TaKiMo Tarım Kimyasalları
***

TaKiMo Tarım Kimyasalları
***

Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri
BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİ
Biber, ılık ve sıcak iklim sebzesidir. Biberin için en uygun sıcak, 2O-30 C’dir. Bitkiler, 5 C ye kadar hayati işlevlerini devam ettirirler.
Yalnız, 8 C’den aşağıda çiçek tomurcuklarının oluşumu durur. Bitkiler, O C ve bazen 2 C’ye kadar olan çok kısa süreli soğuklan nadiren donmadan atlatırlar.
Çünkü sıcaklık eksi 2-3 C’ye düştüğü zaman tamamen zararlanır.
Soğuğun, uzun süre devam etmesi halinde O C’nin altındaki ölüm meydana gelir. 35 C’nin üstündeki sıcaklıklarda bitki gelişmesi ve büyümesi çok yavaşlar.
45 C’nin üzerindeki sıcaklıklarda büyüme tümüyle durur.
Yüksek sıcaklıklarda meyvelerde acılaşma da başlar.
Biberler, sıcaklıkla birlikte toprak rutubetini de sever.
Bitkilerin iyi bir gelişme göstermesi, düzenli sulamaya bağlıdır.
Diğer taraftan, gereğinden fazla sulamadan da kaçınılmalıdır.
Sıcaklığın biberlerde meyve bağlama ve olgunluğu üzerine de etkisi vardır.
Örneğin, iri kampana biberlerin 15-21 C’lerde yüksek oranda meyve bağladıkları ve dolayısıyla çok iyi sonuç verdikleri görülmüştür.
Biberlerin gün uzunluğuna karşı nötr oldukları, bununla birlikte, ışık şiddetinden kısmen hoşlandıkları görülür.
Işık yoğunluğunun düşmesi bitkilerde bol yapraklı bir görünüm kazandırır.
Çiçek tomurcuklarının oluşumu durur. Meyve verimi azalır.
Buna karşılık, ışık şiddetinin artması meyve oluşumu artırır.
Gece sıcaklığı nispeten düşük olduğu zaman, biberler, döllenme olmadan yani partenokarpik tohuma sahip meyveler meydana getirmektedir.
Düşük sıcaklığın etkisi, tam çiçeklenmeden önce, tam çiçeklenme sonrasından daha büyüktür.
Pazar için meyve üretiminde bu durum bir üstünlük iken, tohum üretiminde yararlı değildir.
NOKSANLIK OLMASINI BEKLEMEYİN
görülmeden, düzenli bitki besleme yapınız. Her sene yaptırın. Teknik ekiplerimiz geldiğinde gösteriniz veya WhatsApp üzerinden gönderin. Gerektiğinde bir fotokopisini teknik elamanlarımıza veriniz, sisteme kayıt yapalım. Bir sene sonraki planlamalarımızı daha sağlıklı yapalım.

“ Aşağıdaki noksanlıklar görüldüğünde, aramaktan çekinmeyin, bahçenize en uygun gübreyi seçmenize yardımcı olalım.!”

NOKSANLIKLARIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN, İLK YAPRAKLAR SERÇE GAGASI KADAR OLDUĞUNDAN İTİBAREN DÜZENLİ GÜBRE KULLANINIZ.
Noksanlıklar yaprakta görüldüğü anda müdahale edilirse noksanlık düzelebilir, noksanlık meyveye geçtiğinde geriye dönüş yoktur.
BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAK İSTEĞİ
Genelde toprak isteği yönünden fazla seçici değildir.
Biberlerde iyi bir gelişme ve verimlilik için oldukça derin, geçirgen, su tutma özelliği iyi, besin ve organik maddece zengin bahçe toprağı denilen tınlı topraklarda iyi sonuç alınmaktadır.
Kökler narin yapıda olduklarından ağır killi, havasız ve su tutan topraklarda iyi bir yetiştiricilik yapılamaz.
Erkencilik amacıyla yapılan yetişmelerde takviye edilmiş kumlu topraklar ve özellikle kumlu-tınlıtopraklar uygundur.
Buna karşılık geç olmakla birlikte bol ürün almak arzu edildiğinde kumlu-tınlı topraklar tercih edilebilir.
Biberler tınlı-kumlu, tınlı-hafif killi, organik maddece zengin topraklar üzerinde en iyi gelişmeyi ve verimi verir.
Toprak pH’sının 6.0-6.5 olmasını ister.
BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FİDELERİN YETİŞTİRİLMESİ
Biber tohumları viyollere ekilir. Birçok yetiştiricinin yaptığı gibi serpme ekim yapılması önerilmez.
Bakım işlerinin kolaylığı ve fidelerin pişkin olarak yetişmesi için viyollere ekim tercih edilmelidir. Viyollere standart tohum kullanırken 3-4, hibrit tohum kullanırken 1 adet tohum tohumun 2-3 katı derinliğe ekilir.
Tohum ekim zamanı bölgelere göre değişir. Fidelerin açıktaki yerlerine dikim zamanı göz önünde tutularak tohum ekim zamanı belirlenir.
10-15 günde tohumlar çimlenerek çıkışlar başlar. Fideliğin gece sıcaklığının 10 oC güdüz ise 20-25 C’ nin altına düşmemesi gerekmektedir.
DOTP Tesisi
Etil Alkol Tesisi
DOP Tesisi
DOA Tesisi

Viyolede tohum çıkışının iyi olması için toprak neminin korunması gerekmektedir.
Fazla nemi olduğu zaman ise tohumlarda çürümeler meydana gelmektedir. Fidelilerde yapılacak bakım işleri; ot alma, zamanında sulama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadeledir.
BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FİDELERİN ESAS YERLERİNE DİKİMİ
Biber yetiştirilecek arazi, belirlenen gübrelerle gübrelenir, toprak işlemesi yapılır.
Biberler düzenli sulanarak yetiştirildiklerinden ve genellikle de karık usulü sulama yapıldığından, yetiştirme yerinde masuralar hazırlanır.
Özellikle kök boğazı yanıklığı hastalığına karşı en etkin kültürel önlem damla sulama yapılmasıdır.
Böylece hastalığın su ile yayılması önleneceğinden, etkin bir mücadele edilmiş olur.
Bunun için tek veya çift sıralı yetiştirme yapılacağına göre: tek sıralı yetiştirmelerde 0.25-0.30 m< genişliğinde, çift sıralı yetiştirmede ise 0.40-0.60 m genişliğinde ve uygun uzunlukta masuralar hazırlanır.
Sıra üzeri aralık ise çeşide ve bölge şartlarına göre 0.20-0.50 m olabilir.
Önemli Not:
Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Favorite wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız.
(Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.)
Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir.
En Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir. (Kesilmiş yoğurt örneği gibi)
Buda ilacınızın etkisinin azalmasına neden olacaktır.
Bu nedenle bizim tavsiyemiz holderinize, tankınıza veya sırt pompanıza,
TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)
1 FAVORİTE WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI
İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.
İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.
2 PROTEINATE Bitkisel menşeili Amino asit içeren Organik gübre ORGANİK SIVI GÜBRE
Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.
3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI
Zararlı dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
4 FUNGUSİT MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra)
Hastalık dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
5 DİĞER Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.  
Mümkün olduğunca hepsini bir arada kullanmaya çalışın, maliyetleri düşürün.
AŞAĞIDAKİ ÜRÜNLERİ HER SENE DÜZENLİ KULLANIN
CANTEX ROOT
Kireç çözücü
Sezon başında kireçli topraklarda muhakkak kullanılmalı. Kılcal köklerin etrafını sarmış kireç kaymak tabakasını yok eder.
Toprakta bağlanmış demir, fosfor ve fosfatlar açığa çıkar, bitki bunları kullanır. defalarca demir ve fosforlu gübreler kullanmanıza gerek kalmaz.
DÖNÜME 1 KG
damla sulama ile
SACAKA KÖKLENDİRİCİ Hücre bölünmesini hızlandırır. Dolayısıyla, bitkinin büyümesi ve gelişmesi de hızlanır. Kök oluşumunu ve gelişimini hızlandırır.
Köklerİ kuvvetlendirir. Köklerin, özellikle uzunlamasına, büyümesi ve gelişmesi üzerine uyarıcı etkisi vardır.
 
