Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri

Patates Halka Çürüklüğü Tanımı, zarar verdiği bitkiler, kontrolü, mücadelesi

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus

PATATES HALKA ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIK BELİRTİSİ

Hastalık etmeni bir bakteridir ve karantinaya tabidir.

En önemli yayılma yolu enfekteli tohumluk patatesler, bulaşık konteynırlar, ekipmanlar ve depolardır.

Belirtiler genellikle vejetasyon döneminin sonlarında ortaya çıkar.

Solgunluk en alttaki yapraklardan başlar. 

Bitkinin tamamında ya da sapın sadece bir tarafında görülebilir.

Yaprakların kenarları içeri ve yukarı doğru kıvrılır.

Yapraklarda önce donuk açık yeşil renk, sonra grimsi yeşil rast gele bir beneklenme, sararma ve son olarak kahverengi nekrotik alanlar oluşur.

Enfekteli saplar enine kesildiklerinde, iletim dokusunda renk değişikliği belirgin değildir.

Yumrular enine kesildiğinde iletim demeti etrafında dar, şeffaf (cam gibi), krem-sarı renkli alanlar görülür.

Daha sonra bu alanlarda kahverengi renk değişikliği oluşur.

Daha ileri evrelerde renk değiştiren bölge yumuşar.

Bu yumrular sıkıldıklarında dış doku kolaylıkla iç dokudan ayrılır ve kremimsi, peynir gibi, kokusuz bakteriyel akıntı ortaya çıkar.

Hastalık ilerledikçe gözlerin etrafında kırmızımsı kahverengi lekeler görülür.

Yumru kabuğunda çökük alanlar ve çatlaklar oluşur.

Hem hassas hem de tolerant çeşitlerde orta şiddetteki enfeksiyonlar, yumrularda latent enfeksiyonlara sebep olmaktadır.

Latent enfeksiyonları tespit etmek ancak laboratuar analizleri ile mümkündür.

Yumru belirtileri Ralstonia solanacearum (Patateste bakteriyel kahverengi çürüklük hastalığı) tarafından oluşturulan belirtilerle karıştırılabilir.

PATATES HALKA ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER

Patates

PATATES HALKA ÇÜRÜKLÜĞÜ MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Kültürel Önlemler

 Hastalığı oluşturan bakteri karantinaya tabidir.

Bu nedenle hastalığın görüldüğü tarlalarda patates dikimine 3 yıl süreyle izin verilmemelidir. Bu süre içerisinde tarla kendi gelen (kendiliğinden yetişen) patates bitkileri yönünden kontrol edilmeli ve bunlar sökülüp imha edilmelidir.

En önemli mücadele metodu hastalıktan ari, sertifikalı tohumluk yumruların kullanılmasıdır.

Patates tohumlukları kesilmeden dikilmelidir.

Patates üretiminde kullanılan her türlü alet, ekipman ve depolar ile nakilde kullanılan tüm araçlar çamaşır suyuyla yüzeyleri en az 10 dakika süreyle temas edecek şekilde dezenfekte edilmelidir.

Patates çuvalları ve paketlemede kullanılan diğer materyaller bir defa kullanılmalıdır.

PATATES HALKA ÇÜRÜKLÜĞÜ KİMYASAL MÜCADELE

Etkin ve ekonomik bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur.