Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri

BİTKİLERDE MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ ve BELİRTİLERİ

(Symptoms of magnesium deficiency in plants)

Klorofilin merkez atomu olan magnezyum fotosentezde oynadığı önemli rol ile hayatın devamlılığını sağlayan anahtar elementlerden biridir. Klorofilin yapısındaki magnezyum, bitkideki toplam magnezyumun ancak % 15 -20'sini oluşturmakla birlikte, magnezyum noksanlığında hemen klorofil miktarı düşer ve fotosentez geriler.

Bunun doğal sonucu bitkide gelişme geriliği ve ürün kaybıdır.

Bitkilerde Magnezyum noksanlığı simptomları bakımından bitki türleri arasında farklılıklar olabilmektedir. Bununla birlikte bazı ortak karakterler magnezyum noksanlığının tanınmasını kolaylaştırır.

Magnezyum iyonları bitki bünyesinde hareketli olduğu için, noksanlık halinde yaşlı yapraklardan kolaylıkla, yeni oluşan genç yapraklara taşınmaktadır. Bu nedenle de magnezyum noksanlığı simptomları önce yaşlı yapraklarda görülür.

Magnezyum noksanlığının tipik belirtisi yaşlı yapraklarda damarlar arasında görülen sararmadır Primer ve sekonder damarlar (birinci ve ikinci damarlar) yeşil renklerini korurlar, üçüncü ve daha ince damarlar ve damarlar arası bölgelerde renk sararır.

Yaprak bu haliyle benekli bir görüntüye sahip olur. Ekstrem durumlarda klorotik dokular ölerek kahverengi nekrozlar oluşturur.

Magnezyum noksanlığına en duyarlı sebzeler marul, karnabahar, lahana, havuç,  bezelye, turp bitkileridir. Tütün, patates, pancar, mısır, pamuk, meyvelerden narenciye türleri ve bazı elma çeşitleri magnezyum gereksinimi yüksek olan bitkilerdir.

Narenciye yetiştiriciliğinde magnezyum noksanlığında,

narenciye çeşitlerinde görülen simptomlar, yaşlı yaprakların ana damar çevresinde renk açılması şeklinde başlar. Gittikçe genişleyerek yaprak sararır. Yaprak uçları ise yeşil renklerini korurlar. Yapraklarda erken dökülme olur.

Asma yetiştiriciliğinde magnezyum noksanlığında,

yapraklarda damar aralarında lekeler çeklinde başlayarak kloroz, lekelerin hızla genişlemesiyle sapa doğru yayılır ve yaprakta ördek ayağı şeklinde tipik görüntü oluşur. Klorotik bölgelerde kahverengi nekrozlar oluşur.

Elma yetiştiriciliğinde magnezyum noksanlığında,

ağaçların özellikle uzun sürgünlerin yaşlı yapraklarında, damar aralarında, gayri muntazam şekilli, açık yeşil, sarı bazen grimsi yeşil renkli lekeler oluşur. Damar arası lekeler bazı durumlarda yaprak kenarlarına kadar genişler. Lekeler hızla kırmızımsı kahverengi nekrozlara dönüşür.

Yapraklar daha sonra solar, kıvrılır, kurur ve erken dökülür. Meyveler tatsız ve kokusuz olurlar. Delicious çeşidi elmalar magnezyum noksanlığına fazla duyarlıdırlar.

Armut yetiştiriciliğinde magnezyum noksanlığında,

yapraklarda ana damar çevresi ve kenarlara yakın bölgelerde nekrozlar oluşurken, yaprak kenarları yeşil renklerini korurlar.

Bu simptomlarrn ortaya çıkması mevsim sonlarına doğru olur. Yapraklarda erken dökülme de görülür.

Şeftali yetiştiriciliğinde magnezyum noksanlığında

özellikle fazla etkilenir. Yaprakların damar aralarında kloroz görülür. Renk açılmaları yaşlı yapraklarda, yaprak kenarlarından başlayarak yayılır.

