TaKiMo Tarım Kimyasalları
***

TaKiMo Tarım Kimyasalları
***

Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri
AMİNO ASİTLİ GÜBRELER
Amino asitli gübreler, bitkilerin hızlı, sağlıklı ve gür gelişmesini sağlar.
Amino asitli gübreler, Çiçeklenmenin düzgün, meyve sayısı ve kalitesinin yüksek olmasını teşvik eder.
Meyve süresini kısaltır, üründe erkencilik sağlar.
Sonbahar-kış stres koşullarına (olumsuz hava koşulları ve toprak) karşı bitkilerin dayanıklılığını arttırır.
Amino asitli gübreler, yapraktan, yağmurlama sulamadan ve damla sulamadan; her türlü gübre ve ilaç ile karıştırılarak uygulanabilir.
Aşırı veya düşük sıcaklık, kuraklık, su yetersizliği gibi nedenlerle bitkinin strese girdiği gelişimin yavaşladığı dönemlerde verilirse, uyarıcı etkide bulunarak bitkilerin bu olumsuz şartlara dayanma süresi uzatır.
Bu durumlarda bitkiye zaman kazandırarak, bitkinin kısa sürede yeniden canlanmasını ve gelişmesini sağlar.
Amino asitli gübreler, Bitkinin kök gelişimini geliştirerek, topraktaki bitki besin maddelerinin bitkiye taşınmasını teşvik eder.
Neden Amino asitli gübreler,?
Bitkinin zor koşulları nedir?
Su = Kuraklık veya çok su verme
Ahşap oyma rölyef nasıl yapılır 1. bölüm

Sıcaklık = Çok düşük veya çok yüksek sıcaklık
Nisbi Nem =  Çok düşük
Hastalık Zararları =  Hastalıkların bitkiye zararları
Kültürel Yöntemler = Şaşırtma, budama, uç alma, yaprak alma
Fenelojik Değişiklikler = Çiçeklenme başlangıcı, meyve başlangıcı
İlaç Zararları = Fitotoksite
Yukarıdakilerden bir veya bir kaçı varsa bitkinin stomaları kapanır.
Fotosentez durur. Bitki, koşullar normale dönene kadar kendisini korumaya alır.
Zor koşullar altındaki bitkiye aminoasit uygulanırsa stomalar açılır.
Bitki normal faaliyetine geri döner.
Bitki Amino asitli gübreler, ile gelişmesine devam eder.
Amino asitli gübrelerin, Meyve Oluşumuna ve Döllenmeye etkisi
Polen dişicik tepesinde çimlenir, dişicik borusu içinde gelişebilmesi içinde şeker ve aminoasitlere ihtiyaç vardır.
Bitki zor koşullar altındaysa aminoasitler diğer organlara taşınır.
Polen dişicik tüpünde iyi gelişemediği için döllenme olmaz.
Aminoasit verirsek bu dönemde döllenmeyi sağlayacaktır.
Amino asitli gübrelerin, Kullanım Zamanı ve Dozu
1.Uygulama: Şaşırtma döneminde
2.Uygulama: Çiçeklenme başlangıcında
3.Uygulama: Meyve başlangıcında
4.Uygulama: Meyvelerin gelişim döneminde