Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Konu Başlıkları Tarihçemiz

ELMA KLOROTİK YAPRAK LEKE VİRÜSÜ

(Apple chlorotic leafspot trichovirus) (ACLSV)

 

ELMA KLOROTİK YAPRAK LEKESİ TANIMI

Etmen Elma klorotik yaprak leke virüsüdür. (ACLSV)

Partikülleri ipliksi, zarfsız ve bükülebilir esnek yapıdadır.

Virüs mekanik olarak ve tohum hariç diğer üretim materyalleri ile taşınmaktadır.

 

ELMA KLOROTİK YAPRAK LEKESİ HASTALIĞIN BELİRTİLERİ

Virüs birçok ticari elma çeşidinde latent olarak bulunmaktadır.

Elma yapraklarında düzensiz dağılmış, halka şeklinde sınırları belli klorotik lekeler şeklindedir.

Armut bitkisi yapraklarında halkalı yaprak lekeleri ve meyvesinde soluk yeşil beneklenmeler görülür.

Ayva yapraklarında, klorotik leke, çizgi ve bantlara, meyvede şekil bozukluklarına neden olur.

Sert çekirdekli meyvelerden kirazda güneş yanıklığına benzer nekrotik yanıklıklar görülür.

Erik gövdesinde kabuk soyulmalarına neden olur.

Şeftalide nekrotik yaprak lekelerine ve kıvırcıklığa kayısılarda genel olarak rozet yaprak oluşumuna ve aşı uyuşmazlığına neden olur.

Yurt dışında yapılan çalışmalarda bu virüsün kayısılarda % 56 oranında verim kaybına neden olduğu belirtilmiştir.

 

ELMA KLOROTİK YAPRAK LEKESİ HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER

Hastalık etmenin doğal konukçuları, elma, armut, ayva, kiraz, vişne, erik, şeftali, kayısı, leylak ve meşedir.

 

ELMA KLOROTİK YAPRAK LEKESİ MÜCADELESİ

Virüsten ari üretim materyali kullanılmalıdır.

Dayanıklı çeşitlerin kullanımı tercih edilmelidir.

Fidanlıklar her vejetasyon döneminde kontrol edilerek, hastalık belirtileri gösteren fidanlar hemen sökülüp yok edilmelidir.

Kültürel işlemler sırasında kullanılacak her türlü alet ve ekipman dezenfekte edilmelidir.

Hastalıklı ağaçlardan aşı gözü alınmamalıdır.

 

 

APPLE VIRUS chlorotic leaf spot

Apple chlorotic leafspot trichovirus (ACLSV)

 

DESCRIPTION OF APPLE chlorotic leaf spot

Factors that Apple chlorotic leaf spot virus is. (ACLSV)

 filamentous particles, is enveloped flexible and bendable.

The virus is carried by other production materials except Mechanically and seeds.

 

APPLE'S DISEASE SYMPTOMS chlorotic leaf spot

Virus has latent in many commercial apple varieties.

Apple leaves scattered in irregular borders in the form of certain ring-shaped chlorotic spots.

In the ring leaf spot and pear fruit on plant leaves pale green flecks appear.

 In quince leaves, chlorotic spots, the lines and bands in the fruit causes disfigurement.

similar to sunburn on the cherry necrotic blight of stone fruit is seen.

Erik body leads to a peel.

Peaches in the overall rosette formation in necrotic leaf spot and leaf curl and cause graft incompatibility in apricot.

In this virus, apricot Studies abroad are expressed to cause yield loss by 56%.

 

APPLE PLANTS chlorotic leaf spot disease seen

The natural hosts of pathogens, apple, pear, quince, cherry, plum, peach, apricot and lilac and oak.

 

APPLE FIGHT chlorotic leaf STAIN

production of virus-free material should be used.

The use of resistant varieties should be preferred.

Nurseries are checked during each vegetation, trees showing signs of disease should be destroyed immediately removed.

all tools and equipment to be used during the Cultural practices should be disinfected.

consideration should be vaccinated from infected trees.