Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri

Buğday ve Arpada Kök ve Kök Boğazı çürüklüğü Tanımı, zarar verdiği bitkiler, kontrolü, mücadelesi

Fusarium spp. Bipolaris sorokiniana (Sacc.)

Hastalık Belirtisi:

Buğday ve arpada kök ve kök boğazı yanıklığına neden olmaktadır.

Kurak geçen uzun ilkbahar periyodundan sonraki yağışlarda şiddetli hastalık oluşturur.

Oksijenin yetersiz olduğu ağır topraklarda ve zayıf topraklarda hastalık daha fazla ortaya çıkar.

Bitkilerin alt yaprak kınlarında sap ve boğumda bal rengi bir görünüm olur.

Bazı dönemlerde

bitki gelişme döneminin ortasında bitkiler ve kardeşlerinde veya fide döneminde sararma ve ölüm meydana gelir.

Hastalıklı bitkilerin başakları bükülür bazı başaklarda tane oluşmaz .

Hastalık için uygun şartlar oluştuğunda üründe %50 veya daha fazla kayıplara neden olur.

Bitkilerde tüm gelişme dönemlerinde ve tüm organlarda hastalık meydana getirmektedir.

Bu nedenlerle tane ölümleri, fide yanıklığı, kök ve kökboğazı çürüklüğü; yapraklarda noktalar halinde nekrotik lekeler; başakta kavuz ve tane yanıklığı, embriyo kararmasına ait belirtiler meydana getirmektedir.

Hastalık kök ve kök boğazında meydana getirdiği lekeler koyu veya soluk kahverengi görünümdedir.

Bitkilerde gelişme geri kalır.

Hastalıklı bitkiler donuk, mor veya koyu yeşil bir renk alır.

Bitkilerin kök sistemleri daha kısa olur ve kökleri kahverengi bir görünüm alır.

Bitkilerin saplarında kenarları belirgin oval lekeler oluşur.

Hastalık buğdayın çeşitli gelişme dönemlerinde etkili olur.

Bu nedenle bitkilerde fide yanıklığı, kök ve kökboğazı yanıklığı ile sap çürüklüğü de meydana getirir

Genç yaprak kınlarında, daha sonra da bitki sapında hastalığın tipik belirtisi olan donuk oval Bitkiler bu çürük kısımlardan kıvrılmakta ve çeşitli yönlere doğru gelişigüzel yatmaktadır.

Ayrıca hasat döneminde boş başaklar ve cılız, buruşuk tanelerin oluştuğu başaklar göze çarpmaktadır.

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler:

Hastalık etmenleri buğdaygil bitkilerinin çoğunda hastalık oluşturabilir.

Bunların başında buğday, arpa ve diğer Hordeum türleri ile Triticale, yulaf ve çavdar gelmektedir.

Mücadele Yöntemleri:

Kültürel Önlemler

Dayanıklı çeşitlerin ekimi tercih edilmelidir. Erkenci çeşitler hastalıklara geççi çeşitlerden daha fazla duyarlıdır.

İyi bir toprak işlemesi uygulanmalı, ekim derinliği ve toprak tavı uygun olmalıdır.

Ekimden önce topraktaki yeşil bitki ve bitki artıklarını yok etmek amacı ile toprak işlemesi yapılmalı ya da herbisit uygulaması ile ortadan kaldırılmalıdır.

İyi bir gübreleme ile bitkide dayanıklılık oluşması sağlanmalıdır.

İz elementlerin eksikliği giderilmelidir.

Hastalığın yoğun olduğu tarlalarda bu etmenlerin konukçusu olmayan bitkilerin yanında yulafta ekilebilir.

Yulaf bu etmenlerin saldırısına hassastır ancak bu funguslar yulaf içinde çok yavaş geliştiği için kısa sürede yok olmaktadır.

Hastalık için 2-3 yıllık rotasyon uygun olur.

Dayanıklı çeşitlerin yetiştirilmesi önemlidir.

Anızların gömülmesi hastalığın seviyesini düşürür.

Kimyasal Mücadele

Tohumluk ekiminden önce tohum ilaçlarından biriyle ilaçlanmalıdır.

KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR ve DOZLARI

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası süre (Gün)
Carboxin+Thiram 205+205 g/l  FS 300 ml -
Prothioconazole+Tebuconazole 250+150 g/l FS 15 ml  -
       
       

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

Önemli Not:

Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, BİTKİ BESLEME Bitki besini ile birlikte ilaç verin

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

1 PH DÜŞÜRÜCÜ YAYICI YAPIŞTIRI İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.
İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.
2 BİTKİ BESİNİ Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.
3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI
Zararlı dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
4 FUNGUSİT MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra)
Hastalık dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
5 DİĞER Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.  

ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.