TaKiMo Tarım Kimyasalları
Aramaktan çekinmeyin 0532 521 67 47

TaKiMo Tarım Kimyasalları
Aramaktan çekinmeyin 0532 521 67 47

Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri
Çilek Yaprak Lekesi Tanımı, zarar verdiği bitkiler, kontrolü, mücadelesi
(Mycosphaerella fragariae)
ÇİLEK YAPRAK LEKESİ TANIMI
Hastalık, yaprak lekesi şeklinde görülür.
Ancak, taç ve çanak yapraklarda, stolonlarda ve meyve sapları üzerinde de lekelere rastlanmaktadır.
Lekeler ilk önce yaprak yüzeyinde küçük koyu erguvani belli belirsizdir. 
Daha sonra orta kısımları kahverengileşip, grileşir.
Lekeli alan, erguvan kırmızısı-kahverenginde belirli bir sınırla çevrilir.
Çok sayıdaki leke birleşerek yaprağı kurutur.
Belirtilerin ortaya çıkması, hem çilek türü ve çeşidine hem de etmenin ırkına bağlıdır.
Duyarlı çeşitlerde, yaprak ve yaprakçığın önemli bir kısmını kaplayan lekeler görülür.
Hastalıklı taç ve çanak yapraklar, stolonlar, meyve demetleri üzerindeki lekeler, normalde yaprağın üst yüzeyinde oluşanlara benzer.
Hasta olmuş meyveler üzerinde yüzeysel siyah lekeler ortaya çıkar.
Hastalıklı doku, kahverengimsi siyah renkte, sert ve derimsi haldedir.
Meyvede çürüme ve üründe kayıp olmamasına rağmen, kalite düşer.
Ülkemizde çilek üretilen tüm alanlarda rastlanmaktadır.
Hastalık döngüsü, yaprak döküntüsü ve sporlardaki miselyum veya meyve yapıları olarak patojenin kışa geçmesiyle başlar ve koşullar uygun olduğunda ilkbaharda ortaya çıktıkça yeni yaprakları enfekte eden yağmur sıçraması ile yayılır.
Hastalık gelişimi en iyi soğuk gündüz sıcaklıkları ve soğuk gece sıcaklıkları, yüksek bağıl nem ve ıslak koşullarda başarılıdır.
Dremel Aksesuarları Nelerdir, Nasıl kullanılırlar

Çilek üzerindeki ortak nokta polisiklik bir hastalıktır ve uygun koşullar altında konakçı ve çevresindeki bitkileri yeniden enfekte etmeye devam edecektir.
Mantar enfekte yaprak dokularında miselyum, sklerotia ve perithecia olarak kışlar.
Çilek üzerindeki bu hastalık, ilkbaharda yeni ortaya çıkan yaprakları, conidia sporlarını ve ascosporları enfekte eden iki tip spor üretebilir.

Kış aylarında hayatta kalan daha eski enfekte yapraklar, su veya insan kontaminasyonu sıçratarak yeni yeşilliklere yayılan konidyaya neden olabilir.
Sonbaharda yaprak lekelerinin kenarlarında üretilen benek büyüklüğünde siyah peritekide başka bir spor türü (ascospore) üretilir.
İlkbaharda, bu ascosporlar peritekiden atılır ve yeni yaprak dokusunu enfekte etmek için rüzgar veya su ile yayılır.
Kışın hayatta kalan enfekte olmuş yapraklar yeniden enfekte olabilir.
Uygun koşullar altında, bu hastalığın yayılması su veya makine sıçramasıyla devam edecektir.
ÇİLEK YAPRAK LEKESİ HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER  Konukçuları çilek ve parmak otu (Potentilla manspeliensis)’dur.
ÇİLEK YAPRAK LEKESİ MÜCADELESİ
Kültürel Önlemler
İyi drene edilmiş topraklarda çilek yetiştirilmelidir.
Bitkiler arasında iyi bir hava sirkülâsyonu sağlanmalı, dayanıklı çeşitler kullanılmalıdır.
Sağlıklı üretim materyali kullanılmalıdır. 
Kış süresince bitki üzerinde kalan enfekteli yaşlı yapraklar, hastalığın inokulum kaynağının azaltılmasına yardımcı olması bakımından, ilkbahar büyüme dönemi başlamadan önce tarladan uzaklaştırılmalıdır.
ÇİLEK YAPRAK LEKESİ KİMYASAL MÜCADELE
Kimyasal mücadelesi bulunmamaktadır.