TaKiMo Tarım Kimyasalları
***

TaKiMo Tarım Kimyasalları
***

Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri
MUZ YETİŞTİRİCİLİĞİ
Muz tropik iklim bitkisidir. Yıllık ortalama sıcaklık 20 C nin üstünde, yıllık sıcaklık farkı 4-5 C yi geçmeyen mikro klima, nemli yerlerde yetişir.
Yıllık yağış miktarı 1000-2000 mm arasında olmalıdır. Yeterli yağışın alınamadığı durumlarda sulama yapılmalıdır. Nem % 60 üzerinde olmalıdır.
Doygun nemin de hastalıkların yayılmaması, gelişmemesi için ortamdan uzaklaştırılması gereklidir.
Muz gölgeyi sever, yüksek ağaçların altı yetişmesi için en uygun alanlardır.
Sıcaklık 20 C derecenin altına düşmeye başladığında gelişme gerilemesi olmakta, 3 C de muz zarar görmektedir. –4 C nin altında gövde zarar görmektedir.
Rüzgara karşı önlem alınmalıdır. Şiddetli rüzgar büyük yapraklarından dolayı muza büyük zarar vermektedir.
Yalancı gövdenin kırılmasına, ağaçların yıkılmasına neden olabilir.
NOKSANLIK OLMASINI BEKLEMEYİN
görülmeden, düzenli bitki besleme yapınız. Her sene yaptırın. Teknik ekiplerimiz geldiğinde gösteriniz veya WhatsApp üzerinden gönderin. Gerektiğinde bir fotokopisini teknik elamanlarımıza veriniz, sisteme kayıt yapalım. Bir sene sonraki planlamalarımızı daha sağlıklı yapalım.

“ Aşağıdaki noksanlıklar görüldüğünde, aramaktan çekinmeyin, bahçenize en uygun gübreyi seçmenize yardımcı olalım.!”

NOKSANLIKLARIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN, İLK YAPRAKLAR SERÇE GAGASI KADAR OLDUĞUNDAN İTİBAREN DÜZENLİ GÜBRE KULLANINIZ.
Noksanlıklar yaprakta görüldüğü anda müdahale edilirse noksanlık düzelebilir, noksanlık meyveye geçtiğinde geriye dönüş yoktur.
Muz yeşil aksamın gelişme dönemi ve meyve gelişme döneminde yoğun şekilde besini ister.
Muz yetiştiriciliğinde sadece organik gübre uygulaması yeterli olmaz.
Mineral gübre uygulaması da yapılmalıdır.
Azot, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum ve Magnezyum gübrelemeleri yapılmalıdır.
 Muzun azot ihtiyacı da fazladır.
Özellikle yeşil aksam gelişmesi için azot gereklidir.
ilk üç ay içerisinde, Yavru bitkilerin gözüktüğü ve büyümenin başladığı dönemde azot çok önemlidir.
Gelişmenin başladığı ve bitkinin atağa geçtiği ilkbahar aylarında çok fazla azot kullanır.
Azotun büyük bir kısmını ilk dönemde kullanır.
Azot kullanımı ile kuru madde miktarı arasında ilişki vardır, azot kullanımı arttıkça kuru madde miktarı azalır. 
Fosfor, kök gelişimi ve bitki besin maddesi alım kapasitesini artırtırır, salkım oluşumunu güçlendirir, tarak sayısını artırması yönünden de çok önemlidir. 
Fosforun topraktan alınabilmesi için ortamda yeteri kadar suyun bulunması ve toprak ph nın 5.5 - 7.0 arasında olması gerekir.
Doğumdan bir ay kadar önce uygulanan fosfor uygulaması tarak sayısını arttırır.
Fosfor noksanlığında, yaprak kenarları ölerek testere dişi görünümü alır.
Fosfor yeterli olduğunda tarak sayısı ve her taraktaki parmak sayısı artmaktadır.
