TaKiMo Tarım Kimyasalları
***

TaKiMo Tarım Kimyasalları
***

Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri
CANTEX ROOT KİREÇ ÇÖZÜCÜ PH DÜŞÜRÜCÜ
Toprak kirecini kalsiyuma çeviren tek ürün. Topraktan uygulanabilen mükemmel bir pH düşürücüdür.

20 Lt = 600 ₺

İlaçlama suyunda ve toprakta bulunan kireci bitki tarafından alınabilir kalsiyuma çevirir.
sını düşürür, kireci giderir.
bağlamış olduğu demir, çinko ve fosfatların bitki tarafından alınmasını sağlar.
Kireçli su ile kullanılan zirai ilaçların parçalanmasını ve bozulmasını önler.
Damlama sulama borularındaki meme tıkanıklığı açar.
Damlama sulama ile topraktan uygulama: Dönüme 1lt CANTEX ROOT Kireç çözücü pH düşürücü damlama sulama ile verilir.
Suda ve toprakta bulunan kireci,bitki tarafından alınabilir kalsiyuma çeviren CANTEX ROOT aynı zamanda kireçli suların düşürür.
Gübre, Azot (N), Fosfor (P), Potasyum (K), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), Kükürt (S), Bor (B) gibi bitkilerin ihtiyaç duyduğu tüm 13 besin maddesinin alternatif bir kaynağıdır.
Sağlıklı bir toprakta doğal olarak bulunan Bakır (Cu), Demir (Fe), Klorür (Cl), Manganez (Mn), Molibden (Mo) ve Çinko (Zn). Gübreler, bitkilerin kökleri ve ayrıca bitkileri yoluyla emilir.
Cantex Root Kireç çözücü pH düşürücü Toprakta bulunan kirecin bağlamış bulunduğu demir, çinko ve fosfatların bitki tarafından alınmasını sağlar.
Kireçli su ile kullanılan zirai ilaçların parçalanmasını ve bozulmasını önler. Kalsiyumlu yaprak gübresi kullanmanıza gerek kalmaz.
Damlama yada salma sulama ile sulama yapılan topraklarda sürekli ve bilinçsiz gübre kullanımı veya değişik nedenlerden dolayı, topraklarda tuz ve kireç birikimi olmaktadır.
Bu durumlarda bitkilerin topraktan besin almaları ya çok zor olmakta yada hiç gerçekleşmemektedir.
 Bu tip topraklarda mevcut bitki besin elementlerinin çözünürlüğünün sağlanması ve toprağa verilen gübrelerden istenilen sonucun en iyi şekilde alınması için gübreleme işleminden önce toprağa mutlaka CANTEX ROOT Kireç çözücü pH düşürücü uygulanmalıdır.
CANTEX ROOT Kireç çözücü pH düşürücü uygulamaları düzenli bir şekilde devam ettirildiği zaman toprağın tekstüründe belirgin düzelmeler görülmektedir.
Toprak pH ı en kötü şartlarda, ilk uygulamada 1 birim aşağıya çekilmekte ve kök bölgesinde, bitki gelişimine uygun toprak yapısı oluşmaktadır.
CANTEX ROOT Kireç çözücü pH düşürücü tüm bu özelliklerinin yanı sıra topraktaki kireci alınabilir kalsiyuma çevirerek, bitkilerin kalsiyum ihtiyacını karşılar.
Böylece yoğun miktarlarda kalsiyumlu gübrelemeye gerek duyulmamaktadır.
TOPRAK PH
Toprak pH’ı, bir toprağın asitliğinin veya bazlığının bir ölçüsüdür.
Bir pH değeri, aslında hidrojen iyonu konsantrasyonunun bir ölçüsüdür. Hidrojen iyonu konsantrasyonu geniş bir aralıkta değiştiğinden,
logaritmik bir ölçek (pH) kullanılır: 1'lik bir pH düşüşü için, asitlik 10 kat artar veya düşer.
Çok asitli bir toprağın düşük pH ve yüksek hidrojen iyon konsantrasyonuna sahip olması açısından "ters" bir ölçektir. Bu nedenle, yüksek (alkali) pH değerlerinde, hidrojen iyonu konsantrasyonu düşüktür.
pH değeri negatif olarak tanımlanır logaritma (taban 10) aktivitesinin ve hidronyum (iyon H+ veya daha doğrusu H3Ö+aq) bir çözümde.
Toprakta, su (veya 0.01 M CaCl gibi bir tuz çözeltisi) ile karıştırılmış bir toprak bulamacında ölçülür. 2) ve normalde 3 ile 10 arasındadır, 7 nötrdür.
Asitli toprakların pH'ı 7'nin altında ve alkali toprakların pH'ı 7'nin üzerindedir. Ultra asidik topraklar (pH <3.5) ve çok kuvvetli alkali topraklar (pH> 9) nadirdir.
Toprak pH’ı, birçok kimyasal süreci etkilediği için toprakta ana değişken olarak kabul edilir.  
Özellikle farklı besin maddelerinin kimyasal formlarını kontrol ederek ve geçirdikleri kimyasal reaksiyonları etkileyerek bitki besin maddelerinin Bitkiler, yetiştirme ortamlarından aşağıdaki mineral besinleri almalıdır:
Makro besinler:
Nitrojen (N), fosfor (P), potasyum (K), kalsiyum (Ca), sülfür (S), magnezyum (Mg), karbon (C), oksijen (O), hidrojen (H)
Mikro besinler (veya eser mineraller):
Demir (Fe), bor (B), klor (Cl), manganez (Mn), çinko (Zn), bakır (Cu), molibden (Mo), nikel (Ni) mevcudiyetini etkiler. Çoğu bitki için optimum pH aralığı 5,5 ile 7,5 arasındadır.
