Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri

Patates Kuru çürüklük hastalığı Tanımı, zarar verdiği bitkiler, kontrolü, mücadelesi (Fusarium spp.)

Hastalık Belirtisi:

Yumruda, koyu renkli çökükyüzeysel lekeler şeklinde başlar.

Yumru etinde açık kahverengiden, siyaha kadar değişen renklerde nekrotik alanlar şeklinde görülür.

Çürüklük ilerledikçe yumru içinde boşluklar oluşur.

Yumru yüzeyi buruşur ve fungusun gelişme organları ipliksi şekildedir.

Yumru içinde oluşan boşluklarda ve enfekteli alanlar üzerinde sarı, beyaz, mor veya pembe renkli fungal yapı gözle görülebilir

Enfekteli yumrularda kuru çürüklüklere neden olur.

Nemli ortamda yumuşak çürüklük bakterileri tarafından meydana getirilen sekonder enfeksiyonlarda gelişebilir.

Uzun depolanma süresi sonunda hastalık ilerledikçe yumruda tamamen çürüme, buruşma ve mumyalaşma görülür.

Enfeksiyon için optimum sıcaklıklar 10-20 0C arasındadır, Fusarium spp.’nin çoğu bu sıcaklıklarda yüksek nem ile birlikte hızla gelişirler.

Hastalık depolarda görülür.

Hasat esnasında yumru yaralanmadıkça genellikle hastalık görülmez.

Hasatta oluşan yaralar ya da ezilmeler yumru yüzeyindeki toprakta bulunan fungusun yumruya girmesini sağlar.

Kuru çürüklük çoğunlukla bir depo hastalığıdır, diğer etmenlerin ve yumuşak çürüklük bakterilerinin enfeksiyonu için de uygun ortam sağlar.

Depolanma süresi ve koşullarına (sıcaklık, nem, havalandırma, v.s.) bağlı olarak çürüme gittikçe ilerler ve sağlam yumrulara da bulaşarak, hastalıklı yumruların sayıları artar. Ülkemizde depolama koşullarının iyi olmadığı yerlerde görülebilir.

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler:

Başlıca konukçusu patatestir.

Mücadele Yöntemleri:

Kültürel Önlemler

Yaralı yumrular depoya konulmamalı ve tohumluk olarak dikilmemelidir.

Yumrular yaralanmalara karşı daha duyarlı olduğu için, 7 ºC’nin altındaki sıcaklıklarda hasat yapmaktan kaçınılmalıdır.

Hasatta yaralanmadan dolayı meydana gelebilecek bulaşmayı önlemek ve hasat sonrası kabuğun pişkinleşip yaraların iyileşmesi için iki hafta 13-18 ºC’de havadar bir yerde yumrular bekletilmelidir.

Depolarda havalandırma ve hava sirkülasyonu iyi yapılmalıdır.

Kimyasal Mücadele

Hastalıkla kimyasal mücadele yumru ilaçlaması şeklinde yapılır.

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları:

İl/ilçe Müdürlükleri ve reçete yazma yetkisi bulunan kişilerce belirlenmelidir.