Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Konu Başlıkları Tarihçemiz

ARMİLLARİA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI

(Armillaria mellea)

 

ARMİLLARİA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIK BELİRTİLERİ     

Hastalık, orman ve meyve ağaçlarının köklerinde çürüklük yaparak ağaçların ölümüne neden olur.

Hastalığa yakalanan ağaçlarda sürgün oluşumu azalır, yapraklar sararır ve dökülür.

Sürgün ve dallar kurumaya ve ölmeye başlar, sonunda ağaçlar tamamen kurur.

Bu belirtilerin oluşumu ve ağaçların ölümü 4 yıllık süreyi gerektirir ancak şiddetli hastalıklarda bu süre

1–2 yıldır.

Hastalığa yakalanmış ağaçların kökleri incelendiğinde ikinci köklerden başlayarak kök boğazına kadar kabuk dokusu ile odun dokusu arasında beyaz bir tabakanın oluştuğu görülür.

Hastalığın başlangıcında odun dokusu açık kahverengidir, daha sonra sarımtırak veya beyaz süngerimsi dokuya dönüşür.

 

 

 

ARMİLLARİA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER

Orman ve meyve ağaçlarıdır. Yaygın olarak görüldüğü meyve ağaçları elma, armut, erik, şeftali, kiraz, vişne, kayısı, dut, nar, asma, zeytin, kestane ve ceviz, orman ağaçları ise meşe ve iğne yapraklılardır.

 

ARMİLLARİA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ MÜCADELE YÖNTEMLERİ

 

Kültürel Önlemler

Kuruyan ağaçlar bahçeden sökülerek imha edilmeli ve yerlerinde kireç söndürülmelidir,

Hatalık bahçenin belli kesimlerinde ise hastalığın sağlam ağaçlara bulaşmaması için hasta olan ağaçların etrafına 60 cm derinlik ve 30 cm genişlikte hendekler açılmalıdır,

Çevre bahçelerde hastalığın bulunduğu durumlarda sel sularının getireceği hastalıklı parçaların girişini önlemek için bahçenin çevresine 60–70 cm derinlikte hendekler açılmalıdır,

Ağaçlar sağlam ve sağlıklı yetiştirilmeli, bunun için tekniğin gerektirdiği önlemler alınmalıdır, sağlam ve sağlıklıı yetiştirilmeli, bunun için tekniğin gerektirdiği önlemler alınmalıdır,

Orman alanlarının kesimiyle elde edilen boş araziye hemen meyve bahçesi kurulmamalı, toprak 2–3 yıl boş bırakılmalıdır,

Sonbaharın ilk yağmurlarından sonra oluşan etmenin şapkaları ve oluştukları yerdeki kök parçaları imha edilmelidir,

Ağaçlar derin dikilmemeli, aşırı sulanmamalı ve köklerin yaralanmamasına dikkat edilmelidir.

 

ARMİLLARİA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ KİMYASAL MÜCADELESİ

 

İlaçlama Zamanları

İlaçlamalara hastalık görüldüğünde başlanır.

 

İlaçlama tekniği:

Hastalık yeni başlamış ise, hasta kökleri kesilip hasta kısımlar kazındıktan sonra bu yerlere %5’lik Bordo bulamacı veya %2’lik Göztaşı ilaçlarından biri fırça ile sürülür, ilaç kuruduktan sonra üzeri aşı macunu veya 750 gram Ardıç katranı + 250 gram Göztaşı karışımı ile kapatılmalıdır.

Kökler tamamen hasta ise, ince köklere kadar sökülerek kendi çukurunda yakılır, yerine sönmemiş kireç dökülerek kapatılır.

 

ARMİLLARİA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR VE DOZLARI:

 

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arasındaki süre (Gün)
Göztaşı %2 lik   m2’ye 10 litre ilaçlı su.  
       
       

 

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı ;
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

 

Önemli Not:

Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

 

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, BİTKİ BESLEME Bitki besini ile birlikte ilaç verin

 

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

 

1 WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI
MUHAKKAK İNCELEYİN
2  BİTKİ BESİNİ
3 İNSEKTİSİT  BÖCEK İLACI  
4 FUNGUSİT MANTAR İLACI  (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra)   

  ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.

 

Armillaria Root Rot Disease

(Armillaria mellea)

 

disease Symptom

• The disease is caused by the death of the rot in the roots of forest trees and fruit trees.

● Infected shoots in tree formation is reduced, the leaves turn yellow and fall off.

● Shoot and branches begin to dry up and die, in the end, the trees completely dry.

● formation and death of trees of these symptoms requires a 4-year period, but it takes 1-2 years for severe disease.

● When the disease is caught up in his throat examined the roots of the tree starting from the second root root bark tissue between the xylem was composed of a white layer.

● At the beginning of the disease is light brown wood texture, then turns yellowish or white spongy tissue.

 

Plants seen the disease

• Forest and the fruit tree. Widely seen as the fruit trees of apple, pear, plum, peach, cherry, apricot, mulberry, pomegranate, vine, olive, chestnut and walnut are the oak and coniferous forest trees.

 

Fighting Methods

Cultural Measures

• dry lime trees should be put in place should be destroyed and removed from the garden,

• In certain parts of the garden around the tree ~ error for patients with the disease spreading to the solid wood 60 cm deep and 30 cm in width trench should be opened,

• 60-70 cm deep trenches around the garden to prevent the entry of flood waters will bring the diseased parts in cases where the disease should be opened in the surrounding gardens,

• Trees should be grown strong and healthy, as required by the technical measures must be taken for it,

• Immediately orchard should not be built on empty land obtained by the cutting of forest area, the soil should be left empty for 2-3 years,

• parts of the root where they fall after the first rains of the factors formed consisting of hats and must be destroyed,

• Trees should not be planted deep, should not be over-watering and care should be taken not to injure the roots.

 

chemical Control

Disinfection Times

• Drugs mAlArA disease starts when seen.

 

Spraying technique:

• The disease is incipient, one of the patients roots cut patient portions of 5% after scraping to these places Bordeaux mixture or 2% bluestone drug is applied with a brush over after drug dry grafting putty or 750 grams Juniper tar + with 250 grams of bluestone mix should be closed.

• Roots is totally sick, burned in their pits removed until fine roots, instead pouring off quicklime.

• Patient crown projection of the fall or spring when entering the tree to protect the firm in the garden is driven by one of the 5% Karabo drug brush them after drug dry grafting putty or 750 g of juniper tar + 250 gr closed with bluestone mix.

• Roots is totally sick, burned in their pits removed until the fine roots, instead of quicklime or 2% formalin is poured is closed.

• projection of tree crown in the fall or in the spring to protect trees in the garden the disease seen robust 5% a dye or 2% medicated with bluestone m2 should be irrigated with 10 liters of water.

 

Chemicals Used in Fight Against Drugs and Dose:

10 liters of a 2% Bluestone m2 douche