Ancak, birçok bitki bu aralığın dışındaki pH değerlerinde gelişmek için adapte olmuştur.
Genellikle nemli iklimlerde topraklar ASİT ve kuru iklimlerde bu ALKALİ olma eğilimindedirler.
Türkiye topraklarının büyük bir bölümünün pH sı 8.0 ve üzeridir.
Toprak pH sı yandaki şemada da gösterildiği gibi bir çok bitki besinini bağlamakta ve bitki tarafından alınmasını engellemektedir.
Toplam toprak alkalinitesi (Ph) şu şekilde artar
Hava koşulları ve olabilir.
Çözünmüş içeren su ilavesi ( yüksek bikarbonatlı sularla sulama yapılırken olduğu gibi ).
Bir toprakta birikimi (Na, K, Ca ve Mg karbonatları ve bikarbonatları olarak), çözünebilir tuzları süzmek için topraktan yetersiz su aktığında meydana gelir.
Bu, kurak koşullardan veya zayıf iç toprak olabilir; bu durumlarda toprağa giren suyun çoğu topraktan akmak yerine transpoze edilir (bitkiler tarafından alınır) veya buharlaşır.
Toplam alkalinite arttığında toprak pH'ı genellikle artar, ancak eklenen katyonların dengesi de toprak pH'ı üzerinde belirgin bir etkiye sahiptir.
Örneğin, alkali bir toprakta sodyum miktarının arttırılması, pH'ı artıran çözünmesine neden olur.
topraklar, kalsiyum (Ca) derecesine bağlı olarak pH'ta 7.0 ile 9.5 arasında değişebilir.2+ veya Na+çözünür katyonlara hakimdir.
CANTEX ROOT Kireç çözücü pH düşürücü tek başına kullanılır hiçbir ilaç ve gübreyle karıştırılmaz.
Sezon başlamadan önce muhakkak CANTEX ROOT Kireç çözücü pH düşürücü dönüme 1 kg gelecek kullanılmalı, toprağın pH sı düşürülmeli, hemen ertesinde fide dikimi veya taban gübrelemesine geçilmelidir.
Toprakta bulunan bitki besin elementlerinin toprak pH sı tarafından tutulması engellenerek, toprakta bağlı bulunan besin elementlerinin açığa çıkması sağlanmalıdır. 
CANTEX ROOT Kireç çözücü pH düşürücü sıvı ph düşürücü olduğu için hızla toprağın ph sını düşürecektir. CANTEX ROOT Kireç çözücü pH düşürücü toprakta kalıntı bırakmaz.
TOPRAKTAKİ YÜKSEK PH DEMİR, FOSFOR ve AZOTU BAĞLAR.
BİTKİ TOPRAKTA BULUNAN DEMİR, FOSFOR ve AZOTU ALAMAZ.
CANTEX ROOT TOPRAK PH sını BİTKİ İÇİN EN UYGUN OLAN 6.5 - 7.0 SEVİYESİNE GETİRİR.
CANTEX ROOT KILCAL KÖKLERİ SARAN KİRECİ YOK EDER, KILCAL KÖKLER AÇIĞA ÇIKAR.
DAMLA SULAMA BORULARINDAKİ TIKANIKLIĞI AÇAR.
Yüksek toprak pH sı azot, demir ve fosforu anında bağlamaktadır.
Yine yaptırdığınız toprak ve yaprak analizlerinde toprakta birçok bitki besin maddeleri yüksek olduğu halde, yaprak analizlerinde toprakta aşırı bulunan bitki besin maddesinin yaprakta çok az olduğu ve besin eksikliği çektiğini görürsünüz.
Bu olay tamamen toprak ph nın yüksek veya düşük olması (Şu an tüm dünya ki bilimsel araştırmalar sonucu en uygun toprak pH sı 6.4 tür), ve yanlış gübrelemeler sonucu bitki besinlerinin birbirini bağlamasıdır.
Bu aşamada yapılacak en iyi yöntem hemen CANTEX ROOT Kireç çözücü pH düşürücü ile toprağın ph sı düşürülmeli, toprakta bulunan bitki besinleri serbest hale çıkarılmalı, Proteinate bitkisel menseili Amino asit içeren Organik gübre® sıvı organik gübrenin bitki özsuyunu hızlandırmasından faydalanarak bitkinin serbest kalan bitki besinlerini, bitki bünyesine alınmasını sağlamaktır.
Teknik ekibimizin önereceği Proteinate bitkisel menşeili Amino asit içeren Organik gübre veya Satranç Bitkisel menşeili katı organik gübreyi uygulayın.
CANTEX ROOT Kireç çözücü pH düşürücünün diğer bir avantajı toprak analizlerinizde yüksek çıkan bitki besin elementlerini tekrar kullanmayacağınız için, (bitki besini eksildiğinde tekrar gübrelemeye devam edilmelidir.)
CANTEX ROOT Kireç çözücü pH düşürücü kendi maliyetini kurtaracaktır.
Ayrıca düzenli CANTEX ROOT Kireç çözücü pH düşürücü kullandığınızda toprağınızın yapısıda düzelecektir.
Çünkü sürekli taban gübrelemesi sonucunda toprağınızda gübre birikimi sonucu meydana gelen topraktaki bozulmalar önlenecektir. 
CANTEX ROOT Kireç çözücü pH düşürücü toprağın ph derecesinin yüksekliği veya düşüklüğü ile doğru orantılı kullanılır.
 Toprağın ph değeri 8.6 olan bir yetiştirici ile toprağın ph sı 7.8 olan bir üretici farklı CANTEX ROOT uygulaması yapacaktır.
Bir yetiştiriciyi tek bir uygulama kurtarırken, diğeri iki veya üç uygulama yapmalıdır.
