TaKiMo Tarım Kimyasalları
***

TaKiMo Tarım Kimyasalları
***

Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri
LAHANA YETİŞTİRİCİLİĞİ
Serin iklim sebzesi olan lahana memleketimizde sonbahar ve ilkbahar arasında kış sebzesi olarak tüketilir.
Hasadı ise genellikle sonbahar erken donları başlamadan yapılır. Lahana yetiştiriciliği için en uygun sıcaklık 15-21 C derece arasıdır.
15 C derecenin altında ve 21 C derecenin üstünde gelişme oldukça yavaşlar. –2 , -3 C derece ve altındaki sıcaklıklarda fideler zarar görür.
Baş bağlama devresinde fazla olmayan düşük sıcaklıklara dayanıklıdırlar.
Tohum çimlenme sıcaklığı 8-11 C derecedir.
LAHANA YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAK İSTEKLERİ
Lahana; organik maddece zengin, killi-tınlı ve milli topraklarda bol ürün verir.
Erken ürün almak için kumlu, kumlu-tınlı topraklar tavsiye edilir.
LAHANA FİDELERİNİN YETİŞTİRİLMESİ
Bu amaçla hazırlanan soğuk yastıklara lahana tohumları metrekareye 5 gr. hesabıyla serpme olarak Şubat-Mart aylarında serpme veya sıraya ekilir. 1000 adet bitki için 8-10 gr., 1 dekar için 20-50 gr. tohum gerekir.
Bu amaçla 20-30 m2’lik bir yastık yeterlidir.
Atılan tohum üzerine 1-2 cm kalınlığında harç konur, hafifçe bastırılır ve sulanır.
Fide yetiştirirken sıcaklık 12 C derecenin altına düşmemelidir.
Yastığa sık ekim yapılmamalıdır.
Çimlenme 10 C derecede 15 gün içinde, 20 C derecenin üzerindeki sıcaklıklarda 1 haftada meydana gelir.
Fide üretim süresi 35-60 gün kadardır.
Dikim zamanına kadar yabancı ot temizliği, sulama, hastalık ve zararlılarla mücadele yapılmalıdır.
FİDELERİN ESAS YERLERİNE DİKİLMESİ VE GELİŞMESİ
a) Tarla Hazırlığı:
Sonbaharda dekara 3-4 ton ahır gübresi verilen toprak 25-30 cm derinlikte sürülür.
İlkbaharda 5-10cm derinlikte işlenerek tırmık ve diskaro ile tesviye yapılır.
Karık usulü dikilen fidelerin; tek sıralı yetiştiricilikte masura genişliği 25-30 cm., çift sıra yetiştiricilikte 60-100 cm olmalıdır.
Sıra üzerleri ise 40-50 cm. genişliğinde olmalıdır.
Sıra arası mesafe azaldıkça daha küçükbaşlı lahanalar meydana gelir.
Ancak daha çok ürün alınır
b) Fide Dikimi:
Fideler tohum ekiminden 5-7 hafta sonra 5-10 yapraklı olarak dikilmeye hazırdırlar.
Fide dikilirken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.
Fide sökümü için yastıklar bir gün evvel sulanmalıdır.
Fidelerin kök ve yaprakları seyreltilmelidir.
Fide; en alt yaprağın 1-2 cm. altından toprağa dikilmelidir.
BAKIM İŞLERİ
Lahananın gelişme devrelerinde hasata kadar yapılacak başlıca bakım işleri; çapa, sulama, gübreleme, bozulmuş yaprakların alımı ile hastalık ve zararlılarla mücadeleden ibarettir.
DOTP Tesisi
Etil Alkol Tesisi
DOP Tesisi

SULAMA
Fide dikiminden sonra kurak şartlarda en geç iki gün ara ile 2-3 defa arka arkaya su vermek iyi gelişme sağlar.
Bitki; gelişme dönemine girdikten sonra toprak ve iklim şartlarına göre normal olarak bir hafta arayla sulama yapılmalıdır
Çapalama:
Birinci çapa; fideler gelişmeye başladıktan veya dikimden 1-3 hafta sonra yapılmalıdır. İkinci çapa; birinci çapalamadan 3-4 hafta sonra yapılır.
Bozulmuş, kurumuş dip yapraklar da bu sırada alınmalıdır. İkinci çapadan sonra azotlu gübrelerin 1/3’ü (Amonyum sülfat) 15 kg. şerbet şeklinde verilebilir.
Üçüncü çapa; ikinci çapadan yaklaşık 1 ay sonra 3. Çapa yapılmalıdır.
Amonyum sülfat’ın 15 kg.lık kısmı bu çapadan sonra şerbet şeklinde verilmelidir.
Önemli Not:
Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Favorite wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız.
(Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.)
Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir.
En Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir. (Kesilmiş yoğurt örneği gibi)
Buda ilacınızın etkisinin azalmasına neden olacaktır.
Bu nedenle bizim tavsiyemiz holderinize, tankınıza veya sırt pompanıza,
TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)
1 FAVORİTE WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI
İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.
İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.
2 PROTEINATE Bitkisel menşeili Amino asit içeren Organik gübre ORGANİK SIVI GÜBRE
Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.
3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI
Zararlı dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
4 FUNGUSİT MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra)
Hastalık dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
5 DİĞER Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.  
Mümkün olduğunca hepsini bir arada kullanmaya çalışın, maliyetleri düşürün.
AŞAĞIDAKİ ÜRÜNLERİ HER SENE DÜZENLİ KULLANIN
CANTEX ROOT
Kireç çözücü
Sezon başında kireçli topraklarda muhakkak kullanılmalı. Kılcal köklerin etrafını sarmış kireç kaymak tabakasını yok eder.
Toprakta bağlanmış demir, fosfor ve fosfatlar açığa çıkar, bitki bunları kullanır. defalarca demir ve fosforlu gübreler kullanmanıza gerek kalmaz.
DÖNÜME 1 KG
damla sulama ile
SACAKA KÖKLENDİRİCİ Hücre bölünmesini hızlandırır. Dolayısıyla, bitkinin büyümesi ve gelişmesi de hızlanır. Kök oluşumunu ve gelişimini hızlandırır.
Köklerİ kuvvetlendirir. Köklerin, özellikle uzunlamasına, büyümesi ve gelişmesi üzerine uyarıcı etkisi vardır.
 
SATRANÇ
Bitkisel menşeili
katı organik gübre
Çiçeklenmeden önce 1. uygulama,
meyve tutumunda 2. uygulama,
hasattan 45 gün önce 3. uygulama yapılır
Gereksinim duyulan bütün dönemlerde 300 gr / 100 lt su ile olmak üzere 2 uygulama.
200-300
DEMİRLİ GÜBRE En sık görülen bitki besin noksanlığıdır. Toprak olumsuzlukları bitkilerin, toprakta olan demiri kullanmasını engeller
Toprak analizlerini mutlaka yaptırın
125-150 cc
POTASYUMLU GÜBRE Ürünün RENK ve AROMA sını AĞIRLIK ve KALİTE sini İRİLİK ve SERT liğini belirleyen potasyumu yüksek oranda içerir. Özellikle meyve ve sebze yapraklarında görülen yaprak kenarındaki kurumayı önler ve ürün artışını sağlar.  
DAMLA SULAMA AZOT, FOSFOR, DENGELİ, POTASYUM
Her dönem düzenli kullanılmalı. Bitkinin NPK sı karşılanmalı
2-3 kg
Her ilaçlamada yaprak gübresi muhakkak kullanılmalıdır. Yaprak gübreleri bitkilerin strese girmesini önler. Bitkilerin mikro element ihtiyaçlarını karşılar. Meyve tutumunu ve meyvelerin kalitesini arttırır.
Gübrelemede esas, toprak ve yaprak analizlerinin yapılmasıdır. Buna göre de eksikler giderilmelidir.
GÜBRELEME
Lahanalarda sonbaharda dekara 3-5 ton ahır gübresi toprağa verilmelidir.
İlkbaharda gerekirse dekara 1-3 ton ahır gübresi verilerek toprağa 10-15 cm. derinliğinde karıştırılır.
Ahır gübresi taze olursa lahana sineği ve lahana kelebeği zarar yapar.
Ortalama olarak azotlu gübrelerden (amonyum sülfat) dekara 40-50 kg. , fosforlu gübrelerden (süper fosfat) dekara 40-50 kg, potasyumlu gübrelerden (potasyum sülfat) dekara 20-30kg. hesabıyla verilebilir.
Fosforlu gübrenin tamamı,potaslı gübre ve azotlu gübrenin 15 kg.ı fide dikimi ile beraber verilmelidir.
Azotlu gübrenin 15 kg.ı 1. Çapadan sonra, kalan 15 kg.ı 2. Çapalamadan sonra şerbet şeklinde verilebilir.
Bitkinin gelişme durumuna göre azotlu gübreler şerbet şeklinde verilmelidir.
Ancak bunun yerine ahır gübresinden hazırlanmış şerbetin verilmesi de iyi netice verir.
Azot noksanlığında; yapraklarda sararma ve kızarma olur, başlar küçük kalır.
Fosfor noksanlığında yapraklar koyu yeşil renklidir. Alt tarafta damarlar morlaşır. Yapraklar dökülebilir.
Potasyum noksanlığında yaprak damar aralarında kıvırcıklaşma başlar, yaprak rengi açılır, sararır, kahverengine döner, zamanla yaprak kurur.
En uygun gübreleme toprak analizi ile yapılacak olan gübrelemedir.
HASAT
Dikimden 3-5 ay sonra hasat yapılır. Bu süre lahana çeşitlerine, iklim ve toprak şartlarına bağlı olarak değişir.
Hasat zamanı; baş lahanalarda çeşit karakterine göre sıkı ve parlak bir hal aldığında yapılmalıdır.
Hasat; soğuk bölgelerde bir defada yapılmalıdır.
Çünkü hasat gecikirse soğuktan çatlamalar oluşur, kalite ve verim düşer.
LAHANA HASTALIK VE ZARARLILARI
Lahana Siyah Damar Çürüklüğü (Xanthomonas Campestris Pv. Campestris)
Lahana Kök-Ur Hastalığı (Plasmodiophora Brassicae)
Alternaria Yaprak Lekesi (Alternaria Brassicae, A. Brassicicola, A. Raphani)
Bakteriyel Yaprak Lekesi (Pseudomonas Syringae Pv. Maculicola)
Lahana Mildiyösü Hastalığı (Prenospora Brassicae)
Sebzelerde Beyaz Çürüklükler (Sclerotinia Sclerotiorum)
Lahana Galböceği (Ceutorrhynchus Pleurostigma)
Lahana Göbekkurdu (Hellula Undalis)
Lahana Güvesi (Mamestra Brassicae L.)
Lahana Kelebekleri [Pieris Brassicae, Artogeia (=Pieris) Rapae, Artogeia (=Pieris) Napi]
Lahana Kokulu Böceği (Eurydema Ornatum)
Lahana Sineği (Delia Brassicae)
Lahana Yaprak güvesi (Plutella Xylostella (=P. Maculipennis)
Kök Ur Nematodları (Meloidogyne Spp.)
Sebzelerde Pamuk Yaprak kurdu Spodoptera Littoralis, S. Exiqua (Boisd.)(Lepidoptera: Noctuidae)
Sebzelerde Yaprak bitleri
Toprak Pireleri (Phyllotreta Spp.,)