Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri

PROTEINATE sıvı organik gübre

PROTEINATE sıvı organik gübre,  Bitkideki, hem besin verimliliğini hem de organik madde içeriğini artırır;

PROTEINATE sıvı organik gübre,  Bitkiyi kimyasal girdilere bağımlılığı azaltan organik madde ile besler;

PROTEINATE sıvı organik gübre,  Bitki büyümesini beslemek için toprağın verimliliğini sağlamak ve korur;

PROTEINATE sıvı organik gübre,  Biyolojik aktivitenin ve toprakların biyolojik çeşitliliğinin arttırır;

PROTEINATE sıvı organik gübre,  Üretimin yanı sıra verimin kalite niteliklerini arttırır;

PROTEINATE sıvı organik gübre,  Daha sağlam mahsul üretmek için besin kullanımının verimliliğini arttırır;

PROTEINATE sıvı organik gübre,  Bitkilerin dinamik ihtiyaçlarına cevap olarak besin maddelerinin yavaş salınımını kolaylaştırır;

PROTEINATE sıvı organik gübre,  Bitkileri daha esnek ve kuraklığa dayanıklı hale getirmek için su kullanım verimliliğini arttırır;

PROTEINATE sıvı organik gübre,  Çiftçiliği en aza indirerek tarım ve koruma ekosistemlerinin etkisini azaltır.

Organik madde                                     :% 30 

Organik karbon                                     :% 13 

Organik azot                                         :% 1,5 

Suda çözünür potasyum oksit(K2O)    :% 1,5 

Serbest aminoasitler                             :% 6 

pH aralığı                                              : 3.8 – 5.8

Proteinate ®  Bitkilere avantajları: 

Büyümeyi teşvik edici hormonların salınması nedeniyle kök çoğalmasını arttırır.

Çünkü organik gübre, yararlı mikroorganizmaların toprağa ve bitkilere girmesine neden olan zararlıları bastırma ve / veya kontrol etmede biyo-kontrol önlemi olarak çalışan mikrobik bir aşılayıcıdır.       

PROTEINATE ® sıvı organik gübre, fotosentezi teşvik eder ve bitkilerin canlılığını güçlendirir, böylece kuraklığa, taşkınlara ve aşırı sıcaklıklara dayanma yeteneklerini arttırır.

PROTEINATE ® sıvı organik gübre, Çiftçilere Avantajları:

Bitki verimliliğini arttırır ve mahsulde büyüme, çiçeklenme, meyve gelişimi ve olgunlaşmayı destekler.

Mahsul verimini artırabilir ve mahsul kalıntısından kaynaklanan organik maddenin parçalanmasını hızlandırmanın yanı sıra mahsul kalitesini de artırabilir. 

Toprağın doğal yaşam alanını korur.

Ürün verimini artırır, kimyasal azot ve fosforu değiştirir ve bitki büyümesini uyarır. 

ORGANİK GÜBRE KULLANMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Organik gübrelerin bazıları tamamen özgecil, bazıları da çok daha fazla konu ile ilgilenen birkaç yararı vardır.

(Özgecil:

1. başkalarının iyiliği için elinden geleni esirgememe durumu.

2. Felsefe terimi, başkalarının iyiliğine çalışmayı yaşam ve ahlak ilkesi yapan.),

Her şeyden önce, inorganik gübrelerin çoğu, sadece iyi bilinen üçlüyü, azot (N), fosfor (P) ve potasyum (K) 'yı sağlar.

Makro besinler olarak bilinen bu üçünün gerçekten diğerlerinden daha fazla miktarda olması gerekir, ancak bunlar bitkilerin ihtiyaç duyduğu onüç besleyiciden sadece üçüdür.

İkincil besinler, kalsiyum, kükürt ve magnezyum olarak nitelendirilen üç kimyasal,  

İz besinler, demir, çinko, bor, manganez, klor, bakır ve molibden olduğu göz ardı edilmemelidir.

Bunlara makro besinlerden çok daha küçük miktarlarda ihtiyaç duyulurken, yine de kaliteli, albenili, iri,sert meyveler için gereklidir.

PROTEINATE ® sıvı organik gübre, büyümeyi, çiçeklenmeyi ve bol miktarda hasatı teşvik etmek için tasarlanmış çok çeşitli doğal ve organik gübreler taşır. 

Bitkilerin diğer besinleri topraktan alabilmesi için bitkinin organik madde ihtiyaçlarını karşılar, sağlıklı bir bitki gelişmesini sağlar. 

Sağlıklı bitki, kök ve stomalar ile bitkiler için erekli iz elementlere kolaylıkla ulaşır.

