Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri

BİTKİLERDE POTASYUM EKSİKLİĞİ ve BELİRTİLERİ

(Symptoms of potassium deficiency in plants)

Bitkilerde potasyum noksanlığı kumlu, hafif tekstürlü topraklar üzerinde yetiştirilen bitkiler daha çok görülür. Potasyum noksanlığı bitkilerde hemen görülebilir belirtiler çıkarmaz.

Önce büyüme oranında bir gerileme olur, ancak daha sonra kloroz ve nekrozlar görülür.

Potasyum noksanlığı belirtileri genelde önce yaşlı yapraklarda görülür. Çünkü noksanlık durumunda yeni oluşan genç yapraklar yaşlı yapraklardan potasyum desteği yapılmaktadır.

Noksanlık belirtileri birçok bitkide önce yaprak kenarlarında ve uçlarında görülmeye başlar.

Yaprak kenarları önce sararır, daha sonra bu kısımlarda renk koyu kahverengine döner.

Bitkilerde potasyum noksanlığının çok şiddetli olması halinde bu kısımlar siyaha döner, ölür; kuruyarak dökülür.

Özellikle meyve ağaçlarında tipik olarak görülen noksanlık belirtilerinde, yaprak kenarlarının anlatılan şekilde renk değişikliği gösterip ölmesine karşın, yaprağın geri kalan kısmı uzunca bir sure normal yeşil rengini ve görüntüsünü koruyabilmektedir.

Potasyum noksanlığı çeken bitkilerde turgor basıncı düşer ve su stresi olunca bitkiler gevşek dokulu bir hal alırlar.

Kuraklığa ve dona karşı dayanıklılık zayıflar.

Aynı şekilde hastalık etmenlerine ve tuzlu toprak koşullarına karşı bitkiler çok daha duyarlı olurlar. Bitki dokularında ve hücre organellerinde anormal gelişmeler görülür.

Bitkide ksilem ve floem dokuların oluşumu geriler. Dokularda ligninleşme azalır.

Bunun sonucu olarak potasyum noksanlığında gövde zayıflar.

Potasyum bitkilerde birçok kalite unsurunu etkileyen bir besin elementidir.

Bu nedenle bitkilerde potasyum noksanlığı bitkinin özelliğine göre çeşitli kalite bozulmalarına yol açar.

Özellikle sebze, meyve, tütün ve lif bitkilerinde potasyum noksanlığı kalite özelliklerini çok olumsuz etkiler.

Ceviz yetiştiriciliğinde potasyum noksanlığı

yapraklarda kıvrılma ve kırmızımsı kahve lekelerle beliren belirtilere neden olur. Sürgün uçlarında ölme, zayıf çiçek ölçümü ve normalden küçük meyveler olur.

Potasyum noksanlığı çeken cevizde turgor basıncı düşer ve su stresi olunca bitkiler gevşek dokulu bir hal alırlar. Kuraklığa ve dona karşı dayanıklılık zayıflar.

Aynı şekilde hastalık etmenlerine ve tuzlu toprak koşullarına karşı bitkiler çok daha duyarlı olurlar.

Bitki dokularında ve hücre organellerinde anormal gelişmeler görülür. Bitkide ksilem ve floem dokuların oluşumu geriler. Dokularda ligninleşme azalır. Bunun sonucu olarak potasyum noksanlığında gövde zayıflar.

Potasyum cevizde birçok kalite unsurunu etkileyen bir besin elementidir. Bu nedenle cevizde potasyum noksanlığı bitkinin özelliğine göre çeşitli kalite bozulmalarına yol açar.

Patates yetiştiriciliğinde potasyum noksanlığında,

yapraklar koyu yeşil üzerinde metalik bronz renklidir. Bitki bodur ve çalımsı bir görüntü hal alır. Yaşlı yaprakların kenarlarında renk alır. Yaprak ayasında başlangıç da toplu iğne başı büyüklüğünde, kahve renkli lekeler görülür, bu lekeler daha sonra büyüyerek yaprak yüzeyini kaplar.

Yapraklarda kıvrılmalar görülür. Patates yumrularının üzerinde siyah noktalar oluşur.

Potasyum noksanlığı yumrunun iç kısmında da kahverengileşmeye neden olabilmektedir, ancak bunu bor noksanlığından ileri gelen ve kahverengi öz denilen problemle karıştırmamaya dikkat edilmelidir.

