TaKiMo Tarım Kimyasalları
Aramaktan çekinmeyin 0532 521 67 47

TaKiMo Tarım Kimyasalları
Aramaktan çekinmeyin 0532 521 67 47

Yetiştiricilik Noksanlıklar Ürünler Zararlılar Hastalıklar Konular Havale bilgileri
Kök Ur Nematodları Tanımı, zarar verdiği bitkiler, kontrolü, mücadelesi
(Meloidogyne spp.)
Tanımı veYaşayışı
* Kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.)’nın ikinci dönem larvaları ve erkekleri iplik şeklinde, dişileri armut veyalimon şeklinde olup mikroskobik canlılardır.
Dişi, vücudunun hemen arkasındaki, bir kısmı köke gömülü, bir kısmı kök yüzeyinde olan jelatinimsi bir maddeden oluşan kese içine yumurtalarını bıraktıktan sonra ölür.
Konukçu cinsine ve nematod türüne göre değişmekle beraber, bir kese içinde ortalama 400-500 yumurta bulunur.
Birinci larva dönemini yumurta içinde geçiren nematod daha sonra üç larva dönemi daha geçirip ergin hale geçer.
Nematod sadece ikinci larva döneminde bitki köklerine giriş yapabilir.
Kışı urlu bitki kökü artıklarında ve toprakta yumurta veya larva halinde geçirir.
Hafif ve orta karakterli topraklarda yaşar, ağır toprakları sevmez.
Toprak sıcaklığı 10 C’den aşağı ise gelişemez, zararı 15 C’de başlar.
Gelişme süresi laboratuvar şartlarında 27 C’de 3-4 haftadır.
Zarar Şekli
Kök-ur nematodları iç parazit (endoparazit) nematodlardır.
Konukçusu olduğu bitkinin kök sisteminde urlara nedenolur, bitkinin iletim dokularını bozarak topraktan su ve besin alışverişini kısıtlar.
Bitkide gelişme yavaşlar ve durur, bodurlaşma görülür.
Yapraklarda sararma, çiçek ve meyve dökülmelerine neden olur.
Enfeksiyon ağır ise bitki tamamen kuruyabilir.
Kökte oluşan urun büyüklüğü ve şekli, bitki türü ve yaşına göre değişiklik gösterir.
Domates, kabak ve hıyar bitkisi köklerinde büyük urlar oluşurken, biber bitkisinde oluşan urlar nispeten küçüktür. 
DOTP Plant
Ethanol Production Plant
DOP Plant
DOA Plant
Butyl Acetate Plant
Butyl Acrylate Plant
Ethyl Acetate Plant
DOTP production from PET b. w.

Kök-ur nematodları’nın ikincil zararı ise, kılcal köklerde açmış olduğu yaralardan giren toprak kökenli patojenlerin bitkide oluşturduğu hastalıklardır.
Kök ur nematodları’nın neden olduğu verim kayıpları, popülasyon yoğunluğuna ve bitki çeşidine göre değişmekte olup, bu oran sebzelerde genel olarak %15-85’dir.
Sera koşullarında yetiştirilen hıyarlarda ise, % 16-47 arasında ürün kaybına neden olabilmektedir.
Konukçuları
Polifag bir zararlıdır. Kök-ur nematodları’nın aralarında lahanagiller ve kabakgiller familyaları da dahil sebze, süs bitkileri ve meyveleri kapsayan 2000’den fazla konukçusu vardır.
Yabancı otlardan birçoğu da Kök-ur nematodları için uygun konukçudur.
Özellikle Köpek üzümü (Solanum nigrum L.), bu nematodlara konukçuluk yaparak bulaşık sahalarda enfeksiyon kaynağı oluştururlar.
Kültürel Önlemler
Bitkisel üretimde nematodla bulaşık olmayan fideler kullanılmalıdır.
Üretim materyali ekim veya dikimden önce mutlaka nematolojik yönden analiz edilmelidir.
Üretim yapılacak alandan ekim-dikim öncesi mutlaka toprak örneği alınarak nematod analizi yaptırılmalıdır.
Nematoda dayanıklı çeşitler ile dayanıklı/ tolerant aşılı fideler kullanılmasına özen gösterilmelidir.
Sulama suyunun nematodla bulaşık olmamasına dikkat edilmelidir.
Yaz aylarında toprak 15 gün ara ile 30-40cm derinlikte en az 2 kere alt üst edilerek nematod popülasyonu azaltılmalıdır.
Hasat sonunda nematodla bulaşık bitki kökleri toplanıp imha edilmelidir (yakma, güneşte kurutma gibi).
Bulaşık alanlarda kullanılan toprak işleme alet ve makineleri temizlenmeden kullanılmamalıdır.
Sera girişlerinde sönmemiş kireç kullanılarak temizliğe dikkat edilmelidir.
Karantina Önlemleri
Kök-ur nematodları ile bulaşık üretim materyallerinin temiz bölgelere bulaştırılmasına engel olunmalıdır. 
Fiziksel Önlemler
Yazın sıcak aylarında 4-8 hafta süreyle yapılacak solarizasyon uygulaması topraktaki nematod yoğunluğunu önemli ölçüde düşürmektedir (bu uygulama özellikle sera koşullarında etkili olmaktadır).
Kimyasal Mücadele
Kök ur nematodu ile bulaşık alanlarda zararlıya karşı ilaçlı mücadele ekim dikim öncesi, toprak işlendikten sonra ekim tavına geldiğinde ve toprak sıcaklığının 15 C’nin üzerinde olduğu zamanlarda, özellikle sonbahar aylarında yapılmalıdır.
İlaçlamalarda ruhsatlı nematisitler kullanılmalıdır.
Uygulama sırasında ilacın etiketi üzerinde yazan kültür bitkileri, bekleme süreleri ve dozlar dikkate alınmalıdır.
Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları
Dazomet %97 G 40-50 kg -
Oxamyl 240 g/l SC 3 l -
Oxamyl % 10 GR 5 Kg. -
Ethoprophos %10 GR 10 kg -
Ethoprophos 200 g/l EC 5 l -