Beyaz etli meyve veren ağaçların yapraklarında kırmızı renkli, sarı etli meyve veren çeşitlerin yapraklarında ise sarı renkli lekeler oluşur.

Ceviz yetiştiriciliğinde magnezyum noksanlığında

özellikle fazla etkilenir. Yaprakların damar aralarında kloroz görülür. Renk açılmaları yaşlı yapraklarda, yaprak kenarlarından başlayarak yayılır.

Beyaz etli meyve veren ağaçların yapraklarında kırmızı renkli, sarı etli meyve veren çeşitlerin yapraklarında ise sarı renkli lekeler oluşur.

Bitkilerde Magnezyum noksanlığı simptomları bakımından bitki türleri arasında farklılıklar olabilmektedir. Bununla birlikte bazı ortak karakterler magnezyum noksanlığının tanınmasını kolaylaştırır.

Magnezyum iyonları bitki bünyesinde hareketli olduğu için, noksanlık halinde yaşlı yapraklardan kolaylıkla, yeni oluşan genç yapraklara taşınmaktadır. Bu nedenle de magnezyum noksanlığı simptomları önce yaşlı yapraklarda görülür.

Çilek yetiştiriciliğinde magnezyum noksanlığı

yapraklarda küçük küçük kırmızımsı menekşe renkli lekelerin görülmesiyle kendini belli eder. Daha sonra bu lekeler genişleyerek için yaprak, kenarlarda bant şeklinde bir kısım hariç, kırmızı menekşe renk alır.

Bu görüntü potasyum noksanlığı ile karıştırılsa da, potasyum noksanlığında renklenme yaprak kenarlarından başlayarak içeri doğru yayılır.

Şeker pancarı yetiştiriciliğinde magnezyum eksikliğinde

yaprakları hareli sarı bir görüntü alır. Renk değişimi yaprakların uç ve kenar kısımlarından başlayıp içeriye doğru yayılır.

Kahve renkli nekrozlar meydana gelir. Yapraklar sarkar.

Bu görüntü pancar sarı virüsünün yarattığı simptoma benzer, sadece virüs simptomu, kenarlardan içeri doğru daha muntazam bir yayılma gösterir.

Domates yetiştiriciliğinde magnezyum noksanlığında,

yaşlı yapraklarda damar aralarında, kenarlardan başlayıp içe doğru ilerleyen sararma şeklinde kloroz görülür. Sonunda bütün yaprak sarıya döner.

Kahverengi keler oluşur. Yapraklar gövdeye doğru sarkar ve ölür.

Hıyar yetiştiriciliğinde magnezyum noksanlığında,

bitkide yaşlı yapraklarda, damarlar ve yaprak kenarlarında ince bir bant yeşil kalarak, yaprağın diğer kısımları sararır.

Yaprakların kenarlarında kahverengi lekeler görülebilir.

Budanmış bitkilerde ana gövde yeni sürgünlerin gereksinimini karşılayacak kadar magnezyum absorbe edemediği için, budanmadan sonra noksanlık görülme ihtimali yüksektir.

Ispanak yetiştiriciliğinde magnezyum noksanlığında,

bitkinin yapraklarında beyaz, kâğıt gibi bir dokuya sahip lekeler oluşur.

Magnezyum eksikliği özellikle kireçli ve hafif topraklarda yaygındır, fakat diğer tip topraklarda da görülebilir. Eksiklik iki nedenden kaynaklanabilir. Toprak bitki gelişimi için yeterli olacak miktarda magnezyuma sahip değilse bu gerçek eksikliktir.

Alınabilir magnezyum miktarı toprakta 50 ppm den fazla ise bu toprak magnezyum bakımından yeterli demektir. Bu miktar 25 ppm daha az ise, bitki için magnezyum yetersizliği var demektir. Potasyum, sodyum kalsiyum gibi elementler topraktan magnezyum alımını zorlaştırırlar.

