Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri

KİRAZ VE VİŞNE YETİŞTİRİCİLİĞİ Bakımı Hastalık Zararlıları Besin Noksanlığı ve Bitki Beslemesi

Kiraz ağaçları sıcak bir büyüme sezonu, kış mevsiminde belli bir süre dinlenme, yağmursuz bir çiçeklenme ve hasat dönemini severler.

Kiraz, soğuklama ihtiyacı yüksek bir meyve türüdür.

1000 saatin üstünde soğuklama ister.

Bu ihtiyacı karşılanmaz ise düzensiz çiçeklenme ve çiçek silkmeleri görülür.Yaklaşık 1000 m. rakım yetiştiricilik için idealdir.

Kış soğuklarının –20 ºC’ nin altına düştüğü yerlerde kiraz yetiştiriciliği yapılmamalıdır.

Aşırı yaz sıcakları çift pistil oluşumunu, dolayısıyla ikiz meyveyi teşvik ettiği için istenmemektedir.

Çünkü böyle meyvelerin pazar değeri yoktur.

Kiraz yetiştiriciliğinde iklim faktörlerinden en önemlisi sıcaklıktır.

Çiçek tomurcukları –2,4 °C’ ye kadar dayanabildikleri halde, açmış çiçekler –2°C’ de donarlar.

Vişnelerin odunsu kısımları ise –40 °C’ ye kadar dayanabilirler.

Vişneler düşük sıcaklıklara kirazlardan daha fazla dayanırlar.

İlkbaharda çiçeklenme kirazlardan daha sonra olduğu için vişne çiçeklerinin ilkbahar geç donlarından zarar görme olasılığı daha düşüktür.

Kirazlar için kış dinlenme istekleri vişnelerden daha önemli olup, dinlenmeden çıkabilmeleri için yeterli kış soğuğu almaları gerekmektedir.

Soğuklama ihtiyaçları karşılanmamış kirazların çiçeklenmelerinde gecikme ve düzensizlikler görülmektedir.

Lambert, Napolyon ve Bing gibi yüksek soğuklanmaya ihtiyaç gösteren kiraz çeşitlerinde daha belirgindir.

Kirazlarda kış dinlenme isteklerini yeterince karşılayamayışı döllenme yönünden de sorun yaratmaktadır.

Ilık geçen kışlardan sonra, düşük soğuklama ihtiyacı gösteren çeşit, yüksek soğuklama ihtiyacı gösteren çeşitten daha erken çiçeklendiğinden, bu iki çeşit birbirini tozlayıp dölleyemezler.

Vişneler ise, kendine verimli olduğu için, bu konuda bir sorun yoktur.

Genel olarak kiraz ve vişnelerde +7,2 °C’ nin altında soğuklama süresi 1100-1700 saattir.

KİRAZ BİTKİ BESİN NOKSANLIKLARI, BELİRTİLERİ, GİDERİLMESİ, GÜBRELEMESİ

Noksanlık görüldüğünde, aşağıdakilerden ürünlerimizden uygun olanını kullanınız veya arayın seçmenize yardımcı olalım.

Noksanlıkların önüne geçmek için, ilk yapraklar serçe gagası kadar olduğundan itibaren düzenli kullanınız.

Kiraz yetiştiriciliğinde çinko noksanlığı

Kirazda çinko noksanlığında, Ağaçlarda, küçük yapraklılık veya rozetleşme gözlenir.

Belirtilere yeni gelişen kısımlarda rastlanır.

Sürgünlerin boğum araları, sürgün ucuna doğru kısalır.

Yapraklar, normal şeklini kaybederek, şiddetli kuraklığa maruz kalmış gibi kurur ve dökülür.

Meyve tutumu etkilenir.

Meyveler ufak kalır ve deforme olur.

Bu noksanlığa, topraktaki çinko yetersizliği, aşırı fosfor neden olabilir.PH’sı yüksek ve kolay yıkanan hafif topraklarda sık rastlanır.

Tedavi için, toprak ve yaprak analizleri yaptırılmalı, analiz sonuçlarına göre topraktan veya yapraktan, çinko içeren gübre uygulamaları yapılmalıdır.

Kiraz ağaçlarında çinko noksanlığının tipik belirtisi, daralmış, küçülmüş yapraklar ve rozet oluşumudur.

Bu ölçümün nedeni ise boğum araları uzunlukları oldukça kısalmış olmasıdır.

Yaprak kenarları bazen dalgalı bir hal alırlar.

