Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Konu Başlıkları Tarihçemiz

ERİK CÜCELİK VİRÜSÜ

Prune dwarf ilarvirus (PDV)

 

ERİK CÜCELİK VİRÜSÜ HASTALIK BELİRTİSİ:

Virüs, tohumla ve polenle taşınmaktadır.

Tohum ve polenle yayılma özellikle kiraz, mahlep ve vişnede yaygındır.

PDV, Prunus cinsine bağlı sert çekirdekli meyve grubunu enfekte etmektedir.

Prunus türlerinin yetiştirildiği ılıman iklimlerde bulunmaktadır.

Erik yapraklarında şekil bozuklukları görülür.

Ağaçta genel bir bodurlaşma dikkati çeker.

İtalyan eriği ve diğer bazı erik çeşitlerinde, ağacın sadece bir kısmında iplik şeklini almış “potin bağı” adı verilen görünüm belirir.

Yüksek sıcaklıklarda belirtiler maskelenmektedir.

Boğum aralarında kısalma, ilkbaharda dikkat çekici olup, yapraklar koyu yeşil renkte ve sağlıklı ağaçlara kıyasla daha dik ve yukarı doğru bir gelişme gösterir.

 

ERİK CÜCELİK VİRÜSÜ HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER:

Sert çekirdekli meyve grubuna dahil kiraz, vişne, mahlep, badem, kayısı, şeftali ve erik ile birlikte Prunus cinsine bağlı birçok süs bitkisi ve gül bu virüsün konukçuları arasındadır.

 

ERİK CÜCELİK VİRÜSÜ MÜCADELE YÖNTEMLERİ:

Kültürel Önlemler:

Bu virüsün kontrolüne yönelik doğrudan bir yöntem bulunmamakla birlikte, hastalıktan ari üretim materyali kullanımına özen gösterilmelidir.

 

 

PLUM dwarfism VIRUS

Ilarvirus Prune dwarf (PDV)

 

PLUM dwarfism VIRUS DISEASE SIGNS:

The virus is carried seeds and pollens.

Seed and pollen dispersal therefore especially cherry, and cherry are common in mahaleb.

PDV, infects stone fruit group linked to the Prunus genus.

There is the Prunus species grown in temperate climates.

deformities seen in Erik leaves.

In general a dwarfed tree attracts attention.

Italian prune plums and some other varieties, only a portion of the tree takes the form of yarn in "the bond poly" will appear called view.

The symptoms are masked at high temperatures.

Node shortening them, is remarkable in the spring, the leaves show an improvement compared to the steeper upward and dark green and healthy trees.

 

PLUM PLANTS dwarf virus of the disease seen:

Cherry stone fruits included in the group, cherry, mahaleb, almond, apricot, Prunus species depends on many ornamental plants and roses with peach and plum are among the host of this virus.

 

PLUM dwarf virus is fighting methods:

Cultural measures:

While this is not a direct method for virus control, care must be taken to use disease free propagation material.