TaKiMo Tarım Kimyasalları
Aramaktan çekinmeyin 0532 521 67 47

TaKiMo Tarım Kimyasalları
Aramaktan çekinmeyin 0532 521 67 47

Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri
İNCİR YETİŞTİRİCİLİĞİ
Kışları ılık, yazları sıcak ve kurak, yıllık ortalama sıcaklığı 18-20 C olan yerlerde yetişir.
Meyve oluşumundan hasat sonuna kadar (mayıs-ekim aylarında ) daha yüksek sıcaklıklar, Ağustos - Eylül gibi meyve olgunlaşması ve kurutma döneminde 30 °C ortalama sıcaklık ister.
Sıcaklık 40 C yi geçmemelidir. Aksi halde dallar yanar, meyveler küçük kalır ve yanar.
En düşük sıcaklığın –9 °C den daha aşağı düştüğü yerlerde incir tarımı başarılı şekilde yapılamaz.
Ekim-kasım aylarında –3, -4 C ye kadar düşen erken donlardan zarar görebilir.
Mart sonu ve nisanda -1 C ve daha düşük sıcaklıklar yeni sürgün büyümesini zarara uğratacak ve ürünü azaltacaktır.
Kış sonundaki -4°C ve -7 C sıcaklıklar erkek incirlerde boğa ürününe dolayısıyla ilek arısına zararlıdır.
Erkek incir bahçeleri kış donlarının görülmediği kuzeyi kapalı, güneye bakan yerlerde kurulmalıdır.
Optimal yıllık yağış 625 mm dir. Bunun altındaki yağışlarda sulama gereklidir.
Fazla yağış alan bölgelerde ise ağaçlar kuvvetli büyür,meyveler iri ve tatsız olur.
Kurutmacılık yönünden Temmuz ayları yağışsız ve bulutsuz geçmelidir.
Kurutma mevsiminde hava bagıl nemi % 40-45 olmalıdır.
Olgunluk dönemindeki yüksek bağıl nem, meyvelerde yarılmaya neden olur.
Olgunluk ve kurutma mevsiminde denizden esen yüksek bağıl neme sahip rüzgarlar meyvelerde kalite düşmesine ve yarılmalara neden olur.
Karadan esen sıcak ve kuru rüzgarlar uzun süre eserlerse küçük ve kuru meyveler oluşur.
Denizden esen nemli ve serin rüzgar ile karadan esen kuru ve sıcak rüzgar karşılıklı eserse meyvede irilik ve kalite artar.
İlekleme döneminde esen kuvvetli rüzgarlar ilek arısının uçuşunu engelleyeceği için uygun değildir.
TOPRAK İSTEKLERİ
Çok fazla nemli topraklar hariç hemen her toprakta yetişir. Kuru incir kalitesi söz konusu olduğunda ise toprak yönünden seçici olur.
Derin, kumlu-killi organik materyal ve kirece sahip toprakları ister. 120 cm ve daha derin topraklarda iyi gelişir.
Toprak tuzluluğuna az dayanır. Kireççe zengin topraklarda iyi gelişir. Ph 6-7, 8 olan nötr ya da nötre yakın topraklar uygundur.
DOTP Tesisi
Etil Alkol Tesisi
DOP Tesisi
DOA Tesisi
Butil Asetat Tesisi
Butil Akrilat Tesisi
Etil Asetat Tesisi
PET şişe atıklarından DOTP üretimi

Sodyum ve bor minerallerinin aşırısına duyarlıdır.
Yüksek taban suyu ile yükselip alçalan kararsız taban suyundan zarar görür.
Taban suyu zemine 2 metreden yakın olmamalıdır.
DİKİM
İncir bahçeleri doğrudan fidan dikerek kurulabileceği gibi çelik dikerek de kurulabilir.
Fidan üreten resmi ve özel kuruluşlar genelde talebi karşılamakla birlikte üreticilerin bir kısmı direk bahçeye çelik dikerek bahçe tesisi yoluna gitmektedir.
Dikimler, köklü incir fidanları ile yapıldığında birinci boy “1-2 yaşında, toprak yüzeyinden 10 cm yukarıda çapı 18 mm den fazla ve boyları en az 100 cm olanlar” ve ikinci boy “1-2 yaşında, toprak yüzeyinden 10 cm yukarıda çapı 12 –18 mm ve boyları en az 75 cm olanlar” kullanılmaktadır.
Bu fidanların bir örnek ve bol saçak köklü,düzgün, yarasız-beresiz gövdeli, hastalık ve zararlılardan arınmış ve adına doğru fidanlar olmasına özen gösterilmelidir.
TOPRAK HAZIRLIĞI
İncir bahçesi tesis edilecek alanın önce ihata işlemi yapılır. Gerekiyorsa, drenaj v.s. arazi ıslahı sorunları halledilir. Bahçe toprağı, dikimden önce 2-3 kez derince sürülür.
Toprağın havalanması ve yağışlardan en iyi şekilde yararlanması sağlanır.
Meyilli arazilerde kurulacak incir bahçelerinde su taşkınlıklarına karşı önlem alınmalıdır.
Arazi meyili % 3’ ü geçtiği vakit kontır dikim yapılmalı, meyili % 5’ i geçen yerlerde, meyilin durumuna göre 10-15 m aralıklarla teraslar yapılmalıdır.
Bahçe kurulacak yerde dikimden önceki yaz, uzun köklü (kanyaş, ayrık v. s. gibi ) rizomları bulunan yabancı bitkiler en iyi şekilde temizlenmelidir. Zararlı ot temizliği küçümsenip göz ardı edilmemelidir.
FİDAN DİKİMİ
İncir fidanları, en uygun olarak kış uykusu devresinde, yani yaprak dökümü ile ilkbaharda yeniden su yürümesi arasında kalan devrede dikilebilir.
Tesis edilecek arazinin durumuna göre dikim şekillerinden biri tercih edilir. Onun için düz arazilerde KARE ve DİKDÖRTGEN dikim şekli tercih edilir. Dikimde kullanılabilecek diğer bir şekil ÜÇGEN (veya altıgen ) dikim şeklidir.
Arazi meyilinin % 3’ ten fazla olduğu durumlarda su taşkınlıklarından korunmak yönünden en uygun dikim şekli KONTIR dikimdir.
Dikimde mesafe seçimi, koşullara göre değişebilir. Sığ, verimsiz topraklarda aralıklar daraltılırken, derin, yeknesak ve verimli topraklarda daha geniş aralıklar kullanılır. İklim ve toprak koşullarının kötü olması durumunda 6x6 m, çok iyi olması durumunda 8x8 m mesafeler tercih edilir.
Dikim yapılacak bahçenin fidan yerleri, işaretlendikten sonra, çukurlar açılır. Açılan çukurlar 50 cm. derinlikte, 40-50 cm. genişlikte olmalıdır.
Çukurun dip kısmı üstten alınan toprakla, bir miktar çiftlik gübresi karıştırılıp, doldurulmalıdır. Kök tuvalet budaması yapıldıktan sonra, fidan dikim tahtasının orta kısmına bir dikme dikilerek, fidanın zarar görmesini önlemek için, bağlanması sağlanmalıdır.
Çukurun doldurulması sırasında köklerin toprakla temasının sağlanması açısından ayakla toprak sıkıştırılmalıdır. Fidan dikimi tamamlandıktan sonra, can suyu verilmelidir.
TESİS DÖNEMİ BAKIM İŞLERİ
İncir bitkisi güneş yanıklığına karşı çok hassastır. Yeni dikilmiş olan incir fidanlarının güneş yanıklığından korumak için karton, kalın kağıt v.s. gibi koruyucularla sarılır veya kireçle badana edilir.
Sargı materyalinin büyümeyi engellememesi, yeni sürgünlerin gelişmesine engel olmaması için fidan tepesinde 20 cm. kadar bir kısmı kapatılmamalıdır.
İncir fidanları ilk yıllarda sulamaya gereksinim duyar. Sulama olanaklarının çok sınırlı olması durumunda dahi bu sulamayı yapmak gerekir.
Sulama olanaklarının çok sınırlı olduğu durumlarda fidanların diplerindeki sulama çanaklarına sap, saman, ot, çiftlik gübresi konarak malçlama yapılır.
Böylece toprak yüzeyinin doğrudan güneş ışığı ile teması önlenir ve toprak yüzeyinden buharlaşma ile su kaybı azaltılır. Hava koşullarına bağlı olarak sulama ağustos sonunda veya eylül başında kesilir.
Yabancı otlar, düzenli toprak işlemesi, çapalama ve kimyasal yabancı ot öldürücüler kullanmak suretiyle yok edilmelidir.
YILLIK BAKIM İŞLERİ
İncir bahçeleri bir kez sonbaharda olmak üzere en az üç kez sürülmelidir. Hasattan sonra 20 cm derinlikte sonbahar sürümü yapılmalıdır. Havalandırmayı sağlamak ve yağmurlardan daha fazla yararlanmak amacıyla toprak kesekli bırakılmamalıdır.
