TaKiMo Tarım Kimyasalları
Aramaktan çekinmeyin 0532 521 67 47

TaKiMo Tarım Kimyasalları
Aramaktan çekinmeyin 0532 521 67 47

Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri
Monilya Mumya Hastaligi Tanımı, zarar verdiği bitkiler, kontrolü, mücadelesi

Sclerotinia laxa Aderh et Ruhl.

MONİLYA (MUMYA) HASTALIĞI TANIMI VE YAŞAYIŞI

Etmenin miselyumları bölmeli, renksizdir; kalınlıkları ve hücre büyüklükleri hifin yaşına göre değişir.

Genellikle genç miselyumlar ince, yaşlı olanlar ise kalındır.

Miseller üzerinde rozet şeklinde mikro konidioforlar ve bunların üzerinde küre şeklinde renksiz mikro konidiler oluşur.

Konidiumlar genellikle limon şeklinde, bir ucu sivri, diğer ucu yuvarlakça olup miseller üzerinde zincir şeklinde oluşur ve olgunlaştıktan sonra dağılırlar. 

Hastalıklı her organ üzerinde doğada konidiler oluşur.

Hasta dallar üzerinde sonbahar ve ilkbahar başlangıcında püstüller halindeki konidi yığınları çıplak gözle görülebilir.

Başlangıçta açık renkli olan püstüller olgunlaştıkça griye dönüşür. Püstüller üzerindeki konidiler yağmur damlaları ve sarsıntıyla çevreye yayılırlar.

Spor kitlelerini ilkbaharda yağışlarla birlikte hasta çiçek ve meyvelerde görmek olasıdır.

Apotesyum fungusun eşeysel üremesini sağlayan organıdır ve toprakta kalan mumya meyvelerde ilkbaharda oluşur.

Apotesyum içinde bulunan askuslar dar, silindir şeklinde ve tepesi biraz şişkin olup içlerinde sekizer adet tek hücreli renksiz oval askosporlar bulunur.

Fungus kışı hastalıklı meyveler ve dallar üzerinde misel halinde geçirir.

Hastalanmış dal ve meyveler üzerinde ilkbaharda konidiler meydana gelerek açmış olan çiçekleri enfekte eder.

MONİLYA (MUMYA) HASTALIĞI ZARAR ŞEKLİ,

Hastalık konukçusunun çiçek, çiçek sapı, meyve ve sürgünlerinde belirti oluşturur.

Hastalığa yakalanmış çiçeklerin petal yaprakları, dişicik borusu ve erkek organları kahverengileşir ve bu renk değişimi daha sonra tüm çiçeğe yayılır.

Ahşap oyma bıçakları nasıl yapılır

Nemli havalarda enfekte olmuş kısımlar üzerinde etmenin konidi kitleleri görülür.

Hasta çiçekler dal üzerinde kurur ve mumyalaşır.

Meyve enfeksiyonları genellikle meyve olgunlaşmasına yakın dönemde meydana gelir.

İlk belirti meyve kabuğunda oluşan kahverengi bir veya birkaç lekedir.

Lekelerin etraflarında açık kahverengi bir halka bulunur.

Çürüklük meyve etinin içine doğru gelişir, ancak leke çukurlaşmaz.

Bu lekeler üzerinde 1-3 gün sonra konidium yastıkları oluşur ve konidiumlar olgunlaşınca uçarlar.

Konidium kümeleri yarım küre şeklinde olup yeşilimsi gri renklidir.

Meyve üzerindeki misel kütlesi zamanla meyveyi buruşturur ve tamamen kurutur.

Kuruyan meyveler mumyalaşır ve dalda asılı kalırlar.

Yurdumuzda kayısılardaki meyve enfeksiyonları önemli değildir.

Çiçek sapından enfekte olan sürgünler esmerleşir, ince sürgünler tamamen kurur, kalınlarında ise kanser yaraları oluşur.

Kanser yaraları kapanmaz, ortası çökük, elips şeklinde ya da uzun yarıklar şeklinde kendini gösterir.

Kanser yaralarının altındaki parankima dokusu erir ve kahverengine döner.

Kuruyan kısımlardaki tomurcuk, çiçek, meyve ve yapraklarda ölürler ve dala asılı halde kalırlar. Yağmurlu ve nemli havalarda yara etrafında zamklanma görülür.

Hastalık kiraz ve vişnede Marmara Bölgesinde özellikle Kocaeli çevresinde zarar yapmakta, epidemi yıllarında zarar % 80-90 olabilmektedir.

Genel olarak hastalık yurdumuzun hemen her bölgesinde görülmektedir.

KONUKÇULARI

Kiraz, vişne, kayısı, erik, badem, şeftali, elma, armut, ayva, incir, trabzon hurmasıdır

MONİLYA (MUMYA) HASTALIĞI MÜCADELESİ

Kültürel Önlemler

Hastalığın görüldüğü bahçelerde ağaçlar üzerindeki tüm kuru dallar budanıp yakılmalı, mumyalaşarak ağaç üzerinde kalmış ve yere düşmüş meyveler toplanarak imha edilmelidir.

KİMYASAL MÜCADELE

İlaçlama Zamanları

1. İlaçlama:   Çiçeklenme başlangıcında ( % 5 - 10 çiçekte)

2. İlaçlama : Tam çiçeklenmede ( % 90 - 100 çiçekte)

MONİLYA (MUMYA) HASTALIĞI KULLANILACAK İLAÇLAR VE DOZLARI

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası süre (Gün)
Benomyl %50 WP 60 g  
Carbendazim %50 WP 75 g  
Thiophanate - methyl %70 WP 60 g  
Captan % 50 WP 300 g  
* Procymidone %50 WP 200 g  
* Iprodione %50 WP 150 g  
* Hexacanozole %50 SC 50 g  
* Bitertanol %25 W.P. 50 g  
* Bitertanol 300 g/l E.C. 100 ml  
* Dodine % 65 W.P. 100 g  
* Dodine 500 g/l F.W. 80 ml  
* Thiabendozole % 60 W.P. 100 g  
** Thiram %80 W.P. 150 g - 200 g - 300 g  

*    Kiraz, vişne ve şeftalide önerilmemektedir.

**  Kirazda 150 gr. kayısıda 200 gr, şeftalide 300 gr olarak önerilmektedir.


  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

Önemli Not:

Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, BİTKİ BESLEME Bitki besini ile birlikte ilaç verin

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

1 PH DÜŞÜRÜCÜ YAYICI YAPIŞTIRI İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.
İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.
2 BİTKİ BESİNİ Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.
3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI
Zararlı dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
4 FUNGUSİT MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra)
Hastalık dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
5 DİĞER Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.  

ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.