Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Konu Başlıkları Tarihçemiz

SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE AĞAÇLARINDA BAKTERİYEL KANSER VE ZAMKLANMA

(Pseudomonas syringae pv. syringae)

 

Hastalık Belirtisi :

   

Bakteriler kanserlerin kenarlarındaki kabuk dokusunda kışı geçirir. İlkbaharda bakteri bu kanserlerde çoğalmaya başlar ve yağmurla çiçek ve genç yapraklara yayılır. Gözlerdeki çatlaklardan ve budama yerlerindeki yaralardan bitkiye girer.

Yapraklarda küçük, yağ yeşili, sarımtırak haleli, zamanla morumsu kahverengi renk alan lekeler oluşur. Bu lekeler zamanla kurur ve düşer. Yapraklar saçma ile delinmiş bir görünüm alır.

Kanserli dalların uç kısımlarındaki yapraklar ilkbahar sonları ve yaz aylarında solgunlaşıp, ölebilir.

Hastalıklı çiçekler solar, kahverengi renk alır ve dalda asılı kalır.

Hastalıklı tomurcuklar kahverengileşerek kurur.

İnce dallar ve sürgünlerde yanıklık, kabukta esmer, çökük lekeler görülür ve fazla sayıdaki lekeler dalın kurumasına yol açar.

Ana dallar ve gövde üzerinde kanserler oluşur. İlkbaharda kanserler hızla ilerler. Kanserli dokuların yüzeyi ıslak ve yanık görünümlüdür. Bu bölgelerden zamk çıkışı gözlenir.

Meyvelerde küçük, hafifçe çökük kahverengi lekeler oluşabilir.

 

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler:

Kiraz, erik, kayısı, turunçgiller, armut, şeftali, badem, ceviz gibi meyve ağaçları ve gül, leylak, karakavak, dişbudak, meşe, söğüt gibi çeşitli bitkiler.

 

Mücadele Yöntemleri:

 

Kültürel Önlemler:

Fidan üretiminde sağlıklı çöğür ve gözler kullanılmalıdır.

Ağır hasta ağaçlar sökülüp yakılmalıdır.

Ağaçlar üzerindeki kurumuş veya belirti bulunan dallar ve gövde üzerinde bulunan kanserler sonbaharda ilaçlamadan önce kesilerek yakılmalıdır.

Budamada kullanılan aletler her seferinde % 10’luk çamaşır suyuna daldırılarak dezenfekte edilmelidir.

 

Kimyasal Mücadele:

İlaçlamalar Bordo bulamacı ile sonbaharda yaprakların % 75’i döküldükten sonra

1. ilaçlama ve ilkbaharda gözler uyanmadan önce

2. ilaçlama olmak üzere yılda iki defa yapılır.

 

Kiraz ağaçlarına uygulanacak Bordo bulamacının dozu diğer sert çekirdekli meyve ağaçlarına uygulanacak dozdan farklıdır.

 

KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR ve DOZLARI

 

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası süre (Gün)
Bakır sülfat %25 Suda çözünen kristal

%3’lük Bordo Bulamacı

(1. ilaçlama) (3000 g Göztaşı+ 1500 g.Sönmemiş kireç)%1’lik Bordo Bulamacı

(2.ilaçlama) (1000g.Göztaşı+ 500 g sönmemiş kireç)

21
       
       
       

 

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

 

Önemli Not:

Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

 

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, BİTKİ BESLEME Bitki besini ile birlikte ilaç verin

 

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

 

1 WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2  BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI

Zararlı dönemine göre, bir ilaç kullanın.

İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

 
4 FUNGUSİT

Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız.
(Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

 
5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.
 

 

ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.

Bacterial Canker, and glued on the hard-core FRUIT TREES

(Pseudomonas syringae pv. Syringae)

 

Disease Symptoms:

Bacteria are spending the winter in the bark tissue on the side of cancer. In spring, the bacteria begin to multiply in the cancer spreads to the rain and flowers and young leaves. Enters the plant through cracks in the eyes and pruning wounds in place.

small in leaves, oil, green, yellowish halo, once purplish color space consists of brown spots. These spots dry up and fall over time. Leaf gets drilled with a view absurd.

 leaves on the ends of branches Cancer solgunlaşıp in late spring and summer months, and may die.

Diseased flowers fade, you get brown color and hang on the branches.

Diseased buds dry kahverengileşerek.

blight in thin branches and twigs, bark in the dark, sunken spots appear and lead to dry spots in many branches.

Main branch and is made up of cancer on the body. Cancer progresses rapidly in the spring. The surface of the cancerous tissue is looking wet and burns. The output of the gum is observed.

Fruit in a small, slightly sunken brown spots may occur.

 

Plants where the disease occur:

Cherries, plums, apricots, citrus, pear, peach, almond, walnut and fruit trees such as roses, lilac, poplar, ash, oak, various plants such as willow.

 

Fighting Methods:

Cultural measures:

crashes in healthy sapling production and eyes should be used.

ill trees should be removed and burned.

Located on the tree branches and dry or symptoms of cancer drugs on the body should be cremated before being cut in the fall.

Pruning tools used should be disinfected by immersion in 10% bleach every time.

 

Chemical Control:

Medications studies 1. spraying and before the eyes waking up in the spring 2 is carried out twice a year, after pouring 75% of spraying with Bordeaux mixture leaves in autumn. Will be applied to the cherry tree is different from dose to dose of Bordeaux mixture applied to other stone fruit trees.