TaKiMo Tarım Kimyasalları
***

TaKiMo Tarım Kimyasalları
***

Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri
PATLICAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
Patlıcan, sıcak iklim sebzesidir, soğuklardan çok etkilenir. Yetiştirilme devresinde sıcaklık eksi 1- 2 C’ ye düştüğü zaman bitki yaşamını yitirir.
Ilık iklimlerde yıllık kültür bitkisi olarak yetiştirildiğinden tohum ekiminden itibaren hasat devresi sonuna kadar don olmayan ve bitkinin gelişmesi ile ürün vermesi için normal olarak 15–35 C sıcaklığa ihtiyacı vardır.
İyi bir yetiştiricilik için ortalama 6 aylık bir vegetasyon dönemine ihtiyaç vardır.
Tropik ve suptropik iklime sahip olan yerlerde ise küçük bir ağaç şeklinde olup çok yıllıktır. Suyu çok sever.
Yetiştirilme devresinde düzenli sulamanın yapılması gerekir. Aksi takdirde gelişmeler yavaşlar, verim düşer ve en önemlisi meyvelerde acılaşma başlar.
TOPRAK İSTEKLERİ
Patlıcan toprak bakımından oldukça seçici bir sebzedir. Killi topraklardan hoşlanmaz.
Bu gibi ağır ve rutubetli topraklarda kök çürüklüğüne sıkça rastlanır.
Derin, yumuşak, geçirgen, organik madde ve besin maddesince zengin tınlı topraklarda iyi gelişir ve bol ürün verir.
Erkencilik düşünüldüğünde ahır gübresi veya yeşil gübreleme yapılmış tınlı-kumlu topraklardan yararlanılır.
Direk Tohum ile Yetiştiricilik
Bu yetiştiricilikte, hazırlanan tarlaya tohumlar direk ekilerek yetiştiricilik yapılmaktadır; ancak, bu yöntem çok zahmetli ve ekonomik olmadığından tavsiye edilmeyen ve kullanılmayan bir yöntemdir.
Fide ile Yetiştiricilik
Patlıcan tohumları, bahçedeki veya tarladaki esas yerlerine dikim zamanları göz önünde tutularak sıcak yastıklara ekilir.
Ekimde m2’ye 5-6 g tohum kullanılır. Sıraya ekim yapılır.
Özellikle fidelerin bol saçak kök meydana getirmesi açısından sıraya ekim en iyi yoldur.
Bu amaçla sıcak yastıklarda 10’ar cm ara ile açılan çizgilere seyreltme yapılıp yapılmayacağına göre tohum ekimi yapılır.
Tohum ekiminden sonra tohumların üzeri 0,5 cm kadar kalınlıkta harçla örtülür ve üzerleri tahta tokmakla hafifçe bastırılır.
Daha sonra tohumların üzeri süzgeçli kovalarla tohumun bulunduğu bölgeye kadar yastıklar ıslatılır.
Patlıcan tohumları sıcak yastıkta toprak sıcaklığı 25-30 C olduğu zaman 10-15 gün sonra çimlenmeye başlar.
Tohumlar çimlendikten sonra sıra üzerinde 3-4 cm’ de bir fide bırakılır.
Bundan sonra yastıklarda ki fidelere yapılacak bakım işleri, yabani otların ayıklanması, sulama, havalandırma ve hastalık ve zararlılarla mücadeledir.
Patlıcan tohumları sıraya ekilmişse, elde edilen fidelerin şaşırtılmasına gerek yoktur.
Son yıllarda sıcak yastıklardaki üretim yerine viollerde topraklı fide yetiştiriciliği yaygınlaşmaya başlamıştır.
Viollerde yetiştirilen fideler, daha sonra esas yerlerine topraklı olarak dikilir.
Önemli Not:
Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Favorite wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız.
(Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.)
Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir.
En Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir. (Kesilmiş yoğurt örneği gibi)
Buda ilacınızın etkisinin azalmasına neden olacaktır.
