TaKiMo Tarım Kimyasalları
***

TaKiMo Tarım Kimyasalları
***

Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri
POTASYUMLU GÜBRELER
•  Ürünün RENK ve AROMA sını AĞIRLIK ve KALİTE sini İRİLİK ve SERT liğini belirleyen potasyumu yüksek oranda içerir.      
•  Özellikle meyve ve sebze yapraklarında görülen yaprak kenarındaki kurumayı önler ve ürün artışını sağlar.
•  Potasyumlu yaprak gübresi, potasyum noksanlığına bağlı su stresi, kuraklığa ve dona bağlı olumsuz etkileri ortadan kaldırır.
•  Bitkilerdeki ksilem ve floem doku oluşumunu en yüksek düzeye çıkardığı için gövde zayıflığına bağlı ürün kayıpları yaşanmaz.
•  Potasyumlu yaprak gübresi özellikle sebze, meyve, tütün, baklagil, pamuk, narenciye ve lifli bitkilerdeki kalite özelliklerini çok olumlu etkiler.
•  Daha ağır meyve, daha kaliteli sebze, daha dolgun dane ve daha iri yumru için Potasyumlu yaprak gübresi yeterlidir.
•  İçeriğinde bulunan doğal aminoasit  ve enzimler kalitesini belgeleyen en önemli unsurdur.
•  Potasyumlu yaprak gübresi her türlü zirai ilaçla karıştırılabilir.
Potasyum noksanlığı kumlu, hafif tekstürlü topraklar üzerinde yetiştirilen bitkiler daha çok görülür. Potasyum noksanlığı bitkilerde hemen görülebilir belirtiler çıkarmaz. Önce büyüme oranında bir gerileme olur, ancak daha sonra kloroz ve nekrozlar görülür. Potasyum noksanlığı belirtileri genelde önce yaşlı yapraklarda görülür. Çünkü noksanlık durumunda yeni oluşan genç yapraklar yaşlı yapraklardan potasyum desteği yapılmaktadır. Noksanlık belirtileri birçok bitkide önce yaprak kenarlarında ve uçlarında görülmeye başlar. Yaprak kenarları önce sararır, daha sonra bu kısımlarda renk koyu kahverengine döner.
AŞAĞIDAKİ BELİRTİLERİ GÖRDÜĞÜNÜZDE ARAMAKTAN ÇEKİNMEYİN.
Elmada potasyum noksanlığında, yapraklarının kenarlarında esmer ve kahve renkli kloroz oluşur ve bu bölgeler kurur.
Buna karşılık yapraklar bu haliyle ağaç üzerinde çok uzun süre kalabilirler.
Meyveler küçük ve soluk, kalın kabuklu olurlar.
Şeker miktarı az ve tadı ekşi olur. 
Elma ağaçlarında potas eksikliğinde evvela yapraklarda sararma başlar, sonra kahverengi olan yapraklar tamamıyla kuruyup ölür.
Kurak senelerde potas eksikliği daha fazla zararlı olur.
Potasyum ağaçların fotosentez, nişasta ve şeker yapmasında tesiri olan bir elemandır.
Çiçek gözlerinin teşekkülünde rol oynadığı için dolayısıyla potasyum periyodisiteyi önler.
Armutta potasyum noksanlığında, yaprakların sarımsı yeşil renkli olur ve tipik bir şekilde kıvrılma gösterirler.
Yaprak kenarlarında potas noksanlığının tipik belirtisi olan nekrozlar oluşur. 
Armutta Potasyum noksanlığının çok şiddetli olması halinde bu kısımlar siyaha döner, ölür; kuruyarak dökülür.
Özellikle meyve ağaçlarında tipik olarak görülen noksanlık belirtilerinde, yaprak kenarlarının anlatılan şekilde renk değişikliği gösterip ölmesine karşın, yaprağın geri kalan kısmı uzunca bir sure normal yeşil rengini ve görüntüsünü koruyabilmektedir.
Potasyum organik bileşiklerle kompleksler oluşturur. Metabolizmayı geliştirir, bitkilerin kuraklığa karşı direncini arttırır.