UNUTMAYIN BİTKİ BESLEME UZMANLIKTIR 

Ancak zamanla ve çeşitli şekillerde, kimyasal gübreler bitkilerin besin alma yeteneklerini engelleyebilir.

Çeşitli nedenlerden dolayı, bitkilerin çoğu kimyasal gübrelerde bulunan ikincil ve mikro besinlere erişmede zorlanır.

Bunun birçok nedeni vardır.

Aşağıdaki resimde anlatıldığı gibi, bitki birçok zorlukla karşılaşır.

Kimyasal gübrelerde bitkiler tarafından zor alınabilir, bunun nedenlerinden biride gübrenin bitki tarafından alınabilir formda olmamasından dolayı olabilir.  

Bir diğer nedende, bitkinin sadece organik veya iz element beslenmesidir.

Nasıl, insanlar sadece damardan beslendiğinde, sindirim sistemi zayıflarsa, tek tip beslemede bitkilerde zayıflamaya yol açacaktır. 

Onun için bitki besleme uzmanlıktır.

Bugün artık hastalık ve tıp uzmanlık alanları çok çeşitli ise, tarımda da bitki besleme, hastalıklar, zararlılar, damla sulama, alet ve ekipmanlar gibi birçok konuda firmalar ve teknik ekipler uzmanlık alanlarını seçmişler ve buna teknik ekiplerini yetiştirmişlerdir.

Artık her konuda uzmanlık günümüz dünyasında geçerli değildir, kabulde görmemektedir.

Organik gübrelerin sürdürülebilir tarımda kullanılması çiftçilere, yetiştiricilere, tüketicilere ve çevreye birçok yönden fayda sağlar.

Topraktaki hem besin verimliliğini hem de organik madde içeriğini artırmak;

Toprağı kimyasal girdilere bağımlılığı azaltan organik madde ile beslemek;   

Bitki büyümesini beslemek için toprağın verimliliğini sağlamak ve korumak;

Biyolojik aktivitenin ve toprakların biyolojik çeşitliliğinin arttırılması;

Üretimin yanı sıra verimin kalite niteliklerini artırmak;

 

Daha sağlam mahsul üretmek için besin kullanımının verimliliğini artırmak;

Bitkilerin dinamik ihtiyaçlarına cevap olarak besin maddelerinin yavaş salınımını kolaylaştırmak;

Bitkileri daha esnek ve kuraklığa dayanıklı hale getirmek için su kullanım verimliliğini artırmak;

Çiftçiliği en aza indirerek tarım ve koruma ekosistemlerinin etkisini azaltmak.

Toprağın organik madde içeriğini iyileştirerek ekin erozyona karşı direncini arttırır.

Doğal hammaddeleri dahil ederek kaynak kullanım verimliliğini arttırmak.

BİTKİ, BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİ NEDEN ZOR ALIR?

Çünkü toprak pH'sı ya çok yüksektir ya da çok düşüktür. 

Genelde topraklarımızın pH'sı çok yüksektir.

Yani kireç oranı yüksektir.

Kireç bütün mineralleri bağlar.

Kireç aynı şekilde topraktaki mineral ve organik maddeleri de yok eder. 

Mineralleri ve organik maddesi olmayan topraklarda bitkiler zayıf kalır.

Zayıf kalan bitkilerde sürgün gelişmez, bitkiler küçük kalır, böyle bitkilerde meyve az ve meyve kalitesi düşük olur.

Aynı zamanda yüksek kireç ve pH'nın olduğu yerlerde azot, fosfor ve potas kolay alınırken bunların fazlalığı demir, çinko, magnezyum gibi besinlerin alınmasını engeller.  

Yapraktan uygulandığı için, topraktaki bütün olumsuzlukların önüne geçer, kısa sürede (on beş, yirmi dakikada bitki bünyesine girmiş olur.) etkisini gösterir.

Topraktaki kireci, alınabilir kirece çeviren CANTEX ROOT topraktan uyguladığınızda, Proteinate ® bitki hücre özsuyunu hızlandırdığı için, bitki kökleri ile de toprakta serbest kalan mineralleri kullanır.

BİTKİ BÜYÜMESİNDE GÜBRE ROLÜ

Gübreler, genellikle doğru olmayan bitki besinleri olarak adlandırılır. 

Aslında, havadaki karbondioksit ve topraktaki su, güneş ışığının varlığında, bitkinin asıl beslenmesini yapan “Fotosentez” adı verilen bir işlemle şekere ve karbonhidratlara dönüşür.

