Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri

STOLBUR HASTALIĞI Tanımı, zarar verdiği bitkiler, kontrolü, mücadelesi

STOLBUR HASTALIK BELİRTİSİ:

Bu hastalığı oluşturan bir fitoplazmadır . Yaprak pireleri bu hastalığın taşıyıcısıdır.

Tarla sarmaşığı ve küsküt yoluyla da bir bitkiden diğerine taşınabilir.

Mekanik yolla ve temasla geçmez.

Hastalık tarlada bulaştıysa patateste ilk belirtiler, uç yapraklarda morumsu renk değişimi ve külah şeklinde kıvrılma ile birlikte sararma şeklinde görülür.

Bitkinin boğum araları kısalmaya, boğumlar ve koltuk sürgünleri kalınlaşmaya başlar ve ileri safhalarda koltuk yumruları oluşur.

Aynı dönemde kök boğazında havai yumrular da oluşmaya başlar.

Solgunlukla birlikte kökler tamamen ölür.

Olgunlaşmamış yumrularda pörsüme meydana gelir.

Eğer hastalıklı yumru dikilmişse çıkan bitkide ilk belirtilerden sonra solma başlar ve yumru bağlamadan çiçeklenme devresinde bitki ölür ya da ipliksi sürgün oluşur, yeşil aksam oluşmaz.

Hastalığın depodaki belirtisi iplik şeklinde çimlenmedir

STOLBUR HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER:

Patates, domates

STOLBUR MÜCADELE YÖNTEMLERİ:

Kültürel Önlemler:

Ekim alanının çevresi yüksek ağaçlarla çevrilmemelidir.

Yaprak pirelerinin yoğun olarak görüldüğü fundalık, orman kenarlarında ve yamaçlarda ekim yapılmamalıdır.

Tarla içinde ve etrafındaki tarla sarmaşığı gibi yabancı otlar yok edilmelidir.

Patates tohumluğu dikilmeden önce filizlendirilmeli, ipliğimsi filizler oluşturanlar ayıklanmalı ve bunlar dikilmemelidir.

STOLBUR KİMYASAL MÜCADELE:

Etkin bir Kimyasal Mücadelesi yoktur, ancak bu hastalığı taşıyan yaprak pireleriyle mücadele yapılmalıdır.