SATRANÇ
Bitkisel menşeili
katı organik gübre
Çiçeklenmeden önce 1. uygulama,
meyve tutumunda 2. uygulama,
hasattan 45 gün önce 3. uygulama yapılır
Gereksinim duyulan bütün dönemlerde 300 gr / 100 lt su ile olmak üzere 2 uygulama.
200-300
DEMİRLİ GÜBRE En sık görülen bitki besin noksanlığıdır. Toprak olumsuzlukları bitkilerin, toprakta olan demiri kullanmasını engeller
Toprak analizlerini mutlaka yaptırın
125-150 cc
POTASYUMLU GÜBRE Ürünün RENK ve AROMA sını AĞIRLIK ve KALİTE sini İRİLİK ve SERT liğini belirleyen potasyumu yüksek oranda içerir. Özellikle meyve ve sebze yapraklarında görülen yaprak kenarındaki kurumayı önler ve ürün artışını sağlar.  
DAMLA SULAMA AZOT, FOSFOR, DENGELİ, POTASYUM
Her dönem düzenli kullanılmalı. Bitkinin NPK sı karşılanmalı
2-3 kg
Her ilaçlamada yaprak gübresi muhakkak kullanılmalıdır. Yaprak gübreleri bitkilerin strese girmesini önler. Bitkilerin mikro element ihtiyaçlarını karşılar. Meyve tutumunu ve meyvelerin kalitesini arttırır.
Gübrelemede esas, toprak ve yaprak analizlerinin yapılmasıdır. Buna göre de eksikler giderilmelidir.
BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FİDELERİN DİKİMİ
Don tehlikesi tamamen kalktıktan ve sıcaklık 15 C civarında olduğu zaman dikime başlanır. Biber fideleri domates ve patlıcan fideleri kadar hassas olmadıklarından, topraksız olarak da dikilebilirler. Fideler kök bölgesi seviyesine kadar toprağa dikilmelidir.
Derin dikimler birçok hastalığın daha ilk dikimde bitkilere zarar vermesine neden olmaktadır.
Ahşap oyma rölyef nasıl yapılır 1. bölüm