Fakat fosfor fazlalığıda parmakların oluşmasına ters etki yapmaktadır.
Fosfor fazlalığı, tarak sayısını vede taraktaki parmak sayısını azaltmaktadır.
DOTP Tesisi
Etil Alkol Tesisi

Fosfor meyve verimini artırmakta, ancak aşırı fosfor gübrelemelerinde verim azalmaktadır.
Fazla fosfor uygulanan topraklarda, çinkonun, demir ve alüminyum oksitlerince bağlanması ile birlikte bitkinin gelişmesini artırması, bitkide çinko yoğunlaşması kritik düzeyin altına düşerken, bitkide fosfor toksisitesi görülebilir.
Diğer yandan bitkilerin çinko noksanlığı gösterdiği durumlarda, fosforlu gübrelerin kullanılması, bitkide fosfor toksisitesi (fazlalığı) gösterdiği gibi çinko noksanlığını da artırmaktadır.
Önemli Not:
Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Favorite wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız.
(Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.)
Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir.
En Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir. (Kesilmiş yoğurt örneği gibi)
Buda ilacınızın etkisinin azalmasına neden olacaktır.
Bu nedenle bizim tavsiyemiz holderinize, tankınıza veya sırt pompanıza,
TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)
1 FAVORİTE WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI
İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.
İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.
2 PROTEINATE Bitkisel menşeili Amino asit içeren Organik gübre ORGANİK SIVI GÜBRE
Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.
3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI
Zararlı dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
4 FUNGUSİT MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra)
Hastalık dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
5 DİĞER Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.  
Mümkün olduğunca hepsini bir arada kullanmaya çalışın, maliyetleri düşürün.
AŞAĞIDAKİ ÜRÜNLERİ HER SENE DÜZENLİ KULLANIN
CANTEX ROOT
Kireç çözücü
Sezon başında kireçli topraklarda muhakkak kullanılmalı. Kılcal köklerin etrafını sarmış kireç kaymak tabakasını yok eder.
Toprakta bağlanmış demir, fosfor ve fosfatlar açığa çıkar, bitki bunları kullanır. defalarca demir ve fosforlu gübreler kullanmanıza gerek kalmaz.
DÖNÜME 1 KG
damla sulama ile
SACAKA KÖKLENDİRİCİ Hücre bölünmesini hızlandırır. Dolayısıyla, bitkinin büyümesi ve gelişmesi de hızlanır. Kök oluşumunu ve gelişimini hızlandırır.
Köklerİ kuvvetlendirir. Köklerin, özellikle uzunlamasına, büyümesi ve gelişmesi üzerine uyarıcı etkisi vardır.
 
SATRANÇ
Bitkisel menşeili
katı organik gübre
Çiçeklenmeden önce 1. uygulama,
meyve tutumunda 2. uygulama,
hasattan 45 gün önce 3. uygulama yapılır
Gereksinim duyulan bütün dönemlerde 300 gr / 100 lt su ile olmak üzere 2 uygulama.
200-300
DEMİRLİ GÜBRE En sık görülen bitki besin noksanlığıdır. Toprak olumsuzlukları bitkilerin, toprakta olan demiri kullanmasını engeller
Toprak analizlerini mutlaka yaptırın
125-150 cc
POTASYUMLU GÜBRE Ürünün RENK ve AROMA sını AĞIRLIK ve KALİTE sini İRİLİK ve SERT liğini belirleyen potasyumu yüksek oranda içerir. Özellikle meyve ve sebze yapraklarında görülen yaprak kenarındaki kurumayı önler ve ürün artışını sağlar.  
DAMLA SULAMA AZOT, FOSFOR, DENGELİ, POTASYUM
Her dönem düzenli kullanılmalı. Bitkinin NPK sı karşılanmalı
2-3 kg
Her ilaçlamada yaprak gübresi muhakkak kullanılmalıdır. Yaprak gübreleri bitkilerin strese girmesini önler. Bitkilerin mikro element ihtiyaçlarını karşılar. Meyve tutumunu ve meyvelerin kalitesini arttırır.
