Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri

FAVORİTE WET Ph Düşürücü, Yayıcı Yapıştırıcı

İlaçların ve yaprak gübrelerinin, sürgün meyve dallara ince film halinde yayılmasını ve yapışmasını sağlar.

• İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra, bitki yüzeyinden akmasını, ilaç kaybını önler.

• Yaprak yüzeyine uygulanan ilaçlı su damlacıklarının yayılmasını sağlayarak, damlaların mercek etkisi yaparak yaprakların ve sürgünlerin yakmasını önler

• Alkali nitelikli sularla yapılan ilaçlamalarda, ilaçlı suyun ilacın pH ‘sını düşürür.

• İlaçların ve yaprak gübrelerinin % 100 bitkinin emrine girmesini sağlar.

• Suyun kirecini parçalayarak alınabilir Kalsiyum’a çevirir.


1 Lt 25 ₺

5 Lt 100 ₺

ÜLKEMİZİN SULARININ BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ KİREÇLİDİR.

Bilindiği üzere açık alanlarda yapılan ilaçlamalarda, uygulanan ilacın kaybı söz konusu olmaktadır. Bu kayıplar hava koşulları ve bitkinin özellikleri başta olmak üzere birçok farklı nedenden kaynaklanmaktadır. İlaçlamadan sonra yağmur yağması, yeteri kadar güneşlenmenin olmaması gibi hava şartlarının yanında bitkilerin yaprak yüzeylerinin yapısı da çok önemlidir.
Mumsu yapılı yaprak, tüylü olan yaprak ve kaygan yüzeye sahip olan yaprak yapılarında ilaç ve gübrenin kalıcı olması ve istenen verimin alınması zor olmaktadır.

Çok zaman ilaçlamalarda kullanılan suyun pH ve kireç değerleri de bilinmediğinden ilaçlamalar istenilen sonuçları vermemekte ve çoğu defa ilaçlamalar tekrarlanmaktadır.

Bu nedenlerden kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmak, uygulanan ilaç ve gübreden istenen verimi almak için, ilaçlama suyuna önce FAVORİTE Wet karıştırılmalıdır. Aşağıda anlatılan nedenlerden dolayı, pH' ı 5.6 sınırlarına ayarlanarak kullanılan ilaç ve gübreden maksimum verimin alınması sağlanır.

FAVORİTE Wet in kullanıldığı ilaçlama sularında sadece pH değil, suyun kireç durumu da düşürülerek ilaç ve gübrenin kısa sürede parçalanması engellenir. Kireç çözücü (Diğer kireç çözücülerden farkı, çözünen kirecin alınabilir kalsiyum halene çevirdiğinden, bitki ilaçlama suyundaki bu kireci kalsiyum olarak kullanır. )özelliğinin olması nedeniyle de tankların ilaç çıkış noktalarında ve memelerde olan tıkanıklıkları giderir.

Tüm bu özelliklerinin yanında FAVORİTE Wet yayıcı- yapıştırıcı özelliğe de sahiptir. Kullanılan ilaç ve gübrenin bitki yüzeyinden buharlaşma veya yıkanma ile kaybına engel olur. Yaprak yüzeyine gelen ilaç ve gübrenin damlacık çapının küçülmesini sağlayarak, bitki tarafından daha kolay ve daha kısa sürede alınmasını sağlar.

FAVORİTE Wet, İlaçların ve yaprak gübrelerinin, sürgün ve meyve dallarına ince film halinde yayılmasını ve yapışmasını sağlar, ilaçların etkinliğini arttırır.

Zirai ilaçlar, zararlıların direnç kazanması, haşerenin çoğalması ile kontrolü daha zor ve daha pahalı hale gelmiştir.

PESTİSİT (ZİRAİ İLAÇ) NEDİR?

Pestisit, zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan madde ya da maddelerden oluşan karışımlardır. Pestisit, kimyasal bir madde, virüs ya da bakteri gibi biyolojik bir ajan, antimikrobik, dezenfektan ya da herhangi bir araç olabilir. Zararlı organizmalar, insanların besin kaynaklarına, mal varlıklarına zarar veren, hastalık yayan böcekler, bitki patojenleri, yabani otlar, yumuşakçalar, kuşlar, memeliler, balıklar, solucanlar ve mikroplar olabilir. Her ne kadar pestisitlerin kullanılmasının bazı yararları olsa da insanlar ve diğer hayvanlar için potansiyel toksisiteleri nedeniyle bazı sorunlar da yaratabilir.

Zirai ilaçlar genelde nötr yani pH 7.0 ilaçlama suyu baz alınarak üretilmektedir.

Bir zararlıyı veya hastalığı kontrol etmek için ilaçlama yaptığımızda, onları istediğimiz şekilde yok edemeyiz. Aklımıza hemen

• İlaç dozunun az geldiği, (ilacın dozunu arttırdığımızda da meyvede kalıntılar kalmaktadır.)

• Kullanılan aletlerdeki problemlerden dolayı,

• Zararlı böceğin veya hastalığın direnç kazandığından,

• Zararlının veya hastalığın yanlış teşhis edildiğinden,

• Hatta tarım ilacından kaynaklandığını düşünürüz.

Fakat; İlacı karıştırdığımız suyun kalitesinden ve pH’ından hiç şüphe duymayız.

Halbuki ilaçlama suyumuzun pH’ı, tarım ilaçları ve bitki gelişim düzenleyicilerinin hemen hemen hepsinin hastalık ve zararlılar üzerinde etkili veya etkisiz olmasını doğrudan etkilediğini düşünmeyiz.

PH NEDİR?

Suyun pH değeri, asit ya da baz oranı gösterir ve 1 ile 14 arasında bir skala üzerinde ölçülür.

Nötr pH 7' dir. 7'den daha az asit ve 7'den daha fazla alkalindir.

Sular 6.5 ila 8 arasında bir pH değerine sahiptir.

8 Yukarıdaki Su alkali ve 6.5 altında su asidiktir.

pH8.5 veya <6, püskürtme karışımları etkileyebilir

pH8 Yüksek alkali su, birçok kimyasal olarak alkali hidroliz denilen bozunmasına neden olur. Borularda ve ekipmanların tıkanmasına neden olabilir.

pH <6, metal borular ve bağlantı parçaları korozyona neden olabilir.

Alkali su (pH 8) Bazı kimyasalları bozabilir, bu sürece alkali hidroliz denir.

pH: bir solusyonun hidrojen iyon konsantrasyonunun ölçülerek okunmasıdır. Ne kadar asit veya bazik olduğunu gösterir.

Bu değerler 0 (çok asit) ile 14 (çok bazik) arasında değişir.

Suyumuzun ph sını ölçerken, Dijital pH metreler en kullanışlı olandır. Kâğıt çubuklar hassas değildir.

SULAMA VE İLAÇLAMA SULARININ PH’ININ YÜKSEK OLMASI NEDEN ÖNEMLİDİR.

Yüksek pH, bitkisel üretimi sınırlayan önemli bir faktördür.

Sulama suyunun veya yetiştirme ortamının (toprak, torf, vb) pH’ının yüksek olması demir, manganez, çinko, bakır gibi mikro besin elementlerinin alınabilirliğini çok önemli derecede azaltabilir

Suyun pH’ının yüksek olması gübre tanklarındaki tuzların da çökelmesine neden olur ve en önemlisi tarım ilaçlarının çoğunun etkililiğini düşürür. Başta insektisitler ve özellikle organik fosforlu ve karbamatlı olanlar yüksek pH’lı su ile karıştırıldığında kimyasal reaksiyona (hidroliz) girerek hızla parçalanırlar ve etkililiklerini kaybederler.

Table 1

Half-life of pesticides at varying pH values.

Active ingredient pH 6 pH 7 pH 8 pH 9
Azinphos-methyl - 10 days - 12 hours
Captan - 8 hours 10 minutes 2 minutes
Carbaryl 100-150 days 24-30 days 2-3 days 1-3 days
Carbofuran 200 days 40 days 5 days 3 days
Chlorpyrifos - 35 days 22 days -
Diazinon - 70 days - 29 days
Dimethoate 12 hours - - 1 hour
Disulfoton 32 hours - - 7 hours
Malathion 8 days 3 days 19 hours -
Methomyl 54 weeks 38 weeks 20 weeks -
Phosmet - 12-24 hours 4 hours -
Parathion - 17 weeks 29 days -
Propargite 331 days - - 1 day
Trichlorfon 4 days 6 hours 1 hour -

http://extension.missouri.edu/publications/DisplayPub.aspx?P=IPM1017

Hidrolizin derecesi, bir tarım ilacının etkili maddesinin yarılanma ömrünün ölçülmesidir. Bazı tarım ilaçları pH:8 ve üstünde çok hızlı hidrolize olurlar. Onun için üreticilerin ilaçlama ve sulama yapmadan önce kullanacakları sularının pH değerlerini bilmeleri gerekiyor.

(Yukarıdaki tablonun türkçeye çevrilmiş hali.)

Tablo 1

PH değerleri ile değişen, pestisitlerin (ilaçları) yarılanma( hidroliz, bozunma) ömrü.

Aktif Bileşen pH 6 pH 7 pH 8 pH 9
Azinphos-methyl - 10 gün - 12 Saat
Captan - 8 Saat 10 Dakika 2 Dakika
Carbaryl 100-150 gün 24-30 gün 2-3 gün 1-3 gün
Carbofuran 200 gün 40 gün 5 gün 3 gün
Chlorpyrifos - 35 gün 22 gün -
Diazinon - 70 gün - 29 gün
Dimethoate 12 Saat - - 1 saat
Disulfoton 32 Saat - - 7 Saat
Malathion 8 gün 3 gün 19 Saat -
Methomyl 54 hafta 38 hafta 20 hafta -
Phosmet - 12-24 Saat 4 Saat -
Parathion - 17 hafta 29 gün -
Propargite 331 gün

- 1 gün
Trichlorfon 4 gün 6 Saat 1 saat -

Değerler, genelleştirilmiş tahminler ve PH dışındaki faktörlere bağlı olarak ta önemli ölçüde değişebilir.

Üst tabloda CAPTAN ı incelediğimizde ilaçlama suyunun PH sı 7 olduğunda 8 saat ilaç bozulmazken, 1 ph artmında ilacın bozulma süresi 10 dakikaya düşmektedir. İlaçlama suyunun Ph sı 9 ise daha karıştırma esnasında, ilac bozulmakta etkisi bitmektedir.

Onun için FAVORİTE WET i bizler unutsak bile sizler muhakkak hatırlatıp almanız gerekmektedir.

NOT: Benim suyumun Ph sı hep aynı. Hayır suyun ph sı mevsimlere göre değişebilir. Yağmurlu veya kurak zamanlarda Ph oranı değişecektir.

Diğer bir araştırma :

UTAHSTATE University

Cooperative extension

In summary, it is important to know the pH of water used with a pesticide and the susceptibility of the pesticide to hydrolysis. It is best to mix pesticides just prior to the time of application and to mix only the quantities that will be used within the shortest time possible. If conditions dictate, the pH of the water should be adjusted to an optimum level

Common Name Trade Name Half-life* at Different pH Values**
2,4-D amine Weedar 64 stable at pH 4.5 - 7
acephate Orthene pH 5 = 40 days, pH 7 = 46 days, pH 9 = 16 days
azinphos-methyl Guthion pH 5 = 17 days, pH 7 = 10 days, pH 9 = 12 hours
bendiocarb Turcam pH 5 = 48 days, pH 7 = 3 days, pH 9 = 45 minutes
benomyl Benlate pH 5 = 80 hours, pH 6 = 7 hours, pH 7 = 1 hour
captan Orthocide pH 5 = 32 hours, pH 7 = 8 hours, pH 8 = 10 minutes
carbaryl Sevin pH 7 = 24 days, pH 8 = 2.5 days, pH 9 = 1 day
carbofuran Furadan pH 6 = 8 days, pH 9 = 78 hours
chlorothalonil Bravo, Daconil 2787 stable over wide range of pH
chlorpyrifos Dursban, Lorsban pH 5 = 63 days, pH 7 = 35 days, pH 8 = 1.5 days
diazinon Knox-Out, D.Z.N pH 5 = 14 days, pH 7 = 70 days, pH 9 = 29 days
dicamba Banvel stable at pH5-6
dimethoate Cygon, Dimate pH 4 = 20 hours, pH 6 = 12 hours, pH 9 = 48 minutes
disulfoton Di-syston pH 5 = 60 hours, pH 6 = 32 hours, pH 9 = 7.2 hours
fluazifot-P-butyl Fusilade pH 4.5 = 455 days, pH 7 = 147 days, pH 9 = 17 days
malathion Cythion, Fyfanon pH 6 = 8 days, pH 7 = 3 days, PH 8 = 19 hours
maneb Dithane Manzate pH 5 = 20 days, pH 7 = 17 hours, pH 9 = 34 hours
methomyl Lannate stable in pH below 7
paraquat Gramoxone Extra not stable in pH above 7
pendimethalin Prowl stable over a wide range of pH
phosmet Imidan pH 4.5 = 13 days, pH 7 = 12 hours, pH 8 = 4 hours
propargite Omite, 6E 30W effectiveness reduced in pH above 7
simazine Princep pH 4.5 = 20 days, pH 5 = 96 days, pH 9 = 24 days
trichlorfon Dylox pH 6 = 3.7 days, pH 7 = 6.5 hours, pH 8 = 63 minutes
trifluralin Treflan very stable over a wide range pH

* Half-life is the period of time it takes for one-half of the amount of pesticide in the water to

degrade. Each half-life that passes reduces the amount of pesticide present in the water by one-half, i.e., 1 to 1/2 to 1/4 to 1/8 to 1/16, etc., or 100% to 50% to 25% to 12.5%,etc.

** These values are generalized estimates and reflect trends, but half-life periods may vary

considerably. Hydrolysis depends on other factors besides the pH of the solution, including

temperature, solubility, concentration, type of agitation, humidity, time of day of application,

mixture time in the spray tank, and other pesticides and adjuvants that are in the mixture.

Source: Loveland Industries, Inc. 11/91 and Wilbur-Ellis 3/30/94

http://extension.usu.edu/files/publications/factsheet/AG_Pesticides_14.pdf

HİDROLİZ NEDİR (BOZUNMA) ?

Hidroliz işlemi suyu oluşturan hidrojen ve oksijen elementlerinin birbirinden ayrılması ile sonuçlanan bir işlem. Bazı kaynaklarda hidroliz, moleküllerin su ilavesiyle daha fazla sayıda parçacık oluşturması olarak da geçer. Hidroliz, su ile bir kimyasal bağın parçalanmasıdır,

Bozunma pH değerinin 7 olması nötr (ne asit ne de bazik) olarak değerlendirilmesine karşın ilaçlama suyu için optimum değer değildir. Çizelge 1’de görüldüğü gibi örneğin captan etkili maddeli fungisit pH’ı 8 olan bir ilaçlama suyunda 10 dakika içinde parçalanabiliyor.

Genel olarak suyun pH değeri 5.5 - 6.5 arasında olması önerilmektedir.

SUYUN PH’INI DÜŞÜRMEK İÇİN NE YAPMALIYIZ?

Bunun için piyasada birçok ürün satılmaktadır.

Bunların seçiminde ise; kullanımının kolay, ucuz ve güvenli olmasına dikkat edilmelidir.

Zirai ilaçların fiyatı çok pahalıdır, ilaç bozunmalarını ve yapraktan kayıp gitmesini önlediğinden FAVORİTE WET kendi fiyatını karşılamaktadır.

İlaçlama suyunda FAVORİTE WET, toprak Ph sını düşürmek için CANTEX ROOT kullanmalıdır.

SUYUN PH’I HER ZAMAN ASİT Mİ OLMALI?

Hayır. Özellikle metal içeren bakırlı fungisitler (bordo bulamacı, bakır sülfat, bakır oksiklorid, bakır hidroksit vb.), Alliette gibi bazı fungisitler ile düşük pH’lı suyu karıştırmamalıyız. Çünkü metallerin asitte eriyiciliği hızla arttığından bitkide fitotoksite yapma riski de artar.

İlaçlama suyunun pH’ını 5.5 - 6.5 aralığına ayarlamak, tarım ilaçlarından en iyi sonuç alabilmenin en ekonomik ve kolay yoludur.

Zirai ilaçların çoğu emülsiyon yoğunlaştırılmış ve ıslanabilir toz formülasyonları olarak tasarlanmıştır. Pestisitler, konsantre şeklinde satılan ve bitkilere uygulanabilir önce çözünmüş ya da su içinde asılı halde satılırlar.

pH sı 7 ve daha yüksek sular, alkali koşullar yaratır bazı pestisitlerin Bozunma (Hidroliz) veya kimyasal tepkimeye geçmesi neden olabilir

Genel olarak, insektisitler hidroliz (Bozunma) için çok daha fazla duyarlıdır.

Bazı pestisitler çok hızlı hidrolize olurlar. Hidroliz hızı 8 - 9 pH aralığı içinde hızlı olabilir. Her bir puanlık pH artış için, hidroliz(bozulma) hızını yaklaşık 10 kat artacaktır. Alkali hidroliz, nedeniyle ortaya çıkan kayıpların şiddeti suyun derecesi tarafından yönetilir.

Özet olarak, bir böcek ilacı ile birlikte kullanılan suyun pH sını bilmek, hidroliz = pestisit duyarlılığı için önemlidir.

Pestisitleri mümkün olan en kısa süre içerisinde kullanılacak miktarlarda, ilaçlamadan hemen önce karıştırmak, istenilen etki için en iyisidir

HİDROLİZ İÇEREN ÇÖZELTİNİN, PH SIN YANI SIRA BAŞKA FAKTÖRLERE BAĞLI OLARAK DEĞİŞİR

• Herhangi bir şeyin kışkırtması,

• Nem,

• Günün uygulama zamanı,

• Sıcaklık,

• Çözünürlük,

• Yoğunlaşma,

• Tankın sprey tipi

• Diğer böcek ilaçları ve

• Karışım halinde olan katkı maddeleri de karışım süresi.

Bütün pestisitlerin yararları ve riskleri de var. Faydalarını en üst düzeye ve riskleride etiketlerini okuyarak ve takip ederek en aza indirebiliriz.

Kullanım talimatlarına dikkat edin ve önlemli ifadeleri kaçırmayın. Pestisit etiketlerinin üzerindeki bilgiler talimatlar ve sınırlamaları içerir.

Hava koşulları, kimyasal maddelerin ve püskürtme aletlerinin kontrolünü bozabilir.

Pestisit karıştırmak için kullanılan suyun? Eğer püskürtme tankına giden suyun pH değeri bir pestisiti ne hale getirir, etkisi ne olur, etkili bir fark.

Bir sprey karışımı içinde kullanılan su özellikleri bazı pestisitlerin etkinliğini etkileyebilir.

En önemli suyun pH, bu göreceli asit ve alkali var. Daha yüksek bir pH değeri ile su

7 alkali olduğundan daha. Bir çok böcek ilacı alkali su varlığında, bir kimyasal reaksiyon geçmesi onların etkinliğini azaltır. Suyun daha alkali, daha hızlı pestisit yıkar.

Reaksiyonun ciddiyetine göre belirlenir:

• Pestisit duyarlılık,

• Pestisit alkali su ile temas halinde olduğu zaman miktarı,

• Seyreltilmiş böcek ilacı karışımının sıcaklığı ve Su alkalilik

• pH Seviyesi.

Bir sprey tamponlanmış olmalıdır, olmadığını nasıl anlayacağım?

İlaçlama suyunun ph sı 8 -9 ise pestisitler hızla hidrolize olurlar. Bazı pestisitler alkali su içerisine eklenmeye başladığında bozunurlar. Daha ilaçlamaya başlamadan etkisini kaybederler. Bir çoğuda daha ilaç kullanmadan etkinsi yarı yarıya kaybader.

FAVORİTE WET NE KADAR KULLANILMALIDIR?

Bu, karışım suyun pH ve su hacmine bağlıdır. İlk olarak suyun pH değeri belirleyin. Sonra ilaçları eklemeden önce suya FAVORİTE Wet ekleyin

• Yüksek alkali su için, pH 8 veya üstü, 1.000 Litre suya 750 mL FAVORİTE wet kullanın.

• Hafif alkali su için, pH 6.5 ila 8, 1000 Litre suya 300 ila 600 ml FAVORİTE wet kullanın.

İlaçlama suyuna FAVORİTE wet ekleme maksimum sonuçları garanti için kolay ve ekonomik yoludur

Her zaman herhangi bir kimyasal kullanmadan önce tam etiketi okuyun.

İlaçlama suyu, kuyular, havuzlar, nehirler, veya belediye su temini gibi çeşitli kaynaklardan gelebilir.

Su doğal kaynağına bağlı, çözünmüş mineral, organik madde ve pH miktarı değişir. PH su baz veya asidik bir ölçüsü olan, ki hidrojen sayısı (H +) ve bir çözelti olarak hidroksil (OH ¯) iyonları belirtir.

Ölçüm pH ölçeği sıfırdan 14 çalışır. Düşük pH, daha fazla asidik çözelti, bir yüksek pH alkalik çözelti daha fazla olduğunu gösterir.

PH 7 de su çözelti içinde hidrojen ve hidroksil iyonlarının eşit sayıda olmasıdır, yani nötr dür.

Buna ek olarak, doğal kaynaklardan, suyun pH mevsim boyunca değişebilir.

Mevsim boyunca sık sık böcek ilacı püskürtmek için kullanılan suyun pH'ı kontrol edin.

Eğer su 7.5 veya daha yüksek bir pH olduğunu biliyorsanız, yüksek pH duyarlı bir pestisit uygulayın, veya pH düşürücü kullanın.

Suyun pH seviyesini belirlemek için hızlı yolu bir pH metre veya test kağıdı ile test etmektir.

Bir pH metre en güvenilir ve tutarlı okumalar sağlayacaktır.

