T
T
Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Konu Başlıkları Havale bilgileri

ACUR YETİŞTİRİCİLİĞİ

Toprak yapısına bağlı olarak değişiklik gösterir, kıraç arazilerde derine gider, elverişli topraklarda  yüzlek kalır.

Gövde 1-2 m kadar uzayabilir.

Başlangıçta otsu, yuvarlak kesitli sonradan selülozik bir yapı kazanıp  köşeli görünüm alır.

Kavun yaprakları gibi yuvarlak, kalp şeklinde veya beş köşeli olabilir.

Acurun uzun ve oluklu, tüylü, yaprak sapları vardır. Kavun çiçeğine ve kabakgillerin çiçeğine benzer.

Meyveler 45-90 cm uzunlukta 2.5-7.5 cm gibi farklı çap uzunluk ve renklerdedir.

Eğri, yuvarlak veya orak şeklinde olabilir.

Renkleri gri-beyazdan koyu yeşile kadar değişir.

Acur yetiştiriciliğinde meyveler sertleşmeden hasat edilir ve değerlendirilir.

Acur yetiştiriciliği Toprak İsteği

Geçirgen, su tutanı, organik ve besin maddelerince zengin tınlı topraklarda iyi yetişir.

Ağır topraklarda kök hastalıkları artarken,kumlu topraklarda sulama sorunu vardır.

EKİM

Acur doğrudan tohumla üretilir.

Toprak hazırlığı ve ekim kavun karpuzda olduğu gibidir.

Sıra arası ve üzeri değerleri:120-150x50-100 dür.

Tohumlar ıslatılır ve bir kaçı birlikte dikilir.

Acur yetiştiriciliği çapalama

Her ocakta çepinle kaymak kırılır ve en iyi gelişen birkaç bitki bırakılır.

10-15 boya geldiklerindeyse boğazları doldurulur.

Sıra araları dallarla dolana kadar makine ile işlenir ve yabancı ot temizliği yapılır.

Acur yetiştiriciliğinde GÜBRELEME

Önemli Not: Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız.

(Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. En kaliteli ilaçlar dahi, 6 ila 15 dakika arasında, % 30 a varan oranlarda etkisini kaybetmektedir. (kesilmiş yoğurt örneği gibi) Buda ilacınızın etkisinin azalmasına neden olacaktır.

OLGUNLUK, HASAT ve DEPOLAMA

Hasat meyveler sertleşmeden, belirli bir renk ve büyüklüğe gelinince yapılır.

Hasat gecikirse çekirdek evi boşalır, tüyler azalır, çekirdek rengi değişir ve sertleşir.

Hasat ya sabah erken yada akşam gün batımında meyve sapından kesilerek yapılır.

Genellikle depolanmadan tüketilir, ama buzdolabında 1 hafta tutulabilir.

VERİM

Acurda dekardan 1.5-2 ton ürün alınır. Ürün miktarı yetiştirme şartlarına, toprağa, iklime, bitki sıklığına ve çeşide bağlıdır.

TOHUM ÜRETİMİ

Tohumdan tohuma metoduyla tohum elde edilir.

Tohum hasadı zamanına gelmiş meyveler oldukça büyük olurlar.

Hasat edilen meyveler boylamasına kesilip tohumlar alınır ve yıkanır.

Dekardan 10-15 kg tohum elde edilir.

 

 

SUCCESS GROWING

Varies depending on soil structure, goes deep in barren land, remains in favorable soil.

The trunk can extend up to 1-2 m.

Initially, the herbaceous, circular cross-section and later becomes cellulosic structure.

Melon leaves can be round, heart-shaped or pentagonal.

Saffron has long and corrugated, hairy, leaf stalks. Similar to melon flower and cucurbit flower.

Fruits are 45-90 cm long and 2.5-7.5 cm long in different diameter lengths and colors.

It can be curved, round or sickle.

Colors vary from gray-white to dark green.

In Acur cultivation, fruits are harvested and evaluated without hardening.

Acur cultivation Soil Request

Permeable, water retention, organic and rich in nutrients rich loam grows well.

While root diseases increase in heavy soils, there is irrigation problem in sandy soils.

OCTOBER

Acur is produced directly by seed.

Soil preparation and planting are like melon watermelon.

Row values ​​between and above: 120-150x50-100.

The seeds are soaked and a few are planted together.

Hoeing cultivation

In each stove, the clotted cream is crushed and a few best growing plants are left.

When they come in 10-15 paints are filled throats.

Until the rows are filled with branches, the machine is processed and weed cleaning is done.

FERTILIZATION IN ACUR FARMING

Important Note: For every application of your garden, if your irrigation or spray water pH is 8 - 8.5, use Wet spreader adhesive.

(Soil and water pH in many regions of our country is up to 8- 8.5 or even up to 9.) All drugs produced are produced according to the pH range of 6-7. Even the finest medicines lose their effectiveness by up to 30% in 6 to 15 minutes. Buddha will reduce the effect of your medicine.

MATURITY, HARVEST AND STORAGE

Harvest fruits without hardening, a certain color and size is reached when it comes.

If the harvest is delayed, the seed house becomes empty, the hairs decrease, the seed color changes and hardens.

Harvest is done by cutting the fruit stalk either early morning or evening at sunset.

Usually consumed without storage, but can be kept in the refrigerator for 1 week.

YIELD

1.5-2 tonnes of product is taken from acurda decare. The amount of product depends on the growing conditions, soil, climate, plant density and variety.

SEED PRODUCTION

Seed is obtained from seed to seed method.

Fruits that have reached the time of seed harvest become quite large.

The harvested fruits are cut to length and seeds are taken and washed.

10-15 kg of seed is obtained per decare.