Yeterli potasyum içeriği ile yapraklarda, hücre özütünün ozmotik basıncını arttıran ve bitkilerin hafif donlara karşı direncini arttıran birçok şeker oluşur.
Potasyum protein sentezi süreçlerinde, fotosentezde, enzimatik reaksiyonlarda çok önemlidir.
Potasyum eksikliği yaprakların sararması ve daha sonra yaprak bıçağının bölümlerinin ölümü ile kendini gösterir.
Tabakanın kenarlarında bir kurutma dokusu kenarı görünür - bir kenar “yanma”. Şiddetli potasyum açlığı ile bitki kısa internodlarla bodurlaşır, sürgünler zayıflar.
Kiraz, kayısı ve şeftali gibi taş çekirdekli meyve ağaçlarında potasyum noksanlığı yapraklarda kıvrılma ve kırmızımsı kahve lekelerle beliren belirtilere neden olur.
Sürgün uçlarında ölme, zayıf çiçek ölçümü ve normalden küçük meyveler olur. 
Kirazda potasyum noksanlığında, yaşlı yaprakların kenarlarında, yanıklık şeklinde gözlenir.
Yaprakların uçları kıvrılır.
Yaprak ayasındaki nekrotik alanlar, sağlam dokudan belirgin bir sınır çizgisiyle ayrılır.
Kurak mevsimlerde, belirtinin şiddeti de artar. Meyve gözü oluşumu çok azalır.
Bu noksanlığa, topraktaki potasyum yetersizliği, topraktaki katyon değişim kapasitesinin düşük olması neden olabilir.
Narenciyede potasyum noksanlığında, narenciye çeşitlerinde yaprak kenarlarında sarımsı kahve renkli nekrozlar oluşur, geriye doğru kıvrılma ve olgunlaşmadan dökülme görülür.
Meyveler normalden küçük, ince kabuklu ve asidik olurlar 
Alt yaprak yüzeyine, özellikle limon üzerine vida tipi bir kıvrılma daha yaygındır.
Birçok kez, meyveler uzunlamasına yönde daha fazla büyümeye ulaşır ve meyve büyümesini ekvatoral olarak kısıtlar; sonunda meyveler eliptik şekle döner.
Elementel antagonizmaya bağlı kireçli topraklarda ve yüksek azot oranlarıyla büyük meyve mahsullerinin üretildiği potasyum eksikliğinin olması muhtemeldir.
Nadiren gözlenen bir yeşillik bronzlaşması bazen, özellikle limonlarda gözlenebilir.
Potasyum eksikliği, kadaverin, asit invertaz, lizin, histidin, arginin karboksilaz ve karbamil putresin amin hidrolaz ve piruvat kinazın azalmış aktivitesi ile ilişkilidir.
Bunlar, turunçgillerde potasyum eksikliğinin tesis edilmesi için yararlı biyokimyasal belirteçler olarak kabul edilir.
Asmada potasyum noksanlığında, yapraklarında da yaprak kenarlarında sararma ve kahverengileşme görülür.
Çiçeklenme zayıf meyve tutumu az ve meyveler ekşi olurlar. 
Potasyum organik bileşiklerle kompleksler oluşturur.
Metabolizmayı geliştirir, bitkilerin kuraklığa karşı direncini arttırır.
Yeterli potasyum içeriği ile yapraklarda, hücre özütünün ozmotik basıncını arttıran ve bitkilerin hafif donlara karşı direncini arttıran birçok şeker oluşur.
Potasyum protein sentezi süreçlerinde, fotosentezde, enzimatik reaksiyonlarda çok önemlidir.
Potasyum eksikliği yaprakların sararması ve daha sonra yaprak bıçağının bölümlerinin ölümü ile kendini gösterir.
Tabakanın kenarlarında bir kurutma dokusu kenarı görünür - bir kenar “yanma”. Şiddetli potasyum açlığı ile bitki kısa internodlarla bodurlaşır, sürgünler zayıflar.
Ceviz ağaçlarında potasyum noksanlığı yapraklarda kıvrılma ve kırmızımsı kahve lekelerle beliren belirtilere neden olur.
