Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Konu Başlıkları Tarihçemiz

ARMUT KARA LEKESİ HASTALIĞI

(Venturia pirina)

 

ARMUT KARA LEKESİ HASTALIK BELİRTİLERİ     

 
 

• Hastalığın belirtileri yaprak, meyve ve sürgünlerde görülür.

• Yaprakta lekeler daha çok alt yüzeyde görülür. Lekeler zeytin yeşili veya koyu kahverengidir, kadifemsi görünüştedir. Lekeler zamanla birleşerek yaprağın yırtılmasına ve delinmesine neden olurlar.

• Genç meyveler üzerinde kadifemsi görünüşte isli ve siyahımsı kahverengi lekeler oluşur. Şiddetli durumlarda meyvenin tüm yüzeyi lekelerle kaplanabilir ve gelişemeyerek erkenden dökülürler. Büyümeye devam eden meyvelerde ise şekil bozuklukları oluşur.

• Sürgün ve dallarda ilkbaharda sivilceye benzer püstüller oluşur. Birleşen püstüller sıracaları oluşturur. Şiddetli durumlarda sürgünler kurur

 

ARMUT KARA LEKESİ HASTALIĞININ GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER

ayva, armut ve muşmuladır. Nadiren şiddetli enfekteli armut yada ayva bahçesine yakın elma ağaçlarında da görülebilir.

 

ARMUT KARA LEKESİ MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Kültürel Önlemler

• Yere dökülen yapraklar sonbaharda toplanıp yakılmalı veya derince gömülmelidir. Sıracalı dallar budanarak bahçeden uzaklaştırılmalıdır.

 

ARMUT KARA LEKESİ KİMYASAL MÜCADELESİ

 

İlaçlama Zamanları

1. İlaçlama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3–5 gün önce)

2. İlaçlama: Beyaz rozet döneminde

3. İlaçlama: Çiçek taç yaprakları %70–80 dökülünce

4. ve diğer ilaçlamalar kullanılan etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

 İlaçlamalarda;

Ramazan Yıldırım Heykeltıraş
Ahşap Oyma Nasıl Yapılır 1. bölüm

a) Dal sıracası bulunan yerlerde:

 

1. İlaçlamada,   %2’lik Bordo Bulamacı veya %50 Cu içeren hazır bakırlı preparatlardan birisi %0,8 dozunda

2. İlaçlamada,   %50 Cu içeren hazır bakırlı preparatlardan birisi %0,4 dozunda veya

diğer preparatlardan birisi önerilen dozlarda kullanılmalıdır.

3. ve diğer ilaçlamalarda,   cetveldeki bakırlı preparatların dışındaki ilaçlardan biri kullanılmalıdır.

b) Dal sıracası bulunmayan yerlerde:

1. İlaçlama %1’lik Bordo Bulamacı veya %0,4 dozunda hazır bakırlı preparatlarla yapılmalıdır.

 

Kimyasal mücadele yaparken ilaç tek başına verilmemelidir. Bitki, zararlının verdiği zarar neticesinde yorgun ve zayıftır. Aç mideye ilaç içilemiyeceği gibi, aç ve zayıf ağacada ilaç verilmez. İlaç verilirken yanında muhakkak yaprak gübresi verilmelidir. Ağacınız strese girmeyecek, vereceğiniz yaprak gübresi sayesinde ağacınız kısa sürede kendini toplayacaktır.

 

Holderinize WET 50 cc (yayıcı yapıştırıcı) + 200 cc + İNSEKTİSİT (aşağıda belitilen aktif maddeli Ürünlerden bir tanesi) + FUNGUSİT i (Mantar ilacı)  sırasıyla ilave ederek aynı anda uygulayınız.

 

KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR ve DOZLARI

 

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası
 süre (Gün)
Bakır oksiklorid %50 WP

800 g.dal sıracası varsa

400 g.dal sıracası yoksa

21
Benomyl %50 WP 60 g 14
Bitertanol %25 WP 50 g 14
Bakır sülfat%25

Suda çözünen

kristal

%1’lik Bordo Bulamacı

1.İlaçlama (1000 g. Göztaşı + 500 g

(Sönmemiş kireç)

21
Captan %50 WP 150 g 3
Carbendazim %50 WP 30 g 14
Chlorothalonil %75 WP 200 g 3
Difenoconazole 250g/L EC 10 ml 14
Dodine %65 WP 100 g 21
Fenarimol 120 g/l EC 30 ml 21
Propineb %70 WP 250 g 7
Tebuconazole %25 WP 25 g 35
Thiram %80 WP/WG 150g 14
Thiophanate Methyl %70 WP 60 g 14 

 

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

 

Önemli Not:

Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

 

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, BİTKİ BESLEME Bitki besini ile birlikte ilaç verin

 

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

 

1 WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2  BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI

Zararlı dönemine göre, bir ilaç kullanın.

İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

4 FUNGUSİT

Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız.
(Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra)
 

5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.
 

 

ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.

 

STAIN BLACK BEAN'S DISEASE

(Venturia pomace)

 

signs of disease

• leaf symptoms of the disease are seen in the fruit and shoot.

• Leaf spots are more apparent in the sub-surface. Is olive green or dark brown spots, is velvety appearance. Combine to cause leaf spots with time to tear and puncture.

• Young fruit on the velvety appearance and consists of sooty blackish brown spots. Severe cases can be covered with stain and poured the entire surface of the fruit by early flourish. In the fruit continues to grow deformations occur.

• similar to acne pustules occur in the spring and branches in exile. Confluent pustules creates struma. In severe cases shoots dry

 

PLANTS disease seen

• pear

 

FIGHTING PROCEDURES

Cultural Measures

• Place the fallen leaves should be collected and burned or buried deep in the fall. Scrofoulous pruning branches should be removed from the garden.

 

FIGHTING CHEMICALS

Disinfection Times

1. Disinfection: When the Flower buds swell (3-5 branches in places where struma days ago)

2. Spraying: White rosette

3. Disinfection: flower petals 70-80%

4. duration and other drugs that are used should be applied taking into account the studies.

Medicines studies;

a) in places where struma Department:

1. Umeda Medicines containing 50% CI 2% Bordeaux mixture or copper preparations prepared from 0.8% at a dose of one

2. Umeda Drugs, one of the prepared copper preparations containing 50% CI 0.4% one dose or other medication should be used at the recommended dose.

3. studies and other drugs, one drug other than the ruler of copper preparations should be used.

b) where no struma of Department:

1. Spraying of 1% Bordeaux mixture or in dose should be done with 0.4% copper preparations ready.

 

.