Potasyum eksikliği patates yumrusunda kuru madde ve nişasta miktarının azalmasına neden olduğu gibi, aynıca potas eksikliği olan yumrularda kesildikten sonra, bir saat gibi kısa bir sure içinde kararma başlamasına karşılık, potasyum beslenmesi tam olan bitkilerin yumrularında iki gün sonra dahi böyle bir durum görülmez.

Pamuk yetiştiriciliğinde potasyum noksanlığında,

yaprak kenarlarında ve damar aralarında sarımsı yeşil lekelerle kendini belli etmeğe başlar. Bu bölgelerdeki hücreler olur ve yaprak sarımsı kahve, kırmızımsı kahve renkli bir görüntü alır.

Yaprak kenarları ve uçları aşağı yukarı kıvrılır.

Erken yaprak dökümü görülür. Kozalarda gayri muntazam bir oluşum görülür ve olgunlaşmadan dökülme olur.

Lif kalitesi de olumsuz etkilenir. Normal olarak potasyum eksikliği yaşlı yapraklarda görülmesine karşılık, bazen genç yapraklarda da rastlanmaktadır.

Elma yetiştiriciliğinde potasyum noksanlığında,

yapraklarının kenarlarında esmer ve kahve renkli kloroz oluşur ve bu bölgeler kurur. Buna karşılık yapraklar bu haliyle ağaç üzerinde çok uzun süre kalabilirler.

Meyveler küçük ve soluk, kalın kabuklu olurlar. Seker miktarı az ve tadı ekşi olur.

Armut yetiştiriciliğinde potasyum noksanlığında,

yaprakların sarımsı yeşil renkli olur ve tipik bir şekilde kıvrılma gösterirler. Yaprak kenarlarında potas noksanlığının tipik belirtisi olan nekrozlar oluşur.


Kiraz, kaysı ve şeftali gibi taş çekirdekli meyve ağaçlarında potasyum noksanlığı

yapraklarda kıvrılma ve kırmızımsı kahve lekelerle beliren belirtilere neden olur. Sürgün uçlarında ölme, zayıf çiçek ölçümü ve normalden küçük meyveler olur.

Narenciye yetiştiriciliğinde potasyum noksanlığında,

narenciye çeşitlerinde yaprak kenarlarında sarımsı kahve renkli nekrozlar oluşur, geriye doğru kıvrılma ve olgunlaşmadan dökülme görülür.

Meyveler normalden küçük, ince kabuklu ve asidik olurlar

Asma yetiştiriciliğindepotasyum noksanlığında,

yapraklarında da yaprak kenarlarında sararma ve kahverengileşme görülür. Çiçeklenme zayıf meyve tutumu az ve meyveler ekşi olurlar.

Mısır yetiştiriciliğinde potasyum noksanlığında,

boğum aralarının kısalarak bitkinin bodur kalmasına neden olur ve ince bir gövde oluşur. Yaşlı yaprakların uç ve kenarlarında kloroz ve kuruma görülür. Kloroz zamanla yaprak içlerine ilerler.

Koçanların uç kısımlarında gelişmenin zayıf olduğu dikkati çeker.

Domates yetiştiriciliğinde potasyum noksanlığında

yapraklar genelde koyu yeşil renkli olup yaşlı yapraklar griye çalan yeşil renktedir. Yaşlı yapraklarda beyazımsı açık sarı noktalar halinde nekrozlar oluşur.

GGövde ince, zayıf ve noksanlığın şiddetli olduğu durumlarda pek çok tarla domateslerinde ise daha az görülen lekeli olgunluk (blotchy ripening) potasyum noksanlığı ile ilgili bulunmakta ve potasyum uygulaması ile giderilmekte veya azaltılabilmektedir.

Lekeli olgunluk (blotchy ripening) probleminin potasyum yetersizliği yanında, magnezyum yetersizliği ve kalsiyum fazlalığı ile ilgisi olduğu konusunda görüşler bulunmaktadır.