Yaprak yüzeyin de damar kenarları yeşil kalmak üzere, damar aralarında sari mozaik şeklinde lekeler oluşur.

Noksanlık çok şiddetli değilse sadece yaprakları etkiler, sürgün gelişimi normal devam eder.

Ancak noksanlık şiddetli ise sürgün gelişimi tamamen durur.

Sürgünlerde meyve tomurcuğu sayısı azalır veya tamamen yok olur.

Taş çekirdekli meyvelerin meyve etlerinde kararmalar görülür.

Kiraz yetiştiriciliğinde potasyum noksanlığı

Kirazda potasyum noksanlığında, yaşlı yaprakların kenarlarında, yanıklık şeklinde gözlenir.

Yaprakların uçları kıvrılır.

Yaprak ayasındaki nekrotik alanlar, sağlam dokudan belirgin bir sınır çizgisiyle ayrılır.

Kurak mevsimlerde, belirtinin şiddeti de artar.

Meyve gözü oluşumu çok azalır. Bu noksanlığa, topraktaki potasyum yetersizliği, topraktaki katyon değişim kapasitesinin düşük olması neden olabilir.

Kiraz, kaysı ve şeftali gibi taş çekirdekli meyve ağaçlarında potasyum noksanlığı yapraklarda kıvrılma ve kırmızımsı kahve lekelerle beliren simptomlara neden olur.

Sürgün uçlarında ölme, zayıf çiçek ölçümü ve normalden küçük meyveler olur.

Kiraz yetiştiriciliğinde azot noksanlığı

Kirazda azot noksanlığında, meyveler koyu renkli olurlar.

Genel olarak, yeşil aksamın gelişiminde bir gerilemeye, yaprak renginde solmaya neden olur.

Söz konusu noksanlık, büyüme mevsiminin sonunda daha da belirgindir.

Meyveler, genel olarak küçük kalır ve erken olgunlaşır.

Bu noksanlığa; toprakta azot ve organik madde yetersizliği, düşük toprak sıcaklığı, düşük fosfor miktarı ve aşırı kuraklık neden olabilir.

Kirazda azot noksanlığının belirtileri yapraklar küçük, dar, açık yeşil renkli olur.

Yaşlı yapraklar sarımsı portakal renkli veya kırmızımsı mor renkli olabilir ve erken dökülürler.

Yaprak sapları dal ile dar açı oluşturacak şekilde bir görünümdedir, ince ve kısadır ve eğer noksanlık çok şiddetli ise sapları öldüğü görülür.

Sürgün gelişimi zayıftır. Tomurcuk ve çiçek sayısı az, çiçeklerin döllenme suresi kısadır.

Meyveler olgunlaşmadan renklenirler.

Kirazda meyveler koyu renkli olurlar.

Kirazda azot noksanlığında yapraklar kısa ve sarımsı yeşil renkli olurlar.

Dallar ince gelişirler.

Genellikle çiçek bol olmakla birlikte, meyve sayısı az ve meyveler küçük olur.

Kiraz yetiştiriciliğinde bor noksanlığı

Kirazda bor noksanlığında, en dikkat çekici belirti meyvelerdedir.

Meyve etinde kahverengileşme ve mantarlaşmalar olur.

Ya da noktalar görülür.

Meyve kabuğunda da çatlamalar ve mantarlaşmalar görülür.

Olgunlaşma gayri nizami olur.

Vejetatif büyüme olumsuz yönde etkilenir.

Tepe tomurcuğu ve sürgünler geriye doğru ölür.

Yapraklarda kıvrılmalar gözlenir.

Yan gözlerden, yeni sürgünler meydana gelirse de bunların ucundaki tomurcuklar da hızla ölür.

Bu noksanlığa, topraktaki bor yetersizliği, düşük PH, aşırı kireç uygulamaları, aşırı kuraklık, aşırı yağış neden olabilir.

Kolay yıkanan organik maddece fakir topraklarda sıkça görülür.

Bor zinc, ağaçların taç izdüşümlerinde açılan 20- 25 cm. derinlik ve genişlikteki karıklara 40-50 litre su ile verilmelidir.

Toprakta kirecin belli oranlardan yüksek olması, PH’nın uygun olmaması, aşırı yağış ve aşırı kuraklık, acil düzeltilmesi gereken akut noksanlık hallerinde, yapraktan uygulamalar yapılmalıdır.

Araştırmalar, yaprak uygulamalarının toprak uygulamalarından daha etkili olduğunu göstermiştir.

Kiraz yetiştiriciliğinde magnezyum noksanlığı

Kirazda magnezyum noksanlığında, yaşlı sürgünlerin koyu yeşil, gevşek dokulu yapraklarında ve damar aralarında, klorotik ve nekrotik alanlar oluşur.

Büyüme mevsiminin sonuna doğru belirtilerin şiddeti artar ve nekrotik alanlar siyah bir renk alır.

Yapraklarda delikler oluşur.

Sürgün ucundaki yaprakların renkleri açılır.

Yaprakların dökülmesi hızlanır.

Bu noksanlığa, topraktaki magnezyum yetersizliği, aşırı potasyum ve kalsiyum, aşırı yağış neden olabilir.

Kiraz yetiştiriciliğinde bakır noksanlığı

Kirazda bakır noksanlığında, geriye doğru ölüm ve cadısüpürgesi olarak karakterize edilir.

Sürgün uçlarında geriye doğru ölüm, yeni gelişen kısımların çalımsı bir hal alması, çift tomurcuk oluşumu ve zamklanma başlıca belirtileridir.

Ayrıca yapraklar küçük, klorotik veya nekrotik lekeli ve noktalar halinde pigmentli olabilir.

Bakır noksanlığının bir diğer özelliği, bitkilerin generatif gelişmesinin, yani çiçek ve meyve oluşumu, vegetatif gelişmeye göre daha fazla etkilenmesidir.

Kiraz yetiştiriciliğinde fosfor noksanlığı

Kirazda fosfor noksanlığında, önce koyu yeşil renkli olan sürgün diplerindeki olgun yapraklar, daha sonra kahverengine döner.

Yaprak damarları ve sapları menekşe rengindedir.

Belirtiler, aktif büyüme devresinde en belirgin şekilde gözlemlenir.

Bu noksanlığa, topraktaki organik madde yetersizliği, soğuk ve nemli koşullar, asit yapılı topraklar neden olabilir.

Kiraz yetiştiriciliğinde mangan noksanlığı

Kirazda mangan noksanlığında, Yaşlı yapraklarda sararmaya neden olur.

Ancak sürgünlerin ucundaki genç yapraklar yeşil kalır.

Uç sürgünlerin büyümeleri bittiğinde bu noksanlık gözlemlenebilir.

Mangan noksanlığı, genç yapraklarda görülmeyişi ile demir noksanlığından, damar aralarında nekrozlara neden olmayışı ile de magnezyum noksanlığından ayrılabilir.

Kiraz yetiştiriciliğinde demir noksanlığı,

bu fizyolojik hastalık, yapraklarda hafif sararma şeklinde başlar.

Önce damar araları sararır, fakat damarlar yeşil kalır.

Sonra yaprağın tamamı sararır.

Yaprakların kenarları, kahverengi kırmızımtırak renk alarak kurur.

Hasta yapraklar daha sonra dökülebilir.

Yapraklar normalden daha küçük kalır.

Sürgünler kısa kalır ve uçlardan geriye doğru kuruma başlar.

Ağaçlar yıldan yıla zayıflar ve meyve verimi azalır.

Önlem alınmadığı taktirde ağaçlar kuruyabilir.

Demir noksanlığı, özelikle kireçli topraklarda büyük problemdir.

Sararma, ya toprakta yeteri kadar demir elementi bulunmamasından veya toprakta yeteri kadar demir mevcut olduğu halde, demirin kireçli toprak tarafından tutulması nedeniyle bitki tarafından alınamamasından ileri gelir.

Kiraz ve vişne yetiştiriciliğinde, yağışın yıl içinde düzenli olarak yayılması en uygun olanıdır.

Genel olarak 600 mm yağış alan yerlerde kiraz, 400 mm yağış alan yerlerde ise vişne yetiştiriciliği sulamaya gerek kalmadan yapılabilir.

Kiraz ve vişnelerde çiçeklenme ve meyve oluşumu esnasında havaların yağışlı gitmesi istenmez.

Çünkü çiçeklenme zamanında yoğun yağmur döllenmeyi güçleştirir ve mantar zararının artmasına neden olur.

Yine meyve olgunlaşması esnasında yağabilecek yağmur meyvelerin çatlamasına neden olarak, Pazar değerini düşürür.

Kirazlar 5-6 yaşında verime geçerler, ancak tam ve ekonomik olarak verime yatmaları 10-12 yıldır.

Her ne kadar 100 yıl yaşasalar da ekonomik ömürleri 25-30 yıldır.

Vişnenin ekonomik ömrü ise 15-20 yıldır.