Bu nedenle bizim tavsiyemiz holderinize, tankınıza veya sırt pompanıza,
TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)
1 FAVORİTE WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI
İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.
İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.
2 PROTEINATE Bitkisel menşeili Amino asit içeren Organik gübre ORGANİK SIVI GÜBRE
Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.
3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI
Zararlı dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
4 FUNGUSİT MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra)
Hastalık dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
5 DİĞER Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.  
Mümkün olduğunca hepsini bir arada kullanmaya çalışın, maliyetleri düşürün.
AŞAĞIDAKİ ÜRÜNLERİ HER SENE DÜZENLİ KULLANIN
CANTEX ROOT
Kireç çözücü
Sezon başında kireçli topraklarda muhakkak kullanılmalı. Kılcal köklerin etrafını sarmış kireç kaymak tabakasını yok eder.
Toprakta bağlanmış demir, fosfor ve fosfatlar açığa çıkar, bitki bunları kullanır. defalarca demir ve fosforlu gübreler kullanmanıza gerek kalmaz.
DÖNÜME 1 KG
damla sulama ile
SACAKA KÖKLENDİRİCİ Hücre bölünmesini hızlandırır. Dolayısıyla, bitkinin büyümesi ve gelişmesi de hızlanır. Kök oluşumunu ve gelişimini hızlandırır.
Köklerİ kuvvetlendirir. Köklerin, özellikle uzunlamasına, büyümesi ve gelişmesi üzerine uyarıcı etkisi vardır.
 
SATRANÇ
Bitkisel menşeili
katı organik gübre
Çiçeklenmeden önce 1. uygulama,
meyve tutumunda 2. uygulama,
hasattan 45 gün önce 3. uygulama yapılır
Gereksinim duyulan bütün dönemlerde 300 gr / 100 lt su ile olmak üzere 2 uygulama.
200-300
DEMİRLİ GÜBRE En sık görülen bitki besin noksanlığıdır. Toprak olumsuzlukları bitkilerin, toprakta olan demiri kullanmasını engeller
Toprak analizlerini mutlaka yaptırın
125-150 cc
POTASYUMLU GÜBRE Ürünün RENK ve AROMA sını AĞIRLIK ve KALİTE sini İRİLİK ve SERT liğini belirleyen potasyumu yüksek oranda içerir. Özellikle meyve ve sebze yapraklarında görülen yaprak kenarındaki kurumayı önler ve ürün artışını sağlar.  
DAMLA SULAMA AZOT, FOSFOR, DENGELİ, POTASYUM
Her dönem düzenli kullanılmalı. Bitkinin NPK sı karşılanmalı
2-3 kg
Her ilaçlamada yaprak gübresi muhakkak kullanılmalıdır. Yaprak gübreleri bitkilerin strese girmesini önler. Bitkilerin mikro element ihtiyaçlarını karşılar. Meyve tutumunu ve meyvelerin kalitesini arttırır.
Gübrelemede esas, toprak ve yaprak analizlerinin yapılmasıdır. Buna göre de eksikler giderilmelidir.
Tarla Hazırlığı
Patlıcan yetiştiriciliği yapılacak olan toprak önce gübrelenir. Sonbaharda derin bir sürüm yapılır.
İlkbaharla yüzlek bir sürümle birlikte tırmık çekilerek tesviye edilir. Bundan sonra patlıcanların yetişme devrelerinde yapılacak sulama sistemlerine göre masura veya tavalar hazırlanır.
Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de patlıcanlar büyük bir çoğunlukla karık (masura) usulü sulandıklarından dikim tek veya çift sıralı olarak masuraların boyun noktalarına yapılır. Bu amaçla pratikte çoğunlukla 0,40-0,50 m genişliğinde tek masuralar hazırlanır.
Sıra araları, çeşidin gelişme kuvvetine ve toprak durumuna göre 0,70-1,00 m arasında değişir. Sıra üzerinde ise genellikle 0,50-0,60 m mesafe bırakılır.
Fidelerin Tarlaya Dikilmesi
Patlıcan fidelerinin dikim zamanı bölgenin ilkbahar donlarının sona ermesine bağlıdır.
En emin yol, dikim yapılacak olan yerdeki ilkbahar son donlarının uzun yıllar ortalaması göz önünde tutularak dikimi yapmaktır.
Viollerde veya sıcak yastıklarda gelişen patlıcan fideleri, belirlenen tarihte hazırlanmış yerlerine topraklı olarak aktarılmalıdır.
Patlıcan fideleri tarlaya dikildikten (şaşırtıldıktan) sonra can suyu verilir. Dikim zamanı hava sıcak ise patlıcan fideleri ilk günlerde, adeta toprak yüzüne yapışmış cansız bir manzara gösterir. Fidelerin bu durumuna adlanılmamalıdır; çünkü dikimden bir hafta sonra tutmuş fidelerin canlandıkları görülür. İşte bu devrede tutmamış olan fidelerin yerine yedekleri dikilmelidir.
Ekonomik Önemi
Patlıcan, ülkemizde açıkta yazlık sebze olarak, örtü altında ise kış ve bahar aylarında yetiştirilen ve tüketilen önemli sebzelerimizdendir. Ülkemizde üretilen patlıcanın hemen hemen tamamı ülke içinde tüketilmektedir.
Özellikle düşük sıcaklıklarda meyve bağlayabilen yeni çeşitlerin ülkemize gelmesi ile üretimde önemli gelişmeler olmuştur.
Botanik Özellikleri
Kök
DOTP Tesisi
Etil Alkol Tesisi
DOP Tesisi
DOA Tesisi
Butil Asetat Tesisi
Butil Akrilat Tesisi
Etil Asetat Tesisi
PET şişe atıklarından DOTP üretimi

Tohumun çimlenmesiyle birlikte kazık bir kök meydana gelir. Kazık kök 3-5 cm boy alınca, kök boğazından yan kökler oluşur.
Kazık kök 8-15 cm boy aldıktan sonra çatallanır ve kazık kökün uzunlamasına büyümesi durur. Bu devreden sonra yan kökler gelişir.
Tarlaya fide dikiminden 7 hafta sonra patlıcanların toprak üstü kısımları 0,15-0,25 m olduğu halde 0.90 m derine giden kazık kök olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, köklerin %70 i 0,40 m derinlikte bulunur. %20-%30’u 0,40 m’den daha aşağıya 1.0-1,5 m ye kadar iner. Toprak
yüzüne yakın kökler 0.80-1,20 kadar çevreye yayılır.
Gövde ve Dallar
4–5 yapraklı fide devresinden itibaren gövde de odunlaşmaya başlar. Gelişmiş bitkide gövde oldukça kuvvetlidir. Bitkinin boyu ortalama 0,60-1,0 m’ dir.
Gövde yuvarlaktır. Belirgin olmayan boğum ve boğum aralarından oluşur, üzeri tüysüz, az tüylü ve çok tüylüdür. Bazen üzerinde dikenler bulunur.
Gövde 4–5 boğumdan sonra dallanmaya başlar. Bir bitki üzerinde 4-8 yan dal bulunur.
Bu yan dallardan ikinci derecede yan dallar meydana gelir.
Böylece bazı çeşitler yayvan, çok yayvan taçlı, bazıları toplu, uzun taçlıdır.
Yaprak
Yaprakları küçük, dar, ince ve uzun veya büyük ve geniştir. Yaprak kenarları düz olduğu gibi, parçalı, hafif yırtmaçlı da olabilir.
Kenarları genelde düzdür. Dişlilik pek görülmez. Yaprak ve gövde yeşil renklidir. Bazı çeşitlerde renk mora kadar dönüşür veya yer yer morluklar görülür.
Çiçek
Patlıcan çiçekleri biyolojik bakımdan erseliktir. Çiçekler, yaprak koltuklarında meydana gelir.