Sürgün uçlarında ölme, zayıf çiçek ölçümü ve normalden küçük meyveler olur.
Potasyum noksanlığı çeken cevizde turgor basıncı düşer ve su stresi olunca bitkiler gevşek dokulu bir hal alırlar.
Kuraklığa ve dona karşı dayanıklılık zayıflar. Aynı şekilde hastalık etmenlerine ve tuzlu toprak koşullarına karşı bitkiler çok daha duyarlı olurlar.
Bitki dokularında ve hücre organellerinde anormal gelişmeler görülür. Bitkide ksilem ve floem dokuların oluşumu geriler.
Dokularda ligninleşme azalır. Bunun sonucu olarak potasyum noksanlığında gövde zayıflar.
Potasyum cevizde birçok kalite unsurunu etkileyen bir besin elementidir. Bu nedenle cevizde potasyum noksanlığı bitkinin özelliğine göre çeşitli kalite bozulmalarına yol açar.
 Patateste potasyum noksanlığında, yapraklar koyu yeşil üzerinde metalik bronz renklidir.
Bitki bodur ve çalımsı bir görüntü hal alır. Yaşlı yaprakların kenarlarında renk alır. Yaprak ayasında başlangıç da toplu iğne başı büyüklüğünde, kahve renkli lekeler görülür, bu lekeler daha sonra büyüyerek yaprak yüzeyini kaplar.
Yapraklarda kıvrılmalar görülür. Patates yumrularının üzerinde siyah noktalar oluşur.
Potasyum noksanlığı yumrunun iç kısmında da kahverengileşmeye neden olabilmektedir, ancak bunu bor noksanlığından ileri gelen ve kahverengi öz denilen problemle karıştırmamaya dikkat edilmelidir.
Potasyum eksikliği patates yumrusunda kuru madde ve nişasta miktarının azalmasına neden olduğu gibi, aynıca potas eksikliği olan yumrularda kesildikten sonra, bir saat gibi kısa bir sure içinde kararma başlamasına karşılık, potasyum beslenmesi tam olan bitkilerin yumrularında iki gün sonra dahi böyle bir durum görülmez.
Pamuk bitkisinde potasyum noksanlığında, yaprak kenarlarında ve damar aralarında sarımsı yeşil lekelerle kendini belli etmeğe başlar.
Bu bölgelerdeki hücreler olur ve yaprak sarımsı kahve, kırmızımsı kahve renkli bir görüntü alır.
Yaprak kenarları ve uçları aşağı yukarı kıvrılır.
Erken yaprak dökümü görülür.
Kozalarda gayri muntazam bir oluşum görülür ve olgunlaşmadan dökülme olur.
Lif kalitesi de olumsuz etkilenir. Normal olarak potasyum eksikliği yaşlı yapraklarda görülmesine karşılık, bazen genç yapraklarda da rastlanmaktadır. 
Mısır bitkisinde potasyum noksanlığında, boğum aralarının kısalarak bitkinin bodur kalmasına neden olur ve ince bir gövde oluşur.
Yaşlı yaprakların uç ve kenarlarında kloroz ve kuruma görülür.
Kloroz zamanla yaprak içlerine ilerler.
Koçanların uç kısımlarında gelişmenin zayıf olduğu dikkati çeker. 
Domateste potasyum noksanlığında yapraklar genelde koyu yeşil renkli olup yaşlı yapraklar griye çalan yeşil renktedir.
Yaşlı yapraklarda beyazımsı açık sarı noktalar halinde nekrozlar oluşur. Gövde ince, zayıf ve noksanlığın şiddetli olduğu durumlarda pek çok tarla domateslerinde ise daha az görülen lekeli olgunluk (blotchy ripening) potasyum noksanlığı ile ilgili bulunmakta ve potasyum uygulaması ile giderilmekte veya azaltılabilmektedir.
Lekeli olgunluk (blotchy ripening) probleminin potasyum yetersizliği yanında, magnezyum yetersizliği ve kalsiyum fazlalığı ile ilgisi olduğu konusunda görüşler bulunmaktadır.
