TaKiMo Tarım Kimyasalları
***

TaKiMo Tarım Kimyasalları
***

Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri
NPK GÜBRELER
•  Damlama, yağmurlama ve salma sulama sistemlerinde başarı ile kullanılır.
•  Suda %100 çözünür tortu bırakmaz.
•  Her bitkiye her dönemde kullanılabilecek değişik tipleri vardır.
(Azot, Dengeli, Fosfor, Potas )
•  Ana besin elementlerinden başka, bitkinin ihtiyacı olan tüm mikro elementleri kleyt halinde içerir.
•  Kleyt yapıcı ajan içerdiğinden toprakta mevcut besinlerin bitkiye yarayışlığını arttırır.
•  Alkali toprakların ve suyun ph ını düşürür.
•  Klor ve sodyum içermez.
• Damla Sulama Gübresi, Seracılıkta ve açık sebzecilikte, çiçekçilik, meyve bahçelerinde kullanılarak ürün miktarını ve kalitesini arttırır.
Kolay ve dengeli kullanım.
Uygulanan besinlerde daha fazla etkinlik.
Gübrenin tam dozda verilmesi ve dağılımı.
İşçilik ve Su kullanımı azalır.
Sulama sistemleriyle gübre verilmesinde çiftçinin en önemli sorunlarından biri sistemin sık sık tıkanmasıdır.
Tıkanma, kullanılan gübrenin tüm çözünmeyip tortu bırakmasından ileri geldiği gibi, suların bıraktığı kireçten de gelebilir.
Damla Sulama Gübresi bu iki sorunu da gideren ideal sulama gübresidir.
suda %100 çözünür, tortu bırakmaz. ayrıca içerdiği kireç çözücü maddeler sudan oluşan kireci çözerek sistemin randımanlı çalışmasını sağlar.
İşçilik, gübre ve mücadele ilaçlarından tasarruf sağlar.
 Azot noksanlığı, azot gübrelenmesi yapılmayan, organik madde bakımından zayıf, kumsal alanlarda rastlanır.
Bu tür bir eksiklik nitrat ilavesi ile kolay ve hızlı bir şekilde giderilebilir. Azot bitki gelişimi için gereklidir.
Yaprak alanını artırarak, toprak yüzeyinin iyi bir şekilde kaplanmasını sağlar ve böylece topraktan rutubet kaybı önlenir.
Aşırı azot gelişimini artırır. Kökte az miktarda ağırlık artışı sağlanmasına karşın şeker oranını düşürür.
En uygun gübre miktarı toprak tipine ve kaldırılan ön bitkiye göre değişir.
Gübreleme ile verilen azot, topraktaki azot kaynağına bir takviyedir.
Azot eksikliğinin belirtileri, toprak sertliğinden dolayı kökün etkin olamaması veya sel nedeniyle kökün havasız kalması durumundada ortaya çıkabilir.
Türkiye toprakları, toprakta azot kaynağı olan organik madde bakımından genellikle zayıftır.

Fosfor, bitkinin generatif organlarında diğer organlara göre daha çok bulunur. Ayrıca fosfor bitkinin daha çok generatif gelişmesi üzerine etkili olan bir element olarak bilinir. Fosfor noksanlığından en çok çiçek, meyve, tohum gibi generatif organlar zarar görür. Bununla birlikte fosfor noksanlığı bitkinin vegetatif gelişmesini de olumsuz etkiler. Fosfor noksanlığı olan bitkilerde büyüme geriler. Tahıllarda başaklanma olumsuz etkilenir. Meyve ağaçlarında sürgün ve tomurcuk oluşumu azalır. Tohum ve meyvenin kalitesi bozulur, olgunlaşma gecikir. Narenciye ve diğer meyve ağaçlarında olgunlaşmadan meyve dökümü görülür. Sebzelerde çiçeklenme azalır. Meyveler küçük kalır, kalitesiz olur.
Fosfor noksanlığında yapraklar genellikle normalden daha koyu yeşil renkli Birçok tek yıllık bitkilerin yaprak ve gövdesinde fosfor noksanlığında kırmızı, kırmızımsı mor renk meydana gelir.
Kırmızı renk, fosfor noksanlığında antosiyanin oluşumunun artmasından kaynaklanmaktadır.
Yapraklarda ve bazı bitkilerde, örneğin mısır bitki gövdesinde görülen kırmızı ve kırmızımsı mor renk fosfor noksanlığının tipik belirtileri olup tanınması kolaydır.
Meyve ağaçlarında fosfor noksanlığı yaşlı yaprakların kahve kırmızımsı kahverengine dönüşmesine ve erken döküme sebep olur.
