Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri

AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ Tanımı, zarar verdiği bitkiler, mücadelesi

(Ceratitis Capitata) 

AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ TANIMI ve YAŞAYIŞI         

Erginleri, genellikle ev sineğinin 2/3 ‘ü büyüklüğündedir.

Vücudun genel rengi sarımsı kahverengidir. Kanatları geniş olup üzerinde siyah ve soluk kahverengimsi şeritler vardır.

Larvası beyaz ve bacaksızdır.

Zararlı kışı toprakta veya ağaç üzerinde kalan turunç meyveleri içinde geçirir.

İklim koşullarına göre ilkbahar sonu, yaz başında çıkan erginler beslendikten sonra yumurtalarını olgun meyvelerin kabuğu altına ovipozitörleri (yumurta koyma borusu) ile açtıkları deliğe bırakırlar.

Açılan yumurtalardan çıkan larvalar meyvenin etli kısmı ile beslenerek olgunlaşınca kendisini toprağa atar, toprağın 2-3 cm derinliğinde pupa olurlar.

Yumurtlamanın olması için sıcaklığın 16 oC ‘ nin üzerinde olması şarttır.

Erginin ortalama ömrü doğal koşullarda 30-50 gündür.

Ege Bölgesinde yılda 4-5, Akdeniz Bölgesinde ise 7-8 döl verebilir.

AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ ZARAR ŞEKLİ

Akdeniz meyve sineği zararı larvası tarafından yapılır.

Meyvenin etli kısmında beslenen larvalar, bu kısmında bir yumuşama ve çöküntü meydana getirirler.

Zararlı tarafından yumurta bırakılan vuruklu olan meyveler hasat zamanından önce dökülür.

Vuruklu meyveler genel olarak erken sararırlar.

İhraç edilen turunçgil çeşitlerindeki zararı ülke ekonomisi yönünden çok önemlidir.

Bu tür meyvelerin vuruklu ve bulaşık olması ihracata engel olmakta ve malın yurt dışına çıkarılmasına izin verilmemektedir.

Yıllık zararın Ege Bölgesinde %5-80 arasında değişebileceği saptanmıştır.

Dünyadaki subtropik ve tropik iklime sahip hemen hemen tüm ülkelere yayılmış bulunan zararlı, Ülkemizde de özellikle Ege ve Akdeniz Bölgelerinin sahil şeridi boyunca uzanan kısımlarında devamlı faaliyet göstermektedir.

AKDENİZ MEYVE SİNEĞİNİN ZARAR VERDİĞİ BİTKİLER

Polifag bir zararlıdır.

Ülkemizde tespit edilen en önemli konukçuları kayısı, ayva, elma, şeftali, incir, Trabzon hurması, nar, avokado ve limon hariç turunçgillerdir.

Limonun (ticari anlamda üretimi yapılan ekşi limonlar grubu) kabuklarında bulunan eterik yağlar nedeniyle yumurtaları açılamadığından zarar yapamamaktadır.

AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Kültürel Önlemler:

Turunçgil bölgelerine ara konukçuluk eden şeftali, incir, trabzon hurması ve nar gibi çeşitler dikilmemelidir.

Hasattan sonra ağaçlar üzerinde kalan meyveler, zararlıya konukçuluk ederler.

Hasat sonrası ağaç üzerinde bulunan meyveler mutlaka toplanmalıdır.

Toplanan meyveler uygun şekilde ortadan kaldırılmalıdır.

Ağaçların altına düşen meyveler de toplanıp yok edilmelidir.

AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ KİMYASAL MÜCADELESİ

Sonbaharda Ağustos ayı sonu eylül ayı başlarında turunçgil bahçelerine, özellikle erkenci çeşit olan satsuma mandarinleri olgunlaşmadan önce mutlaka tuzak asılarak Akdeniz meyve sineği çıkış kontrolü yapılmalıdır.

Sineğin tespitinden sonra meyveler vurma olgunluğuna erişmişse (dipten itibaren sararma başlamışsa) ve sıcaklıklar 16 C’nin üzerindeyse derhal ilaçlamaya geçilir.

İlaçlamayı takiben tuzaklarda yine sinek görülüyorsa 7-10 gün ara ile hasada 10 gün kalıncaya kadar ilaçlamaya devam edilir.

Günlük ortalama sıcaklıklar 16 oC’nin altına düştüğünde ilaçlama gerekmez. Limon bahçelerinde ilaçlamaya gerek yoktur.

Zehirli Yem Kısmi Dal İlaçlama yöntemi kullanılır; Hazırlanan cezbedici + insektisit karışımı ağaçların güneydoğusunda büyük bir dala ( 1-1.5 m2’lik alan ) yapraklar iyice ıslanacak şekilde uygulanır.

Zerrecikler yaprakların üzerinde belirgin olarak kalmalıdır.

Ağaç başına ortalama 150 gr ilaçlı karışım uygulanır. Bir sıra ilaçlanır, bir sıra atlanır. İkinci ilaçlamada ise 1. ilaçlamada ilaçlanmayan sıralar ilaçlanır.

AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR ve DOZLARI

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu

Doz 100 lt suya

İlaçlama ile hasat arası süre (Gün)
Spinosad g/l CB 1 lt 3
4 veya 5 chloro-2methyl cyclohexane carboxylate; trimedlure 200 mg/kapsül Feromon Bahçeye:2 ad.tuz. 80 da.
Büyük ise 1 ad.tuz./10 da
 
2g terbutil 4 chloro-2-methyl cyclorex carboxyclik asid Feromon 1 ad.tuzak/1 ha)  
       

AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı
 

Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 

 

AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

Önemli Not:

Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, BİTKİ BESLEME Bitki besini ile birlikte ilaç verin

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

1 PH DÜŞÜRÜCÜ YAYICI YAPIŞTIRI İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.
İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.
2 BİTKİ BESİNİ Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.
3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI
Zararlı dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
4 FUNGUSİT MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra)
Hastalık dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
5 DİĞER Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.  

ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.

MEDITERRANEAN FRUIT FLY

(Ceratitis capitata)

DEFINITION AND LIVING is:

Adult usually is 2/3 the size of the house fly.

general color of the body is yellowish brown. Wings are brownish black and pale stripes on the large is. The larva is white and legless. Hazardous winter is spent in the soil or in the remaining citrus fruits on the tree. According to the climatic conditions in late spring, early summer after the adults fed ovipozitör mature their eggs under the bark of fruit (eggs put pipe) to make holes they leave. The larvae fed with the fleshy part of the fruit from the drop-down throws ripe eggs in the soil itself, become pupae in the soil depth of 2-3 cm. The temperature to be the ovulation 16 0C must have the above. The average life of the adult is 30-50 days under natural conditions. Aegean Region 4-5 years, 7-8 in the Mediterranean could spawn.

LOSS METHOD:

damage done by the Mediterranean fruit fly larvae. The larvae feed on the pulp of the fruit to soften and form a depression formed in this part. Fruits with vurukl eggs dropped by harmful poured before harvest. Vurukl early fruits are yellow in general.

It is very important in terms of damage to the national economy in citrus varieties issued. Such vurukl fruits and impede exports goods to be contaminated and not allowed to leave the country. The annual loss

Was found in the Aegean region can vary from 5.2 to 78.9%. The world who spread malicious subtropical and tropical climates with almost all countries, the Aegean and Mediterranean regions, especially in parts of our country shows continuous along the coastline.

PLANTS IS HARMFUL:

quince, apple, peach, fig, persimmon, pomegranate, citrus fruit except avocado and lemon. Lemon (lemon tart made commercial sense production group) because eggs are not found in the bark of essential oils can not be opened harm.

FIGHTING PROCEDURES:

Cultural measures:

The remaining fruit on the trees after the harvest, they are harmful to the host to. Post-harvest fruit trees should be collected on the absolute.

The collected fruit should be removed accordingly. Falling under the tree fruits should be collected and destroyed.

FIGHT AGAINST CHEMICAL:

Before ripening fruit hanging Mediterranean fruit fly trap output control must be carried out. If access to fruit flies detected after hitting maturity (yellowing has started from the bottom), and started spraying immediately temperatures are above 16 0C. If still seems to fly in the trap with 7-10 days after the pesticide spraying is continued until it is 10 days to harvest. Average daily maximum temperature is not necessary when spraying drops below 16 0C.

Toxic bait spraying method is used Partial Branch; Prepared attractant + insecticide mixture of a large tree branch in the southeast (1-1.5 m2) leaves are applied as well to get wet. Droplets on the leaves should remain distinct. Average 130-150 g per tree medicated mixture is applied. A row of drugs, skipped a row. 1. The second drug Umeda Umeda drugs drugs drugs that are not listed.

Important note:

Always use Wet spreader glue if your irrigation or spray water has a pH of 8 - 8.5 every time you spray your garden. (Soil and water pH in many regions of our country is up to 8- 8.5 or even up to 9.) All drugs produced are produced according to the pH range of 6-7. Even the best quality medicines lose their effect by up to 30%, from 6 to 15 minutes. Buddha will reduce the effect of your medicine.

For this reason, our advice to your holder, tank or back pump,

TANK RANKING (DO NOT BREAK THE RANKING)

1 PH DECREASING ADHESIVE  It reduces the pH of the spraying water and prevents the deterioration of the drug. Once the medicines are applied to the plant, it allows the drug to spread to the leaf and prevents it from flowing through the leaves.
2 PLANT FOOD Provides smooth and balanced nutrition of the plant. It makes the fruits attractive, bright, colorful, large, durable, hard, heavy, tasty and pleasantly fragrant.
3 INSECTICIDES Use a medicine against pests at the bottom of the page, according to the pest period. Pay attention to the duration of harvesting - use of medicines.
4 FUNGUSİT MUSHROOM (After mixing in a separate container) Use a medicine against pests at the bottom of the page, depending on the disease period. Pay attention to the duration of harvesting - use of medicines.
5 OTHER Other trace elements recommended by technical staff.