İkinci yetersizlik ise, çeşitli nedenlerle, örneğin bazı nematodlar nedeniyle kök gelişmesi engellenen bitkilerin toprakta yeterli miktarda bulunan magnezyumu alamaması şeklinde oluşandır.

Pancar ekiminden önce alınan toprak numunesinin analizi sonucunda magnezyum eksikliği görülürse magnezyum uygulanmalıdır.

Toprak analizi yapılamaması durumunda, ön bitkide magnezyum eksikliği belirtileri görülüp görülmemesine göre karar verilebilir.

Özellikle kumlu topraklarda, bitki gelişmesinin olgunluk dönemlerine doğru bitkilerde magnezyum noksanlığı sık görülür.

Geç dönemde ortaya çıkan magnezyum noksanlığı ürün miktarında büyük bir azalmaya yol açmayabilir. Ancak özellikle yaprakları için yetiştirilen bitkilerde pazar kabiliyeti düşer.

Toprak sıkışması, su altında kalma ve kuraklık etki ­noksanlığını şiddetlendirir. Bazı hallerde toprakta yeterli miktarda magnezyum bulunsa bile bitkilerde magnezyum noksanlığı görülebilmektedir.

Toprak çözeltisinde yüksek miktarda bulunan hidrojen, potasyum, amonyum, kalsiyum gibi iyonlar magnezyum alımını azaltarak noksanlığa neden olabilmektedirler.

pH 5 ve daha düşük olan topraklarda bulunan yüksek miktardaki alüminyum iyonları da magnezyum alımını azaltarak noksanlık yaratmaktadır.

Magnesium Deficiency Symptoms in Plants

(Symptoms of magnesium deficiency in plants)

The important role played by the central magnesium atom in chlorophyll photosynthesis, which is one of the key elements ensures the continuity of life. Magnesium in chlorophyll structure, although a total of only 15% of magnesium in plants -20's immediately magnesium deficiency decreases in the amount of chlorophyll and photosynthesis decline. This is the natural result of plant growth retardation and loss of product.

Magnesium deficiency in plants may differ among plant species in terms of symptoms. However, some common characteristics facilitates the recognition of magnesium deficiency. Because magnesium ions within the plant was moving easily in case of deficiency of the older leaves are moved to the newly formed young leaves. Therefore, magnesium deficiency is seen in older leaves first symptoms.

Madiran typical symptom of Magnesium deficiency in older leaves yellowing between the veins seen in primary and secondary veins (first and second vessels) retain their green color, third and thinner veins and yellowing between the veins of color. Leaves will have spotted an image as it is. In extreme cases, dying creates brown chlorotic tissue necrosis.

Magnesium deficiency is the most sensitive vegetables lettuce, cauliflower, cabbage, carrots, peas, radish plants are. Tobacco, potatoes, beets, corn, cotton, citrus fruits and some types of apple cultivars are plants with high magnesium requirement.

In magnesium deficiency in citrus, symptoms that are seen in citrus varieties, the color begins to form around the opening of the main veins of older leaves. By gradually expanding the yellowing leaves. Retain the green color of the leaf tips. In the early loss olur.as Umeda magnesium deficiency in the leaves, leaf chlorosis between the veins, starting in spots by check, with the rapid expansion of the spots off the beaten track and typical spreads out the image in the form of leaf duck foot.

Brown necrosis chlorotic areas on oluşur.el Umeda magnesium deficiency, especially in the older leaves of the long shoots of trees, including vessels, irregularly shaped, light green, yellow, grayish green spots sometimes occur. Spots between veins extending up to the leaf margins in some cases. Reddish brown spots quickly turn into necrosis. The leaves were then fade, curl, dry and fall early.