Önemli Not:

Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir. (kesilmiş yoğurt örneği gibi) Buda ilacınızın etkisinin azalmasına neden olacaktır.

Bu nedenle bizim tavsiyemiz holderinize, tankınıza veya sırt pompanıza,

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

1 FAVORİTE WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI
İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.
İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.
2 PROTEINATE ORGANİK SIVI GÜBRE
Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.
3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI
Zararlı dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
4 FUNGUSİT MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra)
Hastalık dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
5 DİĞER Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.  

Mümkün olduğunca hepsini bir arada kullanmaya çalışın, maliyetleri düşürün.

CANTEX ROOT
Kireç çözücü
Sezon başında kireçli topraklarda muhakkak kullanılmalı. Kılcal köklerin etrafını sarmış kireç kaymak tabakasını yok eder. Toprakta bağlanmış demir, fosfor ve fosfatlar açığa çıkar, bitki bunları kullanır. defalarca demir ve fosforlu gübreler kullanmanıza gerek kalmaz. DÖNÜME 1 KG damla sulama
PROTEINATE
Organik gübre
Çiçeklenmeden önce 1. uygulama,
meyve tutumunda 2. uygulama,
hasattan 45 gün önce 3. uygulama yapılır
Gereksinim duyulan bütün dönemlerde 300 gr / 100 lt su ile olmak üzere 2 uygulama.
200-300 cc
ÇİNKOLU GÜBRE Gözler patladığında ve çiçeklenme bittikten sonra uygulanır. En önemli uygulanma zamanı ise meyve toplandıktan (yaprak henüz düşmeden) yapılandır. Gelecek ilkbaharın gözlerinde çinko birikimini ve sağlıklı yeni sürgünlere olanak sağlar. 125-150 cc
DAMLA SULAMA AZOT, FOSFOR, DENGELİ, POTASYUM
Her dönem düzenli kullanılmalı. Bitkinin NPK sı karşılanmalı
2-3 kg

Her ilaçlamada yaprak gübresi muhakkak kullanılmalıdır.

Yaprak gübreleri bitkilerin strese girmesini önler.

Bitkilerin mikro element ihtiyaçlarını karşılar. Meyve tutumunu ve meyvelerin kalitesini arttırır.

KİRAZ HASTALIK VE ZARARLILARI

Cherry pests and diseases

Armillaria
Kök
Çürüklüğü
Bakteriyel Kanser Ve Zamklanma
Erik
Pası
.
Kiraz
Yaprak Kıvrılma
Virüsü
Kök
Kanseri
Hastalığı
Monilya
(Mumya)
Hastalığı
Pfeffinger
Virüs
.
Rosellinia
Kök
Çürüklüğü
Sert Çekirde Halkalı Leke Virüs
Yaprak Delen
(Çil)
Hastalığı
kiraz yaprak
kivrikligi
virusu
Ağaç
Sarı
kurdu
Ağaç
Kızıl
kurdu
Armut
Kaplanı
.
Bakla
Zınnı
.
Çamur
atan
.
Dut
Kabuklu
Biti
Kırmızı Örümcekler (Akarlar)
Kiraz
Sineği
.
Kiraz
Siyah
Yaprak biti
Kiraz
Sülüğü
.
Meyve Ağacı
Dip
kurtları
Meyve
göz
kurtları
Elma
Göz
kurdu
Badem
göz
kurdu
Şeftali
Virgül
Kabuklu Biti
Yaprak
bükenler
.
Kiraz
Yaprak Galeri güvesi
Meyve
Yazıcı
böceği
Zeytin
Kabuklu
Biti
Tomurcuk
tırtılları
.

KİRAZ VE VİŞNE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAK İSTEKLERİ

İyi drene edilmiş, derin, havalanabilen ve yaz aylarında düzenli olarak sulanabilen topraklar kirazlar için en uygun topraklardır.

İyi drenaja sahip olmayan fakir topraklarda ağaç zayıf gelişir ve seyrek meyve dalları meydana gelir.

Yine kuru topraklarda meyveler küçük kalır.

Taban suyunun yüksek olduğu yerlerde kökler yüzlek kalır ve ağacın gelişimi yavaş olur.

Bu gibi durumlarda ise ağacın kuraklık ve dondan etkilenme riski artar.

Vişneler ise, toprak açısından daha toleranslıdır.

Vişneler kuru, kumlu veya kireçli topraklarda da yetiştirilebilirler.

Özellikle idris anacının kullanıldığı yerlerde vişnelerin kuraklığa dayanmaları artar.

