Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Konu Başlıkları Tarihçemiz

BİBER GAL SİNEĞİ

(Asphondylia capsici)

BİBER GAL SİNEĞİ TANIMI VE YAŞAYIŞI

Erginlerin başı siyah ve iridir. Zararlı, gerek bitki üzerinde, gerekse yere düşen meyvelerde kışı larva veya pupa halinde geçirir.

İlkbaharda biber fideleri tarlaya dikildiğinde veya kışı tarlada geçirmiş olan bitkiler tomurcuklanmaya başladığında, dişiler yeni oluşmuş tomurcuklara yumurtalarını

koymaya başlar.

Biber galsineği, ergin dönemi hariç diğer bütün dönemlerini biber meyvesi içinde geçirir.

Yumurtalar gözle zor görülecek kadar küçük, 0.5 mm uzunlukta, beyaz renkte ve elips şeklindedir.

BİBER GAL SİNEĞİ ZARAR ŞEKLİ

Larvaların çiçek tomurcuklarında beslenmesi sonucunda tomurcukların çoğu dökülür.

Dökülmeyen tomurcuklardan oluşan meyvelerde larvanın bulunduğu kısım şişkinleşir ve deforme meyveler meydana gelir.

Renk açılmaları olur ve meyve şeklini kaybeder. Ürünün kalite ve kantite değeri düşer.

Turfanda biber yetiştiriciliğinde önemli olabilmektedir.

Hatay, Adana ve Mersin illerinde görülmektedir.

Zararlı Olduğu Bitkiler

Yalnız biberde zararlıdır.

BİBER GAL SİNEĞİ MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Kültürel Önlemler

Tomurcuklanmış fideler kontrol edilmeden tarlaya dikilmemelidir.

Tarlada yere dökülen enfekteli tomurcuklar ve meyveler toplanıp yok edilmelidir.

Hasat döneminin sonunda tarlada biber bitkisi artıkları bırakılmamalıdır.

Kimyasal Mücadele

Bitkide 100 tomurcuğun 5-8'i bulaşık bulunduğunda veya 2-3 larvaya rastlandığında mücadeleye başlanmalıdır.

BİBER GAL SİNEĞİ KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR VE DOZLARI

 

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu

Doz 100 lt suya

İ laçlama ile hasat arası süre (Gün)

Diazinon 185 g/l

EC

300 ml

14

Malathion 190 g/l

EC

600 ml

7

       
       

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
 

Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 

 

AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı