Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri

KARNABAHAR YETİŞTİRİCİLİĞİ

Karnabaharlar kışlık sebzeler grubunda yer almaktadır.

Karnabahar yetiştiriciliğinde sıcaklık çok önemlidir. Işık ve nem ise ikinci derecede önemlidir.

Karnabaharlarda taç oluşması için gelişmenin belli bir devresinde düşük sıcaklıklara ihtiyaç vardır.

Karnabahar fideleri -10 C sıcaklığa  kısa sürede dayanabilirler. Fakat hasat devresine gelmiş karnabahar başları O°C nin altındaki sıcaklıklardan hoşlanmazlar.

Taç oluşum döneminde en uygun sıcaklıklar 15°C-20 C dir. Taçların olgunlaşma döneminde sıcaklığın O°C nin altına düşmesi istenmez.

Sıcaklığın düşmesi sonucu taç yüzeyi havlı bir yapı kazanır, pazar değeri düşer.

TOPRAK İSTEĞİ

Karnabahar her çeşit toprakta yetiştirilebilir.

Ağır topraklarda ve yağışı bol olan yörelerde drenajın çok iyi olması şarttır.

Karnabaharlar organik maddece zengin toprakları severler ve yüksek toprak asitliğine karşı hassastırlar.

Karnabahar yetiştiriciliğinde toprak, dikim tarihinden çok önce hazırlanmış olmalıdır.

Sonbaharda toprak derin sürülmeli, ilkbaharda normal sürüm yapılmalıdır. Sürümden sonra diskaro ve tırmık çekilmeli masuralar hazırlanarak toprak dikime hazır duruma getirilmelidir.

GÜBRELEME

Yetiştiricilikte en uygun gübreleme toprak analizine göre yapılacak gübrelemedir.

Öncelikli olarak Karnıbahar yetiştirilecek tarlanın toprak analizini yapılarak buna göre atılacak gübre çeşidi ve miktarı tespit edilmelidir.

Gübreler çeşitlerine göre bitkiye verilme dönemlerinde farklılıklar arz etmektedir.

Çiftlik gübresi, fosforlu gübrenin tamamı, potaslı ve azotlu gübrenin yarısı son toprak hazırlığında verilir.

Potaslı gübrenin ikinci yarısı taçların teşekkülünden önce verilir.

Azotlu gübrenin 2. yarısı ise dikimden 20-25 gün sonra ve taç teşekkülünden önce olmak üzere iki partide verilmelidir.

FİDE YETİŞTİRİCİLİĞİ

Karnıbaharlar, fidelerin yetiştirilmesi ve esas yerlerine dikilmesi olmak üzere iki safhada yetiştirilirler.

Tohumlar ılık ve soğuk yastıklara ekilir.

Ekim zamanı bölgelere, çeşitlere ve hasat zamanına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Genel olarak tohum ekimi Nisan - Mayıs - Haziran - Temmuz aylarında yastıklara sıraya veya serpme olarak yapılır.

İlimiz için uygun tohum ekim zamanı Mayıs ayı, fide dikim zamanı ise Haziran ayının son haftasıdır.

En uygun ekim sistemi 10 cm sıra arası verilerek yapılan sıravari ekimdir.

Tohumlar yastıklarda şartlara bağlı olarak 8-15 gün içerisinde çimlenirler.

Çimlenme sonrası sıra üzerindeki bitkiler 3-5 cm aralıkla seyreltilir.

Karnıbaharda kaliteli ürünü etkileyen en önemli faktörlerden birisi de iyi yetiştirilmiş fidelerdir.

Fide yetiştirme devresinde sıcaklığın aşırı yükselip azalması taçların kalitesiz olmasına sebep olur.

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

1 FAVORİTE WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI
İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.
İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.
2 PROTEINATE ORGANİK SIVI GÜBRE
Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.
3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI
Zararlı dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
4 FUNGUSİT MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra)
Hastalık dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
5 DİĞER Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.  

Mümkün olduğunca hepsini bir arada kullanmaya çalışın, maliyetleri düşürün.

CANTEX ROOT
Kireç çözücü
Sezon başında kireçli topraklarda muhakkak kullanılmalı. Kılcal köklerin etrafını sarmış kireç kaymak tabakasını yok eder. Toprakta bağlanmış demir, fosfor ve fosfatlar açığa çıkar, bitki bunları kullanır. defalarca demir ve fosforlu gübreler kullanmanıza gerek kalmaz. DÖNÜME 1 KG damla sulama
PROTEINATE
Organik gübre
Çiçeklenmeden önce 1. uygulama,
meyve tutumunda 2. uygulama,
hasattan 45 gün önce 3. uygulama yapılır
Gereksinim duyulan bütün dönemlerde 300 gr / 100 lt su ile olmak üzere 2 uygulama.
200-300 cc
ÇİNKOLU GÜBRE Gözler patladığında ve çiçeklenme bittikten sonra uygulanır. En önemli uygulanma zamanı ise meyve toplandıktan (yaprak henüz düşmeden) yapılandır. Gelecek ilkbaharın gözlerinde çinko birikimini ve sağlıklı yeni sürgünlere olanak sağlar. 125-150 cc
DAMLA SULAMA AZOT, FOSFOR, DENGELİ, POTASYUM
Her dönem düzenli kullanılmalı. Bitkinin NPK sı karşılanmalı
2-3 kg

DİKİM

Dikimde genel olarak 7-8 yapraklı düzgün gövdeli, yaprakları sağlıklı fideler kullanılmalıdır.

İyi yetiştirilmemiş cılız, sarı yapraklı fidelerden yetişen bitkilerin taçları küçük ve gevşek olmaktadır.

Fideler genellikle tohum ekiminden 5-7 hafta sonra dikime uygun hale gelirler.

Karnıbaharda en uygun yetiştirme masuralar üzerinde yapılan yetiştirme şeklidir.

Masura genişliği çeşitlere, tek ve iki sıralı dikime göre ayarlanır.

Dikimde sıra arası ve sıra üzeri mesafeler 50x50cm olarak yapılır.

Fideler yerlerinden dikkatlice sökülmeli ve bekletilmeden yerlerine dikilmelidir.

Fideler plantuar veya çepin ile dikilmelidir. Kökleri topraklı olarak çepinle dikim daha uygun olmaktadır.

Dikimde can suyu verilmeli ve birkaç gün sonra salma sulama yapılmalıdır.

Karnıbahar çapa ve suyu çok seven sebze olduğu için sulamaya gereken özen gösterilmeli ve muntazam aralıklarla yağış durumuna göre sulama yapılmalıdır.

Dikimden 1-3 hafta sonra birinci, bundan 1 ay sonra ikinci çapa, gerekirse üçüncü çapa yapılmalıdır.

Karnıbahar taçlarının güneş ışığı nedeniyle sararmaması için iç yapraklar kırılarak tacın üzerine örtülmeli ve tacı örtülü çeşitler üretilmelidir.

HASAT

Karnıbahar, taçlar normal büyüklüklerini alıp gevşek bir yapı kazanmadan önce hasat edilmelidir.

Hasat süresi, iklime ve çeşitlere bağlı olarak 1-4 haftadır.

Hasat tacın gövdeyle birleştiği yerden bıçakla kesilerek yapılır.

Hasat sırasında tacı korumak amacıyla 4-5 adet yaprak bırakılır.

Karnıbaharların taçları çok çabuk zedelenir ve kararırlar.

Bu nedenle Karnıbahar taçları kasalara tek sıra halinde  konmalıdır.