TaKiMo Tarım Kimyasalları
***

TaKiMo Tarım Kimyasalları
***

Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri
Gül Filiz Burgusu Tanımı, zarar verdiği bitkiler, kontrolü, mücadelesi
(Ardis brunniventris(Hart.))(Hym.: Tenthredinidae)
GÜL FİLİZ BURGUSU TANIMI VE YAŞAYIŞI
Ergin 5-6 mm boyunda siyah görünüşlü bir arıdır. Larva krem rengi olup 10-12 mm boydadır.
Yumurtaları uzunca, elips şeklinde ve beyazdır.
Erginler mart sonu nisan baş; uçuşmaya başlarlar ve kısa bir süre sonra çiftleşerek, yumurtalarını teker teker genç sürgünlerin uç kısmına bırakırlar.
Yumurtadan 6-8 gün sonra çıkan larvalar sürgün ucundan içeriye girer ve sürgünün öz kısmını yemeye başlarlar.
Mayısın ilk yansında olgunluğa erişen larva sürgün ucuna yakın bir yerde yuvarlak bir delik açıp buradan kendisini toprağa atar.
Toprakta kokon içinde kışı geçirir.
İlkbahar başlarında pupa olurlar.
Yılda bîr döl verir.
Tenthredinidae, dünya çapında 7,500'den fazla türle [2] 430 cinse bölünmüş en büyük testere sineği ailesidir.
Larva olan otobur ve tipik ara sıra istisnalar dışında, ağaç ve çalı bitki örtüsü ile beslenirler yaprak madenciler, kök deliciler veya safra yapımcıları.
Dışarıdan beslenen türlerin larvaları küçük tırtıllara benzer. Tüm hymenopteranlarda olduğu gibi, yaygın testere sinekleri tam bir metamorfoz geçirir.
Bu testere sinekleri genellikle siyah veya kahverengidir ve 3 ila 20 mm uzunluğundadır.
Diğer testere sinekleri gibi, göğüs kafesi ile karın arasında birçok hymenopteranın özelliği olan ince "yaban arısı-beli" veya yaprak sapı yoktur.
Dişiler, ağaçlara zarar veren yarı saydam yumurtaların sıkıştığı dalların kabuklarından yarıklar kesmek için testere benzeri ovipozitörlerini kullanırlar.
Çayırlarda ve hızlı akarsuların yakınındaki orman sırlarında yaygındır.
Yetişkinler az yerken larvalar dere kenarındaki ağaçların ve çalıların, özellikle de söğütlerin yapraklarıyla beslenir.
GÜL FİLİZ BURGUSU ZARAR ŞEKLÎ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Larvaları gül filizlerinin içinde yaşar.
Sürgünlerin ucundan itibaren 3-13 cm kadar uzunlukta galeri açarak zarar verirler.
Zarar gören sürgünlerin gelişmesi durur, aşağı doğru sarkarlar, zamanla kururlar.
Zararlının Özellikle yağ gülü yetiştirilen Burdur ve Isparta çevresinde bulunduğu tespit edilmiştir.
GÜL FİLİZ BURGUSU KONUKÇULARI
Yağ ve süs gülleridir.
GÜL FİLİZ BURGUSU MÜCADELESİ
Kültürel Önlemler
Gülcülerin "kış vurgunu" olarak isimlendirdikleri zarar görmüş kuru dallar özün bulunduğu kısımdan kesilip yakılmalıdır.
KİMYASAL MÜCADELE
Bölge koşullarına göre değişme gösterebilir.
Genellikle erginlerin ve ilk larva zararının görüldüğü Mart sonu - Nisan ortasında, % 5 zarar saptandığında ilaçlı mücadele gerekir.
Ergin çıkışı dikkate alınarak ilk ilaçlama, bundan 15 gün sonra ikinci ilaçlama yapılmalıdır.
gül bahçeleriin her tarafının Özellikle sürgün uçlarının iyice ilaçlanmasına dikkat edilmelidir.
İlaçlama sabah veya akşam erken saatlerde yapılmalıdır.
İlaçlamadan 7 gün sonra gül bahçeleriin ilaçlı ve ilaçsız kısımlarına köşegenler doğrultusunda girilerek tesadüfen seçilen 100 sürgün kontrol edilir.
Sürgünlerde canlı larva bulunup bulunmadığına bakılarak bulaşma oranı saptanır.
Elde edilen sonuçlar ilaçlamaya başlama zamanının tespiti için öngörülen bulaşma oranı ile karşılaştırılarak ilaçlamanın başarılı olup olmadığına karar verilir.
GÜL FİLİZ BURGUSU KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR VE DOZLARI
Önemli Not:
Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Favorite wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız.
(Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.)
Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir.
En Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir. (Kesilmiş yoğurt örneği gibi)
BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, BİTKİ BESLEME Bitki besini ile birlikte ilaç verin
Buda ilacınızın etkisinin azalmasına neden olacaktır.
Bu nedenle bizim tavsiyemiz holderinize, tankınıza veya sırt pompanıza,
Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası süre (Gün)
Parathion -methyl. 360 g/l EC 100 ml  
Dimethoate. 400 g/l  EC 100 ml  
Methomyl, 200 gl  EC 200 ml  
       

AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı
TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)
1 FAVORİTE WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI
İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.
İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.
2 PROTEINATE Bitkisel menşeili Amino asit içeren Organik gübre ORGANİK SIVI GÜBRE
Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.
3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI
Zararlı dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
4 FUNGUSİT MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra)
Hastalık dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
5 DİĞER Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.  
Mümkün olduğunca hepsini bir arada kullanmaya çalışın, maliyetleri düşürün.
AŞAĞIDAKİ ÜRÜNLERİ HER SENE DÜZENLİ KULLANIN
CANTEX ROOT
Kireç çözücü
Sezon başında kireçli topraklarda muhakkak kullanılmalı. Kılcal köklerin etrafını sarmış kireç kaymak tabakasını yok eder.
Toprakta bağlanmış demir, fosfor ve fosfatlar açığa çıkar, bitki bunları kullanır. defalarca demir ve fosforlu gübreler kullanmanıza gerek kalmaz.
DÖNÜME 1 KG
damla sulama ile
SACAKA KÖKLENDİRİCİ Hücre bölünmesini hızlandırır. Dolayısıyla, bitkinin büyümesi ve gelişmesi de hızlanır. Kök oluşumunu ve gelişimini hızlandırır.
Köklerİ kuvvetlendirir. Köklerin, özellikle uzunlamasına, büyümesi ve gelişmesi üzerine uyarıcı etkisi vardır.
 
SATRANÇ
Bitkisel menşeili
katı organik gübre
Çiçeklenmeden önce 1. uygulama,
meyve tutumunda 2. uygulama,
hasattan 45 gün önce 3. uygulama yapılır
Gereksinim duyulan bütün dönemlerde 300 gr / 100 lt su ile olmak üzere 2 uygulama.
200-300
DEMİRLİ GÜBRE En sık görülen bitki besin noksanlığıdır. Toprak olumsuzlukları bitkilerin, toprakta olan demiri kullanmasını engeller
Toprak analizlerini mutlaka yaptırın
125-150 cc
POTASYUMLU GÜBRE Ürünün RENK ve AROMA sını AĞIRLIK ve KALİTE sini İRİLİK ve SERT liğini belirleyen potasyumu yüksek oranda içerir. Özellikle meyve ve sebze yapraklarında görülen yaprak kenarındaki kurumayı önler ve ürün artışını sağlar.  
DAMLA SULAMA AZOT, FOSFOR, DENGELİ, POTASYUM
Her dönem düzenli kullanılmalı. Bitkinin NPK sı karşılanmalı
2-3 kg
Her ilaçlamada yaprak gübresi muhakkak kullanılmalıdır. Yaprak gübreleri bitkilerin strese girmesini önler. Bitkilerin mikro element ihtiyaçlarını karşılar. Meyve tutumunu ve meyvelerin kalitesini arttırır.
Gübrelemede esas, toprak ve yaprak analizlerinin yapılmasıdır. Buna göre de eksikler giderilmelidir.