Fidelerin köklerinin zedelenmeden çıkarılmasına özen gösterilir. Fidelerin kolay sökümünü sağladığı için sökümden önce sulanması gerekmektedir.
Viyollere tek tohum atılmış olanlarda ise viyolden fideler toprağı ile çıkarılarak dikimleri yapılır.
Hastalığın olduğu yerlerde bu dikim sistemi önerilmez, özellikle biberde kök boğazı yanıklığı hastalığı görülen yerler için bu dikim sistemi önerilmez. Bunun yerine karık usulü yetiştiricilik yapılmalıdır.
Toprağında hastalık bulunan bölgelerde en uygun sulama damla sulamadır.
Tarlada biber tarımının 3-4 yılda bir, serada ise 2-3 yılda bir aynı yere getirilmesi gerekir.
Oysa arka arkaya aynı yerde biber yetiştiriciliği yapılabilir. Biberden önce baklagiller, lahanagiller, şemsiyegiller familyasından bir bitki gelmesinde bir sakınca yoktur.
Bu bitkiler bibere iyi bir toprak bırakır.
Biber, topraktaki organik maddeden hoşlanır. Dekara 3-5 ton yanmış ahır gübresinin tarla hazırlığı sırasında toprağa karıştırılmasında fayda vardır.
Ayrıca dekara 25-30 kg azot, 8-15 kg fosfor, 25-30 kg potasyum ve 10-12 kg kalsiyumlu ticari gübre verilmelidir.
Azotun %50’si dikim öncesi toprak işlemede, %25’i ara çapada, geri kalan %25’i de çiçeklenmeden önce, fosforun tamamı dikim öncesi toprak işlemede, potasyumun %60-65’i dikim öncesi toprak işlemede, geri kalan %35-40’ı ise çiçeklenme öncesinde toprağa verilmelidir.
Kalsiyum azotlu gübre formunda verilmelidir. Toprak yapısına göre biberin güre ihtiyacı değişir.
En doğru gübreleme; toprak analizi yaptırdıktan sonra hazırlanan gübreleme programına göre yapmaktır.
EKİLİ ARAZİDE YAPILACAK BAKIM İŞLERİ
Fideler açıktaki yerlerinde gelişmeye başladığı andan itibaren yapılacak bakım işleri başlar.
Dikimden yaklaşık 20 gün sonra birinci, bundan 3-4 hafta sonra ikinci, bundan 3 hafta sonra da üçüncü çapa yapılır.
BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SULAMA
Sulama işlemi çok özenli bir şekilde uygulanmalıdır. Sulamada amaç, düzenli bir nemliliği devam ettirmektir.
Biberde su noksanlığı çiçek ve küçük meyvelerin dökülmesine, su fazlalılığı ise yaprak dökümüne neden olur. Bu nedenle ilk meyveler görülünceye kadar sulamadan kaçınılmalıdır.
Bu devrede bitkiye gerekli olan su, düzenli aralarla çapa yapmak suretiyle toprakta muhafaza edilir.
Biber yetiştiriciliğinde sıcak havada kumlu topraklar her 2-3 günde bir sulamayı gerektirir. Ağır topraklarda ise sulama bölgenin iklim koşullarına bağlı olmak kaydıyla 3-7 günde bir olabilir.
Bitkiler birkaç meyve tuttuğu zaman biberler az miktarda gübreye gereksinim duyarlar. Büyüme mevsiminde 2.5-4 cm suya ihtiyaç vardır.
BİBER AMBALAJ KAPLARI
Ambalaj kapları, biberin Ulaşımı ve satılması sırasında ürünü iyi koruyacak nitelikte olmalıdır.
Ambalajda karton kutular, tahta sandıklar kullanılır. Kutular 3-5 kg biber alır. Bunun yanında ülkemizde 10-20 kg kadar biber alan kasalar, küfeler veya plastik torbalar kullanılmaktadır.
Hatta son yıllarda biberlerin dökme olarak, 20-30 kg’lık plastik torbalar içinde ambalajlandığını görmek mümkündür. Ambalaj içinde hiçbir yabancı madde bulunmamalıdır. 1. sınıfta biberler ambalaj içine sıra halinde dizilmelidir.
2. sınıfta ise yığma yapılabilir.
Biber Hastalık ve Zararlıları
Bakteriyel Benek Hastalığı (Pseudomonas syringae pv. Tomato)
Bakteriyel Kanser ve Solgunluk (Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis)
Bakteriyel Leke Hastalığı (Xanthomonas vesicatori)
Biberlerde Kök Boğazı Yanıklığı Hastalığı (Phytophthora capsici)
Domates Öz (Gövde) Nekrozu (Pseudomonas corrugata) (P. viridiflava)
Hıyar Köşeli Yaprak Lekesi (Pseudomonas syringae pv. Lachrymans)
Kök Çürüklüğü (Çökerten) Hastalığı (Phythium spp.,Rhizoctonia spp.,Fusarium spp.,Alternaria spp., Sclerotinia )
Patlıcangillerde Külleme Hastalığı (Leveillula taurica)
Sebzelerde Beyaz Çürüklükler (Sclerotinia sclerotiorum)
Sebzelerde Kurşuni Küf Hastalığı (Botrytis cinerea)
Biber Mozayik Virüs Hastalığı (Cucumber mosaic vırus)
Domates Lekeli Solgunluk Virüs Hastalığı (Tomato spotted wilt virus)
Hıyar Mozayik Virüs Hastalığı (Cucumber mosaic vırus)
Pis kokulu Yeşil böcek (Nezara viridula)
Biber Galsineği (Asphondylia capsici)
Sebzelerde Beyazsinek
Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)
Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum)
Sebzelerde Bozkurt (Agrotis spp.)
Sebzelerde Danaburnu (Gryllotalpa gryllotalpa)
Sebzelerde Pamuk Yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)
Sebzelerde Sarı Çay Akarı (Polyphagotarsonemus latu)
Sebzelerde Tel kurdu (Agriotes spp.)
Sebzelerde Yeşil kurt [Heliothis armigera, Heliothis viriplaca (=Heliothis dipsacea]
Yaprak Galeri Sinekleri (Liriomyza trifolii, Liriomyza bryoniae, Liriomyza