Yapraklarda ve meyvede (K+Mg) / Ca oranı büyüdükçe lekeli olgunluğun azaldığını tespit etmişlerdir.
Lekeli olgunluk (blotchy ripening) probleminin görülme sıklığının domates çeşidi ile de yakından ilgisi bulunmaktadır. 
Pancar bitkisinde potasyum noksanlığında yapraklar mavimsi yeşil renkli ve aşağı doğru kıvrık olurlar.
Damar aralarında sarıdan kırmızımsı kahveye kadar değişen tonlarda renk açılmaları olur.
Renk değişiklikleri yaşlı yapraklardan ve yaprak kenarlarından başlayarak ilerler sonunda yapraklar solar ve ölürler. 
Hıyar bitkisinde potasyum noksanlığında yapraklar damarlar civarında mavimsi yeşil renkte, yaprak kenarları ise bronza kayan renk değişimleri vardır.
Genç yapraklar dalgalı bir hal alırlar.
Nekrozlu yapraklar sarımsı kahve ve kahverengine döner ve kenarlardan başlayarak kuruma görülür.
Meyve yumuşak ve gövde tarafı ince olur. 
Marulda potasyum noksanlığında, bitkide yapraklar koyu yeşil ve bazen benekli olur.
Yaşlı yaprakların uçlarından başlayarak yayılan lekeler şeklinde kloroz görülür.
Antosiyan kapsamı yüksek olan çeşitlerin yaprak kenarları ve uçlarında renk morumsu kahveye döner.
Bitki küçük ve gevşek olur, göbek doldurma zayıf olur. 
Soğanda potasyum noksanlığında, yaşlı yapraklar orta derecede klorozludur, solgunluk görülür ve erken ölürler.
Bas oluşumu zayıf ve kalitesi düşük olur 
Burada değinilmeyen diğer bitki türlerinde de potas noksanlığı genelde tarif edilene benzer belirtilerle kendini belli eder..
Potasyum bitkilerde birçok kalite unsurunu etkileyen bir besin elementidir. Bu nedenle potasyum noksanlığı bitkinin özelliğine göre çeşitli kalite bozulmalarına yol açar. Özellikle sebze, meyve, tütün ve lif bitkilerinde potasyum noksanlığı kalite özelliklerini çok olumsuz etkiler.
Noksanlığın çok şiddetli olması halinde bu kısımlar siyaha döner, ölür; kuruyarak dökülür. Özellikle meyve ağaçlarında yok tipik olarak görülen noksanlık belirtilerinde, yaprak kenarlarının anlatılan şekilde renk değişikliği gösterip ölmesine karşın, yaprağın geri kalan kısmı uzunca bir sure normal yeşil rengini ve görüntüsünü koruyabilmektedir.
Bazı bitki türlerinde, örneğin üçgüllerde potasyum noksanlığı belirtileri yaprak kenarlarında görülmeyip, yaprak üzerinde düzgün olmayan bir şekilde dağılmış nekrotik lekeler şeklinde görülür. 
Bazı virutik hastalıklarla kuraklık gibi elverişsiz iklim koşullan da yukarıda anlatılan belirtilere benzer belirtiler yaratabilmektedir. Bu durumda simptomun potasyum noksanlığından ileri gelip gelmediğini anlamak için yaprak analizlerine başvurulabilir.
Potasyum noksanlığı çeken bitkilerde turgor basıncı düşer ve su stresi olunca bitk­iler gevşek dokulu bir hal alırlar. Kuraklığa ve dona karşı dayanıklılık zayıflar.
Aynı şekilde hastalık etmenlerine ve tuzlu toprak koşullarına karşı bitkiler çok daha duyarlı olurlar. Bitki dokularında ve hücre organellerinde anormal gelişmeler görülür. Bitkide ksilem ve floem dokuların oluşumu geriler. Dokularda ligninleşme azalır. Bunun sonucu olarak potasyum noksanlığında gövde zayıflar.