Fosfor noksanlığı belirtileri önce yaşlı yapraklarda görülür.
Genç yapraklar sağlıklı gibi görünmekte iseler de normalden daha küçük olurlar.
Noksanlığın uzun sürmesi halinde yaşlı yapraklarda kahve renkli nekrozlar oluşur.
Fasulye, patates ve pancar gibi bazı bitkilerde nekrotik lekeler siyah ve siyaha yakın renkte olmaktadır.
Nekrotik oluşumlar daha çok yaprak kenarlarına doğru gelişir. Noksanlığın sürekli olması halinde yapraklar olur ve dökülür.
Bitkilerde potasyum noksanlığı kumlu, hafif tekstürlü topraklar üzerinde yetiştirilen bitkiler daha çok görülür.
Potasyum noksanlığı bitkilerde hemen görülebilir belirtiler çıkarmaz. Önce büyüme oranında bir gerileme olur, ancak daha sonra kloroz ve nekrozlar görülür.
Potasyum noksanlığı belirtileri genelde önce yaşlı yapraklarda görülür.
Çünkü noksanlık durumunda yeni oluşan genç yapraklar yaşlı yapraklardan potasyum desteği yapılmaktadır.
Noksanlık belirtileri birçok bitkide önce yaprak kenarlarında ve uçlarında görülmeye başlar.
Yaprak kenarları önce sararır, daha sonra bu kısımlarda renk koyu kahverengine döner.
Bitkilerde potasyum noksanlığının çok şiddetli olması halinde bu kısımlar siyaha döner, ölür; kuruyarak dökülür.
Özellikle meyve ağaçlarında tipik olarak görülen noksanlık belirtilerinde, yaprak kenarlarının anlatılan şekilde renk değişikliği gösterip ölmesine karşın, yaprağın geri kalan kısmı uzunca bir sure normal yeşil rengini ve görüntüsünü koruyabilmektedir.
Bazı virutik hastalıklarla kuraklık gibi elverişsiz iklim koşullan da yukarıda anlatılan belirtilere benzer belirtiler yaratabilmektedir.
Bu durumda belirtinin potasyum noksanlığından ileri gelip gelmediğini anlamak için yaprak analizlerine başvurulabilir.
Potasyum noksanlığı çeken bitkilerde turgor basıncı düşer ve su stresi olunca bitkiler gevşek dokulu bir hal alırlar.
Kuraklığa ve dona karşı dayanıklılık zayıflar. Aynı şekilde hastalık etmenlerine ve tuzlu toprak koşullarına karşı bitkiler çok daha duyarlı olurlar.
Bitki dokularında ve hücre organellerinde anormal gelişmeler görülür. Bitkide ksilem ve floem dokuların oluşumu geriler.
Dokularda ligninleşme azalır. Bunun sonucu olarak potasyum noksanlığında gövde zayıflar.
Potasyum bitkilerde birçok kalite unsurunu etkileyen bir besin elementidir. Bu nedenle bitkilerde potasyum noksanlığı bitkinin özelliğine göre çeşitli kalite bozulmalarına yol açar.
Özellikle sebze, meyve, tütün ve lif bitkilerinde potasyum noksanlığı kalite özelliklerini çok olumsuz etkiler.
damla sulama gübresi ile iş gücünden ve diğer giderlerden sağlanan ekonomi ve artan verim nedeniyle maliyetin düşmesi net gelirde oldukça büyük bir artış sağlayabilir.
Bu nedenle, ülkemizde öncelikle örtüaltı yetiştiriciliğine geniş bir uygulama alanı bulan damla sulama gübresi turunçgil, bağ ve meyve bahçelerinde, sıraya ekilen bahçe-tarla bitkilerinin (domates, biber, patlıcan, fasulye, çilek, kavun, karpuz, pamuk, mısır, ayçiçeği vb.) sulamasında kullanılmaktadır.
Daha kaliteli ürün ve daha yüksek verim için toprak tipine ve bitkilerin ihtiyacına göre kullanmak verimliliği arttırmada en etkili yoldur.
Tüm bitkilerin değişik gelişme dönemlerinde ihtiyaçları olan besin elementlerini karşılayacak değişik Damla Sulama Gübresi tipleri vardır. her tip golden Drop  azot, fosfor ve potastan başka, bitkinin ihtiyacı olan mikro elementler EDTA kleyti halindedir.
Damla Sulama Gübresi zayıf asit tampon özelliktedir. alkali suların ve toprağın ph ını düşürerek besinlerin, özellikle mikro elementlerin köklerden kolay alınmasına yardım eder.
