Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri
FOSFOR YAPRAK GÜBRESİ

Ürünün miktarını belirleyen fosfor elementini yüksek oranda içerir.

İçerdiği aminoasit ve enzimler sayesinde bitki bünyesinde reaksiyonları organize eder.

Çiçek ve tomurcuk oluşumuna direkt katkı sağlar.

Döllenme biyolojisine olan katkısının yanında bitki köklerini de olumlu yönde etkiler.

Bitkilerin genetik özelliğini belirleyen DNA ‘ nın oluşumu için gereklidir.

Bitkilerde enerji transferinin en önemli kaynağı fosfor dur

Fosfor yaprak gübresi yüksek PH lı ve kireçli topraklarda bağlı bulunan ve bitkinin emrine giremeyen fosforu,  yapraktan bitkinin kullanımına sunar.

Narenciye ve diğer meyve ağaçlarında görülen olgunlaşmadan meyve dökümü olayını engeller.

Toprakta fosforun çok büyük bir kısmi bitkilerin yararlanamayacağı formda bulunur.

Gerek inorganik gerekse organik fosfor bileşiklerinde bulunan fosfordan bitkilerin faydalanabilmesi için bunların parçalanarak fosforun, fosfat anyonlan haline dönüşmesi gerekmektedir.

Serbest halde bulunan fosfat anyonlarından bitkiler kolay yararlanmakla beraber, birçok toprak da fosfat anyonlarının serbest halde kalabilmesi güçtür.

Gübrelerle verilen fosforun dahi büyük bölümü hızla bitkilerin faydalanamayacağı formlara dönüşebilmektedir.