Yapraklarda ve meyvede (K+Mg) / Ca oranı büyüdükçe lekeli olgunluğun azaldığını tespit etmişlerdir. Lekeli olgunluk (blotchy ripening) probleminin görülme sıklığının domates çeşidi ile de yakından ilgisi bulunmaktadır.Pancar yetiştiriciliğinde potasyum noksanlığında

yapraklar mavimsi yeşil renkli ve aşağı doğru kıvrık olurlar. Damar aralarında sarıdan kırmızımsı kahveye kadar değişen tonlarda renk açılmaları olur.

Renk değişiklikleri yaşlı yapraklardan ve yaprak kenarlarından başlayarak ilerler sonunda yapraklar solar ve ölürler.

Hıyar yetiştiriciliğinde potasyum noksanlığında

yapraklar damarlar civarında mavimsi yeşil renkte, yaprak kenarları ise bronza kayan renk değişimleri vardır.

Genç yapraklar dalgalı bir hal alırlar. Nekrozlu yapraklar sarımsı kahve ve kahverengine döner ve kenarlardan başlayarak kuruma görülür. Meyve yumuşak ve gövde tarafı ince olur.

Marul yetiştiriciliğinde potasyum noksanlığında,

bitkide yapraklar koyu yeşil ve bazen benekli olur. Yaşlı yaprakların uçlarından başlayarak yayılan lekeler şeklinde kloroz görülür.

Antosiyan kapsamı yüksek olan çeşitlerin yaprak kenarları ve uçlarında renk morumsu kahveye döner. Bitki küçük ve gevşek olur, göbek doldurma zayıf olur.

Soğanda potasyum noksanlığında,

yaşlı yapraklar orta derecede klorozludur, solgunluk görülür ve erken ölürler. Bas oluşumu zayıf ve kalitesi düşük olur.

Bazı virutik hastalıklarla kuraklık gibi elverişsiz iklim koşullan da yukarıda anlatılan belirtilere benzer belirtiler yaratabilmektedir.

Bu durumda belirtinin potasyum noksanlığından ileri gelip gelmediğini anlamak için yaprak analizlerine başvurulabilir.

Burada değinilmeyen diğer bitki türlerinde de potas noksanlığı genelde tarif edilene benzer belirtilerle kendini belli eder.

Potassium Deficiency Symptoms in Plants

((Symptoms of potassium deficiency in plants)

Sandy potassium deficiency in plants, crops grown on light textured soils are more apparent. Potassium deficiency symptoms in plants does not emit visible immediately. First, the rate of growth would decline, but then chlorosis and necrosis are observed.

Potassium deficiency symptoms usually occur in older leaves first. Because the newly formed young leaves are done in case of lack of support from older leaves potassium.

Deficiency symptoms begin to appear before the edges of the leaves in many plants and terminals. Before the leaves turn yellow edges, and then turns into a dark brown color in these parts.

These parts of the plant turns black in the case of a severe potassium deficiency, dies; poured dry up. Deficiency symptoms typically seen especially in fruit trees, as described opposite sides of the sheet die to show color change, the rest of the sheets for a long time can maintain its normal green color and image.

Turgor pressure in plants suffering from potassium deficiency and water stress is reduced when plants absorb a loose-textured state.

Weak resistance to drought and frost. Likewise plants against pathogens and soil conditions are much more sensitive to salt. In plant tissue and cell organelles appear abnormal developments.

The formation of xylem and phloem tissue in the plant declined. Aspects of lignin deposition in tissues is reduced. As a result, the weakened body of potassium deficiency.

Potassium is a nutrient in plant quality affecting many aspects. Therefore potassium deficiency in plants can lead to various quality degradation characterized by the plant. Especially fruits, vegetables, tobacco, and features a very negative impact on the quality of the fiber plant potassium deficiency.

Potassium deficiency in apples, and coffee brown at the edges of the leaf chlorosis occurs colored and dry regions. In contrast, the leaves may remain in this state for too long on the tree. Fruits are small and pale, become thick-skinned.

The least amount of sugar and sour taste olur.armut potassium deficiency, yellowish green leaves and typically exhibit curl.

kiraz necrosis typical symptom of potash deficiency edges of the leaves, apricot and potash deficiency in leaf curl in stone fruit trees such as peach and causes symptoms that appear with reddish brown spots.

Killed in shoot tips, flowers in the weak measurement and small fruits olur.narenciye normal potassium deficiency, citrus varieties edges of the leaves yellowish brown in color necrosis occurs, is seen curled backwards and spills before they mature.