Damla Sulama Gübresi  diğer gübrelerden farklı olarak kleyt edici ajan içerir ve bu sayede topraktaki besin maddelerinin, özellikle mikro elementlerin köklerden daha kolay ve daha çok alınmasını sağlar.
Damla Sulama Gübresi kuvvetli alkali ilaçlar hariç diğer tüm ilaçlarla kullanılmasında yarar vardır. Çünkü suyu alkali veya toprağı kireçli olan yerlerde kullanılan ilacın belirli miktarı kısa sürede hidrolize olarak bozulur. Halbuki karıştırılmış sulara ilaç ilave edildiği zaman su düşük ph da tamponlanmış olacağından ilacın hidrolize olarak bozulması önlenir ve etkisi yüksek olur.
Damla Sulama Gübresi sulama gübrelerinin çeşitli besin kombinasyonlarına sahip çok değişik tipleri sera ve açık sebze tarımında, çiçekçilik te, meyve bahçelerinde sulama suyu ile uygulanarak üstün kaliteli ve bol ürün alınmasını sağlar.
Damla Sulama Gübresi Türkiye’de ilk defa üretilen hem gübre hem de damlama ve yağmurlama sistemlerinin kirecini temizleyen kombine bir ürün olarak çiftçinin hizmetine sunulmuştur.
Uygulanan su miktarı ve gübre otomatik şekilde kontrol edilebildiği, istenilen miktarda su verilebildiği ve her bitkiye hemen eşit dağıtıldığı için çok iyi bir bitki gelişme göstermektedir.
Bitki sıra aralarının sulanmaması nedeniyle gübre sarfiyatı azalmaktadır, maliyet düşmektedir.
Kontrollü sulama yapılarak bitki besin maddelerinin kök bölgesinden yıkanmasına engel olur.
Rüzgarlı havalarda da damla sulama gübresini kullanabilirsiniz.
Az yağış alan bölgelerde de bitki besinlerinin,  kök bölgesine girmesini garanti altına alan en etkili yoldur.
damla sulama gübresi besin maddelerini yarayışlılığını ve kökler tarafından alımını arttırır.
damla sulama gübresi, sulama suyunda fazlaca seyreldiği için bitki köklerini yanma tehlikesinden uzaklaştıran en emniyetli bir uygulama metodudur. Diğer uygulama şekillerine nazaran daha basit ve uygun bir yöntemdir. Zaman, iş, alet ve enerji tasarrufu sağlar.
Damla sulama ile gübrelemede kullanılan çeşidi, dozajı, ekili ürünün cinsi, çeşidi, toprak tipi, iklim ve beklenen ürün miktarı kıstas alınarak gübreleme yapılır.
ÜRÜN KULLANIM ZAMANI DOZ
MEYVE AĞAÇLARI ve NARENCİYE Meyve tutumundan sonra ilk uygulama ve büyüme döneminde ikinci uygulama yapılır. 250 -300 cc
PANCAR, PATATES İlk çapada ilk uygulama, 15 gün sonra ikinci uygulama yapılır 250 – 300 cc
PAMUK Bitki boyu 10-15 cm olunca ilk uygulama, 15 gün sonra ikinci uygulama yapılır. 250 cc
SERA ve AÇIK TARIM SEBZECİLİĞİ Çiçeklenmeden önce birinci, ve 15 gün aralıklarla ikinci uygulama yapılır. 500 – 700 cc
SOĞAN, SARIMSAK İlk çapada ilk uygulama, 15 gün sonra ikinci uygulama yapılır 700 -1.000 cc
MISIR Bitki boyu 10-15 cm olunca ilk uygulama, 15 gün sonra ikinci uygulama yapılır 250 cc
ÜZÜM Yapraklar fare kulağı kadar oluşunca birinci, salkımlar oluşmaya başlayınca ikinci uygulama yapılır. 250 cc
AYÇİÇEĞİ Bitki boyu 10-15 cm olunca ilk uygulama, 15 gün sonra ikinci uygulama yapılır 250 cc  

Drip Irrigation Fertilizer
• Drip, sprinkler and flood irrigation systems are used with success.
• 100% water soluble does not leave residue.
• Drip and sprinkler system formed in the limestone dissolves and prevents clogging.
• Each plant has different types that can be used in each period.
(Nitrogen, Balanced, Phosphorus, Potash)
• The main nutrient elements other than the plant needs chelate form which contains all the microelements.
• Chelate-forming agent because it contains nutrients available in the soil increases the benefits of the plant.
• Alkaline lowers the pH of soil and water.
