TaKiMo Tarım Kimyasalları
***

TaKiMo Tarım Kimyasalları
***

Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri
KALSİYUMLU YAPRAK GÜBRELERİ
Toprakta bulunan bazik elementler içinde kalsiyum ilk sırada yer almaktadır. Kireçli ana materyal üzerinde oluşan kurak bölge topraklarında kalsiyum, mikro elementlerin alınmasında antagonistik etki yaratacak kadar fazla bulunabilmektedir.
Türkiye toprakları genel olarak bu özellikleri  taşıdığından, topraktan kalsiyumlu gübrelemeye gerek duyulmamaktadır.
Ancak asit karakter taşıyan bölgelerde kalsiyumlu yaprak gübrelerinin kullanılması söz konusudur.
Bunların yanında bitkilerdeki kalsiyum noksanlığında, bitkilerin meyve ve depo organlarına kalsiyum akışında ortaya çıkan azalmalar kalsiyum noksanlığına bağlı problemler yaratır.
Tüm bitki dokularına kalsiyum iyonları transpirasyona bağlı olarak ksilem borularında aşağıdan yukarı doğru su hareketi ile taşınır.
Kalsiyum iyonlarının  konsantrasyonu düşük veya meyvede transpirasyon düşük ise , meyvelere ulaşan kalsiyum iyonları miktarı yetersiz kalır ve kalsiyum noksanlığı simptomları görülür.
Yüksek oranda amonyum azotu ile beslenme, toprakta su yetersizliği ve yüksek tuz konsantrasyonu ksilem suyundaki kalsiyum miktarını azaltır.
Toprak çözeltisindeki kalsiyumun yukarı taşınması kök uçları aracılığı ile olmaktadır.
Bu nedenle yeni köklerin oluşumunu engelleyen düşük sıcaklık, yetersiz havalanma gibi faktörler kalsiyum noksanlığına neden olmaktadır.
Floem dokularındaki kalsiyum immobil olduğundan , burada depolanan kalsiyumun meyve olumu döneminde floemde taşınıp meyveye ulaşması güçtür.
Meyve olumu döneminde topraktaki kalsiyum ksilem yoluyla meyveye taşınmadığı takdirde meyvelerde kalsiyum noksanlığı zararları görülür.
Bitkilerin meyvelerinde görülen kalsiyum noksanlığını gidermek için en uygun yöntem kalsiyum içeren yaprak gübrelerinin, döllenmeden sonra , meyvelerin büyüme döneminde , doğrudan meyveye püskürtülmesidir.
Bitkilerdeki kalsiyum noksanlığından meydana gelen zararlanmaları önlemek amacıyla  Kalsiyumlu yaprak gübresi bitkilerinize kesin çözüm getirmektedir.
Kalsiyumlu yaprak gübresi, en yüksek oranda kalsiyum içeren tek yaprak gübresidir.  Kalsiyum yaprak gübresi nin en büyük özelliklerinden biride % 40 şelatlı olmasıdır.
Kararlı şelat yapısından dolayı Kalsiyumlu yaprak gübresi sadece yapraktan değil topraktan da kullanılabilir.
Düşük dozajı sayesinde kalsiyum yaprak gübresi 'nin dönüm maliyeti de son derece ekonomiktir.
Kalsiyum noksanlığı görüldüğü durumlarda 100 lt su ile dönüme 50-70 cc ca yapraktan veya 500 cc ca yaprak gübresi damlama sulama ile de topraktan uygulanır.
Toprakta genellikle bitki ihtiyacını karşılamaya yetecek düzeyde kalsiyum bulunur.
Özellikle Türkiye  gibi kurak ve yarı kurak bölge topraklarında yıkanma olmadığı için, fazla doygunluk oranı yüksektir.
Toprakta bulunan bazik elementler içinde kalsiyum başta gelmektedir. Kireçli ana materyal üzerinde oluşmuş kurak bölge topraklarında kalsiyum diğer bazı besin elementlerinin, özellikle mikro elementlerin alınmasında antagonisık etki yaratacak kadar fazla bulunabilmektedir.
Türkiye topraklan da bu özellikler taşıdığından, topraktan kalsiyumlu gübreleme yapılmasına pek gerek duyulmamaktadır.
Ancak asit karakter taşıyan yerlerde kireçleme amacıyla kalsiyumlu bileşiklerin kullanılması söz konusu olmaktadır.
Bununla birlikte bazı faktörlerin etkisiyle bitkilerde kalsiyum noksanlıkları görülmektedir.
Bitkilerin meyve ve depo organlarına kalsiyum akışında ortaya çıkan azalmalar kalsiyum noksanlığına bağlı problemler yaratır.
Örneğin
elmalarda görülen acı benek;
domates, biber, patlıcan gibi sebzelerde görülen çiçek burnu çürüklüğü;
kerevizde meyve İçinin kararması;
Brüksel lahanasında içten kahverengileşme kalsiyum noksanlığının meydana getirdiği zararlardır.
Torf üzerinde yetiştirilen süs bitkilerinde de kalsiyum noksanlığı sık görülen beslenme problemlerinden birini oluşturur.
