Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri

Çilek Yaprak Lekesi Tanımı, zarar verdiği bitkiler, kontrolü, mücadelesi

(Mycosphaerella fragariae)

ÇİLEK YAPRAK LEKESİ TANIMI

Hastalık, yaprak lekesi şeklinde görülür.

Ancak, taç ve çanak yapraklarda, stolonlarda ve meyve sapları üzerinde de lekelere rastlanmaktadır.

Lekeler ilk önce yaprak yüzeyinde küçük koyu erguvani belli belirsizdir.

Daha sonra orta kısımları kahverengileşip, grileşir.

Lekeli alan, erguvan kırmızısı-kahverenginde belirli bir sınırla çevrilir.

Çok sayıdaki leke birleşerek yaprağı kurutur.

Belirtilerin ortaya çıkması, hem çilek türü ve çeşidine hem de etmenin ırkına bağlıdır.

Duyarlı çeşitlerde, yaprak ve yaprakçığın önemli bir kısmını kaplayan lekeler görülür.

Hastalıklı taç ve çanak yapraklar, stolonlar, meyve demetleri üzerindeki lekeler, normalde yaprağın üst yüzeyinde oluşanlara benzer.

Hasta olmuş meyveler üzerinde yüzeysel siyah lekeler ortaya çıkar.

Hastalıklı doku, kahverengimsi siyah renkte, sert ve derimsi haldedir.

Meyvede çürüme ve üründe kayıp olmamasına rağmen, kalite düşer.

Ülkemizde çilek üretilen tüm alanlarda rastlanmaktadır.

ÇİLEK YAPRAK LEKESİ HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER

Konukçuları çilek ve parmak otu (Potentilla manspeliensis)’dur.

ÇİLEK YAPRAK LEKESİ MÜCADELESİ

Kültürel Önlemler

İyi drene edilmiş topraklarda çilek yetiştirilmelidir.

Bitkiler arasında iyi bir hava sirkülâsyonu sağlanmalı, dayanıklı çeşitler kullanılmalıdır.

Sağlıklı üretim materyali kullanılmalıdır.

Kış süresince bitki üzerinde kalan enfekteli yaşlı yapraklar, hastalığın inokulum kaynağının azaltılmasına yardımcı olması bakımından, ilkbahar büyüme dönemi başlamadan önce tarladan uzaklaştırılmalıdır.

ÇİLEK YAPRAK LEKESİ KİMYASAL MÜCADELE

Kimyasal mücadelesi bulunmamaktadır.