Fruits become tasteless and odorless. Delicious apples in magnesium deficiency in magnesium deficiency more than duyarlıdırlar.armut, leaves the main vessel circumference and necrosis were formed in regions close to the edges, the edges of the leaves retain their green color.

This happens towards the end of the season the emergence simptomlarrn. Especially in the early phases affected by magnesium deficiency in görülür.şeftali loss in leaves.

Chlorosis between the veins of leaves appear. Color opening in old leaves, spreads starting from the leaf edges. White fleshy fruit-bearing trees of their leaves colored red, while the leaves of yellow fleshy fruit varieties that are more affected especially the yellow spots oluşur.

ceviz trees magnesium deficiency. Chlorosis between the veins of leaves appear. Color opening in old leaves, spreads starting from the leaf edges. White fleshy fruit-bearing trees of their leaves colored red, and yellow fleshy fruit variety that occurs in the leaves of yellow spots.

Magnesium deficiency in plants may differ among plant species in terms of symptoms. However, some common characteristics facilitates the recognition of magnesium deficiency.

Because magnesium ions within the plant was moving easily in case of deficiency of the older leaves are moved to the newly formed young leaves. Therefore, magnesium deficiency is seen in older leaves first symptoms.

Manifested by the appearance of tiny little reddish violet stains on magnesium deficiency in the strawberry plant leaves. Later this expanded leaf spots, except for a portion in the form of tape around the edges, gets red violet color. This image is also mistaken for potassium deficiency, leaf discoloration spreads inward starting from the edge of potassium deficiency. Magnesium deficiency in leaves of sugar beet receives a yellow moire image.

Leaf color change is propagated inward from the edges of the ends and begins. Brown necrosis occurs.

The leaves are sagging. This image beet similar to symptom caused by the yellow virus, only virus symptom, if in magnesium deficiency inward more uniform spread gösterir.domates from the sides, between veins in older leaves, yellowing progressing inward, starting from the edges in the form of chlorosis seen.

Eventually the whole leaf turns yellow. Brown corners occurs.

In magnesium deficiency, the leaves hang down toward the body and ölür.hıyar, in older leaves of plants, a thin band in the veins and leaf margins remain green, and other parts of the leaf yellowing.

Brown spots on the edges of the leaves can be seen.

Pruned plants because new shoots in the main body of the requirement not met enough magnesium to absorb, after being pruned as likely yüksektir.ıspanak deficiency in magnesium deficiency in the plant's leaves and white, with a texture like paper consists spots.

Magnesium deficiency is common, especially in calcareous soils and mild, but can also occur in other types of soil. Deficiency can be caused by two reasons. Clay in an amount sufficient for plant growth if this is true with magnesium deficiency.

The amount of magnesium in the soil can be more than 50 ppm is sufficient for this soil is magnesium. This amount is less than 25 ppm, there is a deficiency of magnesium for plants. Potassium, calcium and prevent the soil elements such as sodium magnesium intake.

The second failure, for various reasons, such as some nematodes of plant root development due to blocked Configure unable to take the form of magnesium present in sufficient quantities in the soil. Magnesium deficiency as a result of analysis of soil samples should be applied prior to planting beets magnesium is seen.

Soil analysis can not be performed in case of symptoms of magnesium deficiency can be decided according not to be regarded in front of the plant.

Especially in sandy soils, magnesium deficiency in plants toward maturity period of plant development are common. Magnesium deficiency in the amount of the items appeared in the late stage may lead to a large reduction. However, market capability, especially in the plants grown for the leaves fall. Soil compaction, drought and deficiency exacerbates remain under water.

In some cases, a sufficient amount of magnesium found in soil magnesium deficiency, even if the plant can be seen. Hydrogen present in high concentrations in the soil solution, potassium, ammonium, ions such as calcium are reducing the intake of magnesium deficiency can cause. The high amount of aluminum ions present in soil pH 5 or lower by reducing the magnesium deficiency creates intake.