Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri

Armutta Geriye doğru ölüm Tanımı, zarar verdiği bitkiler, kontrolü, mücadelesi

Canditatus Phytoplasma pyri

HASTALIK BELİRTİSİ:

Hastalık,  bitkide geriye doğru ölüme neden olmaktadır.

Anacın duyarlılığına ve alınan kültürel önlemlere, özellikle de pisillid mücadelesine bağlı olarak hastalık ani veya yavaş geriye doğru ölüm olmak üzere iki farklı şekilde görülebilmektedir.

Ani geriye doğru ölüm durumunda, vejetasyon dönemi boyunca tomurcuk bölgesindeki floem dokusu kökleri besleyemeyecek kadar çok zarar gördüğünde meyve oluşumu durmakta,  hızla yapraklar solmakta ve meyveler pörsümektedir.

Bu durumu takiben ağaçlar genelde birkaç hafta içinde ölmektedir.

Yavaş geriye doğru ölüm durumunda, ağaçlar farklılık gösteren şiddette giderek zayıflamaktadır.

Sürgün ucu gelişmesi azalmakta veya tamamen durmaktadır.

Az sayıda küçük, derimsi, açık yeşil renkte, kenarları hafifçe yukarı kıvrılmış yapraklar oluşmaktadır.

Bu yapraklar sonbaharda yaşlanmaya bağlı renk değişiminden farklı olarak kırmızı renk alır ve zamanından önce dökülür.

Hastalığın ilk dönemlerinde, yoğun çiçeklenme görülmesine rağmen, daha sonraki yıllarda az sayıda çiçek oluşmakta, meyve tutumu azalmakta ve meyveler normal boyutuna ulaşamamaktadır.

Yıldan yıla azalan gelişme yaprak kümesi gibi görünen sürgün oluşumuna neden olmaktadır. Besleyici köklerin çoğu ölmekte, kalın kökler ise normal görünmektedir.

Hastalığın belirtileri anaç-kalem uyuşmazlığı, iyi yapılmayan drenaj, beslenme bozukluğu, soğuk zararı ve kuraklık gibi faktörlerin belirtileri ile karışabilmektedir.

Bu nedenle hastalığın teşhisi laboratuar analizleri ile yapılmalıdır.

Hastalık önemli ürün, kalite kayıplarına ve bitki ölümlerine yol açmaktadır.

HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER:

Armut, ayva.

MÜCADELE YÖNTEMLERİ:

Kültürel Önlemler

Hastalıktan ari sertifikalı üretim materyalleri kullanılmalıdır.

Etmenin vektörü olan armut pisillidleri ile mücadele edilmelidir.

Hastalığın görüldüğü bahçelerdeki hasta bitkiler yakılarak imha edilmelidir.

KİMYASAL MÜCADELE

Etkin bir kimyasal mücadele yöntemi bulunmamaktadır.