Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri

MOLIBDEN li GÜBRELER

Bitkiler için gerekli besin elementleri arasında toprakta en düşük miktarda bulunan molibdendir.

Normal bir tarım toprağının alınabilir molibden kapsamı çok kaba bir ortalama olarak 0.2 ppm kadardır.

Bununla birlikte bitkilerin molibden gereksinimleri çok düşük olduğundan, çoğu toprakta bulunan molibden miktarı bitkilerin gereksinimini karşılamaya yeterli olmaktadır.

Bu nedenle bitkilerde molibden noksanlığı sık görülen bir durum değildir.

Ancak asit topraklar (pH 5.5'den küçük) üzerinde yetiştirilen bitkilerde kimi hallerde molibden noksanlığı görülmektedir.

Bitkide 0.1 ppm Mo bulunması bitki için yeterli olmaktadır.

Bazı bitkilerin molibden ihtiyaçları nispeten daha yüksektir.

Her şeyden önce, dikotiledon bitkilerin molibden gereksinimleri monokotiledonlara göre daha yüksektir.

Dikotileton bitkiler içerisinde Cruciferae familyası bitkilerinin, özellikle karnabahar molibden gereksinimleri yüksektir.

Asit topraklarda görülen molibden noksanlığı genellikle kireçleme ile giderilir.

Kireçleme ile toprağın pH'mm yükselmesine paralel olarak toprakta bulunan molibden alınabilirliği de artar.

Eğer toprak pH'mm yükseltilmesine gerek duyulmuyor ve bu nedenle kireçleme yapılmayacak ise, molibden gübrelemesi gerekli olabilir.