Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri

Mısır Yaprak Yaniklığı Tanımı, zarar verdiği bitkiler, kontrolü, mücadelesi

Bipolaris (=Helminthosporium) maydis Nisik

MISIR YAPRAK YANIKLIĞI HASTALIK BELİRTİSİ:

Mısır yaprak yanıklığının etmeni bir mantardır.

Kışı mısır artıklarında ve tane içerisinde geçirir.

Rüzgar ve su ile taşınır.

Baklava dilimine benzeyen küçük lekeler hastalık ilerledikçe büyük lekelere dönüşür.

Etmen; yaprak, kın, koçan yaprağı, koçan sapı ve koçanda bulunabilir.

Etmen ayrıca fide döneminde kök çürüklüğü ve solgunluğa da neden olabilir.

Hastalık ılıman (20-32°C) ve nemli bölgelerde görülmektedir.

18-27°C ve nemli havalar hastalık gelişimini teşvik ederken kuru havalar ise engeller.

Hastalık ekstrem koşullarda 4-5 yapraklı devreden itibaren görülebilmektedir.

Bitkilerin hastalığa duyarlı devresi olan tozlanma döneminde ağır enfeksiyonlar meydana getirir.

Hastalık bu dönemden önce ortaya çıkmışsa verim kaybı %50 olabilmektedir.

MISIR YAPRAK YANIKLIĞI HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER:

Mısır yaprak yanıklıkları mısırın yanı sıra sorgum, tatlı sorgum ve sudan otunda da görülür.

MISIR YAPRAK YANIKLIĞI MÜCADELE YÖNTEMLERİ:

Kültürel Önlemler

Hastalığa karşı dayanıklı çeşitler ekilmelidir.

Ekim nöbeti uygulanmalıdır.

Toprak ve yaprak analiz sonuçlarına göre gübreleme yapılmalı, özellikle aşırı azotlu gübreleme yapmaktan kaçınılmalıdır.

Tarladaki hastalıklı bitki artıkları temizlenmelidir.

MISIR YAPRAK YANIKLIĞI KİMYASAL MÜCADELE

Ülkemizde bu hastalığa karşı kimyasal mücadele önerilmemektedir.