Pestisit eklemeden önce bir ticari olarak temin asitleştirici / tamponlama maddesi kullanılarak suyun pH ayarlayın.

Birden fazla pestisit veya yaprak gübreleri karıştırma tankı, ürünler iyice karıştırıldıktan sonra pH kontrol edin ve gerektiği gibi pH ayarlayın. Tüm pestisit sprey su solüsyonunun pH değeri için aynı reaksiyonu ile bazı ürünleri tampon maddeleri ile birlikte kullanılmaması gerekir.

Daima pH ve potansiyel ürün uyumsuzluk sorunları ile ilgili herhangi bir önlem için pestisit etiketlerini okuyun.

Zirai ilaçları karıştırdıktan sonra hemen uygulayın, bekletmeyin.

PESTİSİTLER VE BÜYÜME DÜZENLEYİCİLERİNİN ÜZERİNE PH ETKİSİ

Suyun pH 8 ve 9 den büyük olduğunda hidroliz çok hızlı olabilir. PH her bir birim arttırmak için, hidroliz hızı 10 kat arttırmaktadır. Bazı pestisitler, yüksek pH kısa sürede bozunmasına neden olur.

Reaksiyon oranı ve şiddeti pestisit hidroliz, pestisit su (pH 7) ile seyreltilmiş pestisit karışımının sıcaklığı ile temas halinde olduğu zaman miktarı için ne kadar duyarlı ile tespit edilir.

Bir sprey tankı içeriği kullanılmadan önce birkaç saat ya da bir gece boyunca bekletildi ise, örneğin, aktif bileşen olarak fazla yüzde 50 oranında yok olabilir.

Bu bilgi Ohio State University çevrimiçi web sitesinden edinilebilir

http://floriculture.osu.edu/archive/apr04/SpraySolutionPH.html

Optimum pH aralığı bulmak için diğer seçenekler pestisit ya da büyüme düzenleyicisi etiket okuyun veya şirketteki teknik temsilcisi temasa geçin.

Birçok üretici firma kendi ürünlerinin hidroliz hızı hakkında bilgi vermektedir.

Oranı genellikle yarı ömrü veya arıza (hidrolize) ürünün% 50 için geçen süre olarak ifade edilir.

İLAÇLAMA SUYU

Gübreleme ve tarım kimyasalları uygularken mevcut temiz su kullanın.

Genellikle sulama için, uygun olmadığı sürece su kullanılmamalıdır.

KALİTESİZ SU

• Bazı tarımsal kimyasalların etkinliğini azaltabilir

• İlaçların etkinliğini engeller.

• Sprey ekipmanları ve memelerine hasar verir.

• Aşınmayı artırır ve makineden damlamalar olur, ilaç zayiatı gerçekleşir.

SU KALİTESİ VE ETKİLERİ

Su kalitesi, suyun kaynağına bağlıdır.

Su kalitesi çeşitli özelliklerini etkileyen (Baraj, nehir, göl ve havuz) ve sezonu içi yağmur, ağır yağmur veya kuraklık kimyasal performansını etkiler.

KİRLİ SU

Kirli su çok küçük toprak parçacıkları vardır. (Kil ve silt) Su içinde yüzen parçacıklardır. Bu küçük parçalar, dibe çökmez, askıda kalırlar, suyu kirletirler.

Bu parçacıkları emebilen, filtre edebilen veya kimyasal madde ile çökertmeler yapılabilir. Kimyasal çökertmeler kalıntı yapacağından tavsiye edilmez.

Kirli su, zirai ilaçları bozacağı gibi, damla sulama memelerini, ilaçlama aletlerinin tıkanmasına neden olur, düzgün bir püskürtme olmaz, göz yaşı damlaları gibi yere damlar ilaçlar boşa gider.

BULANIKLIK

Baraj veya nehir suyu kil, silt ve ince organik madde parçacıklarının askıda olduğu durumdadır. Çamurlu su durumundadır.

Çamurlu suyunu kullanmadan önce bir tankta dinlendirin. Dinlenmiş suyu, bulandırman vana ağzına bir parça yün koyarak bu suyu süzerek kullanın.

Herhangi bir çöktürme kimyasalı kullanmayınız.

SERTLİK

Su sertliği yüksek seviyede kalsiyum (kireç) neden olduğu yaygın olarak bilinir.

Sert suyu, sabun ile test edebilirsiniz, sert su iyi köpük yapmaz.

Su sertliği kalsiyum açısından tanımlanır.

TUZLULUK

Kuraklıkta sudaki tuzluluk oranı artar. Çok tuzlu su donanımları tıkanıklığa neden olabilir.

PH seviyesi, herhangi bir değişikliğe karşı direnir. Tuzlu su tatlı su ile karıştırılarak, daha uygun hale getirilebilir.

ORGANİK MADDE:

Su içinde, organik bir sürü madde (örneğin yapraklar ya da yosun gibi), memeleri tıkayabilir, ilaçlama tanklarına su doldururken filtreler kullanılmalıdır.

Yosun da bazı kimyasallar ile reaksiyona girebilir onların etkinliğini azaltır.

KİMYASAL PÜSKÜRTME İÇİN SU KALİTESİ

• Depo içine hava, su püskürtülmesi

• Havayı köpürtme (Akvaryum)

• Bir pompanın emme tarafına hava kanalı verme

• Pervaneler veya kürekler ile Suyu hareket ettirme

• Bir tankı içine bölmeler yerleştirme, bölmeler üzerinden geçiş yapma.

• Su, bol oksijenli su haline getirilir, kullanılır.

SICAKLIK

Çok sıcak veya çok soğuk su, hava sıcaklığı bazı kimyasalların performans etkileyebilir

Çok soğuk su, bazı jel ve granül kimyasalların çözünürlüğü azalmasına neden olabilir.

Sıcak su, kimyasal karışımlar kararlılığını düşürebilir. Su sıcaklığı karşım sırasında aşırı artırabilir, ilacın etkisini düşürebilir.

Aşırı sıcak ve soğuk hava sırasında ilaçlamalarda kaçının. Aşırı sıcak günlerde ilaçlama yapacaksanız gün içinde en serin zamanı seçiniz. Tankı ve hortumları serinletin.

SU KALİTESİNİ İZLEME

Su kalitesi mevsimden mevsime değişir ve düzenli olarak takip edilmelidir.

Renk, koku, bulanıklık, asitliği gözlemlemek mümkündür. Ancak kimyasal değişiklikleri görmek mümkün değildir. Hazır kistler kullanabilirsiniz, ama laboratuarlarda analiz yaptırın.

SU KALİTESİ TESTİ

Suyunuzu laboratuarlarda analiz ettirin.

Test için laboratuarlara su göndermek için aşağıdaki adımları izleyin basit adımları:

• Temiz bir kap kullanın (500 ml az).

• Şişeyi en az, dört kez numune su ile durulayın

• Örnekleme kurallara uyun.

• Şişeyi ağzına kadar doldurun, hava almayacak şekilde ağzını sıkıca kapatın.

• Etiket bilgilerini üzerine yazın

Su (Örnek: akarsu, göl veya havuz suyu, sulama veya püskürtme)

FAVORİTE WET PH Reducer , glue spreader

Drugs and foliar fertilizers , shoot the fruit to the branches spreading and adhesion allows thin film .

• drugs after administration to plants , to flow over the plant surface , and prevents loss of the drug .

• Leaves applied to the surface of the water droplets spread by providing medicated drops, making the lens effect prevents the burning of leaves and shoots

• made ​​alkaline with superior water spraying , the liquor of the drug pH decreases.

• Drugs and foliar fertilizers provide 100% of the plant to enter orders .

• Water may be breaking the lime is calcium translation .

A BIG PART OF OUR COUNTRY WATER is chalky .

As is known, the spraying in open areas , said administered drug is loss . These losses weather conditions and properties of the plant are mainly caused by many different reasons . After the application of rain , weather conditions such as lack of enough sun next to the structure of the leaf surfaces of plants is also very important . Made waxy leaves , hairy leaves and the sliding surface having the laminate structure of pesticides and fertilizers in the permanent and is difficult to obtain desired yields .

Much of the time value of drugs used in the treatment of water pH and lime is well known and often times do not give the desired results Spraying Spraying is repeated.

For these reasons, to eliminate the problems caused by the drugs, and to get the desired yield without fertilizer , spraying water should be mixed Wet FAVORİTE ago . For reasons described below , the pH adjusted to 5.6 Minimum , maximum efficiency of the drugs used and removal of manure is achieved.

FAVORİTE Wet is used in spraying waters not only the pH of the water in the case of lime and fertilizer in a short time reduced drug degradation is inhibited. Descaling ( other descaling of the difference , dissolves lime can be calcium still turn to because the plant spraying water , this lime calcium uses . ) Of the property because the tanks drug exit points and breast deadlock fixes.

Besides all these features Wet FAVORİTE spreader-sticker has special features . Pesticides and fertilizers used or washed loss by evaporation from the surface of the plant is prevented. Pesticides and fertilizers to the leaf surface of the droplet diameter to contract , providing easier and more quickly by the plant ensures .

Wet FAVORİTE , Drugs and leaf fertilizers, shoots and fruit on the branches spreading and adhesion allows thin film , increases the effectiveness of drugs .

Pesticides, the pests to develop resistance , with the proliferation of pest control has become more difficult and more expensive .

PESTICIDE (pesticide ) WHAT?

Pesticides , harmful organisms , prevent or reduce damage to take control agent or agents used are mixtures of . Pesticide, a chemical , biological agents such as viruses or bacteria , antimicrobial , disinfectant or can be any device . Harmful organisms , peoples food resources , property , causing damage to disease -emitting insects, plant pathogens , weeds, mollusks, birds, mammals, fish , worms and germs can . Although some of the benefits of the use of pesticides , though due to potential toxicity to humans and other animals may create some problems .

Generally neutral pH 7.0, spraying pesticides that are produced on the basis of water .

To control a pest or disease medication do , we can not destroy them the way we want . Our minds now

• Drug dose least where ( as we increase the dose of drug residues remain in the fruit . )

• Tools of the problem , because

• Pest or disease resistance is gained ,

• pest or disease is misdiagnosed ,

• In fact, we think that stems from pesticides .

However , the quality of water and the pH of the drug mix no doubt that we do not hear .

However, the pH of water spraying , pesticides and plant growth regulators on almost all the diseases and pests that directly affect the effective or ineffective do not think .

PH WHAT?

The pH of the water , acid or base and shows the ratio is measured on a scale from 1 to 14 . Neutral pH 7 is . Acid and more than 7 is less than 7 is alkaline . Water has a pH of 6.5 to 8 .

8 above the water alkaline and below 6.5 is acidic water .

pH 8.5 or 6 , may affect the spray liquor

pH8 High alkaline water , as many chemical called alkaline hydrolysis degradation causes . May cause clogging of pipes and equipment .

pH 6 , metal pipes and fittings can cause corrosion .

Alkaline water ( pH 8) Some chemicals can disrupt this process is called alkaline hydrolysis

pH is read by measuring the hydrogen ion concentration of a solution . Indicates how much acid or basic .

This value of 0 (very acid) to 14 (very basic) varies .

When measuring the pH of our water , Digital pH meter is most useful . Paper sticks are not case sensitive.

IRRIGATION AND DRUGS SHOULD BE HIGH WATERS of the PHA .

High pH is an important factor limiting plant production .

Irrigation water or growing medium ( soil, peat , etc.) have a high pH , iron, manganese, zinc, copper as well as micro-nutrients can significantly reduce a lot of affordability

PH of the water is high, causing precipitation of the salts in the fertilizer tank and most importantly reduces the effectiveness of many pesticides . At organophosphate and carbamate insecticides and especially those with a high pH chemical reaction when mixed with water ( hydrolysis) are rapidly degraded by entering and lose their effectiveness .

The degree of hydrolysis , half-life of the active ingredient of a pesticide is measured. Some pesticides pH: 8 and above are hydrolyzed very fast . For his use of manufacturers before spraying and irrigation water pH values ​​they need to know .

When I viewed from the top table CAP water spraying water PH is 7 to 8 hours without damaging drugs , 1 in pH increased drug degradation is reduced to 10 minutes . Spraying of water during the mixing process than if the pH 9 , deteriorating effects of medication is finished .

Even if we just forget about that for him FAVORİTE WET i remind you definitely will need to take .

NOTE: My waters Ph s always the same . No water pH can vary according to the seasons . Phi ratio will vary in rainy or dry periods .

Another study :

WHAT HYDROLSIS (decomposition) ?

Hydrolysis of the elements hydrogen and oxygen forming water resulting in the separation process . In some sources the hydrolysis , the addition of water molecules also referred to as creating a greater number of particles . The hydrolysis with water is the breakdown of a chemical bond ,

Be decay pH 7 neutral (neither acid nor a basic ) with the evaluation value but is not optimum for spraying water . As shown in Table 1 effective substance captan fungicide e.g. at pH 8 can be cleaved in 10 minutes in a water spraying .

In general, water pH 5.5 - 6.5 and it is proposed that .

WHAT SHOULD WE DO TO DECREASE OF WATER PH ?

For this, many products are sold in the market .

In their selection , easy to use , inexpensive and should be considered to be safe .

The price is very expensive pesticides , drugs go missing from leaves and prevent degradations that meets their price FAVORİTE WET .

FAVORİTE WET spraying water in the soil to lower the pH should use CANTEX ROOT .

PH ACID WATER IS ALWAYS SHOULD BE?

No. Metal-containing fungicides , especially copper ( Bordeaux mixture , copper sulfate , copper oxychloride, copper hydroxide and so on. ) , In Alliet fungicides such as water must not confuse with the low pH . Eriyicilig acid is rapidly increased because the metals in the plant also increases the risk of phytotoxicity .

Disinfection of water pH 5.5 - 6.5 range , adjust pesticides being able to get the best results from the most economical and easy way .

Many of the concentrated pesticide emulsions , wettable powder formulations are designed . Pesticides, sold as concentrates , and can be applied to the plants before the dissolved or in suspension in water are sold .

water pH 7 or higher , decomposition of some pesticides creates alkaline conditions ( hydrolysis ) or to undergo chemical reaction can cause

In general, insecticides hydrolysis ( degradation ) is much more sensitive than for .

Some pesticides are hydrolyzed very fast . Hydrolysis rate 8-9 in the pH range can be rapid. For every one percentage point increase in pH , hydrolysis ( degradation ) rate will increase about 10-fold . Alkaline hydrolysis, due to the severity of the losses incurred by the degree of water management.

In summary , in conjunction with an insecticide to prevent the pH of the water used , it is important for hydrolysis = pesticide susceptibility .

Pesticides to be used in the shortest possible amount of time , immediately prior to mix medications , it is best for the desired effect

HYDROLSIS containing solution , PH S BESIDES vary depending on other factors

• instigation of anything ,

• Moisture ,

• application time of the day ,

• Temperature,

• Resolution ,

• Condensation

• The tank spray-type

• Other pesticides and

• A mixture of the additives, mixing times .

All pesticides have benefits and risks . And to maximize the benefits of reading tags at risk and we can minimize the following .

Pay attention to the instructions for use and precautionary statements miss . Pesticide labels contain information on the regulations and limitations .

Weather conditions, and spraying of chemicals can disrupt the control of the tool .

The water used to mix pesticides ? If the pH of the water to the spray tank is what makes a pesticide , what will be the impact , an effective difference .

The water used in a spray mixture properties may influence the effectiveness of certain pesticides .

The pH of the most important water , these are relatively acid and alkali . Water with a pH higher

More than 7 is alkaline . Alkaline water in the presence of a lot of pesticides , to undergo a chemical reaction which reduces their effectiveness . The more alkaline the water , the faster the pesticide washes .

The severity of the reaction is determined by :

• Pesticide Sensitivity,

• When the pesticide is in contact with alkaline water quantity ,

• insecticide diluted mixture temperature and alkalinity Water

• pH level .

A spray should be buffered , how will I know that ?

If the pH of the water spraying pesticides 8 -9 are hydrolyzed rapidly . Some pesticides When the addition of the alkali in water degradable. More drugs are starting to lose its effectiveness . One of the most inefficient in the use of the drug than half of kaybad .

FAVORİTE WET HOW MUCH SHOULD BE USED ?

This mixture of water depends on the pH and water volume . Determine the pH of the water first . Water before adding the drug after FAVORİTE Add Wet

• High alkaline water , the pH of 8 or higher, 1.000 liter of water and 750 ml of Use wet FAVORİTE .

• Slightly alkaline water , pH 6.5 to 8 , 1000 liters of water use from 300 to 600 ml FAVORİTE wet .

