TaKiMo Tarım Kimyasalları
Aramaktan çekinmeyin 0532 521 67 47

TaKiMo Tarım Kimyasalları
Aramaktan çekinmeyin 0532 521 67 47

Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri
ÇELTİK YETİŞTİRİCİLİĞİ Bakımı Hastalık Zararlıları Besin Noksanlığı ve Bitki Beslemesi

PADDY FARMING Care Nutritional Deficiency Diseases and Plant Pests Syndication

Toprak isteği bakımından seçici değildir.

Su geçirgenliği az, derin, tınlı ve besin maddelerince zengin topraklarda daha iyi yetişir.

Çeltik tarımı için optimum pH 5.5-7.5 arasıdır.

pH'sı 3-8 arasında değişen topraklara da uyum sağlayabilir.

Tuzlu toprakların ıslahında en ideal bitkilerden biridir.

Topraktaki eriyebilir tuz yoğunluğu 600 ppm 'in altında olmalıdır.

ÇELTİK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE EKİM NÖBETİ

Aynı tarlaya üst üste sürekli çeltik ekilirse verim düşer, yabancı otlar ve hastalıklarla mücadele zorlaşır.

2-3 yıl üst üste çeltik ekildikten sonra tarlaya yem bitkilerinden birisi ekilmelidir.

Baklagil yem bitkileri topraktaki azot bileşiklerini arttırdığı için tercih edilmelidir.

ÇELTİK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAK HAZIRLIĞI

Arazi tesviye işlemleri küçük parsellerde tesviye bıçağı,daha geniş parsellerde hafif ağırlıklı grayder ya da lazerle çalışan tesviye aleti ile yapılır.

Sonbaharda derin sürüm yapılmalıdır. İlkbaharda tavalar yapıldıktan sonra diskaro veya kazayağı ile işleme yapılır.

ÇELTİK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOHUMLUK

Tohumluk hastalıklardan, yabancı otlardan ve kırmızı çeltik tohumlarından temizlenmiş ve sertifikalı olmalıdır.

Mümkünse 3-4 yılda bir sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır.

Ekilecek tohum miktarı çeşidin özelliklerine, ekim zamanınave toprağın verimlilik durumuna göre değişir.

Küçük daneli çeşitler 15kg/da, orta daneli çeşitler 17-18 kg/da ve iri daneli çeşitler 20 kg/da tohum ekilebilir.

m2 ye atılacak tohum 500-600 adettir.

ÇELTİK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOHUMLARIN EKİME HAZIRLANMASI

Tohumlar 2 gün önce su içine konulup ön çimlendirme yapılır.

Ön çimlendirme esnasında çeltik yanıklık hastalığı ile mücadele amacıyla fungusitlerden birisiyle (Benomyl, Carbendazim) ilaçlama yapılmalıdır.

Beyaz uç nemotoduyla mücadele için ön çimlendirmeden önce tohumlar 55-60 C sıcak suda 10 dakika tutulması tavsiye edilmektedir.

Mümkün olduğunca hepsini bir arada kullanmaya çalışın, maliyetleri düşürün.

ÇELTİK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE EKİM ZAMANI

Ekim zamanını yetiştirilecek çeşidin vejetasyon süresi, hava ve sulama suyu sıcaklığı belirler.

Çeltik için çimlenme ve fide devresinde en uygun sıcaklık 18-35 derecedir.

Çeltik ekimi yapılması için su sıcaklığının en az 12 derece olması gerekir.

Mayıs ayının 1.haftasından sonra ekim yapılması uygundur.

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

1 FAVORİTE WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI
İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.
İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.
2 Organik gübre ORGANİK SIVI GÜBRE
Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.
3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI
Zararlı dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
4 FUNGUSİT MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra)
Hastalık dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
5 DİĞER Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.  

Mümkün olduğunca hepsini bir arada kullanmaya çalışın, maliyetleri düşürün.

CANTEX ROOT
Kireç çözücü
Sezon başında kireçli topraklarda muhakkak kullanılmalı. Kılcal köklerin etrafını sarmış kireç kaymak tabakasını yok eder. Toprakta bağlanmış demir, fosfor ve fosfatlar açığa çıkar, bitki bunları kullanır. defalarca demir ve fosforlu gübreler kullanmanıza gerek kalmaz. DÖNÜME 1 KG damla sulama
Organik gübre Çiçeklenmeden önce 1. uygulama,
meyve tutumunda 2. uygulama,
hasattan 45 gün önce 3. uygulama yapılır
Gereksinim duyulan bütün dönemlerde 300 gr / 100 lt su ile olmak üzere 2 uygulama.
200-300 cc
ÇİNKOLU GÜBRE Gözler patladığında ve çiçeklenme bittikten sonra uygulanır. En önemli uygulanma zamanı ise meyve toplandıktan (yaprak henüz düşmeden) yapılandır. Gelecek ilkbaharın gözlerinde çinko birikimini ve sağlıklı yeni sürgünlere olanak sağlar. 125-150 cc
DAMLA SULAMA AZOT, FOSFOR, DENGELİ, POTASYUM
Her dönem düzenli kullanılmalı. Bitkinin NPK sı karşılanmalı
2-3 kg

ÇELTİK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE EKİM YÖNTEMİ

Ekim yöntemleri 1.Serpme (elle, gübre saçıcıları ile, uçakla), 2.Mibzerle 3. Fideleme.

Ekimden önce tavalar iyice bulandırılmalı ve tohum üstünde ince mil örtüsü oluşması sağlanmalıdır.

Tohumlar toprak yüzeyine tutunduktan 3-4 gün sonra tavalardaki su boşaltılır.

Ahşap oyma rölyef nasıl yapılır 1. bölüm

Tavalara 5-6 gün sonra ince bir su verilir.

ÇELTİK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SULAMA

Su yüksekliği bitkilerin gelişmesine bağlı olarak, yükseltilir ve maximum gelişme devresinde 15 cm civarında tutulur.

Hasattan 20-30 gün önce tavalara su akışı durdurulur ve tavalardaki mevcut su boşaltılır.

Erken dönemde su kesmek danelerin tam anlamıyla dolmasını önler ve pirince işleme sırasında kırık oranının artmasına sebep olur.

En uygun sulama suyu sıcaklığı 25-30 derecedir.

Çimlenme için maximum su sıcaklığı 42-44 derecedir.

Bu sıcaklıklardan sonra çimlenme olmaz.

Gelişmenin her devresinde 30 C'nin üzerindeki sıcaklıklar ürüne olumsuz etki yapar.

Fide gelişimi sırasında, herhangi bir devredeki su kesilmesi, yabancı ot tohumlarının çimlenmesini teşvik eder ve yeni yabancı otların ortaya çıkmasına sebep olur.

Bitki boyu su yüksekliğinden etkilenir.

Su yüksekliği arttıkça bitki boyu ve dolayısıyla yatma artarken, salkım sayısı azalır.

Yüksek sulama suyu sıcaklığı, salkım sayısını azaltır ve başakçıktaki sterilite oranını arttırarak verim üzerine olumsuz etki yapar.

Sulama suyu yetersizliği durumunda 3 gün sulama 2 gün su kesme veya 8 gün sulama 3 gün su kesme şeklinde sulama yapılabilir.

ÇELTİK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE HASAT VE HARMAN

Salkımların %80'nin saman rengini aldığı, alt kısımdaki danelerin sert mum dönemine ulaştığı zaman çeltik hasat edilir.

Bu dönemde danelerin rutubet oranı % 22-24 arasındadır. Erken hasatta olgunlaşmamış tebeşirimsi, yeşil daneler nedeniyle verim ve randıman düşer.

Geç hasatta ise kuşlar ve kemirgenler gibi hayvan zararı ile kırık dane oranı artar. Kurutma problemi ortaya çıkar.