Gübre vitaminlere çok daha benzer.

Azot, Fosfor ve Potasyum ve gübrelerde bulunan diğer eser elementler, fotosentez ve büyümenin ilerlemesini sağlayan hücre bölünmesi ve enzim süreçleri için gereklidir.

BİTKİLER GÜBRELERİ NASIL ALINIR?

Ağaçlar büyümek için, kendi nişastası ve şekerlerini üretmek için toprakta havada sudaki Karbon, Hidrojen ve Oksijen kullanırlar. 

Ayrıca amino asitler, proteinler, vitaminler ve enzimler oluşturmak için kullandıkları topraktan bazı temel besinlere ve iz elementlere ihtiyaç duyarlar.

Tüm organik topraklar, toprağın mineral kısmından ve ölü organik maddeden gelen bu hayati besin stoklarına sahiptir.

ORGANİK GÜBRE

Organik gübreler sadece gübreler, yapraklar ve kompost gibi doğal olarak oluşan işlemlerin bir yan ürünü veya nihai ürünü olan bitki veya hayvan bazlı materyalleri içerir.

Bir organik gübrenin en büyük avantajı, besinler yavaşça salıverildiği için aşırı beslenme tehlikesinin azaltılması ve dolayısıyla daha uzun bir süre boyunca mevcut olmaları ve sadece birkaç uygulamaya ihtiyaç duyulmasıdır. 

Organik gübre, toprağın su ve besin tutma kabiliyetini artırarak toprağı iyileştirir ve yağmur ve rüzgarın neden olduğu erozyon ve toprak kabuklarını azaltır.   

Organik gübrenin kullanılması, daha doğal besinler ekler, topraktaki önemli mikropları besler ve toprağın yapısını iyileştirir. 

Organik gübreler, bitkilerin ihtiyaç duydukları besinleri aldıktan sonra bile toprağı iyileştirmeye devam eder.

KULLANIM ALANI

KULLANIM ZAMANI

KULLANIM ŞEKLİ ve MİKTARI

YAPRAKTAN

TOPRAKTAN

Tüm Sera Sebzeciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Çilek) vs.

Ekim dikimden itibaren hasat sonuna kadar 15-20 gün ara ile 4-5 tekerrürde uygulanır.

100 litre suya

50-75 cc

1000-1500 cc / da

Tüm Sera Sebzeciliği (Domates, Biber, Patlican, Salatalık, Çilek) vs.

Ekim dikimden itibaren hasat sonuna kadar 15-20 gün ara ile 3-4 tekerrürde uygulanır.

100 litre suya

50-75 cc

750-1000 cc / da

Tüm Yaprağı Yenen Kışlık Sebzeler (Karnabahar, Pırasa, Ispanak, Marul, Kıvırcık, Aysberg) vs.

Ekim dikiminden itibaren 20-30 gün aralıklarla uygulanır.

100 litre suya

50-75 cc

750-1000 cc / da

Tüm Yumrulu Bitkiler (Kavun, Karpuz, Kabak, Soğan, Havuç, Patates, Sarımsak, Şeker Pancarı, Şalgam) vs.

Ekim dikiminden itibaren 20-30 gün ara ile 2-3 tekerrürde uygulanır.

100 litre suya

50-75 cc

750-1000 cc / da

Fidanlık ve Kesme Çiçekçilikte vs.

Dikimden itibaren hasat sonuna kadar 15-20 gün ara ile 2-3 tekerrürde uygulanır.

100 litre suya

50-75 cc

750-1000 cc / da

Tüm Meyve Ağaçlarında (Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Ayva, Kiraz, Vişne, Badem, Bağ, Zeytin ve Narenciye) vs.

Üç uygulama tavsiye edilmektedir.

1. Tomurcuk ve çiçeklenmenin hemen öncesinde

2. Meyve oluşumunda

3. Hasat sonuna kadar

100 litre suya

100-200 cc

1500-2000 cc / da

Veya

100-125 cc / ağaç

Tüm Endüstri Bitkileri (Mısır, Soya, Tütün, Pamuk, Ayçiçeği, Fasulye, Nohut, Mercimek) vs.

Bitkiler 10-15 cm boya ulaştıktan sonra 20 gün ara ile 2-3 tekerrürde uygulanır.

100 litre suya

100-200 cc

750-1000 cc / da

Tüm Tarla ve Yem Bitkileri (Arpa, Buğday, Çeltik, Yonca, Korunga, Fiğ) vs.

Yabancı ot ilacı ile kardeşlenme döneminde ve her biçimden on gün sonra

100 litre suya

100-200 cc

--------------