Adding FAVORİTE wet spraying water easy and affordable way to guarantee the maximum results is

Always read the label thoroughly before using any of the chemical .

Spraying water, wells , ponds , rivers, or municipal water supply can come from various sources like .

Depending on the natural resources of water , dissolved minerals , organic matter and pH changes. Which is a measure of the acidity or alkalinity of pH of water , the number of hydrogen ( H +) and a solution of hydroxyl ( OH ¯ ) indicates ions .

Measuring the pH scale runs from zero to 14 . Low pH , the more acidic solution , alkaline solution of a high pH is more shows .

At pH 7 in water solution is that equal numbers of hydrogen and hydroxyl ions , i.e., are neutral.

In addition, from natural sources , water pH throughout the seasons change.

Frequently during seasons of the water used for spraying pesticides check pH .

If the water if you know that a pH of 7.5 or higher , high pH-sensitive apply a pesticide , use or lowering the pH .

The pH of the water of a pH meter to determine the fastest way is to test or test paper .

A pH meter will provide the most reliable and consistent readings .

Acidifying before adding a commercially available pesticide / water Adjust pH using a buffering agent .

More than one pesticide or fertilizer leaves the mixing tank , after through mixing of products Check pH and adjust pH as necessary . The pH of all the water solution for spraying pesticides with same reaction buffer together with some products should not be used .

Always pH and potential incompatibility issues with the product for any actions Read the labels of pesticides .

Apply immediately after mixing pesticides , do not leave .

PESTICIDES AND GROWTH REGULATORS ON THE EFFECT OF PH

Water pH 8 and 9 is greater than the hydrolysis can be very fast . For each unit increase in pH , hydrolysis rate 10 -fold. Some pesticides, high pH leads to degradation in a short time .

The reaction rate and intensity hydrolysis pesticides , pesticide in water ( pH 7) and in contact with the diluted pesticidal mixture temperature for the amount of time that is determined by how sensitive .

A spray tank prior to use content was allowed to stand for several hours or overnight, if , for example, as the active ingredient may be not more than 50 percent .

Ohio State University this information is available online from the website

http://floriculture.osu.edu/archive/apr04/spraysolutionph.html

Other options to find the optimum pH range of pesticides or growth regulators read the label or contact the company technical representative .

Many manufacturers provide information about the rate of hydrolysis of their products .

Rate generally half-life or breakdown (hydrolysis ) products is expressed as the time taken for 50 % .

WATER MEDICATION

When applying fertilizers, and agricultural chemicals available , use clean water .

Often used for irrigation , water should not be used unless it is appropriate .

quality water

• Some agricultural chemicals may reduce the effectiveness of

• The drug inhibits the activity .

• Spray equipment and damage to the breast .

• Wear increases and becomes drips from the machine , drug casualty occurs.

WATER QUALITY AND IMPACT

The water quality of water depends on its source .

Variety of features that affect water quality ( dam , river, lake and pool ) and intra season rain, heavy rain or drought affects the chemical performance .

DIRTY WATER

Dirty water is very small soil particles . ( Clay and silt ) are particles floating in the water . This small parts, does not settle, hang up , they pollute the water .

This absorbing particles , which can filter substances with or buckling can be made. Chemical precipitation is not recommended because doing ruins .

Dirty water, such as pesticides will disrupt , drip irrigation nozzles , spraying causes clogging of the instruments , not a uniform spray , tear drops, drops to the ground as drugs go to waste .

TURBIDITY

Dam or river water, clay, silt and fine organic matter where particles are suspended . In case the water is muddy .

The muddy water in a tank before using the rest. Of distilled water , blurring the transmission valve putting it into his mouth by filtering the water using a piece of wool .

Do not use any chemical precipitation .

HARDNESS

Water hardness high level of calcium ( lime) is known as a diffused .

Hard water , soap can test with the hard water does not lather well .

Water hardness is defined in terms of calcium .

SALINITY

Drought increases salinity in the water . Very salty water equipment may cause blockage .

PH level , will resist any changes . Fresh water mixed with saline , may be more appropriate .

ORGANIC MATTER :

In water , a lot of organic matter (eg , such as leaves or moss ) , clog nozzles , spray tank while filling with water filters should be used .

Algae can also react with certain chemicals reduces their effectiveness .

FOR CHEMICAL SPRAYING WATER QUALITY

• Warehouse into the air, water spraying

• Air foaming (Aquarium)

• to the suction side of a pump not air duct

• Fan or move the water with paddles

• Placing a tank into the chamber , partitions come through .

• Water , oxygen-rich water is put into use .

TEMPERATURE

Very hot or very cold water , the air temperature can affect the performance of some chemicals

Very cold water , some gel and granules may lead to decreased solubility of chemicals .

Hot water can reduce the stability of the chemical mixture . Against water temperature can increase during the extreme action of the drug may decrease.

Avoid spraying during extreme hot and cold weather . Excessive spraying on hot days, cool when you are going to select the most during the day . Cool the tank and hoses .

WATER QUALITY MONITORING

Water quality varies from season to season and should be monitored regularly .

Color, odor, turbidity , acidity is possible to observe . However, it is not possible to see chemical changes . You can use ready cysts , but the indicators are analyzed in laboratories .

WATER QUALITY TEST

Have your water analyzed in laboratories .

Water to a lab for testing , follow the steps below to send simple steps :

• Use a clean cup (500 mL minimum) .

• Bottle at least four times, then rinse with water samples

• Sampling obey the rules .

• Fill the bottle to the brim with air in the mouth tightly closed .

• Write on the label information

Water (eg river, lake or pool water, irrigation or spraying )