Bütün bu bitki dokularına kalsiyum iyonlan transpirasyona bağlı olarak  ksilem borularda oluşan aşağıdan yukarı doğru su hareketi ile taşınır.
Ksilem suyunda kalsiyum iyonları konsantrasyonu düşük ise veya  meyveden terleme (transpirasyon) düşük ise, meyvelere ulaşan kalsiyum iyonlan miktarı yetersiz kalır ve simptomlar ortaya çıkar. Yüksek  oranda amonyum azotu ile beslenme, toprakta su yetersizliği, yüksek tuz konsantrasyonu  ksilem suyundaki kalsiyum miktarını azaltır. Bu nedenle bu faktörler domateste çürümelere yol açan faktörler diye bilinir.
Toprak çözeltisinden kalsiyum iyonlarının alınıp yukarı taşınması kök uçları vasıtasıyla olmaktadır. Bu nedenle yeni köklerin oluşumunu engelleyen düşük sıcaklık, yetersiz havalanma gibi faktörler kalsiyum alımını engelleyerek noksanlığa neden olabilir, bitkilerde kalsiyum noksanlığı görülebilir.
Floem dokularda bulunan kalsiyum immobildir. Bu nedenle daha önce absorbe edilmiş olan kalsiyumun meyve oluşum döneminde floemde taşınarak meyveye ulaşması güçtür Meyve olumu devresinde topraktan kalsiyum iyonlan alınarak ksilem yolu ile meyveye ulaşmadığı takdirde meyvelerde kalsiyum noksanlığı zararları görülebilecektir.
Aynı nedenle kalsiyum beslenmesi durumunu saptamak iyin bitki yapraklarının analiz edilmesi herhangi bir yarar sağlamamaktadır. Çünkü yapraklarda bulunan kalsiyumun meyveye taşınması gerçekleşmemektedir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle, bitkilerin meyvelerinde görülen kalsiyumun noksanlığı zararlarını önlemek için ona uygun yöntem, kalsiyum içeren ca yaprak gübresi doğrudan meyveye püskürtülmesidir. Ancak bu işlem, döllenmeden sonra meyvelerin büyüme döneminde yapılmalı ve birkaç kez tekrarlanmalıdır.
Bu şekilde meyvelerde kalsiyum noksanlığına bağlı zararların ortaya çıkması önlenebilir. Noksanlık zararları meyvede görüldükten sonra bunun tedavisi mümkün değildir. Yer fıstığı, patates gibi meyve ve depo organları toprak içinde gelişen bitkilerde, bu organlar kalsiyum iyonlarını doğrudan absorbe edebilirler.
Bu bitkilerde meyveye kalsiyum sağlanması transpirasyona ve ksilem taşınmasına bağlı değildir.
Kalsiyum noksanlığında meristem dokuların büyümesi yavaşlar, noksanlık belirtileri önce büyüme noktalarında ve genç yapraklarda kendini gösterir. Genç yapraklar deforme olur ve yaprak kenarlarında siyah ve kahverengi nekrozlar oluşur. Noksanlıktan zarar gören dokularda hücre duvarları eridiğinden buraları yamuk bir yapı alır.
ÜRÜN ADI KULLANIM ZAMANI DEKAR
BAĞ Çiçeklenme öncesi 1. uygulama ve hasat sonrası erken sonbaharda (yapraklar dökülmeden) ikinci uygulama yapılır. 80-100 cc
PAMUK Bitki boyu 10-15 cm olunca ilk ilaçlamayla birlikte 1. uygulama, tarak oluşumunda ikinci uygulama yapılır. 50-75 cc
MISIR AYÇİÇEĞİ Bitki boyu 10-15 cm olunca 1. uygulama yapılır. 50-75 cc
BUĞDAY,  ÇELTİK Kardeşlenme döneminde tek uygulama yapılır. 50-75 cc
PORTAKAL LİMON MANDALİNA ELMA ERİK KİRAZ AYVA FINDIK Gözler patladığında ve çiçeklenme bittikten sonra uygulanır. en önemli uygulama zamanı ise meyve toplandıktan sonra (yapraklar henüz düşmeden) yapılandır. Gelecek ilkbaharın kalsiyum birikimine ve sağlıklı yeni sürgünlere olanak sağlar. 80-100 cc
DOMATES HIYAR BİBER KABAK Çiçekten önce 1. uygulama yapılır. daha sonra kalsiyum eksikliği görüldüğü dönemlerde 2. ve 3. uygulama yapılır. 70 cc
NOHUT MERCİMEK FASULYE SOYA Bitki boyu 10-15 cm olunca 1. uygulama yapılır. 50-75 cc
ŞEKER PANCARI  PATATES SOĞAN SARIMSAK 4-6 yapraklı dönemde ilk uygulama, daha sonra kalsiyum eksikliği görüldüğü taktirde 2. ve 3. uygulama yapılır. 100 cc
HAVUÇ TURP MARUL ISPANAK LAHANA Bitki boyu 10-15 cm olunca 1. uygulama yapılır. daha sonra kalsiyum eksikliği görüldüğü taktirde 2. ve 3. uygulama yapılır. 50 cc
KAVUN KARPUZ Bitki boyu 10-15 cm olunca 1. uygulama yapılır. 80 cc 
 
CALCIUM CA
Calcium in the soil in the first place are the basic elements. On calcareous parent material consisting of calcium in the soil arid regions, micro-elements taken far more can be found in the antagonistic effect. The territory of Turkey is generally carry these characteristics, soil fertilization calcium is needed. However, acidic calcium foliar fertilizers, the use of characters in the bearing area is concerned.
