TaKiMo Tarım Kimyasalları
Aramaktan çekinmeyin 0532 521 67 47

TaKiMo Tarım Kimyasalları
Aramaktan çekinmeyin 0532 521 67 47

Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri
Mısır Rastigi Hastalığı Tanımı, zarar verdiği bitkiler, kontrolü, mücadelesi
Ustilago maydis
MISIR RASTIĞI HASTALIK BELİRTİSİ:
Hastalık etmeni bir mantardır.
Hastalık ertesi yıla bulaşık toprak ve hastalıklı bitki artıkları ile geçer ve toprakta 8 yıla kadar canlı kalabilir
3-4 yapraklı devrede mısır bitkilerinde bulaşma olur.
Yaşlı bitkilerin hastalanması oldukça güçtür. 
Bulaşma; rüzgar, yağmur gibi mekanik yollarla veya böcek, insan ve hayvanların açtığı yaralar yoluyla olur.
Hastalığın gelişmesi, çevre koşulları ve bitkinin büyüme durumu ile ilgili olup, bulaşma ve gal gelişmesi için en uygun sıcaklıklar 18-21  C’dir.
Yağış hastalığın gelişmesinde önemli bir etkendir. Sulama, kurak bölgelerde hastalığın artmasına yol açar.
İkincil bulaşmalar önceki yıllardan toprakta kalan dağılmış gallerdeki sporlarla olmaktadır.
Mısır rastığı, bitkinin yaprak, sap, koçan, püskül ve erkek çiçekleri gibi tüm toprak üstü aksamında gal adı verilen şişkinlikler oluşturur.
Özellikle genç, aktif gelişme dönemindeki bitkilerde belirtiler çok şiddetlidir.
Galler önceleri sert olup parlak, gri beyaz renkli bir zarla kaplıdır.
Galin oluştuğu yere, büyüklüğüne, sayısına, püskül ve koçan çıkarma devresindeki enfeksiyon durumuna bağlı olarak zarar derecesi de değişir.
Koçan, erkek çiçekler ve boğumlarda çok zararlıdır.
Hastalıklı bitkilerden alınan koçanlardaki daneler çürüklük etmenlerine karşı hassastır.
Ahşap oyma bıçakları nasıl yapılır

Erken dönemdeki şiddetli bulaşma bitkinin ölümüne ve koçan çıkmamasına neden olur. 
Ülkemizde mısır ekilişi yapılan her yerde görülebilmektedir.
MISIR RASTIĞI HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER:
mısır bitkisidir.
MISIR RASTIĞI MÜCADELE YÖNTEMLERİ:
Kültürel Önlemler
Hastalıkla mücadele de kullanılan tek yöntem kültürel önlemlerdir.
Zararın önlenmesi veya en az düzeye indirilmesi için:
Sertifikalı tohumluk kullanılmalı veya hastalığın bulunmadığı alanlardan tohumluk alınmasına dikkat edilmelidir.
Mısır rastığının zararlı olduğu yerlerde en az 3-4 yıllık bir ekim nöbeti uygulanmalıdır.
Rastık galleri olgunlaşmadan kesilip yok edilmelidir.
Rastıklı bitki artıkları ve galler ya çok derine gömülmeli veya yakılmalı, hayvanlara yedirilmemelidir.
Böceklerle mücadele edilmeli, bitkinin yaralanması önlenmelidir. 
Analiz sonuçlarına göre dengeli gübreleme yapılmalı, özellikle gereğinden fazla azotlu gübre vermekten kaçınılmalıdır.
MISIR RASTIĞI KİMYASAL MÜCADELE
Hastalığa karşı etkili bir kimyasal mücadele yöntemi bulunmamaktadır.