Meyilli arazide meyile dik sürüm yapılmalıdır.
İlkbahar toprak işlemesi mart ayında 15 cm. derinliğinde yapılır. Düz arazide, sonbahar sürümüne dik yönde, meyilli arazide yine meyile dik yönde sürülür. Ağaç diplerindeki işlenmeyen yerler çapalanır. Daha sonra tırmık ve diskaro geçirilir. Kurak koşullarda nemi tutmak için yüzeysel toprak işlemesi zorunludur.
TOPRAK İŞLEME
İncir bahçelerinde torağın devamlı işlenerek yabani otların geliştirilmemesi yöntemi uygulanır.
Toprak işlemesinin ana amaçları, toprağın havalanmasını sağlamak, yağışlardan yararlanmak, yabani otları kontrol etmek ve bahçeyi hasata hazırlamaktır.
İncir bahçeleri sonbaharda bir ve ilkbaharda iki olmak üzere en az üç kere sürülmelidir.
Sonbahardaki toprak işlemesi, incir hasatının tamamlanmasından sonra derinliği 20 cm yi geçmemek üzere yapılır.
Sonbahardaki toprak işlemesinin amacı toprağın havalanmasını sağlamak, bazı hastalık ve zararlılara konukluk eden bitki artıklarını toprağa gömmek ve toprağı kabartarak kış yağışlarından en çok yarar sağlamak için ortam hazırlamaktır.
Az meyilli yerlerde kış yağışlarından tam olarak yararlanmak amacıyla bahçede tavalar yapılır.
İncir bahçeleri genellikle meyilli arazilerde kurulduğunda, ağaçlar, kontur dikim sistemine uygun dikilmeli ve sürümler meyile dik olarak yapılmalıdır.
İlkbahar toprak işlemesi, toprağın havalanması ve ilkbahar yağışlarından yararlanılması yanında kışın gelişen yabancı otları yok etmek amacıyla yapılır. Toprağın tav durumuna bağlı olarak mart ayında yapılır.
Üçüncü sürüm ileklemeyi takiben, haziran ayının ikinci yarısında yapılır. Tırmık ve diskaro çekilerek arazi kuru incir hasatı için uygun hale getirilir.
SULAMA
İncir ağacının en uygun yağış isteği 625 mm dir. Yağış miktarının 550 mm. nin altına düşmesi durumunda sulama yapmak gerekir.
Yıllık yağışın yeterli olmadığı yıllarda yağışların miktarına da bağlı olarak bir veya iki sulama yapmak yararlı ve hatta zorunludur.
Yağışların çok yetersiz olduğu durumlarda haziran sonu ve temmuz başlarında ikinci bir sulama yapma gereği ortaya çıkar.
Yıllık yağışın çok az olduğu ekstrem yıllarda ve bahçe topraklarının çok süzek olduğu durumlarda kış yağışlarından en yüksek şekilde yararlanılmış, kış sulamaları yapılmış olsa bile ek sulama yapma gereği ortaya çıkar.
Böyle durumlarda mayıs ayında ve haziran sonu temmuz başında ek sulama yapmak gerekir.
Sulama yapmanın çok güç olduğu durumlarda bile bundan kaçınılmamalıdır.
Önemli Not:
Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir. (Kesilmiş yoğurt örneği gibi) Buda ilacınızın etkisinin azalmasına neden olacaktır.
Bu nedenle bizim tavsiyemiz holderinize, tankınıza veya sırt pompanıza,
TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)
1 FAVORİTE WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI
İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.
İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.
2 Organik gübre ORGANİK SIVI GÜBRE
Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.
3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI
Zararlı dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
4 FUNGUSİT MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra)
Hastalık dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
5 DİĞER Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.  
Mümkün olduğunca hepsini bir arada kullanmaya çalışın, maliyetleri düşürün.
AŞAĞIDAKİ ÜRÜNLERİ HER SENE DÜZENLİ KULLANIN
CANTEX ROOT
Kireç çözücü
Sezon başında kireçli topraklarda muhakkak kullanılmalı. Kılcal köklerin etrafını sarmış kireç kaymak tabakasını yok eder.
Toprakta bağlanmış demir, fosfor ve fosfatlar açığa çıkar, bitki bunları kullanır. defalarca demir ve fosforlu gübreler kullanmanıza gerek kalmaz.