Toprak ph sı 6.5 – 7.0 seviyelerine getirilmelidir. 
PH, toprakta bulunan kireç (kalsiyum) miktarının bir ölçüsüdür ve sahip olduğu toprak türüdür.
Genellikle nemli iklimlerdetopraklar ALKALİ olma eğilimindedir.
Türkiye topraklarının büyük bir bölümünün pH sı 8.0 ve üzeridir.
Toprak pH sı aşağıdaki şemada da gösterildiği gibi birçok bitki besinini bağlamakta ve bitki tarafından alınmasını engellemektedir.
Bitkinin kalsiyum ihtiyacı varsa: Salma sulama yada damlamasulama ile CANTEX ROOT i kullanmadan önce 1 lt CANTEX ROOT in içine 150 gr beyaz mozaik katınız ve mozaikler tamamen alınabilir kalsiyuma dönüşünceye kadar bekleyiniz.
Bu şekilde hazırladığınız karışım en etkili kalsiyum içeren yaprak gübresinden daha yüksek oranda alınabilir kalsiyum içerecektir.
Bu karışım yukarıda belirtilen oranlarda kullandığınız bitkinizin kalsiyum ihtiyacını karşılayacaktır.
Aynı zamanda toprakta ve suda bulunan kirecin bitkinize olan olumsuz etkisini giderecektir.
Salma sulama ile topraktan uygulama:
5 lt CANTEX ROOT in açmadan kapağını 10luk çivi ile deliniz ve su verdiğiniz kısmın üzerine CANTEX ROOT bidonunu yan yatırınız.
Veya bir boş bir dolu sulama yapılırken, boş sulamada CANTEX ROOT uygulaması bölünerek yapılabilir.
PH NEDEN ÇOK ÖNEMLİDİR
1 - Toprakta ph
2 - Suda ph
3 - İnsanlarda beslenmede ve üremede ph
TOPRAK PH SI NEDİR?
pH, toprakta bulunan kireç (kalsiyum) miktarının bir ölçüsüdür ve sahip olduğu toprak türüdür.
Genellikle nemli iklimlerde topraklar ASİT ve kuru iklimlerde bu ALKALİ olma eğilimindedirler.
Türkiye topraklarının büyük bir bölümünün pH sı 8.0 ve üzeridir.
Toprak pH sı aşağıdaki şemada da gösterildiği gibi bir çok bitki besinini bağlamakta ve bitki tarafından alınmasını engellemektedir.
BİTKİ, BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİ NEDEN ZOR ALIR?
Çünkü toprak pHsı genelde çok yüksektir veya çok düşüktür. Türkiye genelinde toprak pH sı çok yüksektir. Yani kireç oranı yüksektir.
Kireç bir çok minerali bağlamaktadır.
Bitki zayıf kalmaktadır, zayıf kalan bitkilerde sürgün gelişmez, bitkiler küçük kalır, böyle bitkilerde meyve az ve meyve kalitesi düşük olur
Kireç aynı zamanda kılcal köklerin etrafını sarmakta, toprağa atılan bitki besin elementlerinin de bitki tarafından alınmasını engellemektedir. 
CANTEX ROOT Kireç çözücü pH düşürücü kısa süre içinde ( ortalama 45 Dk.) kılcal köklerin etrafındaki kireçlenmeyi yok eder ve kılcal köklerin etrafındaki kireci alınabilir kalsiyuma çevirerek bitki tarafından alınmasını sağlar.
CANTEX ROOT tek başına kullanılır hiçbir ilaç ve gübreyle karıştırılmaz.
Sezon başlamadan önce muhakkak CANTEX ROOT dönüme 1 kg gelecek şekilde kullanılmalı, toprağın pH sı düşürülmeli, hemen ertesinde fide dikimi veya taban gübrelemesine geçilmelidir.
 Toprakta bulunan bitki besin elementlerinin toprak pH sı tarafından tutulması engellenerek, toprakta bağlı bulunan besin elementlerinin açığa çıkması sağlanmalıdır.
CANTEX ROOT sıvı ph düşürücü olduğu için hızla toprağın ph sını düşürecektir. CANTEX ROOT toprakta kalıntı bırakmaz.
TOPRAKTAKİ YÜKSEK PH, DEMİR, FOSFOR ve AZOTU BAĞLAR.
BİTKİ TOPRAKTA BULUNAN DEMİR, FOSFOR ve AZOTU ALAMAZ.
CANTEX ROOT: 
TOPRAK PH sını EN UYGUN OLAN 6.5 - 7.0 SEVİYESİNE GETİRİR.
KILCAL KÖKLERİ SARAN KİRECİ YOK EDER, KILCAL KÖKLER AÇIĞA ÇIKAR.
DAMLA SULAMA BORULARINDAKİ TIKANIKLIĞI AÇAR.
Yüksek toprak pH sı azot, demir ve fosforu anında bağlamaktadır.
Yine yaptırdığınız toprak ve yaprak analizlerinde toprakta birçok bitki besin maddeleri yüksek olduğu halde, yaprak analizlerinde toprakta aşırı bulunan bitki besin maddesinin yaprakta çok az olduğu ve besin eksikliği çektiğini görürsünüz.
Bu olay tamamen toprak ph nın yüksek veya düşük olması (Şu an tüm dünya ki bilimsel araştırmalar sonucu en uygun toprak pH sı 6.4 tür), ve yanlış gübrelemeler sonucu bitki besinlerinin birbirini bağlamasıdır.
PH NEDİR?