ÜRÜN ADI KULLANMA DÖNEMİ DOZ
NARENCİYE Meyve tutumu, meyvelerin büyümesi ve hasat öncesine kadar 2 uygulama 200-300 gr
MEYVE AĞAÇLARI Meyve bağlama ve hasat öncesine kadar 2-3 uygulama 150-200 gr
CEVİZ, KAYISI, ERİK  ŞEFTALİ Meyve bağlama, büyümesi ve renk yapma dönemine kadar 200-300 gr
PAMUK Tarak öncesi ve sonrası 15 gün ara ile 1 -2 uygulama 200- 250 gr
ÇİLEK Çiçek öncesi ve meyveli dönemde 15 gün ara ile 3 uygulama 200- 250 gr
BAĞ Meyve bağlama, büyümesi ve renk yapma dönemine kadar 2-3 uygulama 200-300 gr
SEBZELER Meyveli dönem başlangıcından hasat sonuna kadar 2 -4 uygulama. 100-200 gr
AYÇİÇEĞİ Bitki boyu 20- 25 cm’e erişince 10-15 gün arayla 2-3 uygulama 200-250 gr
MISIR Meyve oluşumu öncesi ve sonrasında 1-2 uygulama 200-250 gr
FINDIK Çiçek öncesi, bıyık atma ve iç bağlama döneminde 3 uygulama 200-300 gr
HUBUBAT Kardeşlenme dönemi sonrası tek uygulama 200- 250 gr
PATATES Bitki boyu 20-25 cm’e erişince 15 gün arayla 2-3 uygulama 200- 250 gr
KAVUN, KARPUZ Kol atımından sonra, hasat öncesine kadar 2 uygulama 200- 250 gr
ŞEKER PANCARI İlk çapadan sıralar kapanıncaya kadar 2 uygulama 200- 250 gr
MUZ Oluşum öncesi ve sonrası 2 uygulama 200- 300 gr

GOLDEN Leaf Potassium Fertilizer  
• the weight of the product color and flavor and quality determine the grain size and hardness of the high rate of potassium
• in particular fruits and vegetables in the leaves at the side of the leaf and the product gives rise prevent drying.
• Golden Hoop foliar fertilizer, potassium due to a deficiency of water stress, drought and frost eliminates the negative effects connected .
• Plant xylem and phloem tissue formation in the interests of high -level production losses because of weakness of the body to live.
• Golden Hoop foliar fertilizer, especially vegetables, fruits, tobacco, cotton, citrus fruit, and fiber plants is a very positive impact on the quality attributes.
• The heavier the fruit, the better quality vegetables, fuller and more coarse grain Golden Hoop foliar fertilizer is enough to bump.
• Contains natural amino acids and enzymes found in the document the quality is the most important factor.
• Golden Ladle all kinds of foliar fertilizer mixed pesticides.
Potassium deficiency sandy, plants grown on light textured soils are more apparent. Potassium deficiency symptoms in plants does not emit visible immediately. First, the rate of growth would decline, but then chlorosis and necrosis are observed. Potassium deficiency symptoms usually occur in older leaves first. Because the newly formed young leaves are done in case of lack of support from older leaves potassium.
Deficiency symptoms begin to appear before the edges of the leaves in many plants and terminals. Before the leaves turn yellow edges, and then turns into a dark brown color in these parts.
These parts will turn black in the case of very severe deficiency, dies; poured dry up. In particular, no deficiency symptoms typically seen in fruit trees, as described in spite of the death of leaf margins show a change in color, the rest of the leaves for a long period of time can maintain its normal green color and image.
Some plant species, such as clover leaf margins in görülmeyip the symptoms of potassium deficiency, distributed in an uneven manner appear as necrotic spots on the leaves.
Potassium is a nutrient in plant quality affecting many aspects. Therefore, quality degradation can lead to a variety of plants characterized by the potassium deficiency. Especially fruits, vegetables, tobacco, and features a very negative impact on the quality of the fiber plant potassium deficiency.
Apply GOLDEN LADLE you see the following symptoms.
Apple leaf chlorosis at the edges of the formed brown and brown and dry regions. In contrast, the leaves may remain in this state for too long on the tree. Fruits are small and pale, become thick-skinned. The amount of sugar becomes less and taste sour.
