Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri

ZEYTİN HALKALI LEKE HASTALIĞI

Spilocaea oleaginea=Cycloconium oleaginum

ZEYTİN HALKALI LEKE HASTALIĞI BELİRTİSİ

İlk belirtiler ilkbaharda yaprak üst yüzeyinde görülen siyahımsı-gri renkte yuvarlak nokta şeklindeki lekelerdir.  

Bu noktaların olduğu yerde renk açılır, etrafında açık renkli bir halka oluşur.

Bunu dıştan ikinci bir halka çevirir.

Bu görünüm nedeni ile hastalığa halkalı leke denmektedir.

Hastalıklı yapraklar dökülür. Bu da verim azalmasına ve erken meyve dökümüne yol açar.

ZEYTİN HALKALI LEKE HASTALIĞI HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER:

Zeytin ve yabani zeytin ağaçlarıdır.

ZEYTİN HALKALI LEKE HASTALIĞI MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Kültürel Önlemler:

Taban arazide, ağır su tutan topraklarda zeytinlik tesis edilmemeli drenaj kanalları açılmalıdır.

Gübreleme ve sulama tekniğine uygun olarak yapılmalı, aşırı azotlu gübre kullanılmamalıdır.

Ağaçlar havalanacak ve ışık alacak şekilde budanmalı, kuru dal ve dalcıklar budanarak temizlenmelidir.

Yere dökülen lekeli yapraklar toplanıp yakılmalı veya sürülerek gömülmelidir.

Kimyasal Mücadele:

Marmara Bölgesi’nde;

1. İlaçlama: Sonbahar sürgünleri görülmeden önce,

2. İlaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce

Ege Bölgesi’nde;

1. İlaçlama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

2. İlaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce ,

Akdeniz Bölgesi’nde;

1. İlaçlama: Hasattan sonra,

2. İlaçlama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

3. İlaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

ZEYTİN HALKALI LEKE HASTALIĞI KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR VE DOZLARI:

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası süre (Gün)
Bakır sülfat%25 Suda çözünen kristal

%1.5’lik Bordo Bulamacı

1. ilaçlama (1500g göztaşı+ 750 g Sönmemiş kireç) %1’lik Bordo Bulamacı

2. ilaçlama (1000g Göztaşı +500g sönmemiş kireç)

14
Bakır hidroksit 361.1g/l FL 250 ml 14
Bakır hidroksit %35 DF 175 g 14
Bakır hidroksit %50 WP 300 g 14
Bakır kalsiyum sülfat %20 WP 1500 g (1.ilaçlama) 1000 g (2. ilaçlama) 14
Bakır kalsiyum oksiklorid %16 WP 800 g 14
Bakır oksiklorid %50 WP 400 g 21
Bitertanol %25 WP 100 g 14
Yağ ve rosin asitlerinin bakır tuzları %51.4 EC 350 ml 7