TaKiMo Tarım Kimyasalları
***

TaKiMo Tarım Kimyasalları
***

Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri
Fındık Bakteriyel Yanıklığı Tanımı, zarar verdiği bitkiler, kontrolü, mücadelesi
(Xanthomonas arboricola pv. Corylina)
FINDIK BAKTERİYEL YANIKLIĞI BELİRTİSİ
Hastalık etmeni Bakteri, yaralar ve yapraklar üzerindeki açık stomalar (gözenek) yoluyla bitkiye girer.
Kanserli dokularda ve hastalıklı tomurcuklarda canlılığını sürdürür.
Bakteri; bitkiden bitkiye yağmur, rüzgâr ve budama aletleri ile yayılır
Yapraklar üzerindeki lekeler, yuvarlak veya düzensiz bir şekilde görülürler. 
Lekelerin çapları genellikle 1–2 mm’dir. Yeni oluşan lekeler donuk, sarımsı yeşil renkte olup, zamanla kırmızımsı kahverengine dönüşebilir.
Hastalıklı dallar ise dışardan kurumuş gibi görünür. Yapraklar bu dallar üzerinde kıvrılarak kurur ve asılı kalır.
Dallardaki lezyonları tespit etmek güç olabilir, fakat yakından kontrol edildiğinde, kabuğun hafifçe çökük ve kırmızımsı mor bir renk aldığı görülür.
Kabuk kaldırılırsa iç kısımlardaki dokuların küçük lekeler şeklinde kırmızımsı kahverengine dönüştüğü görülür.
Gövdede kanser oluşumu, bu hastalığın en önemli devresidir (hastalığın en önemli evresi, gövdedeki kanser oluşumudur.
Yaralar genellikle 4 yaşına kadar olan ağaç gövdelerini kuşatır ve onların ölümlerine neden olur.
Xanthomonas arboricola bir proteobakteri türüdür.
Bu fitopatojenik bakteri Prunus , fındık ve ceviz gibi ağaçlarda hastalığa neden olabilir.
Xanthomonas arboricola geniş bir konakçı aralığına sahiptir, ancak çoğu semptom, fındık , ceviz ve cins prunus (sert meyveler) gibi çeşitlerin her biri boyunca tutarlıdır . Belirtiler genellikle yapraklarda oluşan koyu renkli lezyonlarla başlar.
Bakteriler çoğaldıkça, nekrotik lezyonlar yağlı olabileceğinden bakteriyel sızıntı fark edilir.
Yaprağın boşalması daha sonra inokülumu yağmur suyuyla diğer yapraklara yayabilir.
Enfeksiyon, meyve üretimini büyük ölçüde etkileyen bitkinin erken yaprak dökülmesine yol açabilir.
Meyve ayrıca yapraklarda bulunanlara benzer lezyonlar gösterecektir.
Lezyonlar meyvenin önemli ölçüde çürümesine neden olabilir, böylece herhangi bir verimi azaltır veya hatta ortadan kaldırır.
Bunlar birincil semptomlar olsa da, bazen bakteriler kış boyunca dallara girebilir ve ilkbaharda fark edilebilir kankerlere neden olabilir; kök kanserler yeterince şiddetli ise bir geri dönüş olabilir.
Xanthomonas arboricola bitkinin tüm yeşil dokularını enfekte edebilir. Xanthomonas arboricola hastalık döngüsü, yeterli yağmur damlası bakterileri yeni tomurcuklara yayıncaya kadar bakterilerin epifitik bir aşamada (tüm besinleri ve suyu havadan toplayarak) yaşayacağı enfekte bitkinin yapraklarında başlar.
Yeterli erken ilkbahar yağmuru ile, enfekte olmuş yaprakların ve genç tomurcukların hastalığı erken mevsim meyvelerine ve fındıklarına geçirdiği tekrarlanan bir döngü oluşabilir.
Daha az yağmurla, mevsim sonu meyve ve fındık enfeksiyonu meydana gelir. Sonbaharda meyve ve fındık enfeksiyonundan sonra, Xanthomonas arboricolayapraklarda veya dallarda hareketsiz tomurcuklara ve yaralara yayılır ve kışlar.
Erken ilkbaharda gelin Xanthomonas , daha önce enfekte olmuş uykudan tomurcuklardan ortaya çıkan yapraklar üzerinde bir kez daha epifitik bir aşamaya girecek ve döngüyü her yıl tekrarlayacaktır.
Enfeksiyon sıklığı, cevizin tomurcuklanan mevsiminde yağış olayları ile ilişkili olabilir. Tomurcuk kırılma olaylarında meydana gelen en önemli yağmurlar.
Bu, yağmur sıçramasının inokülumu enfekte tomurcuklardan ağacın diğer yeşil dokuları boyunca, en önemlisi gelişmekte olan fındıklara kadar hareket ettirmesinden kaynaklanmaktadır.
 Xanthomonas arboricola bitkileri enfekte ederken olağanüstü yıkıcı bir potansiyele sahiptir. Cevizdeki en yıkıcı yanıklıktır ve düzgün yönetilmezse % 100'e kadar verim kaybına neden olabilir.
Onun ana aralığı taş meyve ve diğer fındık tehdit eder. ABD, İran, Türkiye ve İtalya gibi ülkelerde salgın hastalıklar bildirilmiştir.
Bu salgınlar sadece bu ülkelere sınırlı değildir, ve kapsamlı epidemiyolojik bilgisi olmadan, bu yıkıcı etkileri ile yayılabilir.
Hastalık tahmin çabaları sayesinde, X. arboricola'nın en yüksek virülansına ve büyüme oranına 30 santigrat derece civarında olduğu bilinmektedir.
Bölgesel nemi anlamanın yanı sıra sıcaklık, tarımda gelecekteki salgınların önlenmesine yardımcı olabilir.
Bitkiler üzerinde daha az nem ve biraz daha soğuk sıcaklıklar, X. arboricola'nın hem dağılmasını hem de büyümesini engelleyebilir . Patojenin odunsu dokularda kış boyunca veya bitki ölümünden sonra hayatta kalma yeteneği, bitki patologlarının etkili bir çözüm bulması için büyük bir zorluk oluşturur.
Bakteriyel ceviz yanıklığı Güncel yönetimi Xanthomonas arboricola pv. juglandis , bakır bazlı bakterisit spreyler yoluyla yapılır.
Püskürtme erken sürgün başlangıcından hemen önce başlatılır ve bahar yağışlarına göre hastalık kontrolü için gereken şekilde 7-10 gün veya daha uzun aralıklarla devam eder.
Bu püskürtme ilaçlama Ağustos sonuna kadar devam etmelidir.
Ne yazık ki, bakır bazlı bakterisitlerin sürekli kullanımı toprakta bakır birikmesine neden olur ve ceviz bahçelerinde verim kaybı ile ilişkili olabilir.
Genel direnç eksikliği ve sınırlı kontrol önlemleri ile, sanitasyon ve sulama en çok önerilen yönetim biçimlerinden biridir.
Doğru sulama ve su yönetimi, hastalığın hızlı yayılmasını önlemek için yağmur sıçramasının miktarını sınırlamaya yardımcı olabilir.
Salgınların önlenmesinde sertifikalı üretim materyali dikilmesi tavsiye edilir; bu epifitik X. arboricola'nın yayılmasını engeller .
Sanitasyon, ne kadar yaygın ve yıkıcı olabileceği göz önüne alındığında, bu hastalığın dağılımını durdurmak için çok önemlidir.
Xanthomonas arboricola için direnç için aktif projeler üretilmektedir , ancak duyarlı konakçıların dirençli çeşitlerini uygulamak zordur.
Direnç üretme çabaları henüz tam olarak başarılı olamamıştır.
Hastalığın yayılmasını kontrol etmenin en iyi yollarından biri, fidan bitkilerini ekimden önce bakteriler için test etmektir.
Bu, karantinaya alınan alanların yabancı bir kirletici tarafından bakterilere verilmemesini garanti etmeye yardımcı olur.