Vişne için de en ideal toprak kiraz yetiştiriciliğine uygun olan topraklardır.

ÇOĞALTILMASI

En uygun çoğaltma metodu, aşı ile çoğaltmadır.

En uygun aşı şekli ise, durgun göz aşısıdır.

Fidanlıklarda durgun göz aşısına ilk önce yabani kiraz çöğürlerinden başlamak gerekir.

Genellikle idrislerde vegetatif gelişme daha uzun sürdüğünden yani anaç geç zamanlara kadar kabuk verdiğinden aşıya daha geç başlamak ve bu işi sonbaharın başına kadar sürdürmek mümkündür.

Durgun gözaşısının başlama zamanı aşı gözlerinin olgunlaştığı, bitirme zamanında anacın kabuk verme durumuna göre düzenlenebilir.

KİRAZ VE VİŞNE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAHÇE TESİSİ

Kapama kiraz ve vişne bahçesi tesis ederken, özellikle kirazlarda iyi bir dikim planlaması gerekmektedir.

Vişnelerde döllenme sorunu olmadığından tek çeşitle de bahçe tesis edilebilir. Ancak ikinci bir çeşit verimi daha çok arttırır.

Kirazlar kendine kısır olduğundan ana çeşitler, dölleyici çeşitten hiçbir zaman iki sıradan fazla uzakta olmamalıdır.

Bu ilkeyi dikkate alarak gerek döllenme gerekse hasat ve pazarlama kolaylıkları için; bahçeye erkenden geçe doğru olacak şekilde en az 4-5 çeşit, hatta en iyisi de 7-8 çeşit dikilmelidir.

Dikim aralıklarını toprak durumu, anaç, sulama ve gübreleme gibi koşullar belirler.

Ancak genel olarak kullanılan dikim aralıkları, yabani kiraz üzerine aşılı kirazlarda 8 x 8, 8 x 6 veya 7 x 7; idris üzerine aşılı kirazlarda 6 x 6, 5 x 6; Stockton Morello klon anacı üzerine aşılı kirazlarda ise 3 x 4 m’ ye kadar düşmektedir.

Vişne çöğürü üzerine aşılı vişnelerde 4 x 4, 3 x 4 m olmaktadır.

KİRAZ VE VİŞNE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SULAMA

Yıllık yağışın 600 mm ve üzerinde olduğu yerlerde kirazı 400 mm ve üzerinde ise, vişneyi sulamaya gerek yoktur. 

Ancak bu yağışların altında ki yerlerde ise yılda 2 – 3 kez sulama yapılması vegetatif ve generatif gelişme açısından yararlı olacaktır.

KİRAZ VE VİŞNE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BUDAMA

Kiraz ve vişneler taçlarının gelişimi açısından farklılıklar gösterir.

Kiraz çeşitleri genellikle dikili büyüyen bir taç oluştururken, vişne çeşitleri daha yayvan bir taç şekli oluşturur.

Bu nedenle kirazlar için piramit veya modifiye lider (değişik doruk dallı) sistem uygulanırken, vişneler genellikle modifiye lider ( değişik doruk dallı sistem şeklinde taçlandırılır.

Yaygın olarak uygulanan ise her ikisinden de modifiye lider sistemdir.

Modifiye lider sisteminde genel esaslar elma ve armuttakinin aynısıdır.

kirazlarda, çatal dalların yarılmaya hassasiyeti nedeniyle kuvvetli çatı dalların oluşturulmasına özel bir dikkat göstermek gerekir.

Fidanlar, tercihen 1.5-2 cm. çapında, 150-200cm. boyunda, bir yaşlı ve kuvvetli olmalıdır.

Bu fidanların tepeleri 90-107cm. den vurulur.

Lider haricinde seçilen 4 yan dalın ana gövde üzerinde birbirlerinden 30cm. aralıkta ve ana gövde ile aralarındaki açının 45-60° olması gerekir.

Çatı teşekkül ettikten sonra, ağaçlar çiçeğe yatıncaya kadar çok az budanmalıdır.

Özellikle genç kiraz ağaçlarında dalların yukarıya doğru gelişme eğilimi vardır.

Bu bakımdan yan dalların gelişmesine özel bir dikkat göstermek gerekir.

Kısaca gerek kiraz gerekse vişne ömrü boyunca hafif budama ister.


ARAMAKTAN ÇEKİNMEYİN
ÖZLER YILDIRIM
0 532 521 67 47

OzlerYildirim@gmail.com