DÖNÜME 1 KG
damla sulama ile
KÖKLENDİRİCİ Hücre bölünmesini hızlandırır. Dolayısıyla, bitkinin büyümesi ve gelişmesi de hızlanır. Kök oluşumunu ve gelişimini hızlandırır.
Kökleri kuvvetlendirir. Köklerin, özellikle uzunlamasına, büyümesi ve gelişmesi üzerine uyarıcı etkisi vardır.
   
ORGANİK GÜBRE Çiçeklenmeden önce 1. uygulama,
meyve tutumunda 2. uygulama,
hasattan 45 gün önce 3. uygulama yapılır
Gereksinim duyulan bütün dönemlerde 300 gr / 100 lt su ile olmak üzere 2 uygulama.
200-300 cc
DEMİRLİ GÜBRE En sık görülen bitki besin noksanlığıdır. Toprak olumsuzlukları bitkilerin, toprakta olan demiri kullanmasını engeller
Toprak analizlerini mutlaka yaptırın
125-150 cc
POTASYUMLU GÜBRE Ürünün RENK ve AROMA sını AĞIRLIK ve KALİTE sini İRİLİK ve SERT liğini belirleyen potasyumu yüksek oranda içerir. Özellikle meyve ve sebze yapraklarında görülen yaprak kenarındaki kurumayı önler ve ürün artışını sağlar.    
DAMLA SULAMA AZOT, FOSFOR, DENGELİ, POTASYUM
Her dönem düzenli kullanılmalı. Bitkinin NPK sı karşılanmalı
2-3 kg
Her ilaçlamada yaprak gübresi muhakkak kullanılmalıdır. Yaprak gübreleri bitkilerin strese girmesini önler. Bitkilerin mikro element ihtiyaçlarını karşılar. Meyve tutumunu ve meyvelerin kalitesini arttırır.
GÜBRELEME
İncir yetiştiriciliği için 6-7.8 arasında değişen bir toprak pH sı uygundur. İncir ağacı kireç seven bir bitki olduğu için oldukça yüksek kirece sahip topraklarda yetiştirilebilir. Toprak pH sının düşük olduğu yerlerde ağaçlara kireç verilmesi yararlı ve hatta zorunludur.
Kireçleme ile toprağa verilecek kireç miktarı, toprak pH sı, toprağın yapısı (bünyesi) organik madde içeriği ve kullanılacak kireç materyallerinin özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. Kireç uygulaması sonbaharda yapılır.
Toprağa serpilen kireç sürüm ile veya diğer yollarla toprağın altına gömülür.
Yapılacak gübreleme ağaçlarda noksanlığı görülen besin maddelerini sağlamalıdır.
Azot gübrelemesi vegetatif gelişmeyi yani yaprak ebadını, yıllık sürgünlerin uzunluğunu artırır.
Sürgün uzunluğu artınca meyve sayısı da artar. Meyve sayısında bu olumlu gelişmeye rağmen meyve iriliği azalır.
Özellikle kurutmalık çeşitlerde, kuru meyve kalitesi azalır, meyve kabuk rengi koyulaşır.
Fosfor besin maddesi diğer işlevleri yanında incirde meyve iriliğini de olumlu yönde etkilemektedir.
İncir yetiştiriciliğinde, irilik önemli bir özelliktir.
Potasyum besin maddesi de meyve kalitesi ve ürün miktarı üzerine etkili olmaktadır. Potasyum, meyvelerin güneş yanmasından zarar görmelerini azaltır. Daha açık kabuk rengine sahip, daha yumuşak kuru incir meyvesi elde edilmesine yardım eder.
Verilecek gübre miktarının saptanmasında çeşitli etmenlerin (iklim, toprak ve bitki faktörü ) göz önüne alınması zorunludur.
Çiftlik gübresi, dekara 2-3 ton olarak hesap edilir. Bu miktar gübreyi dağıtmak için her 4 ağaç arasına 1-2 araba gübre bırakılır.
Gübreyi ağaçların diplerine yığmak doğru değildir.
Çiftlik gübresi hasattan hemen sonra verilir ve derhal sonbahar toprak işlemesi ile toprak yüzünde bekletmeden toprağa karıştırılır.
Ancak incir ağacının gübre gereksinimini saptamak amacıyla henüz tarla denemeleri, toprak ve bitki analizleri yapılmamış ve noksanlık durumlarında ağaçlarda ortaya çıkan arazlar saptanmamış olduğundan, izlenecek en tutarlı yol yetiştiricilerin bahçelerindeki ağaçlarını çok iyi izleyerek ağaçların beslenme yönünden herhangi bir sorunu olup olmadığını saptamasıdır.