occurs. Beans, potatoes and beet necrotic spots on some plants, such as are almost black in color and black. Formation of necrotic leaf margins will develop into more. In case of deficiency would constantly leaves and poured.

Phosphorus is a very important team in the plant located in the structure of organic compounds. ATP energy transfer which is the most important of these compounds in the plant. Phosphorus, determining genetic characteristics of the plant is also essential for the formation of DNA `s. Briefly described these reasons phosphorus, has an important role in plant nutrients.

Excess phosphorus

Negative effects on plants under normal conditions of excess phosphorus is more indirect effects. Because phosphate ions are capable of keeping the soil in silos as such and therefore the same high levels of phosphate ions within the plant input is not encountered a situation easily. However, given the same amount of phosphorous fertilizers, causing micro elements such as zinc, iron deficiency. Phosphorus excess of calcium, boron and manganese deficiencies can create.