Suyun pH değeri, asit ya da baz oranı gösterir ve 1 ile 14 arasında bir skala üzerinde ölçülür. Nötr pH 7 dir. 7den daha az asit ve 7den daha fazla alkalindir. Sular 6.5 ila 8 arasında bir pH değerine sahiptir.
pH> 8 Yukarıdaki Su alkali ve 6.5 altında su asidiktir.
pH> 8.5 veya <6 Püskürtme karışımları etkileyebilir
pH> 8 Yüksek alkali su, birçok kimyasal olarak alkali hidroliz denilen bozunmasına neden olur. Borularda ve ekipmanların tıkanmasına neden olabilir.
pH <6 Metal borular ve bağlantı parçaları korozyona neden olabilir.
pH 8> Alkali su Bazı kimyasalları bozabilir, bu sürece alkali hidroliz denir.
pH:
Bir solüsyonun hidrojen iyon konsantrasyonunun ölçülerek okunmasıdır. Ne kadar asit veya bazik olduğunu gösterir.
Bu değerler 0 (çok asit) ile 14 (çok bazik) arasında değişir.
SULAMA VE İLAÇLAMA SULARININ PH’ININ YÜKSEK OLMASI NEDEN ÖNEMLİDİR
Suda yüksek pH, bitkisel üretimi sınırlayan bir faktör olabilir.
DOTP Tesisi
Etil Alkol Tesisi
DOP Tesisi
DOA Tesisi

Sulama suyunun ve yetiştirme ortamının (toprak, torf, vb) pH’ının yüksek olması demir, manganez, çinko, bakır gibi mikro besin elementlerinin alınabilirliğini çok önemli derecede azaltabilir
Suyun pH’ının yüksek olması gübre tanklarındaki tuzların da çökelmesine neden olur ve en önemlisi tarım ilaçlarının çoğunun etkililiğini düşürür.
Başta insektisitler ve özellikle organik fosforlu ve karbamatlı olanlar yüksek pH’lı su ile karıştırıldığında kimyasal reaksiyona (hidroliz) girerek hızla parçalanırlar ve etkililiklerini kaybederler.
Hidrolizin derecesi, bir tarım ilacının etkili maddesinin yarılanma ömrünün ölçülmesidir.
Bazı tarım ilaçları pH:8 ve üstünde çok hızlı hidrolize olurlar. Onun için üreticilerin ilaçlama ve sulama yapmadan önce kullanacakları sularının pH değerlerini bilmeleri gerekiyor.
HİDROLİZ NEDİR?
Hidroliz, suyu oluşturan hidrojen ve oksijen elementlerinin birbirinden ayrılması ile sonuçlanan bir işlem.
Bazı kaynaklarda hidroliz, moleküllerin su ilavesiyle daha fazla sayıda parçacık oluşturması olarak da geçer. Hidroliz, su ile bir kimyasal bağın parçalanmasıdır,
BOZUNMA
pH değerinin 7 olması nötr (ne asit ne de bazik) olarak değerlendirilmesine karşın ilaçlama suyu için optimum değer değildir.
Çizelge 1’de görüldüğü gibi örneğin captan etkili maddeli fungisit pH’ı 8 olan bir ilaçlama suyunda 10 dakika içinde parçalanabiliyor.
Genel olarak suyun pH değeri 5.5 - 6.5 arasında olması önerilmektedir.
Çizelge 1
PH değerleri değişen pestisitlerin yarılanma ömrü.
ETKİN MADDE pH 6 pH 7 pH 8 pH 9
Azinphos-methyl 10 gün 12 saat
Captan 8 saat 10 Dakika 2 Dakika
Carbaryl 100-150 gün 24-30 gün 2-3 gün 1-3 gün
Carbofuran 200 gün 40 gün 5 gün 3 gün
Chlorpyrifos 35 gün 22 gün
Diazinon 70 gün 29 gün
Dimethoate 12 saat 1 saat
Disulfoton 32 saat 7 saat
Malathion 8 gün 3 gün 19 saat
Methomyl 54 hafta 38 hafta 20 hafta
Phosmet 12-24 saat 4 saat
Parathion 17 hafta 29 gün
Propargite 331 gün 1 gün
Trichlorfon 4 gün 6 saat 1 saat
Değerler, genel tahminler ve pH dışındaki faktörlere bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir.
( KAYNAK : Missouri Üniversitesi http://extension.missouri.edu/publications/DisplayPub.aspx?P=IPM1017 )
SUYUN PH’INI DÜŞÜRMEK İÇİN NE YAPMALIYIZ? 
Bunun için piyasada birçok ürün satılmaktadır. Bunların seçiminde ise; kullanımının kolay, ucuz ve güvenli olmasına dikkat edilmelidir.
Bunlar aynı zamanda bitki besini (fosfor, azot ve kükürt) sağlarlar. Fakat aşırı ve bilinçsiz ph düşürücü kullanımın dada, azot ve fosfor toksitetesi yaratır.
Onun için ilaçlama suyunda FAVORİTE WET, toprak Ph sını düşürmek için CANTEX ROOT kullanmalıdır.
SUYUN PH’I HER ZAMAN ASİT Mİ OLMALI?
Hayır. Özellikle metal içeren bakırlı fungisitler (bordo bulamacı, bakır sülfat, bakır oksiklorid, bakır hidroksit vb.), Alliette gibi bazı fungisitler ile düşük pH’lı suyu karıştırmamalıyız.
Çünkü metallerin asitte eriyiciliği hızla arttığından bitkide fitotoksite yapma riski de artar.
İlaçlama suyunun pH’ını 5.5 - 6.5 aralığına ayarlamak, tarım ilaçlarından en iyi sonuç alabilmenin en ekonomik ve kolay yoludur.
Zirai ilaçların çoğu emülsiyon yoğunlaştırılmış ve ıslanabilir toz formülasyonları olarak tasarlanmıştır.
