Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri

NPK Yaprak Gübresi

 Bitkiler için gerekli olan azot, fosfor ve potası dengeli şekilde ihtiva eder.

•       Ürünü ve kalitesini arttırır.

•        Daha erken hasadı gerçekleştirir.

•       Soğuğa ve sıcağa dayanıklılık sağlar.

•       Taban gübresinin kullanımını azaltır.

•        Ürün besin değerini arttırır.

NPK lıyaprak gübresi suda hemen eriyen, kristalize bitki besin kompleksidir. Tortu yapabilecek maddeler içermez. Suda hemen erir. bitkilerin topraktan almakta güçlük çektikleri besinleri dengeli, yeterli oranlarda ve kısa bir sürede yan etki göstermeksizin alabilecek şekilde hazırlanmıştır. Golden Green yaprak gübresi makro besinleri (Azot, Fosfor, Potas) yüksek ve dengeli oranlarda içerir.

yaprak gübresi, genel olarak 100-400 gramı 100 lt suda eritilerek, bir dekar alana her tür püskürtme aleti ile, ister tek başına yaprak gübresi olarak, ister mücadele ilaçları ile karıştırılarak uygulama yapılır.

NPK lıyaprak gübresi içerdiği makro ve mikro besinler sayesinde, her tür bitkinin büyümesini hızlandırır. Daha erken başlayan ve daha uzun süren hasat yapılmasını sağlar.

NPK lıyaprak gübresi ile daha sağlıklı beslenen bitkilerin ürün kalitesi yüksek, daha lezzetli ve besin değeri fazla olur.

NPK lıyaprak gübresi, çiçeğin döllenme miktarını arttırarak, daha fazla ürün alınmasını sağlar.

NPK lıyaprak gübresi, şaşırtma sonrası, soğuk, sıcak sonrası, zararlılarla mücadele sonrası bitkinin geçirdiği stresten çabuk kurtulmasına yardımcı olur.

NPK lıyaprak gübresi bordo bulamacı gibi bazik nitelikli ilaçlar haricinde, her türlü ilaçlarla birlikte rahatlıkla uygulanır.

NPK lıyaprak gübresi zirai ilaçlarla beraber kullanıldığında suyun ph ını düşürdüğünden ilaçların etkisi de yüksek olur.

 Azotun yetersizliğinde bitkilerin genel görünümleri koyu ve canlı yeşil yerine, acık yeşil bir haldedir. Noksanlığın daha ciddi boyutlarda olması halinde, yapraklarda kloroz görülür. Azot noksanlığında yapraklarda görülen kloroz, bütün yaprağın homojen olarak sararması şeklinde ortaya çıkar. Sararma ilk önce yaşlı yapraklarda görülür. Bu nedenle akandan aşağı doğru renk açılır ve sararır. Noksanlığın ileri devresinde ve çok şiddetli olması durumunda yapraklarda nekrozlarda görülebilir.

 

Azot noksanlığı bitkinin özellikle vegetatif gelişmesini olumsuz etkiler. Yaprak, gövde sistemi oldukça zayıf olur. Vegetatif gelişme periyodu kısalır, bitkiler erken olgulaşır. Erken çiçek açar. Erken yaşlanma, azotun sitokinin sentezi ve taşınması üzerine olan etkisinden kaynaklanmaktadır. Sitokinin bitkinin kuvvetli büyümesini ve genç dönemi daha uzun sure kalmasını sağlayan bir hormondur. Azot noksanlığında bu hormonun azalması bitkinin erken yaşlanmasına, diğer bir deyişle vegetatif gelişme periyodunun kısa olmasına neden olur.

Toprakta fosforun çok büyük bir kısmi bitkilerin yararlanamayacağı formda bulunur. Gerek inorganik gerekse organik fosfor bileşiklerinde bulunan fosfordan bitkilerin faydalanabilmesi için bunların parçalanarak fosforun, fosfat anyonlan haline dönüşmesi gerekmektedir. Serbest halde bulunan fosfat anyonlarından bitkiler kolay yararlanmakla beraber, birçok toprak da fosfat anyonlarının serbest halde kalabilmesi güçtür. Gübrelerle verilen fosforun dahi büyük bölümü hızla bitkilerin faydalanamayacağı formlara dönüşebilmektedir. Özellikle kireçli ve pH'i yüksek topraklarla, fazla derecede asit topraklarda bitkilerin fosfordan faydalanması zordur.

Noksanlık belirtileri birçok bitkide önce yaprak kenarlarında ve uçlarında görülmeye başlar. Yaprak kenarları önce sararır, daha sonra bu kısımlarda renk koyu kahverengine döner.

Bitkilerde potasyum noksanlığının çok şiddetli olması halinde bu kısımlar siyaha döner, ölür; kuruyarak dökülür. Özellikle meyve ağaçlarında tipik olarak görülen noksanlık belirtilerinde, yaprak kenarlarının anlatılan şekilde renk değişikliği gösterip ölmesine karşın, yaprağın geri kalan kısmı uzunca bir sure normal yeşil rengini ve görüntüsünü koruyabilmektedir.