Sağlıklı ekim materyali sağlamak, Xanthomonas arboricola'nın göreceli yayılmasını durdurmaya yardımcı olabilir , ancak bu iyi bir uygulamadır ve kesin bir çözüm değildir.
FINDIK BAKTERİYEL YANIKLIĞI HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER
Fındık
FINDIK BAKTERİYEL YANIKLIĞI MÜCADELE YÖNTEMLERİ
Kültürel önlemler
Fındık bahçeleri tesis edilecek yerlerde toprak normal derinlikte ve bitki besin maddelerince zengin olmalıdır.
Taban suyu yüksek ve su tutan toprakların bulunduğu yerlerde bahçe tesis edilmemelidir.
Gübreleme ve toprak işlemesi zamanında ve tekniğine uygun yapılmalıdır.
Bahçe tesis edilirken sağlıklı fidanlar seçilmeli ve sonbaharda dikimi yapılmalıdır.
Enfekteli dallar kesilip imha edilmelidir.
Budama sırasında bir ocaktan diğerine geçerken budama aletleri sık sık %3’lük lizol eriyiği veya %10’luk sodyum hipoklorite (çamaşır suyu) batırılarak dezenfekte edilmelidir.
Hastalıklı bahçelerde budama, bakterinin aktif olmadığı yaz ve kış aylarında yapılmalıdır.
Budama artıkları bahçeden uzaklaştırılıp imha edilmelidir.
FINDIK BAKTERİYEL YANIKLIĞI KİMYASAL MÜCADELE
1. ilaçlama: Hasattan sonra sonbahar yağışları başlamadan önce ağustos sonu veya eylül başında,
2. ilaçlama: Sonbahar sonlarında yaprakların %75’inin döküldüğü bir devrede,
3. ilaçlama: İlkbaharda yaprak tomurcukları patlamaya başladığı bir devrede yapılır.
Bakır sülfat %25 Suda çözünen kristal % 1’lik Bordo Bulamacı (1000gr + 500 gr sönmemiş kireç) 21
Önemli Not:
Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak FAVORİTE Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız.
(Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.)
Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir.
En Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.
BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, BİTKİ BESLEME Bitki besini ile birlikte ilaç verin
TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)
1 FAVORİTE WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI
İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.
İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.
2 PROTEINATE
Bitkisel menşeili Amino asit içeren Organik gübre
ORGANİK SIVI GÜBRE
Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar.
Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.
3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI
Zararlı dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
4 FUNGUSİT MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra)
Hastalık dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
5 DİĞER Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.  
Mümkün olduğunca hepsini bir arada kullanmaya çalışın, maliyetleri düşürün.
CANTEX ROOT
Kireç çözücü
Sezon başında kireçli topraklarda muhakkak kullanılmalı. Kılcal köklerin etrafını sarmış kireç kaymak tabakasını yok eder.
Toprakta bağlanmış demir, fosfor ve fosfatlar açığa çıkar, bitki bunları kullanır. Defalarca demir ve fosforlu gübreler kullanmanıza gerek kalmaz.
DÖNÜME 1 KG
damla sulama
SATRANÇ
Bitkisel menşeili
katı organik gübre
Çiçeklenmeden önce 1. uygulama,
meyve tutumunda 2. uygulama,
hasattan 45 gün önce 3. uygulama yapılır
Gereksinim duyulan bütün dönemlerde 300 gr / 100 lt su ile olmak üzere 2 uygulama.
200-300
ÇİNKOLU GÜBRE Gözler patladığında ve çiçeklenme bittikten sonra uygulanır. En önemli uygulanma zamanı ise meyve toplandıktan (yaprak henüz düşmeden) yapılandır.
Gelecek ilkbaharın gözlerinde çinko birikimini ve sağlıklı yeni sürgünlere olanak sağlar.
125-150 cc
DAMLA SULAMA AZOT, FOSFOR, DENGELİ, POTASYUM
Her dönem düzenli kullanılmalı. Bitkinin NPK sı karşılanmalı
2-3 kg
ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.