Pestisitler, konsantre şeklinde satılan ve bitkilere uygulanabilir önce çözünmüş ya da su içinde asılı halde satılırlar.
pH sı 7 ve daha yüksek sular, alkali koşullar yaratır bazı pestisitlerin Bozunma (Hidroliz) veya kimyasal tepkimeye geçmesi neden olabilir
Genel olarak, insektisitler hidroliz için çok daha fazla duyarlıdır.
Bazı pestisitler çok hızlı hidrolize olurlar. Hidroliz hızı 8 - 9 pH aralığı içinde hızlı olabilir. Her bir puanlık pH artış için, hidroliz(bozulma) hızını yaklaşık 10 kat artacaktır.
Alkali hidroliz, nedeniyle ortaya çıkan kayıpların şiddeti suyun derecesi tarafından yönetilir.
Bir pH metre ile suyun pH belirlenmelidir.
Özet olarak, bir böcek ilacı ile birlikte kullanılan suyun pH sını bilmek, pestisit bozunmasını önleyebilir.
Pestisitleri mümkün olan en kısa süre içerisinde kullanılacak miktarlarda ve ilaçlamadan hemen önce karıştırmak, istenilen etkiyi yaratır.
Hidroliz (Bozunma), pH sın yanı sıra başka faktörlere bağlı olarak da bozunabilirler.
Herhangi bir şeyin kışkırtması,
Nem,
Günün uygulama zamanı,
Sıcaklık,
Çözünürlük,
Yoğunlaşma,
Tankın sprey tipi
Diğer böcek ilaçları ve
Karışım halinde olan katkı maddeleri de karışım süresi.
Bütün pestisitlerin yararları ve riskleri de var. Faydaları maksimize ve riskleride etiketlerini okuyarak ve takip ederek minimize edebiliriz.
Kullanım talimatlarına dikkat edin ve önlemli ifadeleri kaçırmayın. Pestisit etiketlerinin üzerindeki bilgiler talimatlar ve sınırlamaları içerir.
İlaçlama tankında kullanacağımız suyun özellikleri bazı pestisitlerin etkinliğini etkiliye bilir.
En önemlisi suyun pH, göreceli olarak asit ve alkali dir. Yüksek bir pH değeri, 8 den yukarı olduğunda, birçok böcek ilacı alkali suda kimyasal bir reaksiyon geçirdiğinde pestisitlerin etkinliğini azaltır.
Suyun daha fazla alkali olması, daha hızlı bir şekilde pestisiti bozar.
Reaksiyonun ciddiyeti aşağıdakilere göre belirlenir:
● Pestisitin duyarlılığı,
● Pestisitin, alkali su ile temas halinde olduğu zaman miktarı,
● Seyreltilmiş böcek ilacı karışımının sıcaklığı ve Su alkalilik derecesi
● pH Seviyesi.
PH SADECE BİTKİLERDEMİ ÖNEMLİ
Ph sadece bitkilerde değil insanlarda ve hayvanlarda da çok önemlidir.
Asidik pH, duygusal stres, toksik yüklemesi ve/veya bağışıklık sisteminin verdiği tepkiler ya da hücrelerinizi Oksijen ve besinden yoksun bırakan herhangi bir işlemin sonucunda meydana gelebilir.
Vücudunuzdaki asit fazlası Mineral ve diğer besinlerin emilimini düşürebilir, hücrelerinizdeki enerji üretimini azaltabilir, hasar görmüş hücrelerinizi onarmanızı ve ağır metalleri vücudunuzdan atmanızı zorlaştırır ve sonuç olarak sizi halsiz bırakıp hasta düşürebilir.
Yüksek asitli diyetler aynı zamanda kalsiyum, Magnezyum ve çinko gibi Önemli güzellik minerallerinizi de kaybetmenize neden olabilir.
Asidik bir sistem sizin mükemmel cilde ulaşmak konusunda verdiğiniz çabaları daha da zorlaştırabilir.
Vücudunuz alkalin minerallerinizden çalarak asidik pH dengesini telafi etmeye çalışır.
Eğer diyetiniz bunu yapmak için yeteri kadar mineral içermiyorsa, hücrelerinizde Asitler birikebilir.
Doğru yiyecekler sizin biyokimyanızı değiştirebilir. Taze sebze ve meyveler en uygun alkalin seviyesini kurabiliyorken, hayvansal gıdalar, nişastalı yiyecekler ve şekerler asit üretip oksijen ve yaşamsal seviyelerde düşmeye neden olur.
Vücudumuzdaki pH’ın kontrolü üçlü bir sistem tarafından yapılmakta olup, üriner sistem, solunum sistemi ve fizyolojik tamponlama sistemidir.
Asiditenin normal sınırlar dışına çıkması halinde idrar yoluyla derhal atılması gerekmektedir.
Kanımızdaki pH değerinin normal değerleri aşması halinde asidik artıkları içinde barındırmayan kan, asidik artıkları bize daha az zararlı olacak şekilde ve kan dolaşımının en az olduğu mafsallar, kan karın bölgesi, pankreas çevresi vs. gibi vücudun diğer bölgelerinde birikmesine neden olarak vücudu hastalanmaya yatkın hale getirmektedir.
Aşırı şişmanlığın nedeni yağ asitleridir. Beslenme bozuklukları sonucunda, aşırı karbonhidrat tüketilmesi durumunda bunlar vücutta yağ asidi haline gelerek daha sonra yakılmak üzere kadınlarda kalça ve göğüslerde, erkeklerde bel ve karın hizasında depolanırlar.
Kılcal damarların genellikle tıkanmış olduğu bu bölgelerdeki organ ve dokularda bu nedenle kan dolaşımının yeteri kadar yapılamadığında ise Diyabet, yüksek tansiyon, kolestorol gibi birçok kronik hastalık gelişebilmektedir.
Vücut asiditesi aşırı artmış olan kişilerin ciltleri, alkali olan kişilere göre çok daha fazla kırışık, aşınmış, sarkık ve sağlıksız görünümdedir bu nedenle asidite yaşlanmayı hızlı bir şekilde arttıran ciddi bir olgudur.