Gübrelemede esas, toprak ve yaprak analizlerinin yapılmasıdır. Buna göre de eksikler giderilmelidir.
Potasyum, muz içinde çok önemlidir. Salkım oluşumu ve gelişimi için gerekli bir besin maddesidir, bitki büyümesini çabuklaştırır, verimi artırır.
Yeterli oranda potasyum ile beslenen bitkilerde salkım ağırlığı artar, parmaklar daha büyük olur ve meyvenin pazarda daha uzun süre dayanması sağlar. Hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılığını arttırır.
Potasyum, bitki metabolizmasında fotosentez sonucu elde edilen besini, faydalı olacağı bölgelere taşınmasını sağlar.
Bitkinin su dengesini ayarlar.
Potasyum, azot ile birlikte ürünü artırır ve düzenli meyve tutumu ve olgunlaşması sağlar.
Potasyum eksikliğinde, yapraklar uçlardan başlamak üzere sararır. Bu sararma hızla gelişir, uçtan başlayarak yaprağın büyük bölümünü öldürür.
Düşük oranda potasyum alan bitkinin meyveleri şekilsiz olur. Salkımda çok az sayıda parmak oluşur.
Potasyum, ürünün renk ve aromasını, ağırlık ve kalitesini, irilik ve sertliğini belirler. Düşük potasyum oranında ise meyve lezzetsiz ve yavan olur.
Çinko noksanlığı muz bahçelerinde en fazla görülen bitki besin noksanlığıdır. Çinko bitki besin noksanlığının nedenlerinden biride, fosfor fazlalığından kaynaklanır.
Çinko noksanlığında bitki bodur kalır. Yapraklar küçük ve dar olup, ikinci damarlar arası sarı-beyaz şeritler halindedir, daha sonra bunlar sarı-yeşil şeritlere dönüşür.
Sarı şeritlerde uzun, kahverengi ölü benekler belirir.
Çinko noksanlığı görülen bitkilerde oluşan salkımların parmakları küçük ve normal kıvrık şeklinden daha kıvrık olup, en belirli özellik de parmak uçlarının açık yeşil olmasıdır. Fazla miktarda kireçleme veya toprakta fosfor fazlalığı çinko eksikliğine neden olabilir.
mangan noksanlığı belirtileri birbirlerine benzerlik gösterir. Hafif ve orta derecede noksanlık halinde, genç yapraklarda, damar aralarında hafif renk açılması ortaya Bu renk açılması oldukça hafif olup, ancak, yaprak ışığa tutulduğunda görülebilir derecededir.
Noksanlığının daha şiddetli olması halinde renk açılması artar ve yaprak ağ görüntüsü alır.
Daha sonraki aşamada, için yaprak yüzeyini beyazımsı sarı renkli nekrozlar kaplar.
Demir eksikliği olan yapraklarda damarlar yeşil kalır, ancak damar araları sarıdır. Eksikliğin ilerlemesi halinde tam sararma ve sonra da kuruma görülür.
En ince damarlar dahi yeşil kalarak bu damarlar arasındaki kısımlarda renk tamamıyla sarıya döner.
Geniş yapraklı bitkilerde yapraklar adeta sarı zemin üzerinde yeşil bir ağ manzarası gösterirler. Noksanlığın çok şiddetli olduğu durumlarda, damarlar da sararır.
Bazı bitkilerde yapraklarda kahverengi nekrozlar oluşabilir.
Noksanlığın çok şiddetli olması halinde yeni çıkan yapraklarda hiç klorofil bulunmadığı için yaprak beyaz bir renk alır. Kimi zaman demir noksanlığı belirtileri magnezyum noksanlığı belirtileri ile karıştırılabilir.