In addition to these, calcium deficiency in plants, plants occurring in fruits and storage organs decreases calcium influx causes problems due to a deficiency of calcium. Transpiration into whole plant tissues, depending on the calcium ions in the tubes are moved by the movement of water from below to above. A low concentration of calcium ions or the fruit transpiration is low, reaching fruit remains insufficient amount of calcium ions and calcium deficiency symptoms are seen. Feeding with high ammonium nitrogen in the soil, the water shortage and high salt concentration reduces the amount of calcium in xylem water.
Upward transport of calcium in the soil solution is by means of the apices. Therefore the low temperature prevents the formation of new radicals, factors such as insufficient aeration of calcium deficiency causes. Calcium is immobile in the phloem tissue, wherein the calcium stored in phloem transported during the fruit ripeness of the fruit is difficult to reach. Fruit ripeness of the fruit through the xylem calcium in the soil during the transport of calcium deficiency in the fruit if the damage is observed.
Fruits of plants seen in the most appropriate method to resolve the deficiency of calcium foliar fertilizers containing calcium, after fertilization, fruit growth period is sprayed directly into the fruit.
Of damages resulting from calcium deficiency in plants in order to prevent calcium foliar fertilizer brings definite solutions to plants.
calcium foliar fertilizer, foliar fertilizer is the one containing the highest amounts of calcium. leaf fertilizer ca 40% in one of the biggest features is chelated. stable chelates calcium due to the structure of the leaves not only the soil used. calcium foliar fertilizer with low dosage 's cost of turning is also extremely economical.
Calcium deficiency is seen in cases acres with 100 liters of water from 50 to 70 cc or 500 cc leaf ca ca foliar fertilizer is applied through the soil with drip irrigation.
Usually plant in soil calcium levels are sufficient to meet the needs. In arid and semi-arid regions such as Turkey, soil washing, as there is a high rate of over saturation.
Basic elements in the soil comes first in calcium. Formed on calcareous parent material some other arid regions of calcium in the soil of nutrients, especially micro-elements taken far more can be found in the antagonisık impact. Turkey claimed that these properties of soils, soil fertilization with calcium and so is not required to be made.
However, in order to liming acid character at the places mentioned is the use of calcium compounds.
However, under the influence of certain factors of calcium deficiency in plants is observed. In fruits and storage organs of plants emerging in the calcium flux decreases due to a deficiency of calcium causes problems.
For example
apple speck seen in pain;
tomatoes, peppers, eggplant, blossom end rot is seen in vegetables such as;
For celery darkening of the fruit;
Calcium deficiency in the internal browning of Brussels sprouts has caused damage.
Ornamental plants grown on peat common nutritional problem of calcium deficiency in one of the forms.
All these plant tissues due to transpiration calcium ions formed in the tubes is carried by the movement of water from below to above. Low concentration of calcium ions in the xylem is water or fruit perspiration (transpiration) is low, the amount of fruit reaching calcium ions becomes insufficient and symptoms occur.
Feeding with high ammonium nitrogen in the soil, water deficiency, increased salt concentration reduces the amount of calcium in xylem water. Therefore, these factors lead to rot in tomato is known as the factors.
Soil from a solution of calcium ions are taken up by the root tips transported. Therefore, the low temperature prevents the formation of new roots, factors such as insufficient ventilation can cause deficiency by preventing calcium intake, calcium deficiency in plants can be seen. Immobile calcium is found in phloem tissue.
Therefore previously adsorbed calcium fruit formation period phloem eluting fruit reach is difficult fruit ripeness circuit ground calcium ions based xylem through fruit reach if fruits of calcium deficiency losses will be visible. Fix the same reason calcium good nutritional status analyzing the plant foliage does not provide any benefit. Because the calcium contained in the leaves of fruit is transported to happen. 
For the reasons described above, calcium deficiency is seen in the fruit of the plant to avoid damaging method according to him, ca foliar fertilizer containing calcium is sprayed directly into the fruit.
However, this process should be done after fertilization during fruit growth and should be repeated several times. In this way the occurrence of damage due to a deficiency of calcium in the fruit can be prevented. Deficiency seen in damages after the fruit is not possible to cure it. Peanuts, potatoes or fruits and storage organs in plants grown in soil, but the body can absorb calcium ions directly.
Achieving calcium transpiration in plants and fruits is not connected to xylem transport.
Calcium deficiency slows down the growth of the meristem tissue, deficiency symptoms first manifests itself in the growing point and young leaves. Young leaves are deformed, and black and brown necrosis occurs at the edges of the leaves. Value of the damaged tissue deficiency in the cell walls of a structure that is crooked here.