Alkalite Asidite
Faydalı bakterilere ortam sağlar Sinirlilik
Sağlıklı organlar ve guddeler Depresyon
Vücut ağrılarının azalması Sümüksü maddelerin üretimi
Hastalıkların azalması Devamlı sersemlik
Rahat davranışlar Hastalıkların artması
Sümüksü maddelerden arınmış vücut Hücre azalması
Hücresel sağlık Vücut ağrılarının artması
İyilik durumu Zararlı bakterilere ortam sağlar
Mutluluk Kronik yorgunluk
ÜREMEDE ALKALİK SEKRESYON
Asidite spermin dölleme özelliğini baskılamaktadır.
Vasa deferens sıvısı, spermin metabolik ürünleri ve sitrik asit varlığında asidik özelliktedir.
Vajinal sekresyonlar asidik (pH: 3.5- 4.0) özelliktedir.
Sperm, ortam pH’ı 6.0-6.5 olana kadar optimal hareketliliğini göstermez.
Prostat sıvısının alkalik özelliği, ovumun başarılı bir şekilde döllenmesi için çok önemli olabilir.
Semen bileşiminin ortalama pH’ı yaklaşık 7.5’dir.
 
LIME SOLVENT CANTEX ROOT lowering the pH
Ground the calcium lime translate single product.
lowering the soil pH can be applied is an excellent .
Disinfection of water and lime in the soil by the plant translates to calcium can be.
Lime water pH lowers, lime fixes.
DOTP Plant
Ethanol Production Plant
DOP Plant
DOA Plant
Butyl Acetate Plant
Butyl Acrylate Plant
Ethyl Acetate Plant
DOTP production from PET b. w.
the lime in the soil to be tied iron, zinc and phosphate uptake by the plants is provided.
Degradation of pesticides used with calcareous water and prevents deterioration.
Drip irrigation pipe blockage in the nozzle opens.
Soil with drip irrigation practices : Turning to 1lt CANTEX ROOT is given by drip irrigation .
Found in water and soil, lime, calcium can be taken by the plant that converts CANTEX ROOT also lowers the pH of hard water . Lime , which has been found in the ground connecting iron, zinc and phosphate uptake by the plants is provided. Degradation of pesticides that are used with hard water and prevents deterioration . You do not need to use calcium foliar fertilizer .
Drip irrigation or flood irrigation and unconscious continuous use of fertilizers in the soil or due to various reasons , has accumulated in soils with salt and lime . In these cases, the plants take nutrients from the soil is either too difficult or it never happened . This type of plant nutrients available in the soil providing a resolution of the fertilizer to the soil and the best way of receiving the desired results from the fertilization process must be applied to the soil before CANTEX ROOT to do .
CANTEX ROOT applications when maintained on a regular basis for significant improvement in the texture of the soil is observed . Soil pH in the worst conditions , the first application being pulled down one unit and in the root zone , the soil structure is composed according to plant growth .
In addition to these features CANTEX ROOT lime in the soil may be taken by turning calcium , calcium meets the need of the plants . So intense amounts of calcium fertilization is needed.
SOIL PH S WHAT?
pH in the soil lime (calcium ) is a measure of the amount and type of soil is owned . Generally, soils in humid climates and dry climates ACID ALKALINE tend to be these .
A large part of the territory of Turkey pH 8.0 and higher. Soil pH as shown in the following diagram to connect a number of plants and plant nutrients to be taken by the hampers.
PLANTS , PLANT NUTRIENTS TAKES HARD WHY ?
Because soil pH is too high or too low are usually . In Turkey, the soil pH is too high . So lime is high . Lime is a very mineral connect . Plant remains weak , weak shoots do not develop in the remaining plants , the plants will remain small , in such plants less fruit and fruit quality is poor
Lime also encompasses the capillary roots , thrown to the ground by the plant uptake of plant nutrients is impeded. CANTEX ROOT short period of time ( an average of 45 min . ) Destroys the capillary roots and capillaries around the calcification of lime around the roots can provide calcium uptake by the plant turning .
CANTEX ROOT and manure is not mixed with any drug used alone . Certainly before the season started turning CANTEX ROOT 1 kg will be used , the pH of the soil should be reduced immediately after the seedling planting or fertilizing base should be started.
Of plant nutrients in the soil to keep the pH of soil by preventing the soil depends on the release of the nutrient elements should be provided. CANTEX ROOT fluid pH is lowering the pH of the soil will decrease rapidly to . CANTEX ROOT does not leave residue in the soil .
HIGH IRON IN SOIL PH , phosphorus and nitrogen bonds.
PLANT SOIL IN THE IRON, not ALAIN phosphorus and nitrogen .
PLANT CANTEX ROOT pH of soil is most suitable for the 6.5 - 7.0 level BRING .
CREEP CANTEX ROOT LIME DESTROYS surrounding the roots , Roots CREEP released.
DRIP IRRIGATION PIPE is in the ON CONGESTION .
High pH of soil nitrogen , iron and phosphorus are instantly connect . In the soil and leaf analysis indicators are still many plant nutrients in the soil is high , even though the leaves on the ground in the analysis leaves little in excess of available plant nutrients and nutrient deficiencies that can be seen that . This event is completely high or low soil pH s ( Now the whole world as a result of scientific research on the most suitable type of soil pH 6.4 ) , and wrong as a result of fertilization of plant nutrients is mutually binding . This can be done at the best methods now CANTEX ROOT of the soil pH to be reduced in the soil, the plant nutrients are released to be removed, FAVORİTEmix in plant sap accelerate the advantage of the plants released plant nutrients , into the plant is to be retrieved .