• Chlorine and sodium free.
• Drip Irrigation Fertilizer, Greenhouse and open the vegetable, flowers, orchards increases in the quantity and quality of the product using.
Easy to use and stable.
More events applied in foods.
No exact dose and distribution of fertilizer.
Labor and water use is reduced.
drip irrigation with fertilizer supplied labor and other expenses due to the reduction of the cost efficiency of the economy and increasing a sizable increase in net income can provide.
Therefore, in our country, primarily greenhouse cultivation a wide range of applications find the drip irrigation fertilizer, citrus, vineyards and orchards, as sown in the garden-field crops (tomatoes, peppers, eggplant, beans, strawberries, melons, watermelons, cotton, corn, sunflower and so on.) are used in irrigation.
For better quality products and higher yields compared to the type of soil and the plants need to use drop while gold is the most effective way in increasing productivity.
Nitrogen deficiency, which made ​​nitrogen fertilization, poor in organic matter, are found in the sandy areas. With the addition of a lack of this type of nitrate can be removed easily and quickly. Nitrogen is necessary for plant growth. Leaf area, increasing the coverage of the soil surface in a good way, and thus preventing moisture loss from the soil. Excess nitrogen increases the development. Stem Although a small amount of sugar, reduce the rate of weight gain is provided. Optimal amount of fertilizer pre-plant soil varies according to the type and removed. The nitrogen fertilization, soil nitrogen supply is a supplement. Nitrogen deficiency symptoms, soil hardness is due to the inability to effectively stem or root suffocation due to flooding may occur in the case.
Phosphorus in the plant's reproductive organs are more likely than other organs . In addition, the plant phosphorus more effectively on an element which is known as generative growth . Phosphorus deficiency most from flowers, fruits, seeds , such as generative organs are damaged . However , phosphorus deficiency is also negatively affect the plant's vegetative growth . Phosphorus deficiency in the plant growth decline. The grains are negatively affected in the heading . Formation of shoots and buds of fruit trees is reduced. Deteriorating the quality of the seeds and fruit ripening is delayed. From the fruit ripening in citrus and other fruit trees are seen casting . In vegetables, flowering is reduced. Fruit remains small , would be of poor quality .
Phosphorus deficiency is usually darker than normal green color in the leaves many single year in the leaves of plants and phosphorus deficiency in the body , red, reddish purple color occurs. Red color in phosphorus deficiency is due to the increase in anthocyanin formation . In sheets and in some plants , such as maize , red and reddish purple color seen in the body of the typical symptoms of phosphorus deficiency is not easy to identify . Phosphorus deficiency in fruit trees of old leaves to turn brown to reddish coffee and cause premature breakdown .
Phosphorus deficiency symptoms are seen in older leaves first . While it is not as healthy young leaves also become smaller than usual . In case of lack of long brown necrosis occurs in older leaves . Beans, potatoes and beet necrotic spots in certain plants , such as black and black is close to the color . Necrotic tissue develops mostly toward the edges of the leaves . In case of lack of leaves would have to be sustained and poured .
Potassium deficiency in plants, sandy , light textured soils are more visible on the crops grown . Potassium deficiency symptoms in plants give off visible immediately . First, the growth rate would be a setback , but then chlorosis and necrosis are observed.
Potassium deficiency symptoms are usually seen in older leaves first . Because in case of deficiency of the newly formed young leaves, old leaves are made of potassium supplementation .
Before the leaves of many plants deficiency symptoms begin to appear around the edges and ends . Yellowing of leaf edges first , then turns into dark brown color in these areas .
In case of very severe potassium deficiency in plants of this part turns black , die , dry up and fall off. Deficiency symptoms typically seen in particular fruit trees , leaves showing discoloration edges as described had died, but leaves the rest of the normal green color, and image for a long time can be maintained .
Some viral diseases and adverse climatic conditions such as drought also can create symptoms similar to the symptoms described above . Potassium deficiency symptoms in this case are drawn from the leaf analysis to understand consulted.
Potassium deficiency in plants attracting turgor pressure drops and water stress when they become loose textured plants . Drought and frost resistance is weakened. In the same way plants against pathogens and saline soil conditions become much more sensitive . Abnormal developments in plant tissues and organelles is observed. Plant xylem and phloem tissue formation is decreased . The decrease in tissue ligninleş . As a result, the body of Potassium deficiency weakens
Potassium in plant nutrients is affecting the quality of many elements . Therefore, potassium deficiency in plants varied according to the nature of the plant leads to quality degradation . Especially vegetables, fruits, tobacco and fiber quality characteristics of plants very negative effects of potassium deficiency .