Pear leaves become yellowish green in color and show typically curl. Necrosis occurs with typical symptom of potash deficiency in leaf margins.
Cherry, apricot and potash deficiency in leaf curl in stone fruit trees such as peach and causes symptoms that appear with reddish brown spots. Killed in shoot tips, measurement and weak flower is smaller fruits than normal.
Yellowish brown color of the leaf edge necrosis occurs in citrus fruits, is seen curled backwards and spills before they mature. Fruits are normally small, thin-skinned and become acidic.
Yellowing and browning of leaf edges in vine leaves appear. Flowering poor fruit set and fruit become less sour.
Potassium deficiency in maize plants knuckles causes stunting of intermediate and narrowed down to a thin body. Chlorosis and drying of older leaves on the tips and edges of the display. Once inside the leaf chlorosis progresses. Noteworthy development in the ends of the cob is weak.
Potassium deficiency in cotton plants at leaf margins and veins begin to argue among themselves with yellowish-green spots. These regions would be cells and leaves yellowish brown, reddish brown is a color image. Leaf edges curl up and down and ends. Early defoliation occurs. A non-uniform formation of cocoon and becomes visible loss of maturation.
Life quality is affected negatively. Normally seen in response to potassium deficiency old leaves are sometimes seen in the young leaves.
Potassium deficiency in tomato leaves are usually dark green older leaves are grayish green color. Necrosis occurs in older leaves whitish pale yellow spots. Body thin, weak and where the deficiency is severe in many fields related to tomato spotted there with less maturity and potassium deficiency is compensated for by potassium application or can be reduced.
Besides stained maturity of potassium deficiency problems, magnesium deficiency and calcium excess of opinion that to do with. Leaves and fruits (K + Mg) / Ca ratio is found that grows stained maturity is low. Closely associated with the incidence of tomato spotted the problem has to do with maturity.
Cucumber plants in potassium deficiency in the bluish green leaves around the veins, leaf edges are floating the color changes to bronze. Young leaves turn to a floating state. Necrotic leaves appear dry and brown and the edges starting from the returns to yellowish brown. Fruit becomes soft and thin body side.
Darker green leaves of lettuce plants and sometimes spotted. Chlorosis appear as spots spread starting from the ends of the old leaves. The scope of anthocyanins turns purplish color varieties of coffee in the high leaf edges and tips. The plant is small and loose, belly filling is weak.
Older leaves have a mild onion klorozl, wilt appear and die early. Push the formation of the weak and the quality is low.
Bluish green leaves and are curved downward in potassium deficiency in sugar beet plants. Vessels would have to open them in tons of colors ranging from yellow to reddish brown. Color changes leaves wilt and die eventually move starting from the older leaves and leaf margins.
Potato leaves are dark green on metallic bronze color. Plants become stunted and boy grows takes a picture. Gets the color at the edges of older leaves. At the beginning of the month pinhead-sized leaves, brown spots are seen, these spots later grew leaf surface vessels. Is seen in the leaves curl. Black spots are formed on the potato tuber.
Potassium deficiency can lead to the interior of the tuber browning, but be careful not to confuse it with the problem called elders and brown pith from boron deficiency. As well as lead to a reduction in dry matter and amount of starch in potassium deficiency potato tubers, after being cut tuber with the same lack of potash, corresponds to the start browning within a short period of time such as an hour, in such a situation not seen even two days after the bump full of the plant potassium nutrition.
Also in other plant species not covered here potash deficiency usually manifests itself with symptoms similar to those described.
Some viral adverse climatic conditions such as drought and disease may create symptoms similar to the symptoms described above. In this case, you may refer to the leaf analysis to determine whether some of my symptom forward from potassium deficiency.
Turgor pressure in plants suffering from potassium deficiency and water stress is reduced when plants absorb a loose-textured state. Weak resistance to drought and frost. Likewise plants against pathogens and soil conditions are much more sensitive to salt. In plant tissue and cell organelles appear abnormal developments. The formation of xylem and phloem tissue in the plant declined.
Aspects of lignin deposition in tissues is reduced. As a result, the weakened body of potassium deficiency.