Another advantage of the high CANTEX ROOT the plant nutrients for soil analysis for ll use them again , ( plant nutrient fertilization should be continued again when missing . ) CANTEX ROOT will recover their costs . In addition, when you use regular CANTEX ROOT cationic clay your soil will be corrected. Because of the constant base dressing fertilizer on land as a result of land degradation in the accumulation results will be prevented from occurring .
CANTEX ROOT height or decrease the pH of the soil proportional used. The pH of the soil with a soil pH of 8.6 7.8 a breeder different CANTEX ROOT shall carry the manufacturer . When recovering a single application of a breeder , the other should make two or three applications . Soil pH 6.5 - 7.0 levels should be .
The pH in soil lime (calcium ) is a measure of the amount and type of soil is owned . Generally tend to be alkaline soils in humid climates .
A large part of the territory of Turkey pH 8.0 and higher.
Soil pH as shown in the following diagram to connect the many plants and plant nutrients to be taken by the hampers .
If the plants calcium needs : Salma irrigation or drip irrigation Before using CANTEX ROOT with 1 liter CANTEX ROOT s into a 150 g white mosaic floor and mosaics can be totally wait until it changes into calcium . In this way the most effective mixture and the calcium-containing foliar fertilizer will contain a higher proportion of calcium can be obtained . Use this mixture in the proportions indicated above, the plant will meet your calcium needs . Also found in soil and water will eliminate the negative impact of lime to your plants .
Salma irrigation and soil application : 5 lt CANTEX ROOT s opening cover crazy with 10 nails and let the water out the side of the part you put on your CANTEX ROOT bins .
Or an empty when full irrigation , irrigation empty CANTEX ROOT application can be divided .
PH WHY IS VERY IMPORTANT .
1 - Soil pH
2 - Water pH
3 - nutrition and reproduction in humans pH
SOIL PH S WHAT?
pH in the soil lime (calcium ) is a measure of the amount and type of soil is owned . Generally, soils in humid climates and dry climates ACID ALKALINE tend to be these .
A large part of the territoryof Turkey pH 8.0 and higher. Soil pH as shown in the following diagram to connect a number of plants and plant nutrients to be taken by the hampers .
PLANTS , PLANT NUTRIENTS TAKES HARD WHY ?
Because soil pH is too high or too low are usually . In Turkey, the soil pH is too high . So lime is high . Lime is a very mineral connect . Plant remains weak , weak shoots do not develop in the remaining plants , the plants will remain small , in such plants less fruit and fruit quality is poor
Lime also encompasses the capillary roots , thrown to the ground by the plant uptake of plant nutrients is impeded. CANTEX ROOT short period of time ( an average of 45 min . ) Destroys the capillary roots and capillaries around the calcification of lime around the roots can provide calcium uptake by the plant turning .
CANTEX ROOT and manure is not mixed with any drug used alone . Certainly before the season started turning CANTEX ROOT 1 kg should be used in the future , the pH of the soil should be reduced immediately after the seedling planting or fertilizing base should be started.
Of plant nutrients in the soil to keep the pH of soil by preventing the soil depends on the release of the nutrient elements should be provided. CANTEX ROOT fluid pH is lowering the pH of the soil will decrease rapidly to . CANTEX ROOT does not leave residue in the soil .
HIGH IN SOIL pH, iron, phosphorus and nitrogen bonds.
PLANT SOIL IN THE IRON, not ALAIN phosphorus and nitrogen .
CANTEX ROOT :
S the most suitable soil pH 6.5 - 7.0 will switch to level .
LIME surrounding the roots DESTROYS CREEP , CREEP Roots released.
DRIP IRRIGATION PIPE is in the ON CONGESTION .
High pH of soil nitrogen , iron and phosphorus are instantly connect . In the soil and leaf analysis indicators are still many plant nutrients in the soil is high , even though the leaves on the ground in the analysis leaves little in excess of available plant nutrients and nutrient deficiencies that can be seen that . This event is completely high or low soil pH s ( Now the whole world as a result of scientific research on the most suitable type of soil pH 6.4 ) , and wrong as a result of fertilization of plant nutrients is mutually binding .
PH WHAT?
The pH of the water , acid or base and shows the ratio is measured on a scale from 1 to 14 . Neutral pH 7 is . Acid and more than 7 is less than 7 is alkaline . Water has a pH of 6.5 to 8 .
pH > 8
Water alkaline water above and below 6.5 is acidic.
pH > 8.5 or < 6
May affect the spray liquor
pH > 8
High alkaline water , as many chemical called alkaline hydrolysis degradation causes . May cause clogging of pipes and equipment .
pH <6
Metal pipes and fittings can cause corrosion .
pH 8 >
Some chemicals can disrupt alkaline water , this process is called alkaline hydrolysis .
pH:
Is read by measuring the hydrogen ion concentration of a solution . Indicates how much acid or basic .
This value of 0 (very acid) to 14 (very basic) varies .
IRRIGATION AND DRUGS SHOULD BE HIGH WATERS of the PHA .
High pH water , may be a factor limiting crop production .
Of irrigation water and growing media ( soil, peat , etc.) have a high pH , iron, manganese, zinc, copper as well as micro-nutrients can significantly reduce a lot of affordability
PH of the water is high, causing precipitation of the salts in the fertilizer tank and most importantly reduces the effectiveness of many pesticides . At organophosphate and carbamate insecticides and especially those with a high pH chemical reaction when mixed with water ( hydrolysis) are rapidly degraded by entering and lose their effectiveness .
The degree of hydrolysis , half-life of the active ingredient of a pesticide is measured.
Some pesticides pH: 8 and above are hydrolyzed very fast . For his use of manufacturers before spraying and irrigation water pH values ​​they need to know .
HYDROLSIS WHAT?