Fruits are normally small, thin-skinned and acidic olurlaras Umeda potassium deficiency, yellowing and browning of leaf edges on the leaves appear. Flowering least poor fruit set and fruit sour leaf curl in potassium deficiency and cause symptoms that appear olurlar.ceviz tree with reddish brown spots.

Killed in shoot tips, measurement and weak flower is smaller fruits than normal.

Turgor pressure in walnut suffering from water stress and potassium deficiency decreases when plants absorb a loose-textured state.

Weak resistance to drought and frost. Likewise plants against pathogens and soil conditions are much more sensitive to salt. In plant tissue and cell organelles appear abnormal developments. The formation of xylem and phloem tissue in the plant declined. Aspects of lignin deposition in tissues is reduced. As a result, the weakened body of potassium deficiency.

Potassium is a nutrient that affects many quality walnut elements. Therefore walnut potassium deficiency leads to various quality degradation characterized by the plant.

Potassium deficiency in potato leaves are dark green on metallic bronze color. Plants become stunted and boy grows takes a picture. Gets the color at the edges of older leaves. At the beginning of the month pinhead-sized leaves, brown spots are seen, these spots later grew leaf surface vessels. Is seen in the leaves curl. Black spots are formed on the potato tuber.

Potassium deficiency can lead to the interior of the tuber browning, but be careful not to confuse it with the problem called elders and brown pith from boron deficiency. As well as lead to a reduction in dry matter and amount of starch in potassium deficiency potato tubers after the same be cut in lump-deficient potash, corresponds to the start browning within a short period of time like an hour,

potassium nutrition in two days, even in such a situation görülmez.pamuk plant in tubers of exactly which plant potassium deficiency, the leaf margins and veins begin to argue among themselves with yellowish-green spots. These regions would be cells and leaves yellowish brown, reddish brown is a color image. Leaf edges curl up and down and ends. Early defoliation occurs.

A non-uniform formation of cocoon and becomes visible loss of maturation.

Life quality is affected negatively. Normally seen in response to potassium deficiency old leaves, sometimes in potassium deficiency in young leaves of the plant rastlanmaktadır.mıs, knuckles causes stunting of the plant search and narrowed down to a thin body.

Chlorosis and drying of older leaves on the tips and edges of the display. Once inside the leaf chlorosis progresses. Attention on the cob with the weak development of potassium deficiency in çeker.domates the ends of the leaves are generally dark green older leaves are grayish green color.

Necrosis occurs in older leaves whitish pale yellow spots.

Body thin, weak and deficient in many of the fields where tomato spotted maturity less common severe (blotchy ripening) is compensated for by a deficiency of potassium, and potassium are related to the application or can be reduced. Stained maturity (blotchy ripening) next to the problem of potassium deficiency, magnesium deficiency and calcium excess of opinion that to do with.

Leaves and fruits (K + Mg) / Ca ratio is found that grows stained maturity is low. Stained maturity (blotchy ripening) in the leaves of the prevalence of problem with tomato plants in potassium deficiency are closely bulunmaktadır.

panc interest bluish-green color and are curved downward. Vessels would have to open them in tons of colors ranging from yellow to reddish brown.

Old leaf color changes and advances at the end of the leaf edge starting from the leaves wilt and leaf potassium deficiency in ölürler.hıy bluish green plants around the veins, leaf edges are shifted to bronze the color changes. Young leaves turn to a floating state.

Necrotic leaves appear dry and brown and the edges starting from the returns to yellowish brown. Fruit soft and thin body side olur.marul potassium deficiency, the leaves become dark green plants and is sometimes spotted. Chlorosis appear as spots spread starting from the ends of the old leaves.

The scope of anthocyanins turns purplish color varieties of coffee in the high leaf edges and tips.

The plant is small and loose, belly filling is weak. Potassium deficiency onion is klorozl moderately aged leaves, wilt appear and die early. Push the formation of the weak and the quality is low.

Some viral adverse climatic conditions such as drought and disease may create symptoms similar to the symptoms described above. To understand this case, the symptoms of potassium deficiency referred to leaf analysis from coming forward.

Also in other plant species not covered here potash deficiency usually manifests itself with symptoms similar to those described.