Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri

DAFF Tonik Katkılı Sıvı Organik Gübre

İÇERİK

  W/W

Toplam Organik Madde

  30 %

Toplam Azot (N)                            

  4 %

Organik Azot                                 

  2 %

Suda Çözünür Potasyum Oksit ( K2O) 

  1 %

pH:

 3-5

DAFF, toprağın organik madde miktarını arttırma, sağlıklı bir bitki oluşumu sağlama, yüksek verim ve kalite için tasarlanmış özel bir bitki besleme formulasyonudur.

DAFF içeriğindeki fulvik asit sayesinde sağlıklı ve maksimum kök oluşumu sağlar, makro ve mikro elementlerin bitki tarafından yüksek oranda absorbe edebilmesini sağlar,

toprakta maksimum seviyede bakteri ve mikroorganizmaların faaliyetlerini arttırır.

DAFF, fosforun kireçle bağlayıcı fiksasyonunu önler, organik maddelerin topraktaki parçalanma süreçlerin tamamlar.

DAFF, Ph düzenleyci organik asitler, stokinin ve liginin ile takviye edilmiştir.

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI

KULLANIM ALANI KULLANIM ZAMANI SULAMA SUYU İLE UYGULAMA YAPRAKTAN UYGULAMA
Tüm Sera Sebzelerinde ve Çilekte Ekim dikimden iki hafta sonra ilk uygulama yapılır ve hasat sonuna kadar 4-5 uygulama yapılır

2000 – 2250 cc / Da

100 litre suya 350 cc
Tüm Açık Alan Sebzelerde ve Çilekte Ekim dikimden üç hafta sonra ilk uygulama yapılır ve hasat sonuna kadar 3-4 uygulama yapılır 1500 – 2000 cc / Da 100 litre suya 300 cc
Tüm Kışlık Sebzelerde Ekim dikimden üç hafta sonra ilk uygulama yapılır ve hasat sonuna kadar 3-4 uygulama yapılır 1500 – 2000 cc / Da 100 litre suya 300 cc
Kavun Karpuz Kabak Ekim dikimden üç hafta sonra ilk uygulama yapılır ve hasat sonuna kadar 3-4 uygulama yapılır 1500 – 2000 cc / Da 100 litre suya 300 cc
Tüm Yumrulu Bitkilerde Ekim dikimden üç hafta sonra ilk uygulama yapılır ve hasat sonuna kadar 3-4 uygulama yapılır 1500 – 2000 cc / Da 100 litre suya 300 cc
Fidanlık ve Süs Bitkileri Ekim dikimden iki hafta sonra ilk kırıma kadar 2-3 uygulama yapılır 1500 – 1750 cc / Da 100 litre suya 250 cc
Tüm Taş ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları ve Bağlarda İlk uygulama yaprak oluşumundan sonra 2.uygulama meyve tutumundan sonra, üçüncü uygulama hasattan 20 gün önce yapılır. Ağaç başına 100–150 cc Omca başına 30 cc 100 litre suya 400 cc
Yeşil Alanlar Her biçimden sonra sezon boyunca 4-5 uygulama yapılır. 1500–2000 cc / Da 100 litre suya 300 cc
Tüm Tarla ve Endüstri Bitkileri 1.uygulama: Yabancı ot ilaçları ile birlikte kullanılır. 2.uygulama: Sapa kalkma döneminde kullanılır 1500–2000 cc / Da 100 litre suya 300 cc