Bazı çeşitlerde 2-3 boğumda bir, bazılarında her boğumda bir adettir. Bazı hallerde bir boğumda 2-4 çiçek tomurcuğuna nadir de olsa rastlanır.
Mor renkli ve genellikle 5’li çiçeklidir. 5 adet çanak yaprak, oldukça iri yapıda, yeşil renkli, üstü tüylü veya dikenlidir.
Çanak yapraklar ileri devrede dökülmez ve büyümesine devam eder. Sayıları bazen 7-8 kadardır. 5 adet taç yaprak açık mavi, mavi veya açık mor renklidir.
Taç yaprak sayısı da değişebilmekte ve 6-8’e kadar çıkmaktadır. Erkek organları sarı renkli birleşik durumdadır.
Erkek organ sayısı 5-8’dir. Dişi organ, erkek organlarca çevrilidir.
Dişi organ, domateste olduğu gibi erkek organlarla üç değişik şekilde durur. Dişi organ yukarı çıkmışsa yabancı döllenme artar. Kendine döllenme %60-80 oranındadır.
Erkek organlar çiçek açılmadan önce döllenme olgunluğuna gelir. Tam çiçek açıldığında en etkin durumdadır. Bazı çiçeklerde çiçek açıldıktan 1-2 gün sonraya kadar etkinlik azalarak çiçek tozları dölleme yapabilir.
Patlıcanın çiçeklenme başlangıcı için özel bir gün uzunluğu isteği yoktur fakat domatesten daha yüksek bir minimum sıcaklığa gereksinim duyar.
Patlıcan çiçekleri normal olarak kendine tozlanır; ancak yeterince arı bulunduğunda bazen yabancı tozlanma da meydana gelir.
Meyve
Patlıcan meyveleri; uzun ince, sivri uçlu, uzun silindirik, küt veya sivri uçlu, uzun yumurta, yuvarlak, basık yuvarlak şekilde olabilir.
Meyve uzunluğu çok değişiktir.
Ortalama 20-30 cm’dir. Meyve çapı uzun çeşitlerde 2-6 cm, yuvarlak çeşitlerde 8-12 cm’ dir. Meyve ağırlığı 50-400g’dır.
Ağırlık yuvarlak çeşitlerde 500-1000 g’a kadar çıkar.
Meyvenin rengi açık mordan koyu siyaha kadar değişir.
Bazen beyaz ve açık kırmızı patlıcanlara da rastlanır.
Yetişme döneminde kötü koşullar, liflenmeye ve odunlaşmaya neden olur. Bir bitkiden 10-30 adet hatta daha fazla meyve alınabilir.
Patlıcan Hastalık ve Zararlıları
Bakteriyel Benek Hastalığı (Pseudomonas syringae pv. Tomato)
Beyaz Çürüklükler (Sclerotinia sclerotiorum)
Çökerten Hastalığı (Rhizoctonia spp.,Fusarium spp. ,Alternaria spp., Sclerotinia spp.)
Erken Yanıklık Hastalığı (Alternaria solani)
Kurşuni Küf Hastalığı (Botrytis cinerea)
Külleme Hastalığı (Leveillula taurica)
Mildiyö Hastalığı (Phytophthora infestans)
Domates Mozayik Virüs Hastalığı (Tomato Mosaic Vırus)
Bozkurt (Agrotis Spp.)
Çiçek Tripsi (Frankliniella Occidentalis)
Danaburnu (Gryllotalpa Gryllotalpa)
Kırmızı Örümcekler
Pamuk Yaprak Kurdu (Spodoptera Littoralis)
Pis kokulu Yeşil böcek (Nezara Viridula)
Sera Beyaz sineği (Trialeurodes Vaporariorum)
Telkurdu (Agriotes Spp.)
Yaprak bitleri
Yaprak Galeri Sinekleri (Liriomyza Trifolii, Liriomyza Bryoniae, Liriomyza Huidobrensis)
Yeşil kurt [Heliothis Armigera, Heliothis Viriplaca (=Heliothis Dipsacea]