Dikkat edilecek husus magnezyum noksanlığının yaşlı yapraklarda görülmesi, buna karşılık demir noksanlığının ise genç yapraklarda, bitkinin tepe kısımlarında, sürgün uçlarında görülmesidir.
Noksanlığın hafif olması durumunda, en son çıkan genç yapraklar başlangıçta sarımsı yeşil olur.
Noksanlık ilerledikçe damarlar arasında renk tamamen sarıya döner. Damarlar ise kesin sınırlarla yeşil kalırlar.
Toprakta genellikle bitki ihtiyacını karşılamaya yetecek düzeyde kalsiyum bulunur.
Özellikle kurak ve yarı kurak bölge topraklarında yıkanma olmadığı için, fazla doygunluk oranı yüksektir.
Toprakta bulunan bazik elementler içinde kalsiyum başta gelmektedir.
Kireçli ana materyal üzerinde oluşmuş kurak bölge topraklarında kalsiyum diğer bazı besin elementlerinin, özellikle mikro elementlerin alınmasında antagonisık etki yaratacak kadar fazla bulunabilmektedir.
Türkiye topraklan da bu özellikler taşıdığından, topraktan kalsiyumlu gübreleme yapılmasına pek gerek duyulmamaktadır.
Ancak asit karakter taşıyan yerlerde kireçleme amacıyla kalsiyumlu bileşiklerin kullanılması söz konusu olmaktadır.
Bununla birlikte bazı faktörlerin etkisiyle bitkilerde kalsiyum noksanlıkları görülmektedir.
Bitkilerin meyve ve depo organlarına kalsiyum akışında ortaya çıkan azalmalar kalsiyum noksanlığına bağlı problemler yaratır.
Muzda kalsiyum noksanlığında önce genç yapraklar aşağıya veya yukarıya doğru kırılır ve yaprak oluşması azalır.
Magnezyum noksanlığının tipik belirtisi yaşlı yapraklarda damarlar arasında görülen sararmadır Primer ve sekonder damarlar (birinci ve ikinci damarlar) yeşil renklerini korurlar, üçüncü ve daha ince damarlar ve damarlar arası bölgelerde renk sararır. Yaprak bu haliyle benekli bir görüntüye sahip olur. Ekstrem durumlarda klorotik dokular ölerek kahverengi nekrozlar oluşturur.
Özellikle kumlu topraklarda, bitki gelişmesinin olgunluk dönemlerine doğru bitkilerde magnezyum noksanlığı sık görülür.
Geç dönemde ortaya çıkan magnezyum noksanlığı ürün miktarında büyük bir azalmaya yol açmayabilir.
Ancak özellikle yaprakları için yetiştirilen bitkilerde pazar kabiliyeti düşer. Toprak sıkışması, su altında kalma ve kuraklık etki ­noksanlığını şiddetlendirir.
Bazı hallerde toprakta yeterli miktarda magnezyum bulunsa bile bitkilerde magnezyum noksanlığı görülebilmektedir.
Toprak çözeltisinde yüksek miktarda bulunan hidrojen, potasyum, amonyum, kalsiyum gibi iyonlar magnezyum alımını azaltarak noksanlığa neden olabilmektedirler.
pH 5 ve daha düşük olan topraklarda bulunan yüksek miktardaki alüminyum iyonları da magnezyum alımını azaltarak noksanlık yaratmaktadır.
Mağnezyum eksikliğinde etkilenen dört ve beşinci yapraklardır.
Yaprak sapları ana gövdeden kopar, yaprağın ömrünün kısalmasına neden olur.
Bitki Besin Elementleri Arasındaki etkileşim
Bitki besin maddeleri arasında toprak içinde bitkilerin besin alımı yönünden çok ciddi rekabetler veya teşvikler vardır.
Bu nedenle gübreleme proğramlarının hazırlanması ve uygulanmasına çok dikkat edilmelidir.
Bitki Besin Maddesi kullanımının en fazla olduğu sera alanlarında, toprak analizi yaptırmadan, düzenli ve sağlıklı bir gübreleme proğramı uygulamak olumsuz sonuçlar verebilir.
MUZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MUZUN TOPRAK PH sı İSTEĞİ
Muzun ideal PH isteği 6’dır. Ama 4,5 - 8,5 arasındaki pH'larda yetişebilir. Ülkemiz toprakları genelde kireçli bir yapıya sahip olduğu için genel olarak PH 7 ' nin, bazı bahçelerde PH 8 ‘in üstüne çıkmaktadır.  
Muzun geniş PH aralığında yetişmesine rağmen, toprak PH sı, tabandan verilen fosfor, demir ve fosfatların alımını zorlaştırdığı için muz tabandan verilen birçok bitki besinini alamamaktadır.
Yeterince alınamadığından bitki besinleri toprakta birikmekte, elementler arasında geçimsizliğe neden olmaktadır.
Gübrelerin içindeki elementlerin oranı ve bu oranların dengesi, Toprak Ph sı, fazla gübreleme ve farklı gübreler ( Bir firmanın ürettiği, her üretilen ürünün birbirini takip ettiği ürünler yerine, farklı firmaların ürettiği gübrelerin kullanılması, sezon başından sezon sonuna kadar aynı ziraat mühendisi yerine, farklı mühendislik hizmeti alınması, (Ziraat müh. veya teknikerler bütün bir sezona göre gübreleme ve ilaçlama planlaması yapmaktadır.) ile bozulduğu takdirde, elementler arası zıtlaşmadan kaynaklanan problemler ile karşı karşıya kalabiliriz.
Tek bir gıda maddesinin bile gereğinden fazla kullanılması diğer bir veya birden fazla bitki besin maddesinin alınmasına mani olabilir.
Yapılan son araştırmalarda elverişli toprak ph sının 6.4 olduğu ortaya konmuştur.
Girdilerin çok yüksek olması veya verilen gübrelerin toprakta birikmemesi için toprak ph sına dikkat edilmelidir.
Bitki besin eksikliği sonucunda, bitki birçok arazlar gösterecektir.
Potasyum noksanlığı çeken bitkilerde turgor basıncı düşer ve su stresi olunca bitkiler gevşek dokulu bir hal alırlar. Kuraklığa ve dona karşı dayanıklılık zayıflar.
Aynı şekilde hastalık etmenlerine ve tuzlu toprak koşullarına karşı bitkiler çok daha duyarlı olurlar.
Bitki dokularında ve hücre organellerinde anormal gelişmeler görülür. Bitkide ksilem ve floem dokuların oluşumu geriler.
Dokularda ligninleşme azalır. Bunun sonucu olarak potasyum noksanlığında gövde zayıflar.
Potasyum bitkilerde birçok kalite unsurunu etkileyen bir besin elementidir.
Bu nedenle bitkilerde potasyum noksanlığı bitkinin özelliğine göre çeşitli kalite bozulmalarına yol açar.
Özellikle sebze, meyve ve lif bitkilerinde potasyum noksanlığı kalite özelliklerini çok olumsuz etkiler.
Bor noksanlığı öncelikle bitkilerin büyüme noktalarına zarar verdiği için bitkilerde büyüme çok yavaşlar.
Yapraklar ve dallar kolay kırılan, gevrek bir yapı alırlar.
Noksanlığın çok şiddetli olması halinde büyüme noktaları ölür ve büyüme tamamen durur.
Çiçek meyve oluşumu engellenir, Yapraklar kıvrılır, kalınlaşır ve koyu mavi-yeşil bir renk alırlar.
Demir noksanlığının giderilmesi de diğer iz elementlere göre daha zordur.
Çünkü demirin bitkiye yarayışlılığını etkileyen, yukarıda da anlatıldığı gibi pek çok etmen vardır.
Yapılan her demir gübrelemesinden olumlu sonuç elde etmek her zaman mümkün olmayabilir.r.