TaKiMo Tarım Kimyasalları
Aramaktan çekinmeyin 0532 521 67 47

TaKiMo Tarım Kimyasalları
Aramaktan çekinmeyin 0532 521 67 47

Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri
Bağlarda ölü Kol hastalığı Tanımı, zarar verdiği bitkiler, kontrolü, mücadelesi
(SÜRGÜN KURUMASI)
(Phomopsis viticola)
HASTALIK BELİRTİSİ
Başta sürgünler olmak üzere yapraklar, yaprak sapları, salkım ve salkım sapları, taneler hastalığa yakalanabilmekle birlikte hastalık esas sürgünlerde kendini gösterir.
Sürgünün dipten itibaren üçüncü veya beşinci gözüne kadar olan kısmında, lekeler ve çatlamalar görülür.
Önce ortaları koyu siyah lekeler meydana gelir, daha sonra bu lekeler birleşerek düzensiz halde siyah çatlak ve yaralar oluşturur.
Bu yaralar çok derin olup odun dokusunu dahi çatlatabilir.
Hastalanmış yapraklar sararır, buruşur, kenarları yırtılır ve küçük kalır.
Hastalanmış salkım ve tane saplarında lekeler oluşabilir.
Uzunluğuna çatlayıp yarılan sürgünler sonbaharda beyazlaşarak tipik şeklini alır.
Hastalığın diğer adı da ‘SÜRGÜN KURUMASI’ dır.
HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER
Asma
MÜCADELE YÖNTEMLERİ
Kültürel Önlemler
Asmalar budama zamanında yapılmalı ve hasta sürgünler dipten kesilmelidir.
Budama artıkları kesinlikle asmanın altında bırakılmamalı, uzaklaştırıp yakılmalıdır.
Budamada temiz aletler kullanılmalıdır.
Hasta asmalardan aşı kalemi alınmamalıdır.
KİMYASAL ÖNLEMLER
Kış ilaçlaması:
Budamadan sonra, gözler uyanmadan hemen önce yapılmalıdır.
Yaz ilaçlaması:
1. ilaçlama sürgünler 2–3 cm olduğunda,
2. ilaçlama sürgünler 8–10 cm olduğunda,
3. ilaçlama sürgünler 25–30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.
KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR VE DOZLARI
Yapraktaki görünüşü
2. ilaçlama sürgünler 8–10 cm olduğunda,
3. ilaçlama sürgünler 25–30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.
KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR ve DOZLARI
Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası süre (Gün)
Azoxystrobin 250 g/l SC 75 ml 21
Bakır hidroksit 361.1 g/l SC 100 ml 14
Bakır kalsiyum sülfat %20 WP 500 gr yaz ilaçlaması
3500 gr kış ilaçlaması
14
Bakır tuzları+rosin asitleri 51.4
g/l metalik bakıra eşdeğer
EC 200 ml 7
Bakır sülfat %25 Suda çözünen kristal %4’lük Bordo Bulamacı kış uygulaması (4000g Göztaşı+2000g Sönmemiş kireç) 21
Captan %50  WP 250 g (Yaz uygulaması) 3
Cymoxanil+Mancozeb %5+%45 WP 250 g 14
Folpet %80 WG 150 g (yaz uygulaması) 7
Folpet %50 WP 200 g 7
Folpet 500 g/l FL 150 ml (yaz uygulaması) 7
Mancozeb % 80 WP 200 g (yaz uygulaması) 21
Mancozeb %75 WG 150 g 21
Maneb %80 WP 200 g (yaz uygulaması) 21
Metiram %80 DF 200 g (uygulaması) 56
Petrol yağ+DNOC 650+15 g/l EC 6000 ml /94 litre su
(kış uygulaması)
21
Propineb %70 WP 200 g (yaz uygulaması) 28
Pyraclostrobin+Metiram %5+%55 WG 150 g 28
Iprovalicarb+ Propineb %5.5+%61.3 WP 225 g 28
Bordo Bulamacı + Mancozeb(%12+%30) WG 300 g 21