TaKiMo Tarım Kimyasalları
***

TaKiMo Tarım Kimyasalları
***

Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri
KÜKÜRTLER
Kükürt (S), kalsiyum ve magnezyum ile birlikte, normal ve sağlıklı büyüme için bitkilerin ihtiyaç duyduğu üç ikincil besleyiciden biridir.
İkincil bir besin maddesindeki bir eksiklik, azot, fosfor veya potasyumdaki bir eksiklik kadar zararlıdır.
Kükürt genellikle önemsenmez ve önemsenmez. Azot ve kükürt arasında önemli bir denge vardır.
Yeterli kükürt olmadan, bitkiler azot ve diğer besin maddelerini tam potansiyellerine ulaşmak için verimli bir şekilde kullanamazlar.
Kükürt, tüm bitki proteinlerinin ve bazı bitki hormonlarının hayati bir parçasıdır. Soğan ve sarımsak ailesinde bulunan bazı yağların ve uçucu bileşiklerin oluşumunda da kullanılır.
Bitkiler gereksinim duydukları kükürdün büyük bir bölümünü kökleri aracılığıyla toprak çözeltisinden SO4 ² ̄iyonları şeklinde alırlar.
• Bitkiler az da olsa stomaları aracılıyla atmosferden kükürtdioksit absorbe eder.
• Proteinlerde yada polipeptitlerde kükürdün temel işlevi polipeptit zincirleri arasında disülfit bağını oluşturmaktadır. Klorofilin yapısında yer almamakla birlikte kükürt klorofil sentezinde de etkilidir.
 • Kükürt noksanlığında genç yapraklarda kloroz, damarlar arasında sararma ile başlar ve sararma giderek tüm yaprağa yayılır.
Gelişmenin ilk dönemlerinde kükürt noksanlığı bitkilerde bodur gelişmeye neden olduğu gibi yaprakların küçülmesine, boğum aralıklarının kısalmasına, gövde ve dalların incelmesine de neden olur.
Yaprak yüzey genişliği azalırken yaprak hücreleri küçülür ve sayıları azalır.
Kükürt noksanlığının en belirgin işareti yapraklarda klorofil miktarının azalmasıdır.
Bitkilerde Kükürt Noksanlığı:
Kükürt noksanlığında bitki normaline göre küçük olur.
Özellikle kök gelişmesine göre tepe gelişmesi kükürt noksanlığında daha fazla etkilenir.
Gelişmenin ilk dönemlerinde noksanlık bitkilerde bodur gelişmeye neden olduğu gibi yaprakların küçülmesine, boğum aralıklarının kısalmasına, gövde ve dalların incelmesine neden olur..
Kükürt proteinlerin ve klorofil oluşumu ile ilişkili olduğundan, eksiklik belirtileri azotunkilere benzer.
Kükürt bitki içinde orta derecede hareketlidir, bu nedenle eksiklik belirtileri genellikle daha genç yapraklarda başlar ve zamanla yaşlı yapraklara doğru ilerler, bu da bitkilerin düzgün klorotik hale gelmesine neden olur.
Bir yaprak üzerindeki kükürt eksikliği belirtileri azottakilere benzese de, azot eksikliği en yeni yapraklarda değil, en düşük yapraklarda başlar.