The hydrolysis of the elements hydrogen and oxygen forming water resulting in the separation process . In some sources the hydrolysis , the addition of water molecules also referred to as creating a greater number of particles . The hydrolysis with water is the breakdown of a chemical bond ,
DECOMPOSITION
7 is pH neutral (neither acid nor a basic ) with the evaluation value but is not optimum for spraying water . As shown in Table 1 effective substance captan fungicide e.g. at pH 8 can be cleaved in 10 minutes in a water spraying .
In general, water pH 5.5 - 6.5 and it is proposed that .
WHAT SHOULD WE DO TO DECREASE OF WATER PH ?
For this, many products are sold in the market . In their selection , easy to use , inexpensive and should be considered to be safe . They may also be plant nutrients ( phosphor , nitrogen and sulfur ) provide . But also in the use of excessive and unconscious lowering the pH , nitrogen and phosphorus creates toksitete . FAVORİTE WET medication for her in the water , the soil pH should be used to reduce the CANTEX ROOT .
PH ACID WATER IS ALWAYS SHOULD BE?
No. Metal-containing fungicides , especially copper ( Bordeaux mixture , copper sulfate , copper oxychloride, copper hydroxide and so on. ) , In Alliet fungicides such as water must not confuse with the low pH . Eriyicilig acid is rapidly increased because the metals in the plant also increases the risk of phytotoxicity .
Disinfection of water pH 5.5 - 6.5 range , adjust pesticides being able to get the best results from the most economical and easy way .
Many of the concentrated pesticide emulsions , wettable powder formulations are designed . Pesticides, sold as concentrates , and can be applied to the plants before the dissolved or in suspension in water are sold .
water pH 7 or higher , decomposition of some pesticides creates alkaline conditions ( hydrolysis ) or to undergo chemical reaction can cause
In general, insecticides are much more sensitive than for hydrolysis .
Some pesticides are hydrolyzed very fast . Hydrolysis rate 8-9 in the pH range can be rapid. For every one percentage point increase in pH , hydrolysis ( degradation ) rate will increase about 10-fold . Alkaline hydrolysis, due to the severity of the losses incurred by the degree of water management.
PH of the water should be determined with a pH meter .
In summary , in conjunction with an insecticide to prevent the pH of the water used , can prevent degradation of pesticides .
Pesticides to be used in the shortest possible amount of time and drugs immediately prior to mix , creating the desired effect .
Hydrolysis ( degradation ) , the pH , depending on , among other factors may degrade .
instigation of anything ,
Moisture ,
application time of the day ,
Temperature,
Resolution ,
Condensation
The tank spray-type
Other pesticides and
A mixture of the additives, mixing times .
All pesticides have benefits and risks . Maximizing the Benefits and reading tags at risk and can we minimize to follow . Pay attention to the instructions for use and precautionary statements miss . Pesticide labels contain information on the regulations and limitations .
Disinfection of water in the tank will use some of the characteristics of effective knows the effectiveness of pesticides .
Most importantly, the pH of water , acid and alkali is relatively . A higher pH is from 8 up , many pesticides when alkaline water had a chemical reaction decreases the effectiveness of pesticides . More water is alkaline , the pesticide infects more quickly .
The significance of the reaction is determined by :
● Pesticide sensitivity,
● the pesticide , the amount of time in contact with alkaline water ,
● the diluted insecticide mixture temperature and alkalinity degree of water
● pH level .
PH ONLY IMPORTANT PLANTS
PH in plants not only in humans and animals is also very important .
Acidic pH , emotional stress, toxic load and / or the response of the immune system or cells that deprive the oxygen and nutrients can occur as a result of any operation .
Mineral excess of acid in your body and can decrease the absorption of other nutrients , can reduce energy production in your cells , to repair the damaged cells and heavy metals from your body make it difficult to take sick leave , and as a result, you can reduce sluggish . Highly acidic diet also calcium, magnesium and zinc, as well as cause you to lose your important beauty of minerals .
An acidic system give you on how to achieve great skin can make it harder for your efforts . Alkaline minerals, your body tries to compensate by playing in an acidic pH balance .
If your diet does not contain mineral enough to do it , your cells can accumulate Acids .
The right foods you can change your biochemistry . Fresh vegetables and fruits at the proper alkaline levels kurabiliyork , animal foods , starchy foods and sugars producing acid causes a decline in the level of oxygen and vital .
Control of our body pH is maintained by a tripartite system , urinary system, respiratory system and physiological buffering system. If the acidity of the urine of normal outside limits should be taken immediately . Our blood pH normal value exceeds the acidic residues in the free blood acidic residues us to be less harmful to the blood circulation at least the joints , blood, abdomen , pancreas environment, etc . As in other parts of the body causes a build up makes the body susceptible to illness .
The cause of obesity fatty acids. As a result of eating disorders , if consumed in excess carbohydrates into fatty acids in the body which later came to be burned buttocks and breasts in women , males are stored at the level of the waist and abdomen .
Which is usually clogged capillaries in these regions , therefore the blood circulation in organs and tissues can not be done if enough of diabetes, high blood pressure , cholesterol may develop chronic diseases such as .
Increased acidity of the body of people who have excessive skin , according to people who are much more alkaline wrinkled, worn , flabby and unhealthy is the appearance of aging so quickly that increase the acidity of a serious phenomenon.
REPRODUCTIVE alkaline secretion in
Acidity is suppressed sperm ability to fertilize .
in Vas deferens fluid, sperm , and citric acid in the presence of acidic metabolic products properties.
Vaginal secretions acidic ( pH: 3.5 - 4.0) properties.
Sperm ambient pH 6.0-6.5 optimum mobility , which does not show up .
Prostate fluid alkaline property , successfully fertilized ovum to be very important.
The average pH of about 7.5 Semen composition is .